REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: EKONOMIA, studia II-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


Specjalność: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biznes międzynarodowy
2.
Ekonometria II
3.
Ekonomia matematyczna
4.
Ekonomia menedżerska
5.
Ekonomia międzynarodowa
6.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
7.
Gra kierownicza
8.
Handel międzynarodowy
9.
Historia myśli ekonomicznej
10.
Język obcy
11.
Kierowanie zespołami projektowymi
12.
Kształtowanie wizerunku firmy na rynku globalnym
13.
Makroekonomia
14.
Metody i narzędzia organizacji projektu
15.
Międzynarodowe standardy zarządzania jakością
16.
Planowanie projektowe
17.
Podstawy zarządzania projektami
18.
Prawo gospodarcze
19.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
20.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
21.
Psychologia
22.
Rynek kapitałowy i finansowy
23.
Seminarium magisterskie
24.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
25.
Sprawozdawczość i dokumentacja projektowa
26.
Szkolenie BHP
27.
Ubezpieczenia w obrocie zagranicznym
28.
Wnioskowanie statystyczne
29.
Zarządzanie finansami w projektach

 

 


Specjalność: Rachunkowość


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja i kontrola skarbowa
2.
Badanie sprawozdań finansowych
3.
Controlling
4.
Ekonometria II
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Ekonomia menedżerska
7.
Ekonomia międzynarodowa
8.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
9.
Gra kierownicza
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Informatyczne systemy wspomagające ewidencję księgową i zarządzanie finansami
12.
Język obcy
13.
Makroekonomia
14.
Metody wyceny przedsiębiorstw
15.
Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami i ryzykiem
16.
Postępowanie likwidacyjne i upadłościowe
17.
Prawo gospodarcze
18.
Prawo podatkowe
19.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
20.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
21.
Psychologia
22.
Rachunkowość zarządcza
23.
Rynek kapitałowy i finansowy
24.
Seminarium magisterskie
25.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
26.
Szkolenie BHP
27.
Wnioskowanie statystyczne
28.
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

 

 


Specjalność: Inwestycje i nieruchomości


 

 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza komparatywna stanu rozwoju mieszkalnictwa w Polsce na tle innych krajów
2.
Ekonometria II
3.
Ekonomia matematyczna
4.
Ekonomia menedżerska
5.
Ekonomia międzynarodowa
6.
Finansowanie inwestycji
7.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
8.
Gra kierownicza
9.
Historia myśli ekonomicznej
10.
Inwestycyjny biznes plan i studium wykonalności
11.
Język obcy
12.
Makroekonomia
13.
Metody wyceny przedsiębiorstw
14.
Ocena efektywności inwestycji
15.
Podstawy inwestycji finansowych i rzeczowych
16.
Podstawy matematyki finansowej
17.
Prawo gospodarcze
18.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
19.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
20.
Psychologia
21.
Rynek kapitałowy i finansowy
22.
Seminarium magisterskie
23.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
24.
Strategie rozwoju mieszkalnictwa
25.
Szkolenie BHP
26.
Teoria optymalizacji portfela inwestycyjnego
27.
Ubezpieczenia w budownictwie
28.
Wnioskowanie statystyczne
29.
Zarządzanie nieruchomościami
30.
Zarządzanie ryzykiem inwestycji

 

 

 


Specjalność: Zarządzanie firmą


 

 

 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza rynku
2.
Badania operacyjne
3.
Ekonometria II
4.
Ekonomia matematyczna
5.
Ekonomia menedżerska
6.
Ekonomia międzynarodowa
7.
E-marketing
8.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
9.
Gra kierownicza
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Język obcy
12.
Logistyka
13.
Makroekonomia
14.
Prawo gospodarcze
15.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
16.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
17.
Psychologia
18.
Rynek kapitałowy i finansowy
19.
Seminarium magisterskie
20.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
21.
Szkolenie BHP
22.
Wnioskowanie statystyczne
23.
Zachowania ludzkie w organizacji
24.
Zarządzanie jakością
25.
Zarządzanie produkcją
26.
Zarządzanie strategiczne

 


Specjalność: Gospodarka i administracja publiczna


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracyjno-prawne obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
2.
Analiza ekonomiczna
3.
Analiza komparatywna rozwoju krajów Unii Europejskiej
4.
Ekonometria II
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Ekonomia menedżerska
7.
Ekonomia międzynarodowa
8.
Finanse samorządu terytorialnego
9.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Język obcy
12.
Makroekonomia
13.
Matematyka
14.
Metody wyceny nieruchomości
15.
Organizacja i rodzaje ubezpieczeń
16.
Podstawy e-biznesu
17.
Polityka gospodarcza
18.
Polityka społeczna
19.
Prawo gospodarcze
20.
Prawo ubezpieczeń społecznych
21.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
22.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
23.
Psychologia
24.
Rynek kapitałowy i finansowy
25.
Rynek pracy i polityka zatrudnienia
26.
Seminarium magisterskie
27.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
28.
Szkolenie BHP
29.
Wnioskowanie statystyczne
30.
Współczesny rynek kapitałowy
31.
Zarządzanie jakością wg standardów UE

 

 


Specjalność: Studia europejskie


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza ekonomiczna
2.
Dyplomacja
3.
Działalność gospodarcza w krajach UE
4.
Ekonometria II
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Ekonomia menedżerska
7.
Ekonomia międzynarodowa
8.
Europejskie prawo pracy i polityka socjalna
9.
Finanse UE
10.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
11.
Handel międzynarodowy
12.
Historia myśli ekonomicznej
13.
Język obcy
14.
Komunikacja międzykulturowa
15.
Lobbing w UE
16.
Makroekonomia
17.
Matematyka
18.
Polityka gospodarcza
19.
Polityka konkurencji UE
20.
Polityka społeczna
21.
Prawo gospodarcze
22.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
23.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
24.
Psychologia
25.
Rynek kapitałowy i finansowy
26.
Seminarium magisterskie
27.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
28.
Szkolenie BHP
29.
Wnioskowanie statystyczne
30.
Zarządzanie projektami europejskimi

 

 


Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonometria II
2.
Ekonomia matematyczna
3.
Ekonomia menedżerska
4.
Ekonomia międzynarodowa
5.
Elementy zdrowia publicznego
6.
Epidemiologia
7.
Formy opieki zdrowotnej
8.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
9.
Gry kierownicze-zarządzanie ZOZ
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Język obcy
12.
Kierowanie zespołami ludzkimi w ochronie zdrowia
13.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
14.
Makroekonomia
15.
Matematyka
16.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
17.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
18.
Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
19.
Prawo
20.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
21.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
22.
Psychologia
23.
Rynek kapitałowy i finansowy
24.
Seminarium magisterskie
25.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
26.
Socjologia
27.
System ochrony zdrowia w Polsce
28.
Szkolenie BHP
29.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
30.
Wnioskowanie statystyczne
31.
Zamówienia publiczne
32.
Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia
33.
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
34.
Żywienie człowieka

 

 

Studia niestacjonarne

 


Specjalność: Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami


 

1.
Biznes międzynarodowy
2.
Ekonometria II
3.
Ekonomia matematyczna
4.
Ekonomia menedżerska
5.
Ekonomia międzynarodowa
6.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
7.
Gra kierownicza
8.
Handel międzynarodowy
9.
Historia myśli ekonomicznej
10.
Kierowanie zespołami projektowymi
11.
Kształtowanie wizerunku firmy na rynku globalnym
12.
Makroekonomia
13.
Metody i narzędzia organizacji projektu
14.
Międzynarodowe standardy zarządzania jakością
15.
Planowanie projektowe
16.
Podstawy zarządzania projektami
17.
Prawo gospodarcze
18.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
19.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
20.
Psychologia
21.
Rynek kapitałowy i finansowy
22.
Seminarium magisterskie
23.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
24.
Sprawozdawczość i dokumentacja projektowa
25.
Szkolenie BHP
26.
Ubezpieczenia w obrocie zagranicznym
27.
Wnioskowanie statystyczne
28.
Zarządzanie finansami w projektach

 


Specjalność: Rachunkowość


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracja i kontrola skarbowa
2.
Badanie sprawozdań finansowych
3.
Controlling
4.
Ekonometria II
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Ekonomia menedżerska
7.
Ekonomia międzynarodowa
8.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
9.
Gra kierownicza
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Informatyczne systemy wspomagające ewidencję księgową i zarządzanie finansami
12.
Makroekonomia
13.
Metody wyceny przedsiębiorstw
14.
Nowoczesne instrumenty zarządzania finansami i ryzykiem
15.
Postępowanie likwidacyjne i upadłościowe
16.
Prawo gospodarcze
17.
Prawo podatkowe
18.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
19.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
20.
Psychologia
21.
Rachunkowość zarządcza
22.
Rynek kapitałowy i finansowy
23.
Seminarium magisterskie
24.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
25.
Szkolenie BHP
26.
Wnioskowanie statystyczne
27.
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

 


Specjalność: Inwestycje i nieruchomości


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza komparatywna stanu rozwoju mieszkalnictwa w Polsce na tle innych krajów
2.
Ekonometria II
3.
Ekonomia matematyczna
4.
Ekonomia menedżerska
5.
Ekonomia międzynarodowa
6.
Finansowanie inwestycji
7.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
8.
Gra kierownicza
9.
Historia myśli ekonomicznej
10.
Inwestycyjny biznes plan i studium wykonalności
11.
Makroekonomia
12.
Metody wyceny przedsiębiorstw
13.
Ocena efektywności inwestycji
14.
Podstawy inwestycji finansowych i rzeczowych
15.
Podstawy matematyki finansowej
16.
Prawo gospodarcze
17.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
18.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
19.
Psychologia
20.
Rynek kapitałowy i finansowy
21.
Seminarium magisterskie
22.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
23.
Strategie rozwoju mieszkalnictwa
24.
Szkolenie BHP
25.
Teoria optymalizacji portfela inwestycyjnego
26.
Ubezpieczenia w budownictwie
27.
Wnioskowanie statystyczne
28.
Zarządzanie nieruchomościami
29.
Zarządzanie ryzykiem inwestycji

 

 


Specjalność: Zarządzanie firmą


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza rynku
2.
Badania operacyjne
3.
Ekonometria II
4.
Ekonomia matematyczna
5.
Ekonomia menedżerska
6.
Ekonomia międzynarodowa
7.
E-marketing
8.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
9.
Gra kierownicza
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Logistyka
12.
Makroekonomia
13.
Prawo gospodarcze
14.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
15.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
16.
Psychologia
17.
Rynek kapitałowy i finansowy
18.
Seminarium magisterskie
19.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
20.
Szkolenie BHP
21.
Wnioskowanie statystyczne
22.
Zachowania ludzkie w organizacji
23.
Zarządzanie jakością
24.
Zarządzanie produkcją
25.
Zarządzanie strategiczne

 

 


Specjalność: Gospodarka i administracja publiczna


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Administracyjno-prawne obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
2.
Analiza ekonomiczna
3.
Analiza komparatywna rozwoju krajów Unii Europejskiej
4.
Ekonometria II
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Ekonomia menedżerska
7.
Ekonomia międzynarodowa
8.
Finanse samorządu terytorialnego
9.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Makroekonomia
12.
Matematyka
13.
Metody wyceny nieruchomości
14.
Organizacja i rodzaje ubezpieczeń
15.
Podstawy e-biznesu
16.
Polityka gospodarcza
17.
Polityka społeczna
18.
Prawo gospodarcze
19.
Prawo ubezpieczeń społecznych
20.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
21.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
22.
Psychologia
23.
Rynek kapitałowy i finansowy
24.
Rynek pracy i polityka zatrudnienia
25.
Seminarium magisterskie
26.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
27.
Szkolenie BHP
28.
Wnioskowanie statystyczne
29.
Współczesny rynek kapitałowy
30.
Zarządzanie jakością wg standardów UE

 


Specjalność: Studia europejskie


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza ekonomiczna
2.
Dyplomacja
3.
Działalność gospodarcza w krajach UE
4.
Ekonometria II
5.
Ekonomia matematyczna
6.
Ekonomia menedżerska
7.
Ekonomia międzynarodowa
8.
Europejskie prawo pracy i polityka socjalna
9.
Finanse Unii Europejskiej
10.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
11.
Handel międzynarodowy
12.
Historia myśli ekonomicznej
13.
Komunikacja międzykulturowa
14.
Lobbing w UE
15.
Makroekonomia
16.
Matematyka
17.
Polityka gospodarcza
18.
Polityka konkurencji UE
19.
Polityka społeczna
20.
Prawo gospodarcze
21.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
22.
Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
23.
Psychologia
24.
Rynek kapitałowy i finansowy
25.
Seminarium magisterskie
26.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
27.
Szkolenie BHP
28.
Wnioskowanie statystyczne
29.
Zarządzanie projektami europejskimi

 


Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonometria II
2.
Ekonomia matematyczna
3.
Ekonomia menedżerska
4.
Ekonomia międzynarodowa
5.
Elementy zdrowia publicznego
6.
Epidemiologia
7.
Formy opieki zdrowotnej
8.
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
9.
Gry kierownicze-zarządzanie ZOZ
10.
Historia myśli ekonomicznej
11.
Kierowanie zespołami ludzkimi w ochronie zdrowia
12.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
13.
Makroekonomia
14.
Matematyka
15.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
16.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
17.
Podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej
18.
Prawo
19.
Prognozowanie procesów ekonomicznych
20.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
21.
Psychologia
22.
Rynek kapitałowy i finansowy
23.
Seminarium magisterskie
24.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
25.
Socjologia
26.
System ochrony zdrowia w Polsce
27.
Szkolenie BHP
28.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
29.
Wnioskowanie statystyczne
30.
Zamówienia publiczne
31.
Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia
32.
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
33.
Żywienie człowieka

 

opublikowano: 15 grudnia 2008 07:56

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry