DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Rynek pracy
Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Rynek pracyPROBLEMY REGIONALNEGO RYNKU PRACY

ze szczególnym uwzględnieniem:

1. problemów bezrobocia i aktywnych form zwalczania bezrobocia;
2. problemów rynku pracy intelektualnej;
3. indywidualnych i społecznych uwarunkowań kształtowania postaw przedsiębiorczych
.


Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej; perspektywy polskiego rynku pracy w kontekście integracji Polski z UE, szanse młodego pokolenia; analiza zawodów przyszłości i nowych form pracy ze szczególnym uwzględnieniem telepracy

 

Zespół realizujący

Badania realizuje zespół pracowników Instytutu Gospodarki oraz Katedry Nauk Społecznych pod kierunkiem: dr hab. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ i prof. dr hab. Jerzego Chłopeckiego.

 

Opis badań

Dotychczasowe efekty badań :

1. Raporty "Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej" z 2002 i 2003 r.
2. Raporty o niepaństwowym szkolnictwie wyższym. Szkic na temat stanu aktualnego i jego genezy oraz niektóre propozycje zmian z 1998 i 2000 r.
3. Międzynarodowy Kongres Rynku Pracy (pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Jerzego Hausnera), w ramach którego odbyły się 2 konferencje: "Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych" zorganizowana przez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz "Jak rozpocząć międzynarodową karierę" zorganizowana przez Biuro Karier WSIiZ.
4. Pozycja zwarta: "Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian. Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji.", red. R. Fedyna, Seria wydawnicza Instytutu Gospodarki "Studia o gospodarce", Rzeszów 2002
5. Udział w konferencji "Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską" zorganizowanej przez KRUN (czerwiec 2002, Kielce) i zaprezentowanie referatu: Czy nasz młodzież to szansa czy problem? - dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej.

 


 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:30

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry