Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Zarządzanie i Marketing


 

Rola Internetu w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw globalnych w Polsce

 

Zespół realizujący

Projekt realizowanybył przez pracowników Katedry Zarządzania , Katedry Podstaw Informatyki oraz Instytutu Gospodarki przy współpracy z Universite` de Neuchalel Suisse. Koordynatorem ze strony szwajcarskiej jest prof. dr hab. Michał Maciej Kostecki, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa w Neuchatel oraz Zakładu Marketingu w Universite de Neuchatel w Szwajcarii, Dyrektor Inwestycyjny w Dresdner Bank Groupe, doradca rządów oraz międzynarodowych organizacji takich jak Bank Światowy, WTO, UNCTAD, ITC oraz korporacji międzynarodowych.

 

Opis badań

Podstawowym celem badań było określenie roli Internetu w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Podjęcie tego tematu badawczego zarówno w Polsce, jak i w Szwajcarii pozwoliło na przeprowadzenie głębszych i szerszych analiz, obejmujących zachowanie się firm polskich i szwajcarskich funkcjonujących na rynkach zagranicznych i wykorzystujących Internet.

Analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań decyzji strategicznych badanych przedsiębiorstw miała charakter empiryczny i teoriopoznawczy i przyczyniła się do wzbogacenia teorii marketingu i zarządzania w Internecie. Równie ważny był cel aplikacyjny tych badań, ponieważ sformułowane wnioski i postulaty  mogą stanowić ważną podstawę poprawy sprawności i efektywności zarządzania i marketingu w Internecie.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:33

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry