Strona główna

Czesne i opłaty

Strona główna

Czesne i opłaty


Czesne i opłaty obowiązujące w roku akademickim 2008/2009

 

 


Wysokość opłat

 

TYP STUDIÓW

WPISOWE

OPŁATA REKRUTACYJNA

I stopnia:

(licencjackie, inżynierskie)

300 PLN

100 PLN

II stopnia:

(magisterskie)

100 PLN

100 PLN

absolwenci WSIiZ, WSZiA,

WSE, WSZ i PWSZ w Jarosławiu

0 PLN

100 PLN

 


Czesne i elastyczny system studiowania

Czesne obowiązujące w roku akademickim 2008/2009.

W odpowiedzi na oczekiwania naszych studentów od nowego roku akademickiego wprowadzamy elastyczny system studiowania. Będzie on polegał na tym, iż każdy z Was może wybrać czy chce skończyć studia I stopnia - po 6 czy po 7 semestrach.

 

 • STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

 

KIERUNEK

Ścieżka standardowa

6 semestrów

Ścieżka elastyczna

semestr I - IV

semestr V - VII

Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Europeistyka, Ekonomia, Politologia, Socjologia, Turystyka i rekreacja

440 PLN

440 PLN

300 PLN

Pedagogika socjologiczna (odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Socjologia)

395 PLN

   
Informatyka i ekonometria

465 PLN

465 PLN

310 PLN

Zdrowie publiczne

490 PLN

490 PLN

330 PLN

KIERUNEK

Ścieżka standardowa 7 semestrów

Ścieżka elastyczna

semestr I - V

semestr VI - VIII

Informatyka

465 PLN

465 PLN

310 PLN

Ratownictwo medyczne

530 PLN

530 PLN

360 PLN

Zdrowie publiczne - promocja zdrowia z fizjoterapią

490 PLN

490 PLN

330 PLN

 

 • STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

 

 

KIERUNEK

Ścieżka standardowa

6 semestrów

Ścieżka elastyczna

semestr I - IV

semestr V - VII

Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Europeistyka, Ekonomia, Politologia, Socjologia, Turystyka i rekreacja

335 PLN

335 PLN

230 PLN

Pedagogika socjologiczna (odrębna ścieżka kształcenia na kierunku Socjologia)

295 PLN

   
Informatyka i ekonometria

360 PLN

360 PLN

240 PLN

KIERUNEK

Ścieżka standardowa 7 semestrów

Ścieżka elastyczna

semestr I - V

semestr VI - VIII

Informatyka

360 PLN

360 PLN

240 PLN

Zdrowie publiczne

390 PLN

390 PLN

260 PLN

KIERUNEK

Ścieżka standardowa 8 semestrów

 

Ścieżka elastyczna

 

Ratownictwo medyczne

440 PLN

x

Zdrowie publiczne - promocja zdrowia z fizjoterapią

390 PLN

x

 

ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA WYDŁUŻENIEM STUDIÓW

 • przez ostatnie 3 semestry płacicie miesięczne czesne niższe o około 1/3 (dane w tabelce),
 • wydłuża się okres pobierania stypendiów naukowych i socjalnych - co przy niższej racie miesięcznej sprawi, że Ci, którzy dotychczas mimo pobierania stypendium musieli dopłacać do czesnego będą studiować za darmo, np. w przypadku studentów studiów dziennych, płacących 440 zł czesnego:

   

   • jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł, student otrzymuje stypendia socjalne w wysokości 400 zł, co oznacza, że przez pierwsze 4 semestry płaci tylko 40 zł czesnego, a przez ostatnie 3 semestry studiuje za darmo, a na dodatkowe wydatki w jego budżecie pozostaje jeszcze 100zł!

     

 • coraz więcej z Was pracuje podczas studiów, a pracodawcy zdecydowanie chętniej zatrudniają studentów, ze względu na niższe koszty pracy,
 • wydłużony czas studiów zwiększa Waszą szansę na zdobycie dodatkowych specjalności i certyfikatów,
 • podczas ostatnich 3 semestrów zmniejszy się Wasze obciążenie zajęciami, co jest szczególnie ważne dla studentów zaocznych, a tym z Was, którzy pracują łatwiej będzie pogodzić studiowanie z pracą,
 • dłuższy czas studiowania oznacza dłuższy czas korzystania z różnych ulg studenckich np. bieltów MPK, PKP,
 • kończąc studia, kiedy inni jeszcze studiują, zwiększacie swoje szanse na lepszą pracę.

 

Decyzję podejmujecie na czwartym semestrze studiów, zaś oferta ta będzie realizowana niezależnie od ilości chętnych. Studia II stopnia będą uruchamiane co semestr, jeśli tylko na danym kierunek zgłosi się powyżej 50 chętnych. Nie będzie więc problemu z zachowaniem ciągłości studiów.

 

Uwaga: Studenci specjalności 7-semestralnych mogą wybierać pomiędzy studiami 7- a 8-semestralnymi, zaś decyzję podejmują na piątym semestrze.

 

 

 

 • STUDIA II STOPNIA

KIERUNKI

SPECJALNOŚCI

STACJO
NARNE

NIESTACJO
NARNE

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dziennikarstwo prasowe, grafika komputerowa w mediach, reklama i public relations, socjologia mediów i cyberprzestrzeni

440 PLN

375 PLN

Ekonomia

biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami, rachunkowość

400 PLN

340 PLN

inwestycje i nieruchomości, studia europejskie, gospodarka i administracja publiczna, zarządzanie

440 PLN

375 PLN

Ekonomia

zarządzanie w ochronie zdrowia

490 PLN

390 PLN

Informatyka i ekonometria informatyczne sieci globalne, systemy informacyjne w biznesie, komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych

440 PLN

375 PLN

Informatyka

technologie wytwarzania orpogramowania (4 sem), inżynieria komputerowa i multimedialna (4 sem)

460 PLN

375 PLN

Turystyka i rekreacja

rekreacja i turystyka zdrowotna, turystyka międzynarodowa, zarządzanie turystyką

380 PLN

340 PLN

Turystyka i rekreacja promocja i edukacja zdrowotna

490 PLN

390 PLN


Czesne płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego. W tabelach podano wysokość jednej raty czesnego.

NOWOŚĆ: Premie dla osób, które wpłacą czesne za semestr lub rok z góry!

Bez względu na kierunek i formę studiów, każdy kto:

 • zapłaci z góry za semestr - płaci o 50 zł mniej
 • zapłaci z góry za rok - płaci o 100 zł mniej.

 

 • szczegółowe informacje na temat płatności

 

 


Zgodnie z regulaminem odpłatności za studia:

 

 • jeżeli na Uczelni studiują spokrewnione ze sobą osoby, wówczas każda z nich może ubiegać się o obniżkę czesnego w wysokości 10%,

 


Czesne, czyli za co płacisz

 

Pakiet super_edu

 

Znajomość języków obcych oraz biegłość w korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych mają duże znaczenie dla pracodawców, ale również wysoką cenę ich uzyskania. Tymczasem absolwent WSIiZ otrzymuje oprócz dyplomu tzw. Pakiet super_edu, oferowany w cenie czesnego.

Jest to nowoczesny produkt edukacyjny, który:

 • daje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i podniesienia swoich umiejętności ponad standard programów nauczania w wyższych uczelniach,
 • wzbogaca dokumentację związaną z nauką, szkoleniami i praktyką zawodową odbywaną w ramach studiów,
 • podnosi wartość składanych aplikacji na międzynarodowym rynku pracy.

To właśnie ten produkt zdecydowanie wyróżnia ofertę WSIiZ od ofert innych uczelni. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wszystkimi elementami tego pakietu.

Więcej informacji

 

Oferta Biura Karier

 

Możesz zarobić na swoje studia.

Studentom chętnym do podjęcia pracy i zarobienia pieniędzy na pokrycie czesnego, czy kosztów utrzymania, WSIiZ każdego roku przygotowuje bogatą ofertę pracy - zarówno na Uczelni, jak i w wielu firmach w kraju i zagranicą (także w trakcie studenckich praktyk zawodowych). Oferujemy również bezpłatną pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu studiów. Pełna oferta dostępna jest w uczelnianym Biurze Karier.

Więcej informacji

 

Ponadto, dobrze jest wiedzieć, że:

Dla studentów studiów stacjonarnych

program studiów obejmuje ok. 120 do 180 godzin języka obcego rocznie, od 22 do 30 godzin tygodniowo wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych

 

program studiów obejmuje ok. 56 godzin języka obcego rocznie, od 180 do 240 godzin semestralnie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, których nazwiska w indeksach podnoszą zdecydowanie wartość Waszego dyplomu. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury, na najnowszym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu. Będąc studentem WSIiZ masz możliwość:

Uczestniczenia w kursach światowych liderów branży informatycznej Cisco, IBM, Novell (w ramach programu studiów Informatyka i Ekonometria), Microsoft (najlepszym studentom firma pokrywa koszty związane z uzyskaniem certyfikatu). Wszystkim studentom pozostałych kierunków studiów oferujemy kursy przygotowujące do certyfikatów po preferencyjnych cenach.

Skorzystania z dodatkowych zajęć z wykładowcami oraz z języków obcych w cenie od 3 do 5 zł za godzinę.

Nieodpłatnego korzystania z Internetu w 3 najnowocześniejszych laboratoriach komputerach w regionie.

Poszerzania wiedzy w kołach naukowych.

 

 


Czesne dla obcokrajowców

Zgodnie z regulaminem odpłatności za studia, studenci – cudzoziemcy mogą dokonywać wpłat wyłącznie w EURO.

 

 

 

Dla kandydatów będących obywatelami innego kraju, zainteresowanych studiami prowadzonymi w języku angielskim, czesne wynosi

 • 3 letnie studia licencjackie, 3,5 letnie studia inżynierskie, 4,5 lub 5 letnie studia jednolite magisterskie (za semestr) - 1500 EURO
 • 2 letnie studia uzupełniające magisterskie (za semestr) - 1750 EURO

więcej informacji...

 

Obcokrajowcy, którzy posługują się językiem polskim na poziomie pozwalajacym czynnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku, mogą skorzystać z pełnej oferty studiów dostępnej dla studentów polskich.

Czesne wynosi

 • 3 letnie studia licencjackie, 3,5 letnie studia inżynierskie, 4,5 lub 5 letnie studia jednolite magisterskie (za semestr) - 750 EURO
 • 2 letnie studia uzupełniające magisterskie (za semestr) - 1000 EURO

Jeśli znajomość języka polskiego jest niewystarczająca, oferujemy intersywny kurs naszego języka, organizowany na wakacjach poprzedzajacych rok akademicki. więcej informacji...

 

Odrębne zasady odpłatności za studia prowadzone w języku polskim obowiązują studentów z:Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech.

 

 

 


opublikowano: 8 sierpnia 2008 14:05

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry