DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: E-biznes
Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

E-biznes


Badania naukowe dotyczą głównie modeli matematycznych NOWEJ EKONOMII w obszarach:

NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ (distance learning),
E-BIZNESU,
TELEPRACY.

 

Badania są prowadzone z trzech perspektyw:

1. logiki informacyjnej systemów rozproszonych (logiki lokalne);
2. wymiany informacji pomiędzy agentami (teoria kontraktu);
3. modeli przemysłów sieciowych w topologiach małych i dużych światów.

 

 

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

E-BIZNES

 

 

 

TELEPRACA

 

 


W tym temacie została nawiązana współpraca pomiędzy Enterprise Center at Discovery Park (Purdue University) a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w obszarze technologii informatycznych oraz nowych metod telepracy.

TELEtool w założeniu ma stanowić system zarządzania procesem telepracy wykorzystujący technologie agentowe celem optymalizacji procesu doboru telepracowników, ustalaniu ich płac oraz harmonogramu prac. Prace badawcze obejmują :

- funkcjonalny opis systemu zarządzania telepracą;
- analizę z punktu widzenia teorii kontraktów;
- identyfikację agentów, wyposażenie ich w elementy sztucznej inteligencji;
- wypracowanie standardów komunikacji;
- testowanie i wdrożenie systemu.

Spodziewanymi efektami będą: rozwój rynku pracy w regionie podkarpackim, wymiana doświadczeń, podniesienie kwalifikacji kadry WSIiZ w zakresie m.in. IT.

 

 


Prace badawcze prowadzone są w celu opracowania metryk e-biznesowych, wspomagających zarządzanie przedsięwzięciami Internetowymi.
Obejmują:

- modele e-biznesu;
- metryki Internetowe;
- ekonomiczne aspekty gospodarki sieciowej.

Celem badań jest m. in. konstrukcja metod pomiaru typowo internetowych czynników produkcji; określanie ich wpływu na wartość produkcji poprzez konstrukcję modeli ekonometrycznych oraz metod prognostycznych, które pozwoliłyby na precyzyjne oszacowanie przyszłego popytu na produkty będące przedmiotem obrotu za pośrednictwem sieci w przedsiębiorstwach internetowych. Szczególną uwagę zwraca się na te czynniki generowania zysku, które stanowią o istocie tego rodzaju firmy i jej produkcji. Wyjaśnienie tego zagadnienia jest istotne ze względu na szybki wzrost liczby polskich przedsiębiorstw internetowych).

Wyniki prac badawczych będą implementowane w obszarze telepracy oraz nauczania na odległość.


Badania prowadzone są w celu wypracowania modelu wdrożenia systemu "nauczania na odległość" na Uczelni. Prace obejmują:

- jakość (metodyka: aspekty funkcjonalne MODEL SERVQUAL, aspekty techniczne Quality of Service METRICS);
- badanie efektywności;
- ROIs.

Skutkiem tych badań jest tworzenie modułów dydaktycznych, kontrola jakościowa modułów stworzonych przez inne jednostki WSIiZ, przeprowadzenie oraz kontrola procesu szkolenia w trybie synchronicznym.

Efektem jest wdrożenie systemu "nauczania na odległość" w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zespół realizujący

 

Obszarem tematycznym e-biznesu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zajmuje się głównie Samodzielny Zakład Ekonomii Matematycznej i e-Biznesu, kierowany przez  dr Andrzeja Szelca.

 

Opis badań

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:37

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry