Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Rynek pracy


PROBLEMY REGIONALNEGO RYNKU PRACY

 

ze szczególnym uwzględnieniem:

1. problemów bezrobocia i aktywnych form zwalczania bezrobocia;
2. problemów rynku pracy intelektualnej;
3. indywidualnych i społecznych uwarunkowań kształtowania postaw przedsiębiorczych
.

 

Rynek pracy a regionalny rynek usług edukacyjnych - studium porównawcze wyższych szkół niepaństwowych dwóch województw: śląskiego i podkarpackiego

 

Zespół realizujący

Badania zrealizował: dr Andrzej Rozmus z Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Chłopeckiego

 

Opis badań

Badania dotyczyły identyfikacji wizerunku polskich uczelni niepaństwowych, ukształtowanego po ponad 10 latach funkcjonowania tej formy kształcenia. Obszar badawczy zakreślony w tych badaniach to województwa podkarpackie i śląskie. Wybór terenu badań podyktowany był faktem, że oba województwa: śląskie i podkarpackie, leżą na dwóch biegunach rozwoju społeczno-ekonomicznego ukształtowane zostały w odmiennych warunkach historycznych i w chwili obecnej różnią się od siebie większością wskaźników charakteryzujących rozwój społeczno-gospodarczy.
Na badania uzyskano grant KBN.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry