DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw


 

Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce południowo-wschodniej

 

Zespół realizujący

 

Badania przeprowadzone były przez dr Adrianę Kaszubę-Perz z Zakładu Rachunkowości pod kierunkiem prof. dr hab. M. G. Woźniaka.

 

Opis badań

 

W badaniach przyjęto założenie, że istnienie małych i średnich przedsiębiorstw jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozwoju gospodarki badanego regionu. Jednakże w gospodarce polskiej istnieją liczne bariery rozwoju tego sektora, występujące zarówno w sferze realnej, jak również w sferze regulacji, których przezwyciężenie wymaga aktywnej polityki gospodarczej państwa.

Podstawowym celem badań było zidentyfikowanie barier oraz wskazanie warunków ich przezwyciężania. W ramach tak określonego celu głównego wyodrębniono następujące cele cząstkowe:
1. określenie sytuacji i dynamiki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki w Polsce i w regionie Polski południowo-wschodniej;
2. określenie przesłanek kształtowania się drobnej przedsiębiorczości w Polsce i regionie południowo-wschodniej Polski;
3. identyfikacja barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w badanym regionie;
4. określenie niezbędnych uwarunkowań dla prawidłowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce południowo-wschodniej.

Dokonano również analizy ekspansji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, na podstawie danych Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki oraz Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rezultatem badań był udział w pięciu konferencjach oraz publikacje w materiałach pokonferencyjnych.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry