DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Zarządzanie i Marketing
Strona główna

Badania naukowe

Strona główna

Zarządzanie i Marketing


 

Marketing mix jako narzędzie oddziaływania banku komercyjnego na klientów indywidualnych

 

Zespół realizujący

Badania zrealizowane zostały przez dr Dariusza Tworzydło z Katedry Zarządzania pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Węcławskiego.

 

Opis badań

Zasadniczym celem badań było dokonanie oceny przystosowania elementów mieszanki marketingowej badanych banków komercyjnych do rosnącego poziomu wymagań, oczekiwań i preferencji klientów.

 

Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach.

 

Zespół realizujący

 

Badania zrealizował zespół badawczy Zakładu Public Relations pod kierunkiem dr Dariusza Tworzydło

 

Opis badań

 

Celem badań było zdefiniowanie stopnia świadomości i rozumienia istoty public relations oraz zakresu jego wykorzystania w praktyce przedsiębiorstw.

Badania miały charakter ilościowy. Realizowane były w oparciu o kwestionariusz ankietowy: "Analiza sfer zadaniowych public relations w przedsiębiorstwach". Spośród 206 firm, które zostały przebadane, uzyskano informacje dotyczące prowadzonej działalności od 205 podmiotów

Efektem badań był raport zawierający analizę problematyki public relations z punktu widzenia organizacji tychże działań w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego.

 

 

opublikowano: 21 listopada 2007 09:51

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry