O UCZELNI :: Kronika: Wydarzenia 2003
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 200318.01.2003

18 stycznia 2003 r. LO WSIiZ zorganizowało okręgowy etap VII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Tematem VII edycji olimpiady była Unia Gospodarcza i Walutowa. Do zawodów okręgowych przystąpiło 130 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych całego Podkarpacia. Siedmiu najlepszych reprezentantów szkół średnich naszego województwa spotkało się z innymi uczestnikami konkursu 12-13 kwietnia 2003 r. na rozgrywkach finałowych w Szczecinie. W Rzeszowie etapowi okręgowemu olimpiady patronuje Zdzisław Siewierski - Wojewoda Podkarpacki oraz Leszek Deptuła - Marszałek Województwa Podkarpackiego.


23.01.2003

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uruchomiła kolejny etap nauczania w ramach Akademii Sieci Komputerowych Cisco: zaawansowane kursy Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Ukończenie kursów CCNP daje umiejętności pozwalające budować i administrować większymi i bardziej złożonymi sieciami - łączącymi od 100 do 500 stanowisk, a także sieciami rozległymi (WAN). Kursy Cisco Certified Network Professional są adresowane wyłącznie do posiadaczy certyfikatów CCNA, a ich program obejmuje 4 semestry po 70 godzin lekcyjnych każdy.

Z tej okazji 23 stycznia 2003 roku odbyło się również uroczyste uruchomienie kolejnego laboratorium komputerowego Cisco Systems w WSIiZ.


28.01.2003

28 stycznia 2003 roku w siedzibie naszej Uczelni odbyło się spotkanie z autorami podręcznika pt. ''Informatyka. Wirtualna podróż w świat systemów i sieci komputerowych.''

Duże doświadczenie dydaktyczne Autorów: Mirosława HAJDERA, Heorhija LOUTSKIEGO i Wiesława STRĘCIWILKA, pozwoliło na napisanie podręcznika akademickiego, który pomimo trudnej tematyki ma charakter beletrystyczny, dzięki czemu książkę czyta się z łatwością. Jak podkreślił recenzent - prof. Aleksander F. KATKOW - jest to pierwsza polskojęzyczna publikacja, przedstawiająca w przystępny sposób zawiłe na ogół zagadnienia związane ze współczesną informatyką.


27.02.2003

27 lutego 2003 r. na spotkaniu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, które odbyło się w Warszawie, decyzją Walnego Zgromadzenia POROZUMIENIA zatwierdzona została Deklaracja WSIiZ o przystąpienie do Porozumienia Szkół Biznesu Na Rzecz Jakości Kształcenia.

Do POROZUMIENIA należą wyłącznie uczelnie, które uzyskały akredytację swoich programów. Ponadto zgodnie z przyjętą procedurą wyłaniania Komisji Akredytacyjnej tylko członkowie POROZUMIENIA mają prawo zgłaszania kandydatów do Komisji i ich wyboru.

Głównymi celami POROZUMIENIA działającego w ramach SEM FORUM są m. in.: upowszechnianie standardów jakości kształcenia oraz tworzenie systemu akredytacji programów i szkół.


03.03.2003

Justyna Jerzak i Ewelina Romaniak, uczennice trzeciej klasy Gimnazjum Akademickiego WSIiZ, zdobyły ex aequo pierwsze miejsca w ogólnopolskim konkursie humanistycznym Alfik 2002. Uzyskały maksymalną ilość punktów 150/150. W konkursie brało udział około 7.5 tys. gimnazjalistów z całej Polski. W nagrodę organizatorzy konkursu pokrywają im część kosztów wakacyjnego obozu naukowego. Pozostałą część, doceniając sukces uczennic, pokrył Rektor WSIiZ, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek.

W Alfiku wyróżnili się również inni uczniowie GA WSIiZ: Ewa Sas, uczennica klasy I zajęła 5 miejsce, a Adela Grzyb i Dariusz Miękisz, uczniowie klasy III - 7 miejsca w województwie podkarpackim.

Opiekunem naukowym uczniów naszego gimnazjum jest dr Andrzej Pieczonka.


19-20.03.2003

W dniach 19-20 marca 2003 r. Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zorganizowało III Podkarpackie Targi Pracy - Rzeszowskie Dni Aktywności Studenckiej. W dniu 19 marca 2003 r. odbywały się wykłady i prezentacje, natomiast 20 marca 2003 r. zaproszone firmy wystawiały się na stoiskach targowych. Targom, w dniu 20 marca towarzyszyły warsztaty przeprowadzone przez pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie.

Atrakcją dodatkową targów była prezentacja Gospodarstwa Agroturystycznego z Handzlówki wraz z nieodpłatną degustacją wody mineralnej Dar Natury oraz losowanie upominków dla uczestników targów.


24.03.2003

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w opublikowanym właśnie ''Rankingu niepublicznych wyższych szkół biznesu'', Magazynu Home&Market uplasowała się na 8 miejscu śród 41 najlepszych uczelni w Polsce.

Miejsce to potwierdza fakt, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest najlepszą uczelnią niepaństwową w Polsce południowo-wschodniej. Warto zaznaczyć, że w kategorii Życie szkoły WSIiZ uzyskała 21 punktów - tyle co najlepsza uczelnia w rankingu. Jeśli chodzi o akredytacje to WSIiZ zajęła 2 miejsce uzyskując 9 punktów na 10 możliwych.


26.03.2003

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie kolejny raz uplasowała się na bardzo wysokich miejscach wśród najlepszych uczelni kształcących w zakresie Ekonomii (zarządzanie) oraz Informatyki, według ''Rankingu wyższych uczelni 2003'' tygodnika Polityka.

W zestawieniu państwowych i niepaństwowych uczelni kształcących na kierunku Ekonomia, WSIiZ uplasowała się na 41 miejscu (w roku ubiegłym WSIiZ była na miejscu 44), natomiast wśród tylko uczelni niepaństwowych z całej Polski kształcących na tym kierunku WSIiZ jest na miejscu 13.

W zestawieniu państwowych i niepaństwowych uczelni kształcących na kierunku Informatyka nasza Uczelnia jest na miejscu 26, natomiast na miejscu 2 (!!!) jeśli chodzi o uczelnie niepaństwowe kształcące na tym kierunku w całej Polsce.

WSIiZ ponownie okazała się najlepszą uczelnią niepaństwową Polski południowo-wschodniej.


31.03.2003

Ranking Newsweek

- WSIiZ najlepszą i jedyną uczelnią niepaństwową na Podkarpaciu klasyfikowaną w Rankingu.

W ''Rankingu Uczelni 2003 - kogo najczęściej zatrudniają najlepsze firmy w Polsce'' opublikowanym przez tygodnik Newsweek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie znalazła się na 20 miejscu wśród ponad 250 uczelni niepaństwowych z całej Polski. W zestawieniu wszystkich - państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych, których w Polsce jest ponad 350 - WSIiZ zajęła miejsce 60.

Ranking Newswek'a realizowany jest wyłącznie w oparciu o opinie pracodawców zatrudniających absolwentów poszczególnych uczelni, z czego jasno wynika, że uczelnie starsze, o wieloletniej tradycji - posiadające większą grupę absolwentów zawsze będą plasowały się na wyższych pozycjach. Uczelnie młode siłą rzeczy zajmują pozycje zdecydowanie niższe. Niższe pozycje zajmują również uczelnie, które nie są zlokalizowane w Warszawie, ponieważ ankietowane były największe firmy a te znajdują się w stolicy i w związku z tym najczęściej zatrudniają absolwentów uczelni warszawskich.

Po raz kolejny WSIiZ zdeklasowała pozostałe uczelnie niepaństwowe z regionu, z których żadna nie znalazła się w rankingu.


09.04.2003

Pan Jerzy Czyżowski, Dyrektor Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania, w kwietniu br. objął prestiżową funkcję - Członka Zarządu ICC - The European Language Network*.

To ogromne osiągnięcie jest uznaniem dla kilkuletniej działalności Dyrektora J. Czyżowskiego w tej organizacji. WSIiZ - reprezentowana przez Dyrektora J. Czyżowskiego - jest członkiem ICC od 1998 r.

Osiągnięcie to jest wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz w historii ICC, członek zarządu pochodzi z kraju nie należącego do Unii Europejskiej.

*zrzesza instytucje europejskie (prywatne, społeczne, rządowe) propagujące języki obce (projekty UE, wydawnictwa, szkolenia)


10.04.2003

10 kwietnia 2003 roku ukazał się kolejny ranking szkół wyższych, opublikowany przez Rzeczpospolitą oraz Perspektywy.

W rankingu tym WSIiZ zajęła miejsce 23, potwierdzając tym samym, że jest najlepszą niepaństwową uczelnią w regionie Polski Południowo-Wschodniej. W ubiegłym roku Uczelnia w rankingu tym zajęła 22 miejsce, ale należy zaznaczyć, że kryteria realizacji tego rankingu w tym roku uległy sporym zmianom. Po raz pierwszy klasyfikowane były tylko 2 kierunki studiów WSIiZ - te na poziomie magisterskim (Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria). Pozostałe kierunki WSIiZ (licencjackie) nie były oceniane, czego bardzo żałujemy.

Wyniki rankingu cieszą tym bardziej, iż w kategorii nasycenie kadr osobami o najwyższych kwalifikacjach należymy do najlepszych niepaństwowych uczelni informatycznych w kraju, a w kategorii baza dydaktyczna jesteśmy wśród nich na pierwszym miejscu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że WSIiZ jest na 6 miejscu pod względem kontaktów naukowych ze światem oraz znajduje się w pierwszej dziewiątce pod względem akredytacji.


11.04.2003

Dr Zbigniew Paszek, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie otrzymał tytuł doktora honoris causa w Kragujevcu (w Serbii).

To najwyższe wyróżnienie akademickie prof. Z. Paszek otrzymał za znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych i szczególne zasługi na polu nauki, kultury i postępu społecznego. Tytuł doktora hoinoris causa jest wyrazem uznania dla Jego blisko 40-letniej współpracy ze szkołami wyższymi w byłej Jugosławii.

Prof. Z.Paszek jest specjalistą w dziedzinie statystyki. W WSIiZ prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu statystyki w biznesie, statystycznej kontroli jakości i metod statystycznych w doświadczalnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczalnictwa chemicznego.

 


15.04.2003

15 kwietnia 2003 roku Fundacja Rektorów Polskich (w skład której wchodzą wybrane polskie uczelnie państwowe) oraz Konsorcjum Uczelni Niepaństwowych (tworzy je 16 wybranych uczelni niepaństwowych) utworzyło Fundację ''Instytut Społeczeństwa Wiedzy''. Do jej powołania przyczyniła się również Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Celem Fundacji jest prowadzenie studiów i badań nad szkolnictwem wyższym i systemem badań naukowych oraz polityką edukacyjną, naukową i proinnowacyjną państwa, a także wspomaganie procesu kształcenia się i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


23.04.2003

23 kwietnia 2003 roku w Dębicy rozpoczęło swoją działalność Centrum Edukacyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Centrum mieści się przy ul. Konarskiego 10 w nowoczesnym, przestronnym budynku, specjalnie przygotowanym na przyjęcie studentów, słuchaczy oraz osób zainteresowanych naszymi usługami doradczymi. W budynku znajduje się również kawiarenka internetowa, sala gier oraz kawiarnia ''Żaczek''.

Powstanie Centrum to nasz kolejny etap funkcjonowania w Dębicy, po tym jak rok temu uzyskaliśmy zgodę MENiS-u na prowadzenie w Dębicy Wydziału Zamiejscowego na kierunku Ekonomia.


29.04.2003

Centrum Języków Obcych uczestniczy w drugiej fazie realizacji europejskiego projektu - DIALANG. Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach programu SOKRATES, Lingua Action D.

Prace nad nim polegają na stworzeniu i przetestowaniu programu zawierającego testy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania w 14 językach. Program pozwala użytkownikom na sprawdzenie i umiejscowienie swoich kompetencji językowych w standardach Unii Europejskiej, do których odnoszą się międzynarodowe egzaminy przeprowadzane w Centrum Języków Obcych (The European Language Certificates i London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board). Wyniki testu DIALANG informują studentów o tym, czy są przygotowani do w/w egzaminów, do których mają obowiązek przystąpić będąc studentami naszej uczelni.

Jesteśmy pierwszą Polską uczelnią i instytucją, której udział w projekcie został odnotowany na internetowej stronie projektu (www.dialang.org).


05.05.2003

Mgr Andrzej Cwynar, asystent Katedry Bankowości i Finansów, Zakład Finansów, uzyskał Nominację do nagrody BETA 2003 za ''Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia''.

 


13.05.2003

13 maja 2003 roku w Rzeszowie została podpisana umowa o współpracy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Tischnera w Krakowie, która powstała z inicjatywy wydawnictwa i miesięcznika ''Znak''.

W ramach umowy ma powstać Szkoła Liderów - 150 bezpłatnych miejsc dla najzdolniejszej młodzieży. Ze strony WSIiZ systemem tym objęte zostaną przede wszystkim dwie niezmiernie atrakcyjne specjalności: Gospodarka europejska oraz Technologie informatyczne sieci globalnych. W Wyższej Szkole Europejskiej system ten dotyczy Stosunków międzynarodowych oraz Socjologii.

Umowa dotyczy również utworzenia przez obie uczelnie Instytutu Badań nad Cywilizacjami, wymiany informacji i doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań w zakresie projektów międzynarodowych, współdziałania przy organizowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych oraz współpracy w zakresie edukacji, a w szczególności wspólnej organizacji szkół letnich, obozów, wyjazdów oraz wymiany kadry naukowej także w związku z przeprowadzeniem wykładów otwartych i monograficznych.


13.05.2003

W Rankingu szkół wyższych Tygodnika ''WPROST'' 2003 rok Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zajęła 3 miejsce wśród uczelni niepaństwowych niebiznesowych uzyskując

A- punkty ogółem - 89,5/maksymalnie 100 punktów

B- ocena ''zaplecza intelektualnego'' szkoły - 37/maksymalnie 40 punktów

C- ocena procesu kształcenia -36/maksymalnie 40 punktów

D- ocena szans kariery zawodowej i warunków studiowania -16,5/maksymalnie 20 punktów

W kategorii Gdzie studiować? Nowoczesne technologie (informatyka, elektronika, inżynieria materiałowa) wśród uczelni państwowych i niepaństwowych WSIiZ zajęła 14 miejsce (o dwa miejsca wyprzedziliśmy Politechnikę Rzeszowską), a wśród uczelni niepaństwowych 5. Jesteśmy najlepszą uczelnią informatyczną na Podkarpaciu.

W kategorii Gdzie studiować? Turystyka i rekreacja WSIiZ zajęła 7 miejsce wśród uczelni państwowych i niepaństwowych, a wśród uczelni niepaństwowych 6.


21.05.2003

W dniu 21 maja 2003 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyła się debata radiowa poświęcona w całości tematowi przyszłej integracji Polski z Unią Europejską.

Debata zorganizowana została przez Radio Rzeszów a prowadziły ją Redaktor Maria Kornaga oraz Redaktor Bernadetta Szczypta.

W debacie uczestniczyli:

  • Danuta Pawłowska (Wojewódzki Urząd Pracy),
  • Marek Soja (Kuratorium Oświaty w Rzeszowie),
  • Bartłomiej Gębarowski (Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie),
  • Krzysztof Witkowski (Instytut Gospodarki WSIiZ),
  • Cezary Ulasiński (Program Tworzenia Lokalnych Paktów na Rzecz Zatrudnienia),
  • Robert Szura (Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie),
  • Karol Pelc (Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie).


24.05.2003

24 maja 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, w ramach prounijnej akcji: ''TAK dla Polski'', odwiedził Rzeszów.

Gospodarzem wizyty Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Rzeszowie była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wraz z Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miasta w Rzeszowie.

W trakcie wizyty w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania Prezydent RP spotkał się ze studentami wszystkich rzeszowskich uczelni oraz środowiskiem naukowym Rzeszowa. Natomiast w godzinach popołudniowych, uczestniczył w ''Europejskiej Majówce z Prezydentem RP'' - prounijnym festynie na rzeszowskim Rynku, gdzie spotkał się z mieszkańcami Rzeszowa.

 

Galeria zdjęć.


27-29.05.2003

W ślad za otwarciem w kwietniu br. Centrum Edukacyjnego WSIiZ w Dębicy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uruchomiła analogiczne Centra Edukacyjne w Krośnie (27 maja 2003 roku) oraz w Nisku (29 maja 2003 roku).


31.05.2003

31 maja 2003 roku na Placu Cichociemnych przy pomniku J. Szajny ''Przejście'' odbył się szalony Happening, który towarzyszył Dniom Rzeszowa, których nasza Uczelnia była współorganizatorem.

Heppening zorganizowany został przez WSIiZ przy współudziale aktorów Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na cześć profesora Józefa Szajny, Honorowego Obywatela Rzeszowa.

W imprezie wzięli udział studenci WSIiZ-u, władze naszej Uczelni ale przede wszystkim licznie zebrani mieszkańcy naszego miasta. Były pochodnie, lektyka, no i zgodnie z zapowiedziami Rektor WSIiZ w roli wyśmienitego kucharza gotował na cześć Mistrza węgierską zupę.


01.06.2003

W efekcie zakończonej 1 czerwca 2003 r. wizyty Profesorów Wydziału Technologii Grafiki Komputerowej Uniwersytetu Purdue (USA) w naszej uczelni, WSIiZ podpisała porozumienie dotyczące stworzenia profilu kształcenia z zakresu grafiki komputerowej (prowadzonego przy współpracy specjalistów z Purdue University).

Kształcenie na kierunku Informatyka i Ekonometria - na nowej specjalności Grafika Komputerowa (na studiach licencjackich, studiach magisterskich oraz na studiach magisterskich uzupełniających) oprócz zwykłego trybu nauczania przewiduje letnie warsztaty z obszaru grafiki komputerowej, które odbywać się będą w WSIiZ. Warsztaty te (wykłady oraz ćwiczenia) prowadzone będą w języku angielskim, przez profesorów oraz asystentów Wydziału Technologii Grafiki Komputerowej Uniwersystetu Purdue, którzy m.in. pracowali przy produkcji Walta Disney'a ''Toy Story II''.

W ramach podpisanego porozumienia Purdue University funduje każdego roku 2 stypendia asystenckie dla najlepszych studentów tej specjalności w WSIiZ, w formie 2-letnich pobytów na studiach magisterskich PU.


10-11.06.2003

W dniach 10-11 czerwca 2003 r. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej przeprowadziło drugą edycję szkolenia dla opiekunów szkolnych klubów europejskich.

W ramach tego projektu został wydany pakiet edukacyjny ''Szkolny Klub Europejski-Poradnik'' (zbiór praktycznych propozycji dla uczniów i nauczycieli, w jaki sposób można ciekawie i aktywnie propagować ideę integracji europejskiej w środowisku szkolnym i lokalnym), który na szkoleniu otrzymali opiekunowie.


11.06.2003

Według rankingu czasopisma komputerowego PC Kurier:

1. WSIiZ znalazła się na 4 miejscu wśród informatycznych uczelni państwowych i niepaństwowych jeśli chodzi o atrakcyjność oferowanych specjalności kształcenia;

2. WSIiZ jest 6 w kraju uczelnią informatyczną pod względem liczby kształconych studentów w zakresie informatyki - zarówno wśród uczelni państwowych i niepaństwowych.


19.06.2003

19 czerwca 2003 roku w Parku Sybiraków - oś. Baranówka odbył się Koncert piosenki religijnej.

Koncert najlepszych piosenek religijnych poprowadził Jan Budziaszek, a wystąpili w nim m.in.: Lidka Pospieszalska, Viola Brzezińska, Marcin Pospieszalski, Piotr Płecha oraz Muzycy Filharmonii Rzeszowskiej i połączone chóry.

Patronem Honorowym Koncertu byli: Kuria Biskupia w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.


20.06.2003

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie z Purdue University (USA) (uczelnią stowarzyszoną z WSIiZ) wygrała projekt ''TELEtool. A collaborative virtual work environment for a global marketplace''.

Projekt TELEtool dotyczy stworzenia automatycznego systemu zarządzania telepracą, który ma optymalizować proces doboru telepracowników, ustalaniu ich płac oraz harmonogramu prac - jest to forma zdalnego (wirtualnego) systemu zarządzania ''firmą'' w wymiarze globalnym.

Stworzenie tego systemu jest elementem kilkuletniej kampanii WSIiZ oraz Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie na rzecz stworzenia na Podkarpaciu ''miasteczka informatycznego'', stanowiącego centrum telepracy i będącego jednocześnie inkubatorem przedsiębiorczości.

TELEtool finansowany będzie ze środków własnych Purdue University w ramach funkcjonującego w Purdue University (USA), Centrum Transferu Technologii, zajmującego się przekładaniem na praktykę najlepszych myśli i projektów naukowych. Projekt zrealizowany będzie przez specjalistów z branży IT WSIiZ oraz Purdue University w ciągu roku.

W historii Purdue University jest to bezprecedensowe wydarzenie, ponieważ jeszcze nigdy dotąd uczelnia nasza nie finansowała ze środków własnych projektów badawczych realizowanych poza USA - powiedział prof. Miroław Skibniewski, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą Purdue University, USA.


03.07.2003

3 lipca 2003 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęło działalność biuro przedstawicielskie niemieckiej Fundacji Steinbeis ze Stuttgartu.

Fundacja Steinbeis założona została w 1971 r., jej nazwa pochodzi od Ferdinanda von Steinbeis ''ojca założyciela nowoczesnej promocji firm''. Fundacja oferuje globalne usługi w zakresie transferu wiedzy i technologii, a wprowadzanie innowacyjności oraz podnoszenie tempa wdrażanych nowych projektów - to główne cele Fundacji Steinbeis. Fundacja zatrudnia 4000 ekspertów z wszystkich dziedzin.

 


07.07.2003

7 lipca br. została podpisana umowa o współpracy między WSIiZ a University of Illinois, USA.

Umowa dotyczy wymiany akademickiej i kulturalnej między Uczelniami i przewiduje m.in. realizację wspólnych programów badawczych, wymianę pracowników naukowych i studentów oraz ich udział w seminariach i spotkaniach akademickich.

University of Illinois jest już siódmą uczelnią partnerską WSIiZ w USA.


10.07.2003

Zespół Instytutu Gospodarki, ze szczególnym wskazaniem na Pana Pawła Znamirowskiego, oraz Katedra Bankowości i Finansów WSIiZ we współpracy z Warszawską Grupą Inwestycyjną przeprowadziły badania dotyczące ryzyka kursowego w największych przedsiębiorstwach w Polsce.

Badania te okazały się na tyle profesjonalne oraz atrakcyjne, iż zdobyły uznanie mediów ogólnopolskich, czego dowodem jest ich publikacja w TVP1, TVN24 oraz na łamach Gazety Wyborczej.


16.07.2003

16 lipca odbyło się uroczyste otwarcie studenckiego pubu - Index. Index to najnowsze przedsięwzięcie działającego od kilku lat Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pub Index znajduje się na rzeszowskim Rynku, w dawnej siedzibie restauracji meksykańskiej ''El Gringo''. Nieoficjalna inauguracja działalności Pubu odbyła się po graduacji absolwentów WSIiZ pod koniec czerwca.

 


17.07.2003

W lipcu 2003 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała akredytację Agencji Rządu USA ds. Przydzielania środków na Kształcenie Amerykańskich Sił Zbrojnych.

Dzięki tej akredytacji Amerykanie po zakończeniu służby wojskowej będą mogli studiować w naszej uczelni, a koszty kształcenia pokryje rząd USA - powiedział Rektor WSIiZ, Tadeusz Pomianek.

Pierwszym studentem, który w ramach tego programu podejmie studia w rzeszowskiej WSIiZ jest Witold Krzysztoń, żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej USA. Od 1 października 2003 rozpocznie on studia licencjackie na kierunki Informatyka i Ekonometria.

WSIiZ jest jedyną uczelnią niepaństwową w Polsce posiadającą taką akredytację.


01.08.2003

W dniu 1 sierpnia br. podpisana została przez władze Uczelni i Dyrekcję Bieszczadzkiego Parku Narodowego umowa o współpracy. W jej wyniku pracownicy naukowi i studenci Uczelni będą podejmować badania ruchu turystycznego oraz przygotowywać opracowania dotyczące dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenu Parku i jego otuliny.


08.09.2003

8 września 2003 roku ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita zorganizował w Rzeszowie debatę nt. przygotowania województwa podkarpackiego do akcesji do Unii Europejskiej. Jednym z panelistów debaty był Rektor WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek. Debata ta zgromadziła przedstawicieli biznesu, polityki, kultury i nauki.

Po dyskusji odbyło się uroczyste wręczenie honorowych odznaczeń Rzeczpospolitej, dla osób i instytucji, które w rankingach Rzeczpospolitej zajęły najwyższe pozycje. W gronie tych organizacji znalazła się również Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, która według rankingu szkół wyższych Rzeczpospolitej zajęła najwyższą pozycję wśród uczelni niepaństwowych oferujących w regionie studia magisterskie. Orła z rąk red. nacz. Rzeczpospolitej Macieja Łukasiewicza odebrał prof. Tadeusz Pomianek.

 


15.09.2003

Decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej WSIiZ z dniem 15.09.2003 r. została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz agencja doradztwa personalnego pod numerem 141/1a, równocześnie uprawniając Biuro Karier do realizacji zadań z tym związanych.


07.10.2003

Nasza Uczelnia została odznaczona Odznaką Honorową Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ''za zasługi dla turystyki''. Jednocześnie Pan Jerzy Pająk odebrał uznanie Marszałka woj. Podkarpackiego ''za szczególne zasługi w dziedzinie edukacji turystycznej''.

 


17.10.2003

17 października 2003 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainaugurowała uroczyście ósmy w historii uczelni rok akademicki. Wykład inauguracyjny nt. ''Nowych tendencji w teorii i praktyce rynku finansowego'' wygłosił prof. Krzysztof Jajuga. Jak co roku, z rąk Rektora dyplomy i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci oraz studenci. Po raz pierwszy ''złote indeksy'' odebrali z rąk rektora najzdolniejsi studenci, którzy zakwalifikowali się do systemu bezpłatnego kształcenia w ramach ''Szkoły Liderów'', w której kształci się 52 osoby.

W trakcie uroczystości honorowy medal ''Academia Amicus'' otrzymał prof. Józef Szajna, natomiast prof. Stanisław Paszczyński uhonorowany został medalem ''Bene Meritud de Academia''. Szczególny upominek otrzymał, a właściwie kupił za przysłowiowy grosz, prof. Wiktor Zin - otrzymał on bowiem nóż ze stali dalmaceńskiej, by uroczyście otworzyć pierwszy egzemplarz wydanego przez WSIiZ albumu ''Krajobrazy Podkarpacia''.

W rozpoczynającym się roku akademickim studia na pierwszym roku w WSIiZ podjęło 3800 studentów.

Galeria zdjęć.
Zobacz wystąpienie Rektora WSIiZ (plik 235 MB) 
Zobacz wystąpienie Rektora WSIiZ (plik 102 MB).
Do uruchomienia tego pliku potrzebny jest program Real Player wersja 7 lub nowsza. Program można bezpłatnie pobrać TUTAJ. 


24.11.2003

Prof. dr hab. Zdzisław S. Hippe, Kierownik Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie został powołany na kadencję 2003-2006 w skład Polskiego Narodowego Komitetu ds. Danych dla Nauki i Techniki CODATA przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, obejmując funkcję wiceprzewodniczącego.

 


09-11.12.2003

W dniach 9-11 grudnia 2003 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się DNI KULTURY IRAŃSKIEJ

Dzień pierwszy - Wtorek, 9 grudnia 2003 – Klub Studencki WSIiZ, g. 11.30
'Iran oczami cudzoziemca' – gawęda o dawnej historii Persji i współczesnym Iranie prowadzona przez Piotra Kłodkowskiego i Adama Głaczyńskiego. Podczas tego spotkania można było zobaczyć zdjęcia z wybranych miejsc w Iranie, posłuchać perskiej i irańskiej muzyki, zakosztować irańskich słodyczy i wypić herbatę z pomarańczowym cukrem. Uczestnicy przez krótką chwilę mogli poczuć się jak w dawnej perskiej herbaciarni.

Dzień drugi - Środa, 10 grudnia 2003 – Klub Studencki WSIiZ, g.11.00
'Iran oczami Irańczyków' – zaproszeni goście z Ambasady Iranu oraz studenci irańscy studiujący w Polsce przedstawili swój kraj – opowiedzieli o skomplikowanej teraźniejszości, trudnej historii, o pozycji kobiet w Republice Islamskiej, o życiu studenckim, o poezji, sztuce i ropie naftowej. Nasi irańscy goście poczęstowali nas również specjałami kuchni irańskiej.

Dzień trzeci - Czwartek, 11 grudnia 2003 – Pub 'Indeks', g. 19.00
'Wieczór poezji perskiej' – wysłuchaliśmy fragmentów najsłynniejszych poematów perskich w tłumaczeniu Władysława Dulęby oraz oryginalnej poezji śpiewanej w języku farsi nagranej w Teheranie. Porozmawialiśmy o tym, czy poezja orientalna bliska jest Polakowi i czy możemy zaangażować się w dialog międzykulturowy właśnie poprzez poezję. Chociaż islam zabrania spożywania alkoholu, to przecież wino jest stałym elementem, nie zawsze symbolicznym, w tradycyjnej poezji dawnej Persji.

Zobacz film z Dni Irańskich (59,5 MB) 


10.12.2003

Rektor Uczelni, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek zajął III miejsce w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ''Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej'', w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 50 pracowników. Konkurs obejmował kilkaset firm i organizacji z województwa Podkarpackiego.


22.12.2003

22 grudnia 2003 r. odbyło się otwarcie hali sportowej w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ.

  

 

opublikowano: 17 maja 2007 15:13

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry