O UCZELNI :: Kronika: Wydarzenia 2004
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 200416.01.2004

16 stycznia 2004 r. w naszym Pubie Index (Rynek 17) odbyła się impreza pod hasłem ''WSIiZ Teacher's Night - sprawdź co potrafią twoi wykładowcy'', podczas której wykładowcy WSIiZ miksowali swoją ulubioną muzykę. Studentów, w swoich półgodzinnych programach, bawiła DJ Anyka oraz DJ Fox.

Dla najlepiej bawiących się studentów Index fundował darmowe drinki. Na parkiecie bezapelacyjnie królowali studenci Turystyki i Rekreacji oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ.


22.01.2004

22 stycznia 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania podpisała uroczyscie umowę o współpracy z Telewizją Polską S.A. oddziałem w Rzeszowie. Umowę podpisaną w obecności studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna sygnowali: Dyrektor TVP3 w Rzeszowie red. Adam Czartoryski oraz Rektor WSIiZ, prof. T.Pomianek.

W uroczytystości udział wziął również Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu TVP S.A., który powiedział, że podpisana w dniu dzisiejszym umowa jest jedną z nielicznych, tak obszernych umów, podpisanych między Telewizją Polską a uczelnią niepaństwową.

Głównym zapisem tej umowy jest porozumienie dotyczące odbywania przez studentów m.in. kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna praktyk zawodowych w TVP3 w Rzeszowie. Praktyki w telewizji będą mogli odbywać również studenci Informatyki i Ekonometrii oraz Ekonomii i Administracji. Umowa przewiduje ponadto kształecnie dziennikarzy TVP3 w WSIiZ z zakresu m.in. nowoczesnych technoligii oraz grafiki komputerowej oraz współpracę przy tworzeniu programów dla mieszkańców Podkarpacia.

 


11.02.2004

W dniu 11 lutego 2004 roku Rektor WSIiZ, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek został, wraz z Rektorem UJ, prof. dr hab Franciszkiem Ziejką, poproszony przez Polskie Radio S.A. o komentarz do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Jednoczesnie, w tej ogólnopolskiej audycji, udział wzięła dr Krystyna Łybacka, Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Emisja auducji odbyła się w I progrmie Polskiego Radia o godz. 17.30, 11 lutego 2004 r.


25.02.2004

25 lutego 2004 r. Rektor WSIiZ, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek podpisał z Zespołem Szkół w Tyczynie umowę o współpracy w zakresie organizacji procesu dydaktycznego oraz wspólnych projektów edukacyjnych. Współpraca z ZS w Tyczynie jest pierwszym etapem tworzenia przez naszą Uczelnię sieci szkół partnerskich.

W ramach realizacji porozumienia w Zespole Szkół w Tyczynie w roku szkolnym 2004/2005 zorganizowane zostaną klasy patronackie WSIiZ. Klasy patronackie funkcjonować będą w oparciu o programy autorskie opracowane przez nauczycieli Zespołu Szkół oraz pracowników uczelni. Pracownicy WSIiZ prowadzić będą również część zajęć. Uczniowie Zespołu Szkół będą mogli korzystać z oferty kursów i certyfikatów prowadzonych przez uczelnię na preferencyjnych zasadach oraz z pracowni komputerowych i obiektów sportowych WSIiZ w Kielnarowej.

 

Zespół Szkół w Tyczynie mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym pałacyku wybudowanym przez Ludwika Wodzickiego, wybitnego działacza politycznego Galicji doby autonomicznej. Obecnie w skład Zespołu Szkół, oprócz Liceum Ogólnokształcącego, wchodzi także Liceum Techniczne i Liceum Księgarskie oraz nowy typ szkoły - Liceum Profilowane.


27.02.2004

27 lutego 2004 r. w Regionalnej Akademii Cisco przy WSIiZ w Rzeszowie odbyło się rozdanie dyplomów pierwszym 12 absolwentom Akademii Sieciowych w Polsce, którzy ukończyli szkolenie z zakresu CCNP.

W Polsce obecnie jest tylko kilkadziesiąt osób, które uzyskały certyfikaty CCNP. Wśród nich są instruktorzy z Akademii WSIiZ, to duże wyróżnienie dla naszej uczelni i studentów, którzy mają zajęcia z osobami posiadającymi tak wysokie kwalifikacje - powiedział Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęła działalność jako Akademia Regionalna Cisco 14 lipca 2000 r. i obecnie szkoli około 700 osób, co zalicza ją do grupy największych Akademii na świecie. Lokalna Akademia Cisco WSIiZ uważana jest przez twórców programu CNAP za najlepszą w Europie, Afryce i Bliskim Wschodzie. Świadczy o tym nagroda ''The Best Local Academy'' przyznana Uczelni w październiku 2001 w Kopenhadze na corocznej konferencji organizowanej przez Cisco Systems.


01.03.2004

W dniu 1 marca 2004 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy IFO Institute for Economic Research w Monachium, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Prof. Hansa-Wernera Sinna a Instytutem Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. Umowa o współpracy dotyczy realizacji wspólnych projektów badawczych dotyczących oceny sytuacji ekonomicznej Polski. IFO Institute of Economic Research we współpracy z Instytutem Gospodarki WSIiZ przygotowuje raporty kwartalne The World Economic Survey - Badanie dla Polski.

IFO Institute for Economic Research jest największym instytutem badawczym w dziedzinie badań ekonomicznych w Niemczech. Instytut ten został założony w 1949 roku. Obecnie zatrudnia około 150 naukowców z całego świata.


01.03-28.05.2004

Od 1 marca do 28 maja 2004 r. na naszej Uczelni w ramach Programu Leonardo da Vinci przebywała czteroosobowa grupa studentów z Włoch. Studenci odbyli 2 miesięczny staż w wybranych jednostkach naszej Uczelni oraz poprowadzili szkolenie językowo-kulturowe dla naszych studentów i pracowników.


03.03.2004

3 marca 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała wstępna umowę dotyczącą utworzenia nowego kierunku studiów podyplomowych ''Zarządzanie, kontrola wewnętrzna oraz audyt'' z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie.

Studia te prowadzone będą przez Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zapewni słuchaczom certyfikaty audytora wewnętrznego PIKW i wpisanie ich na Krajową Listę Audytorów PIKW. Wszystkie osoby, które ukończą studia otrzymają ponadto świadectwa sygnowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwsza edycja studiów na tym kierunku rozpocznie się od nowego roku akademickiego 2004/2005.


11.03.2004

11 marca 2004 roku regionalna grupa Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP), reprezentowana przez Stanisława Srokę - Prezesa Transsystemu S.A., podpisała porozumienie o współpracy z uczelnią wyższą - Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W uroczystości, która odbyła się w siedzibie WSIiZ udział weziął również Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Project Management (IPMA) Otto Ziglemeier.

W ramach współpracy SPMP obejmie swoją opieką Szkołę Liderów, czyli oferowany przez WSIiZ system kształcenia najzdolniejszych studentów na dwóch specjalnościach: Gospodarka Europejska oraz Technologie Informatyczne Sieci Globalnych. Dzięki temu w planach studiów tych specjalności uwzględniony zostanie kurs z zakresu Project Management zgodny z IPMA Competence Baseline, prowadzony przez licencjonowanych trenerów.

Ponadto celem podpisanego porozumienia jest podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz przygotowanie fachowych kadr z obszaru zarządzania projektem, prowadzenie wspólnych prac badawczych, opracowywanie tematów prac dyplomowych dla studentów.

 

Współpraca obu instytucji stanowi ważny atut dla regionu ponieważ daje możliwości sprawdzenia w praktyce zdolności menedżerskich, poprzez nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy z organizacjami reprezentowanymi przez członków SMPM - powiedział Prof. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


18.03.2004

18 marca 2004 r. zakończyły się dwudniowe ''IV Podkarpackie Targi Pracy - Rzeszowskie Dni Aktywności Studenckiej'', których organizatorem było Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W tegorocznych Targach Pracy udział wzięło prawie 30 firm z regionu. Poszukiwani byli m.in. specjaliści ds. marketingu i zarządzania, programiści, graficy komputerowi, sprzedawcy. Dla osób poszukujących pracy uczestnictwo w Targach było doskonałą okazją do zapoznania się z wymaganiami potencjalnego pracodawcy i działalnością Przedsiębiorcy. Targi umożliwiły także przeprowadzenie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych i rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Targi odwiedziło kilkaset osób, z czego ponad 60 osób otrzymało konkretne oferty zatrudnienia. Nowością tegorocznych targów, była możliwość porozmawiania z pracodawcami przez Internet, na czacie.


21-28.03.2004

W ramach współpracy WSIiZ z Central Ostrobothnia Polytechnic, Ylivieska Unit w Finlandii, w dniach 21-28 marca br. w siedzibie naszej Uczelni odbyły się warsztaty z zakresu multimediów.

W warsztatach uczestniczyło 10 studentów i 2 wykładowców z Finlandii a także 11 studentów WSIiZ z kierunków Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Informatyka i Ekonometria. Celem spotkań była finalizacja i połączenie w produkt końcowy, rozpoczętej na długo przed planowanymi warsztatmi wspólnej pracy nad stworzeniem prezentacji multimedialnej oraz internetowego portalu młodzieżowego o Podkarpaciu.

Politechnika Fińska to dwujęzyczna uczelnia techniczna, która kształci obecnie blisko 2500 studentów, corocznie przyjmując na studia ponad 100 studentów z zagranicy. Od roku akademickiego 2002/2003 uczelnia ta jest partnerem WSIiZ w ramach Programu Sokrates Erasmus. Współpraca obu uczelni realizowana jest przede wszystkim poprzez wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, uczestnictwo kadry WSIiZ w konferencjach i seminariach organizowanych przez uczelnię fińską oraz realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Jak dotąd 6 studentów WSIiZ odbyło 3-miesięczne pobyty studyjne w Yliviesce, jak również zrealizowano 4 wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej. Ponadto w ubiegłym roku kilkumiesięczne studia na WSIiZ podjęli studenci fińscy.


24.03.2004

W najnowszym wydaniu miesięcznika Home & Market (marzec 2004) opublikowany został Ranking Niepublicznych Wyższych Szkół Biznesu. Według tego rankingu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania uplasowała się na 2 miejscu wśród 36 niepaństwowych uczelni ujętych w zestawieniu.

W kategorii dostęp do wiedzy, w której pod uwagę brana była liczba dostępnych kierunków, ilość wolumenów przypadających na jednego studenta, liczba studentów studiów dziennych w stosunku do pozostałych, liczba wykładowców praktyków i udział pracowników etatowych do ogółu zatrudnionych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała największą ilość punktów ze wszystkich ocenianych uczelni.

Rektor WSIiZ, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek:

Bardzo cieszy nas fakt, iż uczelnia uplasowała się na tak wysokiej pozycji, awansując z miejsca 8 w ubiegłym roku na miejsce 2 w tegorocznym zestawieniu przygotowanym przez Home & Market. Taka ocena jest potwierdzeniem, że rozwój WSIiZ idzie w dobrym kierunku a dyplomy naszej uczelni są gwarancją solidnego i nowoczesnego wykształcenia. Uczelnia cały czas się rozwija - poszerza i dostosowuje swoją ofertę do oczekiwań rynku pracy, m.in.: obecnie WSIiZ ubiega się o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania na Wydziale Ekonomicznym.


30.03.2004

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie według ''Rankingu wyższych uczelni 2004'' tygodnika Polityka oceniona została jako najlepsza uczelnia niepaństwowa w regionie.

WSIiZ uplasowała się na bardzo wysokim miejscu wśród najlepszych uczelni kształcących w zakresie Ekonomii - Zarządzanie zajmując 8 pozycję wśród 70 uczelni ocenianych w tej kategorii (w ubiegłym roku byliśmy na pozycji 13).

Biorąc pod uwagę kryteria: Pozycja akademicka, Kontakty z otoczeniem oraz Infrastruktura znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce uczelni niepaństwowych kształcących na kierunku Ekonomia-Zarządzanie.


14.04.2004

Według Rankingu Szkół Wyższych 2004 ''Rzeczpospolitej'' oraz ''Perspektyw'' Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 24 miejsce wśród 67 niepaństwowych uczelni magisterskich ujętych w zestawieniu. WSIiZ zajęła najwyższą pozycję wśród wszystkich niepaństwowych uczelni magisterskich z regionu.


14-17.04.2004

''Tygodnik Powszechny'' i Fundacja TP przy pomocy Filharmonii Rzeszowskiej im.Artura Malawskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowały cykl imprez pod hasłem ''Tydzień z Tygodnikiem Powszechnym'', które odbywały się w Rzeszowie w dniach 14-17 kwietnia 2004 r.

Relacja z wydarzeń (Plik 32 KB)

Galeria zdjęć


23.04.2004

23 kwietnia 2004 roku w Warszawie podczas spotkania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Rektor WSIiZ, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek został wybrany Prezesem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.


26.04.2004

Według ''Rankingu Szkół Wyższych 2004'' Tygodnika Wprost Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 2 miejsce, awansując z miejsca 3 uzyskanego w roku 2003. WSIiZ uzyskała 90,5 pkt. w ogólnej punktacji (na 100 możliwych). Najlepsze uczelnie uzyskały 91,5 pkt.

Ocenie podlegały: zaplecze intelektualne, proces kształcenia oraz szanse kariery zawodowej i warunki studiowania. Na szczególna uwagę zasługuje zestawienie uczelni o klasie międzynarodowej gdzie uwzględniono Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako jedyną uczelnię z Podkarpacia.

W przeciwieństwie do niektórych wcześniejszych rankingów Ranking Tygodnika Wprost uwzględnia to co najdobitniej świadczy o tym czy uczelnia jest dobra czy nie: nowoczesne technologie wykorzystywane również w procesie dydaktycznym, umiędzynarodowienie oferty, czyli najprościej mówiąc funkcjonowanie uczelni na rynku międzynarodowym, a także oferta certyfikatów językowych i informatycznych respektowanych przez pracodawców w UE.

 


26.04.2004

Biorąc czynny udział w realizacji Programu Socrates Comenius nasza szkoła od 2003 roku włączyła się w urzeczywistnienie projektu ''Water and dryness. That's Europe!'' (jego zakończenie jest przewidziane w 2005 roku), służącego zbliżeniu i poznaniu się młodzieży - rozszerzającej się Europy.

Rok 2004 poświęcony jest kulturze regionów europejskich, zwłaszcza tych skąd wywodzą się szkoły uczestniczące w tym przedsięwzięciu.

Zadanie, które udało się nam już w tym roku wykonać to m.in. przygotowanie ''międzynarodowej'' książki kucharskiej wraz z uzupełniającym ją nagraniem filmowym (przedstawiającym przygotowanie opisanych w niej potraw). Ponadto opracowano broszurę charakteryzującą festiwale kulturalne regionów oraz wydano płytę CD z filmami i prezentacjami multimedialnymi. W dniach 22 marca - 6 kwietnia 2004 odbyła się prezentacja prac plastycznych zatytułowana ''Krajobrazy i ludzie''. Jest to wędrująca wystawa, która w ciągu roku szkolnego odwiedzi wszystkie zainteresowane szkoły. Jej przygotowanie to także jedno z zadań prezentowanego projektu.

26 kwietnia br. czterech uczniów Gimnazjum Akademickiego WSIiZ wraz z 2 nauczycielami wyjechało do szkoły partnerskiej w Porto (Portugalii).

Godnym odnotowania jest również fakt prowadzenia przez naszych gimnazjalistów strony WWW w języku polskim i angielskim poświęconej realizacji opisywanego projektu: http://www.comenius.wsiz.rzeszow.pl/.


26.04.2004

26 kwietnia 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała obszerną umowę o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Dzięki tej współpracy absolwenci studiów licencjackich na kierunku Administracja oraz specjalnej ścieżki kształcenia - Europeistyki, rzeszowskiej WSIiZ będą mogli kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich Wydziału Prawa i Administracji UJ. Dzięki tej umowie absolwenci WSIiZ mają zagwarantowaną liczbę miejsc na SUM oraz odpowiednie specjalności.

Umowa dotyczy również współpracy uczelni w zakresie programów nauczania, a w szczególności studiów w systemie distance learning. Ponadto uczelnie będą współpracowały w zakresie tworzenia i wyposażania Biblioteki na Wydziale Prawa i Administracji UJ, do której nieograniczony dostęp będą mieli również studenci WSIiZ.

Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - prof. WSIiZ dr. hab. inż. Tadeusza Pomianka oraz Pani prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat współpracy (Plik 24 KB).


5-18.05.2004

WSIiZ wspólnie z niemieckim partnerem University of Applied Sciences w Bielefeld zorganizowała Szkołę Letnią z zakresu Zarządzania, Transformacji Gospodarczej oraz Prowadzenia Dużych Przedsiębiorstw dla studentów MBA American University, Washington DC z USA.

Szkoła Letnia, która odbyła się w dniach 5-18 maja 2004 r. na terytorium Niemiec (Bielefeld) i Polski (Rzeszów, Kraków) była częścią, realizowanego na amerykańskiej uczelni programu studiów MBA i miała na celu poznanie kultury zarządzania przedsiębiorstwem oraz specyfiki prowadzenia działalności biznesowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec oraz Polski.

Program obejmował wykłady w Bielefeld w Niemczech, we WSIiZ w Rzeszowie oraz w Krakowie, spotkania z przedstawicielami zarówno niemieckich jak i polskich, największych firm regionu. Dla studentów z American University przygotowano również bogaty program kulturalno-rekreacyjny, w tym wycieczkę w Bieszczady.


06.05.2004

6 maja 2004 roku WSIiZ podpisała umowę o współpracy z firmą Amadeus Polska Sp. z o.o., reprezentowaną przez dr Ireneusza Margańca, Prezesa Zarządu. Amadeus jest światowym liderem dostarczającym oprogramowanie do zarządzania usługami turystycznymi (systemy rezerwacji miejsc hotelowych, wczasów, system rezerwacji biletów lotniczych). WSIiZ jest drugą uczelnią w Polsce, z którą AMADEUS podpisuje taką umowę.

Dzięki tej umowie studenci kierunku Turystyka i Rekreacja w trakcie studiów będą mogli zapoznać się z oprogramowaniem, które wykorzystywane jest do obsługi klientów przez większość instytucji turystycznych w Polsce i na świecie. Z informacji, która otrzymaliśmy z NMC AMADEUS POLSKA wynika, że na rynku turystycznym brakuje pracowników posiadających kwalifikacje dot. obsługi systemu AMADEUS.

Podpisana umowa między WSIiZ a AMADEUS obejmuje dostęp do Systemu AMADEUS na 15 terminalach w pracowni w Kielnarowej na platformie Amadeus Start Web Client. Dostęp obejmuje linie lotnicze, kolejowe, promowe, łańcuchy hotelowe i wypożyczalnie samochodów. Należy podkreślić, że dostęp ten jest do całej aktualnej bazy danych takiej jak w przypadku dostępu z biura podróży wraz ze wszystkimi możliwościami wyszukiwania informacji. Możliwe jest również dokonywanie pełnej rezerwacji jednak opcja logowania treningowego udostępniana przez Amadeusa zabezpiecza Uczelnię przed dokonaniem rezerwacji traktowanej jako transakcja komercyjna.

Podjęta współpraca uwzględnia wymianę informacji na temat biur podróży współpracujących z Amadeusem oraz Biurem Karier WSIiZ.

Ponadto umowa obejmuje szkolenia pracowników WSIiZ w wybranych kursach Amadeusa. Na przełomie marca i kwietnia pierwsze szkolenia AMADEUS Basic przeszło troje pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji.

Podpisana umowa przewiduje również wprowadzenie szkoleń uzupełniających dla studentów, którzy chcieliby uzyskać certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności na poziomie AMADEUS BASIC.

Więcej o Systemie Amadeus (plik 24 KB)


09.05.2004

9 maja 2004 roku, zakończyła się trwająca trzy dni 68 Pielgrzymka Środowisk Akademickich na Jasną Górę.

Największą grupą, ponad 150 osobową, reprezentującą rzeszowskie środowisko akademickie byli studenci oraz pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przepiękna oprawę liturgiczną Mszy św. na Wałach Jasnogórskich zapewnił Chór WSIiZ.

W tym roku udział środowiska akademickiego Diecezji w majowej pielgrzymce na Jasną Górę miał szczególną wymowę, ponieważ Rzeszów świętował 650-lecie powstania.


10-16.05.2004

W dniach 10-16 maja 2004 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zorganizowała trzecią już edycję ''Szkoły Letniej e-Biznes'' (Summer School on e-Business). Uczestnikami szkoły letniej byli studenci z Fachhochschule Bielefeld (Niemcy) oraz WSIiZ.

O randze szkoły letniej świadczy fakt, iż działania w tym obszarze zostały docenione i wsparte przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w czasie poprzednich edycji.


11.05.2004

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło już na dobre możliwości ubiegania się o fundusze strukturalne, w tym o środki finansowe w ramach tzw. Inicjatyw Wspólnotowych - jedną z nich jest Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tej inicjatywy jest promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy.

W związku z tym Regionalne Centrum Informacji Europejskiej - w ramach realizowanej przez siebie serii wykładów otwartych, 11 maja 2004 r. zorganizowało prezentację Inicjatywy EQUAL.


17.05-04.06.2004

W dniach 17 maja do 4 czerwca br. odbyła się druga już edycja polsko-amerykańskiej szkoły letniej z zakresu grafiki komputerowej, której organizatorami były Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Purdue University (USA) - najlepsza uczelnia techniczna w USA, uczelnia stowarzyszona z WSIiZ.

Zajęcia prowadzone były przez 2 profesorów oraz 8 asystentów Wydziału Technologii Grafiki Komputerowej amerykańskiego Uniwersytetu w czterech grupach - po 120 godzin zajęć praktycznych dla każdej z grup.
Na zakończenie uczestnicy uzyskali certyfikaty sygnowane przez amerykańską uczelnię.


19.05.2004

Nakładem Wydawnictwa WSIiZ ukazało się drugie, poszerzone wydanie biografii Władysława Grabskiego, autorstwa prof. Mariana M. Drozdowskiego. Publikacja ta ma wysokie walory historyczne oraz edytorskie i stanowi wartościowy wkład WSIiZ w rocznicowe obchody roku 2004 ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Władysława Grabskiego.


20.05.2004

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała z Uniwersytetem Jagiellońskim porozumienie o współpracy w zakresie przeprowadzania międzynarodowych egzaminów The European Language Certificates (TELC).

Wraz z ''Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC UJ'' sieć partnerów TELC współpracujących z CJO WSIiZ powiększyła się do grona niemal 60 uczelni wyższych i instytucji edukacyjnych realizujących egzaminy TELC na terenie całego kraju.


26.05.2004

26 maja 2004 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku największej na Podkarpaciu, hali rekreacyjno-sportowej w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ. Imprezą inaugurującą działalność hali była IV Spartakiada Uczelni Niepaństwowych ''STARS'', której organizatorem był ubiegłoroczny zwycięzca Spartakiady - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W tegorocznej Spartakiadzie ponad 200 studentów rywalizowało w następujących konkurencjach sportowych: piłka nożna, piłka koszykowa mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, tenis stołowy kobiet i mężczyzn, szachy.

W imprezie brało udział pięć uczelni niepaństwowych: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Oddana do użytku hala sportowa, na której odbbywa się IV Spartakiada, ma powierzchnię 4500 m2. Jej arena główna posiada sztuczną, amortyzującą nawierzchnię, posiadającą wymiary 72m x 34m i umożliwiającą grę na 3 kortach tenisowych, 3 boiskach do siatkówki, 2 boiskach do koszykówki, boisku do piłki ręcznej oraz dużym boisku do piłki nożnej z bramkami 2m x 5m. Hala kosztowała 6 mln zł i powstata w ciągu 14 miesięcy.


04.06.2004

Regionalna Akademia CISCO działająca przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako pierwsza i jako jedyna w Polsce uzyskała stopień CATC - ''Cisco Academy Training Center'', czyli Afiliowanego Centrum Szkoleniowego Cisco.

Ośrodki CATC to najlepsze akademie regionalne, wybrane na podstawie oceny ich dorobku, z uwzględnieniem potrzeb konkretnego obszaru działalności. Szkolą oraz certyfikują instruktorów dla Akademii Regionalnych. Zapewnia to jednakowy poziom kompetencji poszczególnych Akademii niezależnie od kraju, w którym się one znajdują.


08.06.2004

8 czerwca 2004 r. odbyła się Podkarpacka Debata Europejska. Debata stanowiła forum prezentacji opinii publicznej w kraju i w regionie w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wśród zaproszonych gości byli kandydaci do Parlamentu Europejskiego reprezentujący poszczególne Komitety Wyborcze:

 • Misterska - Dragan Barbara (SLD-UP)
 • Tomaka Jan (PO)
 • Wołoszyński Leszek (PPEiR - PLD)
 • Orzech Stefan
 • Rak Paweł (Narodowy Komitet Wyborczy)
 • Dzierżak Elżbieta (Liga Polskich Rodzin)
 • Mieczysław Janowski (PiS)
 • Aleksander Bentkowski (PSL)
 • Bała Paweł (UPR)
 • P. Liwo (IdP)

Głównym punktem debaty była dyskusja panelowa z udziałem kandydatów.

W trakcie debaty odbyła się również prezentacja najnowszych wyników badań Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dotyczących udziału mieszkańców Podkarpacia w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Więcej zdjęć


09.06.2004

WSIiZ podpisała List intencyjny w sparwie współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Spoleczenej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgodnie z ustaleniami strony stwierdzają, że podejmują współpracę w zakresie dydaktyki i prowadzenia prac badawczych. Dzięki tej współpracy absolwenci studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna WSIiZ będą mogli kontynuować studia na SUM na tym samym kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Warunkiem tego będzie dokonanie szczegółowych uzgodnień z WSIiZ, polegających w szczególności na pełnym dostosowaniu programu nauczania WSIiZ do standardów UJ.

Więcej


09.06.2004

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 czerwca 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku ''europeistyka''.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedną z pięciu uczelni z całej Polski i jedyną uczelnia na Podkarpaciu, które w obecnej chwili posiadają prawo do kształcenia na tym kierunku.


15.06.2004

15 czerwca 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała informację, że projekt pt. ''Minimalizacja wykluczenia cyfrowego na terenie wiejskim na przykładzie gmin Doliny Strugu'' złożony przez naszą Uczelnię został przez organizatorów konkursu (Cisco Systems) oceniony bardzo wysoko pod względem merytorycznym i formalnym.

W związku z tym Cisco Systems przekaże nieodpłatnie naszej Uczelni wyposażenie laboratorium sieciowego o wartości ok. 80 tys. USD.

Uroczyste otwarcie tego laboratorium odbędzie sie po wakacjach.


17.06.2004

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podjęła współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym w sprawie promowania najlepiej wykształconych specjalistów z zakresu informatyki - studentów i absolwentów naszej Uczelni. Specyfika polskiej polityki gospodarczej i finansowej powoduje, że od maja br. do naszego kraju przenoszą się centra usługowe, które potrzebują sztabów doskonale wykształconych kadr. Najwyżej cenione są wysoko wyspecjalizowane umiejętności potwierdzone prestiżowymi certyfikatami informatycznymi (dostępnymi dla studentów naszej Uczelni).

Zainteresowanie Krakowskiego Parku Technologicznego naszymi absolwentami jest z jednej strony potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia w WSIiZ, z drugiej strony kolejną propozycją dla absolwentów otrzymania atrakcyjnej pracy w całe Polsce.


19.06.2004

19 czerwca 2004 r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczyła w Święcie Ulicy Pańskiej.

Zobacz galerię zdjęć.


25.06.2004

25 czerwca 2004 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzesziowie (Aula A3) odbyła się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów wyższych - GRADUACJA 2004. W tym dniu dyplomy z rąk Władz Uczelni odebrało 729 absolwentów studiów magisterskich.


28.06.2004

Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedyną polską instytucją realizującą europejski projekt Linguapece Europe. Projekt ma na celu stworzenie materiałów szkoleniowych dla poprawy kompetencji językowych wśród pracowników służb wojskowych i policyjnych w zjednoczonej Europie.

W ramach projektu, na podstawie przeprowadzanych badań i akcji pilotażowych, mają powstać podręcznik do nauki języka angielskiego, książka nauczycieli, testy diagnostyczne, materiały audio, interaktywny słownik terminów militarnych, portfolio językowe oraz egzaminy odnoszące się do Common European Framework zatwierdzonej przez Rady Europy. Każda z partnerskich instytucji odpowiedzialna jest za określony zakres prac. Zespół projektowy CJO WSIiZ w Rzeszowie odpowiada m.in. za rozpowszechnianie, testowanie oraz tłumaczenie materiałów.

W projekcie, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2003 roku i ma trwać do maja 2005 roku, udział bierze 13 partnerów z 11 krajów. W realizację programu zaangażowane są m.in.: Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania.


05.07.2004

5 lipca 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała decyzję Komisji programu Leonardo da Vinci o wysokiej ocenie merytorycznej złożonego przez uczelnię projektu pt. ''Zastosowanie teorii wielopłaszczyznowej inteligencji celem zwiększenia efektywności nauczania na odległość, procesów rekrutacji oraz internetowych mechanizmów wyszukujących'' i przyznała 250 tysięcy Euro na jego realizację. Autorem projektu jest Maciej Piotrowski, asystent w Zakładzie Ekonomii Matematycznej i e-biznesu.

Głównym celem projektu, którego realizacja jest przewidziana na dwa lata, jest wypracowanie modelu wspierającego personalizację procesu nauczania na odległość, który pozwoli przezwyciężyć istniejące problemy, a przez to uczynić tą formę kształcenia bardziej efektywną.


12-18.07.2004

W dniach: 12 - 18 lipca 2004 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się Olimpiada Informatyczna Centralnej Europy (CEOI - Central European Olympiad in Informatics). Organizatorzy to: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Olimpiada Informatyczna Centralnej Europy organizowana jest od 1994 roku i do tej pory odbywała się w Niemczech, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Czechach, Chorwacji i Polsce. Uczestnikami są uczniowie szkół średnich.

Udział w Olimpiadzie na WSIiZ wzięło 10 czteroosobowych zespołów z 8 krajów (Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Węgry, Rumunia, Słowacja). Polskę reprezentowały 3 zespoły, wśród nich zespół Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ.

Więcej na stronie: http://www.oi.edu.pl/ceoi2004/

Filmy z każdego dnia Olimpiady.

Galeria zdjęć.


19.08.2004

Kilka tygodni temu państwowe i niepaństwowe uczelnie w Polsce otrzymały dodatkowe kwoty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów. W skali kraju kwota ta wynosi 700 milionów złotych a łącznie z pierwszą pulą stypendialną to 1,5 mld. zł.

Takie wysokie dofinansowanie, a także fakt, że stypendia naukowe i socjalne będą mogli otrzymywać studenci nie tylko studiów dziennych ale i zaocznych, uczelni państwowych i niepaństwowych jest wynikiem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, o którą walczyły różne organizacje akademickie, w tym także Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji, którego Prezesem jest Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tadeusz Pomianek.

WSIiZ w Rzeszowie łącznie na stypendia w 2004 roku otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu prawie 5 mln. złotych. Do tej pory kwota przyznawana WSIiZ w Rzeszowie przez MENiS na stypendia wynosiła ok. 300 tysięcy złotych rocznie.

Według szacunków nie mniej niż 2400 studentów WSIiZ (co stanowi 30% ogółu studentów WSIiZ), otrzyma stypendium naukowe i socjalne.


09.09.2004

Uchwałą Nr 792/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 września 2004 r. jakość kształcenia na poziomie zawodowym na kierunku ''turystyka i rekreacja'' prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała ocenę pozytywną.

Według Państwowej Komisji Akredytacyjnej ''Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku ''turystyka i rekreacja''. Poziom prowadzonych studiów odpowiada podstawowym kryteriom jakościowym.''

Według Zespołu Oceniającego kierunek, pod przewodnictwem dr hab. Ryszarda Winiarskiego: ''na wysoką ocenę zasługują zarówno kwalifikacje dydaktyczne zespołu pracowników uczelni, jak też i działalność naukowo-badawcza, o czym świadczą liczne publikacje i realizowane projekty dotyczące walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Pozwala to zasadnie oczekiwać, że w przyszłości Uczelnia w sposób jeszcze efektywniejszy przyczyniać się będzie do rozwoju badań naukowych, zwłaszcza regionalistycznych, to zaś oznacza wzrost możliwości awansów naukowych własnych pracowników. Kontestacja taka tym bardziej jest uzasadniona, że uczelnia dba o stworzenie dogodnych warunków organizowania indywidualnego warsztatu naukowo-badawczego, nawiązała dobrze rokującą współpracę z placówkami zagranicznymi a tym samym zapewniła sobie wsparcie intelektualne i dostęp do najnowszych technologii. Bardzo mocną strona Uczelni jest też nowoczesna infrastruktura, stale wzbogacana o kolejne obiekty''.

Kierunek ''turystyka i rekreacja'' na poziomie licencjackim jest pierwszym kierunkiem studiów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ocenianym przez Państwową Komisję Akredytacyjną.


15.09.2004

W dniu 15 września br. Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zawarł umowę o współpracy z amerykańskim instytutem badawczym - Bureau for Investments and Economic Cycles LCC, z siedzibą w Nowym Jorku. W ramach współpracy będą przygotowywane wskaźniki służące do mierzenia zmian zachodzących w wybranych gospodarkach krajów europejskich.

Bureau for Investments and Economic Cycles LLC - jest instytucją prywatną świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych głównie dla gospodarki polskiej.Opiera ona swoją działalność na ponad 20-letnim doświadczeniu założycieli, właścicieli i autorów projektów badawczych firmy w zakresie badania poziomu aktywności gospodarki, konstruowania wskaźników wczesnego ostrzegania, wskaźników wyprzedzających oraz prognozowania.


04.10.2004

4 października 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainaugurowała uroczyście dziewiąty w historii uczelni rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. ''Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej - szanse i wyzwania'' wygłosił prof. Jerzy Osiatyński. W tym uroczystym dniu Uczelnie odwiedziło wielu znamienitych gości, m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Donald Tusk.

Jak co roku, z rąk Rektora dyplomy i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci oraz studenci. Po raz drugi indeksy odebrali z rąk Rektora najzdolniejsi studenci, którzy zakwalifikowali się do systemu kształcenia w ramach ''Szkoły Liderów''.

Uczestnicy Inauguracji obejrzeli obszerny film nt. minionego roku akademcikiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie a także otrzymali Raport roczny Rektora i Kanclerza.

Inaugurację roku akademickiego uświetnił występ Chóru WSIiZ.

 


Galeria zdjęć

Zobacz wystąpienie Rektora WSIiZ - film (plik 193 MB) 
Zobacz wystąpienie Rektora WSIiZ - tekst 
Zobacz fragment wykładu inauguracyjnego prof. Jerzego Osiatyńskiego (plik 31,3 MB) 


05.10.2004

Na początku października 2004 roku Instytut Gospodarki WSIiZ zawarł umowę o współpracy z Euromoney Polska S.A., właścicielem portalu informacji ekonomicznej ISI Emerging Markets.

W ramach współpracy Euromoney Polska S.A. będzie zamieszczać wyniki badań Instytutu Gospodarki WSIiZ na swoim portalu informacji ekonomicznej. Obecnie już są prezentowane tam wyniki badań nastrojów gospodarczych w województwach wschodniej Polski, jak i wyniki wspólnych badań IG WSIiZ z Ifo Institute z Monachium - The Ifo World Economic Survey Badanie dla Polski.

Euromoney Polska S.A. jest jednym z czołowych dostawców informacji ekonomicznej w krajach rozwijających się. Czołowym produktem w ofercie Euromoney Polska S.A. jest serwis ISI Emerging Markets, który zapewnia wyczerpujące informacje dotyczące rynków rozwijających się, w tym aż 35 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Ameryki Łacińskiej.


05.10.2004

Zespół uczniów Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ pod opieką mgr. inż. Wiesława Paji zajął V miejsce w grupie szkół średnich w Międzynarodowym Konkursie Join Multimedia organizowanym przez firmę Siemens. Otrzymana nagroda to 600 euro dla zespołu oraz 900 euro dla szkoły. W konkursie brało udział 1400 zespołów z 30 krajów.


11.10.2004

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została nominowana do nagrody ''Złote Spinacze 2004'' w kategorii: eventy (wydarzenia roku 2004) za organizację przedsięwzięcia: KONGRES PUBLIC RELATIONS.

Sam fakt nominacji, to jest ogromnym sukcesem, gdyż ocenianych było 50 projektów z całej Polski, kampanii public relations i wydarzeń z branży. Jury w 17 - osobowym składzie, złożone głównie z menedżerów public relations uznało, że Kongres zasługuje na nominację z uwagi na niezwykłe walory organizacyjne, wartości merytoryczne i cykliczność wydarzenia. Jesteśmy ponadto jedyną nominowaną Uczelnią w Polsce oraz jedynym nominowanym podmiotem z Polski płdn. - wsch. Wyróżnienie będzie wręczane na specjalnej gali w Warszawie w dniu 6.12.2004 roku.

W konkursie biorą udział projekty zgłaszane przez agencje PR, działy PR i komunikacji korporacyjnej firm, instytucji, jak również organy samorządów lokalnych i organizacje pozarządowe. Statuetka ''Złotego Spinacza 2004'' przyznana jest najlepszemu projektowi w każdej z ośmiu kategorii.

Twórcy ''Złotych Spinaczy'' skorzystali z doświadczenia zachodnich rynków PR, wzorując formułę konkursu na najbardziej prestiżowym na świecie konkursie IPRA Golden World Awards for Excellence.


11.10.2004

Dr Piotr Kłodkowski, Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz wykładowca naszej Uczelni w dniu 11 października 2004 roku otrzymał nagrodę im. Beaty Pawlak przyznaną przez Fundację im. Stefana Batorego za cykl ''Doskonały smak Orientu'' opublikowany w miesięczniku ''Znak''.

Dr Piotr Kodkowski należy na najbardziej cenionych i lubianych wykładowców naszej uczelni. Na każdym jego wykładzie jest komplet słuchaczy. Angażuje studentów do organizacji różnego rodzaju imprez przybliżających kulturę orientu, m.in. w mioniomym roku akademickim był pomysłodawcą i organizatorem Dni Kultury Irańskiej w WSIiZ. Jest autorem licznych książek: ''Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych'', ''Jak sie modlą hindusi''.


11.10.2004

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja. Na szybką decyzję MENiS w sprawie przyznania WSIiZ tych uprawnień wpłynęła wysoka ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


14.10.2004

14 października br. (Święto Edukacji Narodowej) w studenckim klubie Hybrydy w Warszawie, podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego 2004 po raz pierwszy wręczone zostały Nagrody Środowiska Studenckiego, przyznawane w konkursie ''PROstudent 2004'' (pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) oraz w rywalizacji o tytuł ''Uczelni Przyjaznej Studentom''.

Nagrodę Uczelnia Przyjazna Studentom, jako jedyna uczelnia z Podkarpacia, otrzymała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nagroda ta przyznawana jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Gali Kapituła wręczyła 8 tytułów ''PROstudent 2004'' dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla środowiska studenckiego oraz nadała 7 tytułów ''Uczelni Przyjaznej Studentom''. Tytuł ''PROstudent 2004'' otrzymali między innymi dziennikarz Tomasz Lis oraz Minister Rolnictwa Wojciech Olejniczak.

Do Konkursu Uczelnia Przyjazna studentom zgłoszenia nadesłało blisko 100 uczelni państwowych i niepaństwowych z całej Polski, a 7 z nich otrzymało nagrodę Uczelni Przyjaznej Studentom. Obok Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nagrodę otrzymały m.in. Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych z Warszawy, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University z Nowego Sącza oraz UMCS z Lublina.

 

Przemysław Kowalski, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP: To co zadecydowało o tym, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzana w Rzeszowie została przez nas wyróżniona, to przede wszystkim fakt, iż uczelnia pomaga i sprzyja powstawaniu organizacji studenckich na uczelni, to po pierwsze. Po drugie uczelnia daje studentom zrzeszonym w organizacjach dużą swobodę w działaniu, ponadto w porównaniu do innych uczelni każda z organizacji studenckich działających w WSIiZ ma duże kompetencje jeśli chodzi np. o wpływ na organizację procesu kształcenia, opiniowanie regulaminów dotyczących toku studiów czy stypendiów. Na wyróżnienie zasługuje również system rozwiązywania problemów studenckich, czyli m.in. współpraca studentów z dziekanatem, czy funkcjonowanie rzecznika praw studenckich. Oceniając uczelnie braliśmy także pod uwagę ilość i jakość imprez oraz dodatkowych ofert edukacyjnych, które uczelnia oferuje studentom.

Organizatorami konkursu był: Parlament Studentów RP (od 1995 roku jedyne ustawowe przedstawicielstwo polskich studentów) oraz ''Gazeta Studencka'' (ukazujący się od 1996 roku ogólnopolski bezpłatny magazyn środowiska akademickiego).


15-16.10.2004

W dniach 15-16 października Centrum Języków Obcych WSIiZ w Rzeszowie zorganizowało w Krakowie spotkanie plenarne dla przedstawicieli instytucji partnerskich współpracujących w ramach projektu Linguapeace Europe. W obradach podsumowujących pierwszy etap realizacji projektu, wzięło udział 13 delegatów reprezentujących 11 krajów europejskich oraz przedstawiciele wojskowych ośrodków szkoleniowych tworzących lokalną sieć instytucji współpracujących z Centrum Języków Obcych.


21.10.2004

W dniu 21 października 2004 roku Walne Zgromadzenie Porozumienia Szkół Biznesu na Rzecz Jakości Kształcenia dokonało wyboru członków Komisji Akredytacyjnej SEM Forum na trzyletnią kadencję, tj. od stycznia 2005 roku do grudnia 2007 roku. Do składu Komisji Akredytacyjnej SEM Forum został wybrany Rektor Senior WSIiZ, prof. WSIiZ dr hab. inż. Stanisław Paszczyński.


22-26.10.2004

22 października 2004 roku prof. dr hab Stanisław Waltoś, pracownik Katedry Prawa WSIiZ otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa, nadany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Natomiast w dniu 26 października 2004 roku prof. Stanisław Waltoś został powołany przez premiera M.Belkę na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.


05.11.2004

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawarła umowę o współpracy z Biurem Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Przedmiotem niniejszej umowy o współpracy jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu włączenie do programu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęć zatytułowanych ''Zarządzanie Technologią i Negocjacje w transferze Technologii''. Celem wspólnego przedsięwzięcia WSIiZ i UNIDO jest zapewnienie studentom uczelni, a w konsekwencji również przedsiębiorstwom i instytucjom wiedzy dotyczącej zarządzania technologiami oraz warunków ich wdrażania i komercjalizacji, zwłaszcza pod kątem rozwoju polskiego eksportu. Program zajęć został przygotowany przez Międzynarodowy Ośrodek Nauk i Zaawansowanych Technologii ICS w Trieście (Włochy).

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania dołączyła do grona takich uczelni jak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski na których realizowany jest także powyższy projekt.


08-09.11.2004

W dniach 8-9 listopada odbyły się uroczyste Graduacje. Z rąk J.M Rektora WSIiZ, dymplomy ukończenia studiów otrzymali licencjaci i magistrzy.

 


09.11.2004

Instytut Gospodarki WSIiZ zawarł umowę o współpracy z firmą Media Biznes Sp. z o.o w Poznaniu, będąca właścicielem telewizji TV BIZNES.

W ramach tego porozumienia, TV Biznes będzie korzystać z wyników badań prowadzonych przez Instytut Gospodarki WSIiZ oraz obejmować patronatem medialnym imprezy organizowane przez uczelnię. Ponadto TV Biznes umożliwi odbywanie studenckich praktyk zawodowych oraz staże dla naszych najlepszych studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 
TV Biznes zajmuje się tematyką biznesową, ma być polskim odpowiednikiem takich programów jak Bloomberg, czy CNBS. TV Biznes nadaje swój program z Poznania i Warszawy (siedziby Giełdy Papierów Wartościowych). Głównym partnerem TV Biznes są Międzynarodowe Targi Poznańskie.


17.11.2004

17 listopada br. rozpoczął się kurs przedsiębiorczości pod nazwą ''Własność i wolność'' prowadzony w oparciu o cykl wykładów prof. dr. hab. Jana Winieckiego - prezesa Rady Ekonomistów Polskich, założyciela Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, głównego ekonomistę WestLB a od 2002r, profesora ekonomii w WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie.

Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu i trwać do czerwca 2005r, prowadzone zarówno pzrez samego Profesora jak i zaproszonych przez niego Gości. Wszyscy uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymają zaświadczenia MENiS III/I.


18.11.2004

Redakcja miesięcznika Home & Market jak co roku przyznała tytuł Najlepszego Menedżera 25 osobom, pragnąc uhonorować tych, którzy w mijającym roku najskuteczniej zarządzali kierowanymi przez siebie firmami, instytucjami. Tytułem Najlepszego Menedżera 2004 roku nagrodzony został Rektor WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Rektor WSIiZ, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek: Moja wizja polskiej gospodarki...


18.11.2004

Uchwałą prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 18 listopada 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała status uczelni stowarzyszonej KRASP.


25.11.2004

25 listopada 2004 roku z rąk Rektora WSIiZ najlepsi studenci z ponad 3000 stypendystów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odebrali stypendia za wysokie wyniki w nauce. Uroczystości rozdania stypendiów swoją obecnością oraz wykładem na temat znaczenia wykształcenia w karierze zawodowej uświetnił wybitny kardiolog, prof. Zbigniew Religa.
 


Przyznanie tak dużej ilości stypendiów studentom tej największej na Podkarpaciu uczelni niepaństwowej możliwe było dzięki przyznaniu WSIiZ przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ponad 5 mln złotych przeznaczonych na pomoc materialną.

Do tej pory z różnych form stypendiów korzystało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania ok. 600 studentów, w tym roku przyznano ich prawie 3200 i jest to około 40% studentów, co oznacza, że stypendium otrzymuje prawie co 2 student WSIiZ.

Stypendia w liczbach:

 • prawie 200 studentów WSIiZ otrzymało stypendia 2-, a nawet 3-krotnie wyższe od kwoty czesnego
 • około 1300 studentów WSIiZ studiuje za darmo, gdyż otrzymali stypendia większe lub równe kwocie czesnego
 • około 1300 studentów WSIiZ otrzymało stypendia pokrywające 50-100% czesnego


28.11.2004

28 listopada br. odbył się Turniej Mikołajkowy tenisa ziemnego ''Foto - Hurt Cup'', zorganizowany przez Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ oraz firmę Foto - Hurt. Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach - do 40 lat i powyżej.

W trakcie turnieju prezentowane były cyfrowe aparaty fotograficzne udostępnione przez firmę Foto - Hurt oraz można było obejżeć pokaz nowych modeli rakiet tenisowych prezentowanych przez Gib - Sport.


06.12.2004

Instytut Gospodarki WSIiZ we współpracy z Gazetą Wyborczą i Bureau for Investments and Economic Cycles LLC rozpoczął publikację nowego indeksu rynku pracy - Barometru Ofert Pracy. Barometr Ofert Pracy jest publikowany na łamach ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej.

Historia rejestrowania ogłoszeń o pracę ukazujących się w lokalnej prasie sięga lat 20. ubiegłego wieku. Takie prace rozpoczął ekonomista amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej Metropolitan Life Insurance Company William A. Berridge. W latach 60. w USA tę metodologię odświeżono i zaadaptowano na potrzeby obserwacji zmian na rynku pracy w ośrodku badawczym The Conference Board, gdzie liczony jest do dzisiaj.


09-10.12.2004

Centrum Egzaminacyjne The European Language Certificates w Rzeszowie zorganizowało 9/10 grudnia 2004 dwa seminaria szkoleniowe Zertifikat Deutsch Plus B2 oraz Certificate in English adVantage B2 dla egzaminatorów The European Language Certificates, które poprowadził Pan Geoff Tranter, przedstawiciel WBT i główny koordynator ds. egzaminów TELC.

W szkoleniach kwalifikujących na licencjonowanych egzaminatorów TELC B2 wzięło udział 35 nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego z 9 ośrodków partnerskich Centrum, między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego i innych instytucji edukacyjnych Wrocławia, Olkusza i Zamościa.


14-16.12.2004

W dniach 14 - 16 grudnia br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się DNI KULTURY INDYJSKIEJ - cykliczna impreza, której celem jest przybliżenie innych obszarów cywilizacyjnych studentom i uczniom rzeszowskich szkół.

 

 

Trzydniowy cykl imprez rozpoczęła wystawa fotograficzna ''Moje Indie'' Anny Siewierskiej - Chmaj (wystawa jest pokłosiem wyprawy naukowej Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ) oraz koncert Marii Pomianowskiej i Tomasza Sobańca pt. ''Suita Szlaku Jedwabnego'' (14.12.2004 r. - wtorek, godz. 18.18).

W środę (15.12.2004 r.) odbyła się dyskusja pt. ''W świecie barwy, smaku i zapachu - cywilizacja Indii'' z udziałem Anny Siewierskiej - Chmaj i Piotra Kłodkowskiego. Rozmowę dotyczącą skomplikowanej dla Europejczyków religijności i obyczaju, piękna architektury, lokalnej kuchni, relacji międzyludzkich poprowadził redaktor Adam Głaczyński. Wszystko wzbogacone było pokazem slajdów, prezentacją kuchni indyjskiej i miejscowej muzyki.

W czwartek (16.12.2004 r.) odbył się pokaz filmów indyjskich.

Zobacz fragment filmu z imprezy (plik 42,5 MB)

Zobacz galerię zdjęć z imprezy

Rozmowa z Anną Siewierską-Chmaj, politologiem z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, autorką wystawy ''Moje Indie'', Dzień Rzeszowa, 17-19 grudnia 2004 r. (plik 456 KB)


17.12.2004

W piątek 17 grudnia podpisana została umowa z firmą PeopleSoft - drugim na świecie producentem rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw.

Umowa gwarantuje Uczelni wyłączność na oferowanie i sprzedaż rozwiązań z rodziny PeopleSoft Enterprise uczelniom oraz jednostkom sektora publicznego na terenie całej Polski. Podpisana umowa zapewni również wsparcie dla działań promocyjnych oraz obsługi powdrożeniowej.

PeopleSoft Enterprise jest zbiorem rozwiązań ukierunkowanych na organizacje globalne oraz rynek średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Firma PeopleSoft ma siedzibę w Kalifornii (USA), działa na rynku rozwiązań informatycznych dla biznesu od roku 1987, obsługuje 12 tys. klientów w 150 krajach, a jego przychody w ostatnim kwartale wzrosły o 8 proc. do poziomu 699 mln dolarów.


27.12.2004

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2004 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku ''zdrowie publiczne''. W ramach tego kierunku oferujemy m.in specjalność: Zarządzanie zdrowym stylem życia (wellness) - jest to pierwsza tego typu specjalność w Polsce.


31.12.2004

W dniu 31 grudnia 2004 roku WSIiZ złożyła (w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego) do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o utworzenie Centrum Kobiet Biznesu. CKB będzie w głównej mierze prowadzić szkolenia z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania, marketingu oraz prowadzenia księgowości firmy. Dodatkowo w ofercie Centrum znajdą się kursy z zakresu zarządzania stresem i zarządzania zmianami w firmie. Poza tym Centrum będzie mieć poparcie i pomoc merytoryczną ze strony Fundacji John Dobson Foundation i podobnego Centrum działającego przy Mount Saint Vincent University. Liderem przedsięwzięcia jest Pani Bogda Samon-Swiatoniowski.


 

opublikowano: 20 października 2005 11:38

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry