Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 200504.01.2005

4 stycznia br. w hali Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, siatkarze SSA Resovii Rzeszów rozegrali sparingowy mecz z Chemesem Humenne, wicemistrzem Słowacji. Mecz zakończył się nietypowym zwycięstwem Resovii 5-0 (trenerzy umówili się na 5 setów).


14.01.2005

14 stycznia był dla naszej Uczelni ''Dniem Otwartym''. Maturzyści mogli podpatrzeć ''od środka'' jak funkcjonuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaglądając niemalże w każde drzwi. Była to okazja do sprawdzenia na własnej skórze jak wygląda zwyczajny studencki dzień, gdyż jednym z punktów programu było uczestnictwo w wybranym wykładzie.

Poza zwiedzaniem Uczelni, tego dnia można było spotkać wykładowców i porozmawiać ze studentami na ''targach kierunków studiów'', zrobić sobie manicure lub makijaż studniówkowy, zagrać w gry sieciowe lub wygrać nagrody w różnorakich konkursach. Na odwiedzających czekała jeszcze jedna niespodzianka: pamiątkowe zdjęcia.

Galeria zdjęć z Dni Otwartych WSIiZ


21.01.2005

21 stycznia 2005 r. ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma branży finansowej - ''e-Finanse'', którego wydawcą w Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zarówno Rada Programowa pisma, którą tworzą znani profesorowie z całego kraju, jak i Zespół Redakcyjny ukonstytuowały się i rozpoczęły swoją działalność 24 września bieżącego roku podczas spotkania w Centrali NBP w Warszawie, które odbyło się w obecności Prezesa Leszka Balcerowicza.

Leszek Balcerowicz:

''Nie ma gospodarki rynkowej bez prężnego sektora finansowego. Jego rozwój stwarza warunki do rozwoju reszty gospodarki. Dobrze więc, że - przez stworzenie kwartalnika ''e-Finanse'' - pojawia się nowe forum wymiany poglądów''.

Radę Programową tworzą:

 • Prof. Aleksander Chłopecki (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Aleksandra Duliniec (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. Leszek Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Cezary Józefiak (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Witold Koziński (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Janusz Ostaszewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. Stanisław Owsiak (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
 • Prof. Wiesław Pluta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
 • Prof. Irena Pyka (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • Prof. Jerzy Różański (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Jan Sulmicki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. Jerzy Węcławski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Prof. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

Redaktorem Naczelnym pisma jest prof. dr hab. Andrzej Szopa, natomiast Zespół Redakcyjny pisma tworzą pracownicy Katedry Finansów i Bankowości WSIiZ w Rzeszowie.

Andrzej Szopa, redaktor naczelny:

''Czasopismo będzie ukazywało się wyłącznie w wersji elektronicznej. Dostęp do niego będzie miał praktycznie każdy. Chcielibyśmy dotrzeć z informacją o kwartalniku do wszystkich osób zajmujących się finansami''.

Każdy numer ''e-Finansów'' połączony będzie z tematyczną konferencją lub seminarium naukowym. Do współpracy w redagowaniu czasopisma zaproszone zostały placówki akademickie zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Na jeden numer pisma składać się będzie około 10 tekstów (wraz z abstraktami). Planowane są dwie wersje językowe pisma (polski i angielski), na początku przynajmniej w odniesieniu do abstraktów.


31.01.2005

Decyzją Władz państwowych odznaczenia państwowe otrzymali następujący pracownicy WSIiZ:

 • Srebrny Krzyż Zasługi - dr hab. Jan Krupa, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Ekologii,
 • Srebrny Krzyż Zasługi - dr inż. Andrzej Mantaj, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych,
 • Srebrny Krzyż Zasługi - dr Andrzej Szelc, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą,
 • Brązowy Krzyż Zasługi - dr Andrzej Cwynar, Kierownik Zakładu Finansów,
 • Brązowy Krzyż Zasługi - mgr inż. Elżbieta Grzybowska, Kierownik Dziekanatu,
 • Brązowy Krzyż Zasługi - mgr Marta Sławińska, Kierownik Działu Nauczania,
 • Brązowy Krzyż Zasługi - mgr Bartłomiej Gębarowski, Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - za szczególne zasługi i wkład pracy włożony w rozwój Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - dr Tomasz Pardela.


04.02.2005

4 lutego 2005 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły sie Targi Pracy współorganizowane przez firmę Why Not USA. Targi przeznaczone były dla osób pragnących podjąć legalną pracę w USA. Były to pierwsze i jedyne na Podkarpaciu Targi Pracy z pracodawcami amerykańskimi.


W Targach wzięło udział 9 pracodawców, m.in. firmy: Hershey Park (branża turystyczno-usługowa), Kodiak Salmon Packers (branża gastronomiczna), Leader Creek Fisheries (branża gastronomiczna), VR High Quality (branża usługowa).


08-10.02.2005

W dniach 8-10 lutego 2005, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się II etap XII Olimpiady Informatycznej. W szranki stanęło 28 zawodników ze szkół średnich z regionu. Zawody składały się z sesji próbnej /nie punktowanej/ i dwóch 5-cio godzinnych sesji. Najlepsi z uczestników zostali zakwalifikowani do finału a spośród finalistów wyłaniona zostanie drużyna na Olimpiadę Międzynarodową.

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą, której uczestnicy muszą się wykazać wieloma umiejętnościami informatycznymi. Rozwiązanie zadania olimpijskiego polega na wyłuskaniu i wyspecyfikowaniu rzeczywistego problemu algorytmicznego ukrytego w treści zadania, dyskusji możliwych rozwiązań (algorytmów) i wyborze tego najwłaściwszego, dobraniu odpowiednich struktur danych, zaimplementowaniu rozwiązania w wybranym języku programowania oraz dokładnym przetestowaniu otrzymanego programu. Etapy rozwiązywania zadania olimpijskiego są rzeczywistymi etapami rozwiązywania problemów, na jakie napotyka w swojej pracy każdy informatyk.

Więcej o olimpiadzie

Galeria zdjęć

Film (plik 114 MB)


15.02.2005

Trzynastu studentów naszej Uczelni otrzymało stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2004/2005.

Wyróżnienie to przyznawane jest studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen za studia nie niższa niż 4,5), posiadającym konkretne osiągnięcia naukowe oraz wzorowo wypełniającym obowiązki studenta. W roku akademickim 2004/2005 stypendium Ministra wypłacane jest w kwocie 1300 zł miesięcznie.

Szczęśliwymi stypendystami są:

 • Anna Grabowska, Marta Karaś, Natalia Rzuciło i Szymon Taranda - studenci II roku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Edyta Faszczowa i Dominika Telega - studentki III roku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Karol Chlasta - student III roku kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Agnieszka Boczoń - studentka III roku kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Marek Rawski - student II roku kierunku Europeistyka
 • Łukasz Uruski - student III roku kierunku Ekonomia
 • Ewa Cierniak - studentka IV roku kierunku Ekonomia
 • Michał Janas i Piotr Siedlecki - studenci V roku kierunku Ekonomia

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 15 lutego br.

więcej zdjęć

Film (plik 9,73 MB)


02.03.2005

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej funkcjonujące przy naszej uczelni wraz z siecią 15 ośrodków RCIE z całej Polski rozpoczęło realizację projektu ''Nasza Unia - ogólnopolski program badań, promocji i informacji o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej''.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach konkursu ROZSZERZENIE 2004.

Głównym i podstawowym zadaniem projektu jest stworzenie spójnego systemu dystrybucji profesjonalnej informacji europejskiej w skali krajowej na poziomie lokalnym poprzez określenie potrzeb informacyjnych obywateli polskich po rozszerzeniu UE oraz stworzenie i przekazanie wybranym grupom docelowym sprofilowanej, precyzyjnej i praktycznej informacji o skutkach rozszerzenia. Grupą docelową projektu będą środowiska lokalne średnich i małych miast a w ramach tej grupy: młodzież szkół średnich, zawodowych i techników w tym młodzi rolnicy; dziennikarze, bezrobotni i zagrożeni utratą pracy, niepełnosprawni, emeryci i renciści oraz kobiety.

W ramach projektu realizowane będą NIEODPŁATNIE m.in.: lekcje europejskie, wykłady otwarte, konferencje, seminaria, spotkania w regionach o tematyce europejskiej pod hasłem ''O Europie przy herbatce'' oraz kolportaż materiałów informacyjnych - w tym ''Europejskiego Biuletynu Młodzieżowego''. Ponadto opracowane i dystrybuowane będą opracowania multimedialne i internetowy system ''Nasza Unia on-line''.


08.03.2005

8 marca 2005 r. w Klubie Studenckim INDEX PUB odbył się SALON DYSKUSYJNY pt. ''Abyśmy zdrowi byli''. Była to debata panelowa z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki i mediów.


17.03.2005

Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek został nagrodzony przez redakcję miesięcznika Home& Market tytułem Menedżera Roku 2004. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 17 marca br. w Warszawie.

Tytuł Menedżera roku 2004 zdobyło 20 najlepszych polskich menedżerów. Redakcja uznała, że rozwój prywatnego szkolnictwa też zasługuje na uwagę, chociażby dlatego, że skutecznie zarządzane uczelnie zdobywają uznanie i renomę.

Na liście Home&Market znalazł się również prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie.

Rita Schultz, Redaktor prowadzący: ''Kolegium redakcyjne Home &Market po raz dziewiąty wybrało osoby, które naszym zdaniem zasługują na miano najlepszych za wyniki, jakie pod ich kierownictwem osiągają firmy. Oczywiście na ich sukcesy nie wpłynęły tylko tegoroczne osiągnięcia. Wymagało to lat pracy i zdobywania doświadczenia. Obecny poziom zarządzania pozwala im w pełni wykorzystać zdobyte umiejętności i zarządzać firmami w zmieniającej się wciąż sytuacji gospodarczej naszego kraju. Najlepsi menedżerowie potrafią wykorzystać wszelkie zmiany, takie jak wejście w struktury UE i radzą sobie też z sytuacjami destabilizującymi, wynikającymi ze złej polityki gospodarczej rządzących elit. W czasach rozwoju polskiej gospodarki, wejścia do struktur Unii Europejskiej i zmian politycznych poprosiliśmy menedżerów o przedstawienie pomysłu recepty na polską gospodarkę''.


24.03.2005

W marcu 2005 roku podpisana została umowa, zgodnie z którą Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została jednym z założycieli Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Dynamiczny rozwój, powołanej do życia dwa lata temu przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, WSE stwarza nowe wyzwania inwestycyjne i organizacyjne. Dlatego młoda krakowska uczelnia zaprosiła do współudziału w tak ważnym przedsięwzięciu edukacyjnym instytucje mające w tej dziedzinie duży dorobek i doświadczenie.

Obok Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i SIW Znak, wśród tych instytucji znalazły się także: krakowski Instytut Tertio Millennio oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wszyscy udziałowcy deklarują wolę zachowania dotychczasowego profilu WSE, czego wyrazem są podpisy pod dokumentem wyrażającym misję uczelni.

WSE, której patronem jest ks. Józef Tischner, realizuje misję przyświecającą od początku środowisku Znaku: kształci przyszłych liderów społeczeństwa obywatelskiego, osoby, które dzięki swojemu profesjonalizmowi i aktywnej trosce o dobro wspólne zapewnią Polsce godne miejsce w zjednoczonej Europie.

Wybitne grono uczonych, wysoki poziom wymagań, znakomite osiągnięcia wielu studentów, szeroka współpraca międzynarodowa, inicjowanie ważnych dyskusji z udziałem polskich i zagranicznych autorytetów intelektualnych - wszystko to w krótkim czasie zapewniło uczelni dobrą pozycję na rynku edukacyjnym. Nadchodzący rok akademicki przyniesie szereg nowych inicjatyw. Uruchomione zostaną nowe kierunki studiów stacjonarnych i podyplomowych (m.in. lingwistyka stosowana i dziennikarstwo). Uczelnia intensywnie przygotowuje się do uruchomienia studiów magisterskich.

Nowa, jeszcze bardziej twórcza faza rozwoju WSE już wkrótce zaowocuje szeregiem inicjatyw, ważnych dla życia intelektualnego i społecznego Polski.

Dla uczelni krakowskiej partnerstwo to oznacza przede wszyskim: nową i nowoczesnie wyposażoną siedzibę (będzie się ona znajdowała przy ul. Westerplatte 11 w Krakowie), nowoczesny system zarządzania uczelnią i obsługi procesu dydaktycznego, oferta międzynarodowych certyfikatów językowych oraz informatycznych dla studentów, wspólne inicjatywy (np. Dni Indyjskie), wspólne wyjazdy na staże zagraniczne z zakresu zarządzania projektami (pierwsza grupa studentów już została zakwalifikowana) a także dzięki działalności Instytutu Badań nad Cywilizacjami -stworzenie oferty studiów stacjonarnych dla obcokrajowców.

Dzięki partnerstwu z WSE studenci rzeszowskiej uczelni mogą liczyć na dodatkowe zajęcia z wybitnymi wykladowcami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Ponadto studenci WSIiZ bedą mogli odbywać część zajęć w krakowskiej uczelni a dla studentów Szkoły Liderów studia w WSE będą obowiązkowe (w określonym wymiarze czasowym).

Prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

Fakt, iż Społeczny Instytut Wydawniczy Znak zaprosił kilku partnerów do inwestowania w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera ma zapewnić dalszy dynamiczny rozwój uczelni. Każda z instytucji, która jest współudziałowcem, ma do odegrania określoną rolę. Podpisana przez wszystkich udziałowców misja uczelni określa nasze wspólne zadania.

Ponieważ WSIiZ jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o wykorzystanie osiągnięć informatyki w zarządzaniu uczelnią i obsłudze studentów, to znaczna część naszego know-how zostanie wdrożona w krakowskiej uczelni już od najbliższego roku akademickiego. Przede wszystkim chcemy zapewnić nowoczesną infrastrukturę i nowoczesne metody zarządzania. Ponieważ mamy też duże osiągnięcia w zakresie przyznawania międzynarodowych certyfikatów, szczególnie w obszarze języków obcych i informatyki, chcemy, aby studenci WSE także mieli możliwość ich zdobycia. Przełoży się to na ich konkretne umiejętności i mocną pozycję na rynku pracy.

Dr Jarosław Gowin, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie:

Cieszę się, że do realizacji naszej misji udało nam się pozyskać tak znamienitych partnerów. Szczególnie cenię różnorodność ich kompetencji i doświadczeń, z których i my będziemy mogli skorzystać. Jestem przekonany, że wszystkie zachodzące w WSE zmiany są dobrą wiadomością dla obecnych i przyszłych studentów uczelni, dla wszystkich zaangażowanych we współpracę z nami instytucji, naszych przyjaciół, a także dla całej polskiej edukacji.

Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan:

Dla pracodawców prywatnych jakość i kierunki edukacji mają kluczowe znaczenie. To bowiem od dzisiejszych studentów, a przyszłych liderów, zależy przyszłość naszych firm. Dlatego angażujemy się w proces edukacji z nadzieją, że to zaangażowanie, w połączeniu z kompetencją WSE, da studentom i ich nauczycielom pewność, że obrany kierunek kształcenia jest zgodny z potrzebami rynku. Dotychczasowa działalność WSE, szkoły innowacyjnej i twórczej, działającej w duchu ks. Józefa Tischnera, pozwala nam z optymizmem patrzeć na naszą wspólną próbę tworzenia nowej jakości w polskiej edukacji.

Prof. Władysław Bartoszewski, członek Rady Patronackiej WSE:

Szczególnie cieszy mnie powiązanie WSE z bliskim mi od dawna środowiskiem dominikańskim i Instytutem Tertio Millennio, stworzonym przez mojego serdecznego przyjaciela o. Macieja Ziębę. Dzięki temu związkowi uczelnia będzie mogła jeszcze lepiej propagować wartości wyrażone w myśli ks. Tischnera. Popieram też pomysł powiązania uczelni z instytucjami kierującymi się zasadami nowoczesnego rozwoju i dobrej organizacji. Taki sojusz wartości humanistycznych i nowoczesności odpowiada standardom sprawdzonym w innych krajach.


31.03.2005

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie została Laureatem X edycji Medalu Europejskiego dla Usług.

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem organizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem zbliżają się do poziomu europejskiego.
Dla Kapituły konkursu istotnymi kwestiami były: dynamika firmy oferującej usługę, zdobyte nagrody i certyfikaty.
Finał X Edycji Medalu Europejskiego dla Usług odbył się 18 kwietnia 2005 roku w Pałacu Lubomirskich - warszawskiej siedzibie BCC, gdzie medal oraz dyplom uznania dla naszej Uczelni odebrał dr Robert Góra, Prodziekan ds. kierunku Ekonomia.


17.04.2005

17 kwietnia 2005 r. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. przyjęliśmy Dar Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk akademickich świata - ikonę Matki Bożej Sedes Sapientiae. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. z udziałem Władz, Pracowników i Studentów WSIiZ. Następnie przedstawiono program słowno-muzyczny ''Matka - Nauczycielka''. Uroczysty wykład pt. ''Nauka a mądrość. Między widzialnym a Niewidzialnym'' wygłosił dr Wergiliusz Gołąbek. Na zakończenie odbył się różaniec w intencji naszej Uczelni i Akt Zawierzenia WSIiZ Matce Bożej Stolicy Mądrości


07.05.2005

7 maja w TVN 24 dbyła się premiera programu ''E-life - nowinki techniczne'', gdzie prezentowane były funkcjonujące w naszej Uczelni rozwiązania distance learning.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którą w programie reprezentowali prof. WSIiZ, dr Andrzej Szelc - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą oraz mgr inż. Lucjan Hajder - Dyrektor Pionu Informatyzacji, to jedyna uczelnia niepaństwowa zaprezentowana w sobotnim magazynie e-life.

e-life to program o nowych technologiach w biznesie. Widzowie mogą zobaczyć w jaki sposób najnowsze rozwiązania pomagają w prowadzeniu małych i dużych firm, działalności instytucji państwowych i publicznych, a także jak usprawniają życie zwykłego człowieka. W każdym odcinku omawianych jest kilka zagranicznych przykładów zastosowania najnowszych technologii i jeden polski.

W wersjach narodowych był już emitowany na innych rynkach europejskich przez CNBC Europe. Poszczególne odcinki programu są też emitowane na pokładach samolotów wielu linii lotniczych, m.in. Air France, British Airways, Finnair czy Singapore Airlines.

Partnerem projektu we wszystkich krajach, w których pojawia się e-life, także w Polsce, jest Cisco Sytems, czołowy producent sprzętu i oprogramowania do sieci teleinformatycznych banków i innych instytucji finansowych, a także przedsiębiorstw, operatorów telekomunikacyjnych i Internetu.


10.05.2005

''Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie'', to tytuł książki pod redakcją dr Anny Siewierskiej-Chmaj, opublikowanej nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Książkę zrecenzował dr hab., prof. UW Janusz W. Adamowski:

''Recenzowany zbiór stanowi bardzo interesujące opracowanie złożone z tekstów w przeważającej mierze poświęconych różnym aspektom procesu kształcenia dziennikarzy, nie tylko w Polsce ale także poza jej granicami. (...) Uznaję za pożyteczne dla naszego środowiska wydanie tego zbioru, który może służyć nie tylko jako cenna pomoc dydaktyczna, ale również jako źródło inspiracji i przemyśleń dla organizatorów szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce, tak przecież dynamicznie rozwijającego się w ostatnich kilkunastu latach''.

 

 


13.05.2005

13 maja br. odbyła się promocja książki dr. Aleksandra Halla pt. Naród i państwo w myśli politycznej Charlesa de Gaulle`a?

W trakcie spotkania autor zaprezentował swoją publikację oraz podpisał książki wszystkim zainteresowanym.

Aleksander Hall (ur. 1953) - historyk, publicysta, polityk. W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, redaktor 'Bratniaka' i 'Polityki Polskiej'. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Poseł na Sejm I i III kadencji. Obecnie publikuje przede wszystkim w 'Rzeczpospolitej' i 'Gazecie Wyborczej'. Od 2002 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Książka Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a jest próbą przedstawienia najważniejszych wartości filozofii politycznej twórcy Wolnej Francji i V Republiki Francuskiej. Autor postawił sobie za zadanie zrekonstruowanie pojmowania przez de Gaulle'a pojęć i wartości odgrywających kluczową rolę w jego myśli politycznej. Stara się także pokazać dojrzewanie i ewolucję poglądów francuskiego męża stanu na naród i państwo w trakcie jego życia i działalności. De Gaulle był bez wątpienia najwybitniejszym francuskim mężem stanu XX wieku. Jest twórcą ustroju politycznego Francji, wywarł także niezatarte piętno na jej polityce zagranicznej i pojmowaniu przez Francuzów miejsca Francji w Europie i w świecie. Książka Naród i państwo w myśli politycznej Charles'a de Gaulle'a to lektura dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać współczesną Francję, a zwłaszcza założenia jej polityki zagranicznej.


13.05.2005

13 maja 2005 w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się pokaz i szkolenie z zakresu obsługi DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO (AED) - urządzenia ratującego życie ludzkie.

Szkolenie to prowadzone było dla pracowników WSIiZ ale także dla wszystkich pozostałych osób zainteresowanych ratowaniem życia ludzkiego w przypadku zetknięcia sie z tzw. ''nagłą śmiercią sercową''.

WSIiZ jest pierwszą publiczną placówką na Podkarpaciu posiadającą Defibrylator, który uczelnia zakupiła na potrzeby nowego kierunku kształcenia Zdrowie publiczne.

Urządzenie to będzie wykorzystywane przez uczelnię nie tylko do celów szkoleniowych (każdy student tego kierunku będzie musiał obowiązkowo przejść szkolenie z zasad ratowania życia za pomocą defibrylatora) ale także dla ratowania życia osób z naszego regionu.


13-14.05.2005

W dniach 13 - 14 maja 2005 roku w Krakowie odbyła się coroczna Spartakiada STARS - Stowarzyszenia na Rzecz Jakości Kształcenia w Uczelniach Niepaństwowych.

Po raz kolejny studenci naszej uczelni okazali się wspaniałymi sportowcami.

W klasyfikacji generalnej WSIiZ Rzeszów zajęła I miejsce.

W poszczególnych konkurencjach sportowych zajęliśmy następujące miejsca:

 • piłka siatkowa kobiet - I miejsce
 • piłka siatkowa mężczyzn - I miejsce
 • tenis ziemny - I miejsce
 • pływanie mężczyzn - III miejsce
 • piłka nożna - II miejsce
 • koszykówka - II miejsce


17.05.2005

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała rekomendację Business Centre Club na okres 14 luty 2005 - 13 luty 2006 roku.

Rekomendacja ta potwierdza członkostwo w tej organizacji przedsiębiorców, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego - powiedział Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club.

Jednocześnie rekomendacja ma pomagać członkom BCC w prowadzeniu działalności gospodarczej i społecznej, a nadrzędnymi celami wstępującego do Klubu jest wzajemna pomoc i współpraca oraz uzyskanie poczucia bezpieczeństwa zawodowego-grupowego i indywidualnego.

13 maja 2005 roku Rekomendację z rąk Prezeza BCC Marka Goliszewskiego odebrał dr inż. Jan Andreasik, reprezentujący WSIiZ w BCC.


19.05.2005

18 maja o godz. 19:00 w Kościele pw. Wniebowziecia Najświetszej Maryi Panny w Rzeszowie odbył się Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji Uczczenia Rocznicy 85 Urodzin. Jedym z organizatorów tego wydarzenia był Chór Akademicki WSIiZ.


26.05.2005

Wieczorem w Uroczystość Bożego Ciała w parku Sybiraków na Baranówce, odbył się współorganizowany już po raz trzeci przez Duszpasterstwo Akademickie WSIiZ, Koncert najpiękniejszych piosenek religijnych ''Jednego Serca, jednego Ducha''. Nasza Uczelnia sprawowała patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Tegoroczny Koncert dedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Zobacz fragment koncertu (plik 25,3 MB)


31.05.2005

31 maja 2005 r. w Pubie Index odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie literackie pt: 'Wiersze zawsze są wolne', w którym uczestniczyli goście z Kijowa: poetka i krytyk Natałka Biłocerkiweć, poeta, prozaik i eseista Mykoła Riabczuk oraz tłumacz i redaktor miesięcznika 'Twórczość' Bohdan Zadura.


01.06.2005

1 czerwca 2005 roku WSIiZ podpisała umowę o współpracy z Polskim Związkiem Fitness & Wellness, która w szczególności dotyczy rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań na rzecz rozwoju fitness i wellness, a także popularyzacji szeroko rozumianej kultury fizycznej w społeczeństwie.

Dzięki tej współpracy studenci kierunków Zdrowie publiczne a także Turystyka i rekreacja będą mogli uczestniczyć we wspólnie organizowanych warsztatach i szkoleniach dla instruktorów fitness, zdobywając w ten sposób doświadczenie i uprawnienia do pracy w charakterze instruktorów fitness - powiedziała dr Małgorzata Paszkowska, Pełnomocnik Rektora ds. kierunku Zdrowie publiczne.

Również dzięki tej umowie nasi studenci będą mogli realizować praktyki studenckie we wszystkich klubach fitness stowarzyszonych w Związku.


10.06.2005

10 czerwca 2005 roku zakończyła się trzecia już edycja polsko-amerykańskiej szkoły letniej z zakresu grafiki komputerowej. Organizatorami byli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Indiana University-Purdue University Indianapolis (USA), jedna z najlepszych uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych, stowarzyszona z WSIiZ.

Nasza kilkuletnia współpraca z Indiana Purdue University owocuje kolejnymi inicjatywami. Dzięki niej studenci i asystenci mogą m.in. korzystać z praktyk zawodowych oraz wyjazdów stypendialnych do USA. Również dzięki tej współpracy co roku organizujemy letnie warsztaty z grafiki komputerowej, które cieszą się ogromną popularnością wśród studentów. Po zakończeniu ich nasi studenci mogą uzyskać dyplomy uczestnictwa sygnowane przez amerykańską uczelnię - powiedział Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek.

Szkoła letnia zakończyła się 10 czerwca, a zajęcia prowadzone były przez trzech profesorów oraz jedenastu doktorantów i asystentów Wydziału Technologii Grafiki Komputerowej amerykańskiego Uniwersytetu. Warsztaty to ponad 100 godzin zajęć praktycznych, główne zagadnienia dotyczą grafiki trójwymiarowej i animacji, modelowania obiektów trójwymiarowych oraz zagadnień związanych z post produkcją.

Grupy studentów podzielono na początkujące i zaawansowane, razem dało to liczbę 200 osób; studenci w ramach warsztatów zrealizowali program przedmiotów przewidzianych w toku studiów: modelowanie geometryczne, wizualizacja i komunikacja, animacja wideo, współczesne problemy grafiki komputerowej. Studentów do zaliczenia przedmiotów obowiązują projekty praktyczne wykonane podczas szkoły letniej i egzamin. Dodatkowo w programie warsztatów odbył się pokaz animacji, stanowiący wymianę doświadczeń ze strony studentów WSIiZ jak również gości z Indiana University-Purdue Univeristy Indianapolis - mówi koordynator Szkoły Letniej Marek Nizioł.

Grafika komputerowa to dziedzina informatyki, która się bardzo dynamicznie rozwija, a śledząc ogłoszenia prasowe widać, że zapotrzebowanie na tego typu fachowców lawinowo wzrasta. Na dobrą sprawę nie ma w Polsce uczelni, która byłaby w stanie samodzielnie wykształcić grafików komputerowych podług dzisiejszych osiągnięć informatyki Dlatego też nawiązana przez nas współpraca z amerykańskim IPU jest niezwykle owocna w tej właśnie dziedzinie, ponieważ pozycja amerykańskiej uczelni w kształceniu grafików komputerowych jest w USA bardzo mocna. Polskimi siłami, uczciwie mówiąc, nie sposób jak na razie przygotować bardzo dobrego grafika komputerowego - dodał prof. T. Pomianek.

Zakończona wizyta amerykańskich przedstawicieli IUPUI zaowocowała ustaleniem wyjatkowej oferty kształcenia dla studentów kierunków informatycznych WSIiZ, dzięki której studenci Ci płacąc jedno czesne bedą otrzymywali dwa dyplomy ukończenia studiów wyższych - WSIiZ oraz IUPUI.

Zobacz galerię zdjęć z warsztatów


14.06.2005

14 czerwca 2005 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zainaugurowano działalność Laboratorium Zaawansowanych Technologii Cisco Systems. Ośrodek, który umożliwi prowadzenie specjalistycznych zajęć praktycznych dla studentów, będzie również dostępny dla przedstawicieli samorządu i administracji oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu technologii sieciowych. Jest to jedna z ośmiu tego typu placówek ufundowanych przez firmę na uczelniach wyższych w całej Polsce. Projekt jest częścią programu eSociety prowadzonego od 2004 roku przez Cisco Systems.

Pracownia, ufundowana przez Cisco Systems, jest nagrodą dla naszej uczelni za najbardziej innowacyjny projekt w konkursie ''Advanced Technologies Laboratories''.

''Tworząc Laboratoria Zaawansowanych Technologii wypełniamy misję naszej firmy: ''Giving back to the Society''. Uważamy, że powinniśmy dzielić się naszymi osiągnięciami ze społeczeństwem, w imię osiągania wspólnego dobra. Jednocześnie chcemy, żeby sektor Edukacji kształcił specjalistów sieciowych na możliwie najwyższym poziomie, w czym - mamy nadzieję - pomoże nasz sprzęt'' - powiedział Dariusz Chwiejczak, Dyrektor Generalny Cisco Systems.

Kryterium oceny zgłaszanych do konkursu projektów był innowacyjny charakter dotarcia z wiedzą o nowych technologiach do innych grup społeczeństwa. Placówka umożliwi, więc kadrze akademickiej prowadzenie urozmaiconych i atrakcyjnych zajęć praktycznych z zakresu zaawansowanych technologii sieciowych dla studentów. Jednocześnie laboratorium będzie otwarte dla przedstawicieli samorządu, administracji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zechcą zdobywać i poszerzać swoją wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie.

Pracownia o wartości ponad 80 tysięcy dolarów, zawiera między innymi rozwiązania technologiczne do obsługi telefonicznych centrów klienckich (''contact center''), sieci bezprzewodowych, telefonii IP oraz sprzęt do budowy bezpiecznych sieci IP.

Pozostałe Laboratoria otwierane są na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnice Warszawskiej, Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej, Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym, Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


18.06.2005

18 czerwca 2005 roku Rektor WSIiZ prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek podpisał z ''Fundacją Przedsiębiorczość Ponad Podziałami'' porozumienie, na mocy którego przy Uczelni został utworzony Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP).

AIP udziela studentom pomocy w tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności zaś:

 • udostępnia powierzchnię użytkową niezbędną dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zapewnia dostawy mediów do przydzielonych Beneficjentom lokali,
 • zapewnia przyłączenie i utrzymywanie łącz teleinformatycznych do przydzielonych Beneficjentom lokali,
 • gwarantuje dostęp do internetowej, ogólnopolskiej, platformy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz konto e-mail i przestrzeń dyskową serwera przeznaczoną na utrzymywanie strony WWW dla każdego Beneficjenta,
 • ułatwia pozyskiwanie kontraktów dla Beneficjenta,
 • prowadzi doradztwo (konsulting) ekonomiczny,
 • wspomaga prowadzenie księgowości Beneficjenta,
 • umożliwia, poprzez udostępnienie platformy internetowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, wymianę informacji gospodarczej pomiędzy poszczególnymi AIP na terenie całego kraju,
 • udziela wsparcia w pozyskiwaniu funduszy (sponsorzy, dotacje, subwencje) na finansowanie przedsięwzięć Beneficjenta,
 • zapewnia doradztwo prawne,
 • organizuje dla Beneficjentów szkolenia z zakresu tworzenia i prowadzenia wszelkich form działalności gospodarczej,
 • organizuje dla Beneficjentów spotkania z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami i instytucjami.


20.06.2005

20 czerwca 2005 r., Polski Związek Motorowy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zorganizowały imprezę pod hasłem BEZPIECZNE WAKACJE ZA KIEROWNICĄ. Gwiazdą imprezy był Mistrz Polski Super 1600 Grzegorz Grzyb.

W ramach akcji odbył się m.in. konkurs na najlepszego kierowcę Rzeszowa (jazda praktyczna, ratownictwo drogowe, znajomość kodeksu ruchu drogowego), wykład na temat bezpiecznej jazdy samochodem. Można było uczestniczyć w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy lub też pojeździć samochodem z piłeczką tenisową na masce. W Klubie Akademickim WSIiZ wyświetlony został film z rajdów samochodowych z udziałem Grzegorza Grzyba.

 


zobacz galerię zdjęć


27.06.2005

Grupa wyróżniających się uczniów Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ w składzie: Andrzej Michnia, Rafał Wojtkielewicz, Grzegorz Ziemba, Klaudia Lustyk, Anna Mikulska i Joanna Niemczak, pod opieką nauczyciela informatyki mgr inż. Arkadiusza Lewickiego wzięła udział w prestiżowym konkursie firmy Motoroli o nazwie ''Diversity'', który co roku odbywa się w największym europejskim ośrodku tej firmy - Krakowie, a jego ideą jest właśnie prezentacja prac najbardziej uzdolnionych młodych umysłów inżynierom firmy Motorola.

O prestiżu tego przedsięwzięcia świadczy chociażby udział w podsumowaniu konkursu prezydenta miasta Krakowa, konsula generalnego USA oraz przedstawicieli wielu mediów. To sprawia, że konkurs stoi na wysokim poziomie i wymaga od uczestników znajomości implementacji wielu technologii informatycznych.

Mimo rejestracji około 1600-set uczniów z całej Polski oraz presji związanej z faktem, iż do finału przechodzi tylko 20 (maksymalnie 6 -ścio osobowych) najlepszych zespołów, reprezentacja LO WSIiZ nie tylko zakwalifikowała się do dalszego etapu, ale podczas samego finału, który odbył się w dniach 20 - 21 czerwca br. w Krakowie po raz pierwszy w historii tego konkursu była szkołą, która zdobyła najwięcej nagród:

  1. Nagrodę główną w kategorii ''Najbardziej przyjazny interfejs użytkownika'' - dla szkoły dyplom oraz drukarka HP Laser Jet 1160, a dla uczniów super nowoczesne obudowy komputerowe.
  2. Nagrodę publiczności ''Za najciekawszą prezentację strony internetowej podczas ceremonii wręczania nagród Projektu Diversity'' - dla szkoły dyplom, a dla uczniów przenośne pamięci pendrive.
  3. Nagrodę specjalną Patrona Medialnego Projektu Diversity 2005 czasopisma ''Enter'' - dla szkoły roczną prenumeratę miesięcznika ''Enter'' z CD.

W skład Głównego Jury Konkursu przyznającego nagrody weszli przedstawiciele krakowskich wyższych uczelni, kuratorium oświaty, mediów, partnerów i patronów medialnych projektu oraz pracowników Motoroli.


28.06.2005

W czerwcowym wydaniu miesięcznika Perspektywy ukazało się zestawienie 299 uczelni niepaństwowych z całej Polski.

Okazją do publikacji tak obszernego raportu jest 15 rocznica powstanie pierwszej niepaństwowej uczelni w Polsce.

W zestawieniu tym znalazły się też uczelnie z Podkarpacia - najwyższe pozycje zajęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

WSIiZ w zestawieniu DOSTĘP DO INTERNETU zajęła 1 miejsce i jako jedyna uczelnia oferuje studentom powyżej 1000 komputerów z dostępem do Internetu;

WSIiZ w zestawieniu STUDENCI - OBCOKRAJOWCY zajęła 1 miejsce i jako jedyna uczelnia kształci więcej niż 100 obcokrajowców;

WSIiZ w zestawieniu STUDENCI OTRZYMUJACY STYPENDIA zajęła 3 miejsce;

WSIiZ w zestawieniu STUDENCI OGÓŁEM zajęła 8 pozycję;

WSIiZ w zestawieniu ZASOBY BIBLIOTECZNE zajęła 18 miejsce;


08.07.2005

8 lipca 2005 roku swoją działalność zainaugurował Punkt Informacyjny Europe Direct, którego siedziba znajduje się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Punkt Informacyjny Europe Direct w WSIiZ w Rzeszowie jest jednym z 400 punktów w całej Europie. Działalność Punktów współfinansuje Komisja Europejska.

W Punkcie Informacyjnym Europe Direct można uzyskać bezpłatne informacje na temat Unii Europejskiej, jej instytucjach, regulacjach prawnych i polityce.


30.07.2005

30 lipca 2005 roku zakończyła się I tura rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W tym roku podania na studia złożyła, rekordowa w 9-letniej historii uczelni, liczba kandydatów - 2, 5 tysiąca.

Wyniki rekrutacji bardzo nas cieszą, zwłaszcza biorąc pod uwagę niż demograficzny. Za ogromny sukces uczelni uznajemy stosunek kandydatów na studia stacjonarne do kandydatów na studia niestacjonarne, który wynosi: 45% do 55%, co potwierdza trwający od kilku lat trend wyrównywania się liczby studentów stacjonarnych i niestacjonarnych - powiedział prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


17.08.2005

Zgłoszony przez Podkarpackie Studenckie Forum Business Center Club przy WSIiZ projekt konkursowy na Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości do Ministerstwa Gospodarki i Pracy został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do finansowania.

Na konkurs wpłynęły w sumie 42 wnioski. Wniosek WSIiZ został oceniony najwyżej wśród wniosków złożonych przez uczelnie niepaństwowe i znalazł się wśród 15 zwycięskich wniosków (jako jeden z dwóch z uczelni niepaństwowych).


21.08.2005

21 sierpnia 2005 roku na bulwarach rzeszowskich odbyła się rodzinna impreza "Dzień Zdrowia", której organizatorami byli: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa

Według organizatorów imprezę odwiedziło ok. 6 tys. osób. Uczestnicy  mogli nieodpłatnie skorzystać z medycznych badań diagnostycznych (m.in.: poziomu cholesterolu, glukozy, ciśnienia) oraz porad lekarzy specjalistów. Odbyły się również pokazy ratownictwa medycznego, GOPR-u, WOPR-u, konkursy z nagrodami dla dorosłych i dzieci oraz koncert rockowy. Gwiazdą wieczoru był zespół PUDELSI.

Sponsorami Dnia Zdrowia byli:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, Bakoma S.A., Rzeszowski Zakład Energetyczny, Vision Express SP Sp. Z o.o., Bank PKO BP S.A., Rzeszowianka, Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków, Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Wellness Club Folwark


21-24.09.2005

W dniach 21 do 24 września 2005 roku  odbyła się "Szkoła Matematyczna" - trzydniowe zajęcia, w których uczestniczyli uzdolnieni matematycznie uczniowie z terenu Podkarpacia, którzy w ubiegłym roku wyróżnili się najlepszymi wynikami w konkursach matematycznych: im. Prof. H. Steinhausa  organizowanego w Jaśle oraz im. Prof. F. Leji organizowanego w Rzeszowie oraz ci, którzy z sukcesami uczestniczyli w Olimpiadzie Matematycznej. Pomysłodawcą "Szkół Matematycznych" i obecnym organizatorem jest dr Mariusz Kraus,  adiunkt WSIiZ, nauczyciel i opiekun uzdolnionej młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zajęcia odbywały się w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej, prowadzili je nauczyciele akademiccy oraz szkolni opiekunowie "olimpijczyków". Dodatkową atrakcją były zajęcia sportowe w sali gimnastycznej oraz ognisko. 


04.10.2005

4 października 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainaugurowała uroczyście dziesiąty w historii uczelni rok akademicki. Prof. dr hab. Piotr Sztompka wygłosił wykład inauguracyjny pt. ”Zaufanie międzyludzkie w erze globalizacji”. Tradycyjnie już, z rąk Rektora dyplomy i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci oraz studenci. Uczestnicy Inauguracji obejrzeli film nt. minionego roku akademickiego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie a także otrzymali Raport roczny Rektora i Kanclerza. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akadmieckiego WSIiZ.

Galerię zdjęć

Przemówienie inauguracyjne Rektora


17-24.10.2005

W dniach 17-24 października br. odbył się XIV Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych pt. "Wspólnota w kulturze", w ramach którego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zaprezentowała film dokumentalny poświęcony dziadom-lirnikom autorstwa Mariusza Guzka i Gabriela Kurczewskiego.

zobacz dyplom

zobacz statuetkę


28.10.2005

28 października br. w Pubie INDEX Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie oraz Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowały "Europejską debatę publiczną - drogi do przyszłości." Temat debaty: "Rynek pracy w Unii Europejskiej - czy Polska ma szansę być liderem w Europie".

W spotkaniu uczestniczyli eksperci: mgr inż. K.Witkowski - Instytut Gospodarki WSIiZ, dr P.Grygiel - Instytut Gospodarki WSIiZ oraz Pani M.Russek - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego - Europejska debata publiczna - Konkurs dla mediów.


04;29.11.2005

W dniach 4 i 29 listopada 2005 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie zorganizowało cykl szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Celem przedsięwzięcia było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych dostępnych obecnie źródeł finansowania. Szkolenia podzielone zostały na dwie sesje.

Pierwsza dotyczyła Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach warsztatów omówione zostały m.in. wykorzystanie i przystosowanie istniejących projektów do wymagań Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

Podczas drugiej sesji zaprezentowane zostały doświadczenia z zakresu tworzenia projektów adresowanych do funduszy strukturalnych. W części warsztatowej tej sesji przedstawione zostały najczęściej popełniane błędy oraz wskazówki i rekomendacje instytucji wdrażających.


05.11.2005

5 listopada br. WSIiZ podpisała umowę z "krajowym NMC” AMADEUS Polska - przedstawicielem Amadeus GTD z Madrytu, dzięki której w jednym z naszych laboratoriów komputerowych przeprowadzono instalację systemu CRS Amadeus Vista 2.1.2 na 15 specjalnych terminalach dostępowych.

Laboratorium umożliwia najwyższy poziom dostępności online do rezerwacji miejsc w czasie rzeczywistym co oznacza, że operacje wykonywane są na bazach rozkładów lotów linii lotniczych, rezerwacji hotelowych itp.

 

Laboratorium Amadeus Vista 2.1.2 powstałe w naszej Uczelni to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Zatem studenci WSIiZ kierunku Turystyka i Rekreacja są obecnie jedynymi studentami w Polsce, którzy mają możliwość w praktyce zapoznać się z tak nowoczesnym systemem bezpośrednio na zajęciach.

 

Roczny komercyjny koszt licencji dla takiego laboratorium wynosi ok. 30 tys. zł. Amadeus GTD w Madrycie zgodził się po raz pierwszy w historii na bezpłatne udostępnienie specjalnych certyfikatów dla WSIiZ. Dodatkowo wszyscy chętni studenci Kierunku Turystyka i Rekreacja mogą pojechać na profesjonalne szkolenie do Warszawy otrzymując 50% zniżkę (oszczędność nawet kilku tys. zł)

 

Krótko o firmie Amadeus GTD i systemie CRS Amadeus Vista 2.1.2
Amadeus GTD należy do czterech największych światowych systemów typu Global Distribution System. O najwyższej jakości systemu świadczy fakt, że największe linie lotnicze świata między innymi United Airlines, British Airways, Lufthansa, a nawet LOT powierzyły firmie Amadeus zarządzanie całością swojej dystrybucji, adaptując CRS Amadeus jako własny wewnętrzny system zarządzania.
 Należący do Amadeus GTD system CRS Amadeus Vista 2.1.2 to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie globalny system dostępowy do tysięcy samolotów, hoteli i firm rent-a-car na całym świecie.


08.11.2005

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie oraz Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowały drugie spotkanie z cyklu: "Europejska debata publiczna - drogi do przyszłości", które odbyło się w Index Pubie. Tematem debaty była: "Młodzież i edukacja - czyli jak dogonić najlepszych".

W spotkaniu wzięli udział eksperci: dr Andrzej Rozmus - Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ, mgr inż. K.Witkowski - Instytut Gospodarki WSIiZ, mgr Marek Soja - Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia ponadgimnazjalnego i ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Red. Aneta Gieroń - Dziennikarz GC Nowiny oraz Pan Marcin Leszczyński - WSIiZ

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego - Europejska debata publiczna - Konkurs dla mediów.


24.11.2005

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie oraz Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowały kolejne spotkanie z cyklu: "Europejska debata publiczna - drogi do przyszłości", które odbyło się w Index Pubie. Temat debaty brzmiał "Sąsiedzi, partnerzy, przyjaciele, czyli Europa nie kończy się na Bugu".

W spotkani wzięli udział eksperci: dr Piotr Kłodkowski, dr Bohdan Hoshko, Red. Paweł Kuca oraz Red. Jaromir Kwiatkowski.

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego - Europejska debata publiczna - Konkurs dla mediów.


30.11.2005

30 listopada 2005 r. odbył się Dzień Kultury Chińskiej zorganizowany przez Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Program spotkania obejmował między innymi rozmowę z dr Jakubem Politem, autorem książki „Chiny”, pokaz sztuk walki w wykonaniu Rzeszowskiego Ośrodka Kung Fu Wu Shu „NAN BEI -Tygrys” oraz projekcję filmu "Hero".

 

 

Chińscy studenci WSIiZ opowiedzieli o sztuce pisania ideogramów a także poczęstowali gości egzotycznymi specjałami i zieloną herbatą. Dzień Chiński był jedną z imprez z cyklu Spotkania z Orientem, organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz fragment relacji (17,2 MB)


8.12.2005

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie oraz Gazeta Codzienna Nowiny zorganizowały kolejne, ostatnie już spotkanie z cyklu: "Europejska debata publiczna - drogi do przyszłości", które odbyło się w Index Pubie. Temat debaty brzmiał "Unia Europejska - projekt polityczny czy gospodarczy".

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Otwartego - Europejska debata publiczna - Konkurs dla mediów.


14.12.2005

14 grudnia 2005 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odbyła się EUROPEJSKA DEBATA PUBLICZNA.Temat debaty brzmiał  "WSPÓLNA EUROPA, CZYLI Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ".
Podczas konferencji odbyły się dwa moduły dyskusji panelowej, w której udział wzięli zaproszeni znakomici prelegenci.


14-15.12.2005

W dniach 14-15  grudnia 2005, w Klubie Studenckim obyła się kolejna impreza z cyklu "Spotkania z Orientem" - DNI TYBETU. Organizatorem Dni Tybetu był Instytut Badań nad Cywilizacjami WSIiZ w Rzeszowie wspólnie z wydawnictwem miesięcznika "Znak".


Galeria zdjęć


 

 

opublikowano: 19 grudnia 2005 14:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry