Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 1996


 


08.03.1996

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej powołana zostaje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie i wpisana do rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją 81.


30.08.1996

WSIiZ zawarła porozumienie o współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem porozumienia jest podnoszenie poziomu edukacji kadr finansowo-bankowych.


18.10.1996

W sali Filharmonii Rzeszowskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 1996/97 - pierwszego roku funkcjonowania WSIiZ.


18.10.1996

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, podczas którego JM Rektor i Kanclerz wręczyli akty zawierające nominacje na członków Rady, uchwalony został Regulamin Rady, powołano Komisję do Spraw Centrum Kształcenia Polskojęzycznych Menadżerów dla Gospodarki Europy Wschodniej i Azji oraz Komisję do Spraw Inwestycji.


14.11.1996

WSIiZ zawarła umowę ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Umowa określa warunki realizacji podyplomowych studiów z zakresu 'Marketingu'.


17.12.1996

Odbyło się Kolegium Rektorów rzeszowskich szkół wyższych. W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI M.IN.:

Rektor PRz - prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś
Prorektor WSP - prof. dr hab. Stanisław Krawczyk
Prorektor AR - doc. dr hab. Maria Mora
Rektor WSIiZ - prof. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński
Rektor WSZ - dr Krzysztof Kaszuba
Rektor WSSG w Tyczynie - prof. dr hab. Zbigniew Stachowski
Prorektor PRz - dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz
Dyrektor adm. PRz - mgr inż. Janusz Bury
Dokonano wyboru przewodniczącego Kolegium w osobie prof. dr. hab. inż. Stanisława Kusia - JM Rektor PRz. Wiceprzewodniczącymi zostali: doc. dr hab. Maria Mora - prorektor AR oraz dr hab. inż. Stanisław Paszczyński - JM Rektor WSIiZ.


31.12.1996

WSIiZ zawarła umowę z Politechniką Rzeszowską dotyczącą udostępnienia studentom WSIiZ zbiorów Bibliotecznych PRz.


opublikowano: 26 lipca 2005 10:45

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry