Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 199718.02.1997

Odbyło się drugie posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Rzeszowa. Kolegium obradowało w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w składzie:

 • Rektor PRz - prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś
 • Prorektor ds. Ogólnych PRz - prof. dr hab. inż. Romana Śliwa
 • Rektor WSP - prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
 • Prorektor UMCS - prof. dr hab. Marek Kuryłowicz
 • Rektor WSSG w Tyczynie - prof. dr hab. Zbigniew Stachowski
 • Prorektor i Kanclerz WSZ w Rzeszowie - dr Krzysztof Kaszuba
 • Rektor WSIiZ w Rzeszowie - prof. dr hab. Stanisław Paszczyński
 • Kanclerz WSIiZ w Rzeszowie - prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek


12.04.1997

GAZETA WYBORCZA opublikowała wyniki rankingu niepublicznych instytucji szkoleniowych regionu Polski Południowo-Wschodniej. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdobyła I miejsce.

Ranking przeprowadzał wrocławski Ośrodek Treningu Kierowniczego i Ekonomicznego 'OTREK' w trzech głównych grupach: szkoły wyższe, szkoły policealne, szkoły biznesu organizujące kursy (szkolenia). Dane źródłowe zebrali ankieterzy w czasie badania w ww. instytucjach, wypełniając przygotowany do przeprowadzenia rankingu kwestionariusz.

W analizie porównawczej brano pod uwagę następujące elementy:

 • zakres oferty szkoleniowej,
 • kadra trenerów (wykładowców),
 • baza lokalowo-sprzętowa,
 • ceny usług szkoleniowych,
 • elementy marketingu w zarządzaniu firmą,
 • dotychczasowe ważniejsze osiągnięcia.


21.04.1997

WSIiZ zawarła umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej z Prywatną Wyższą Szkołą Handlową w Warszawie. Przedmiotem umowy było określenie zasad i form współpracy obu Uczelni.


05.05.1997

WSIiZ zawarła porozumienie z Policealnym Studium Zawodowym Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

POROZUMIENIE DOTYCZY kontynuacji kształcenia absolwentów PSZ SPP w WSIiZ.


19.06.1997

Przyjęcie nominacji na Honorowego Członka Rady Senatu WSIiZ przez Panią Dyrektor Halinę Bielowicz, pełniącą od szeregu lat funkcję Wiceministra ds. Finansowych Rządu Stanowego Illinois i zajmującą 10 miejsce na liście rankingowej najbardziej wpływowych ludzi Polonii Amerykańskiej.


13.08.1997

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej powołana została Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, która kształci studentów na kierunkach: ekonomia, administracja oraz informatyka i ekonometria na poziomie wyższych studiów zawodowych. Uczelnia została wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została - obok Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości - Centrum Promocji Badań i Ekspertyz 'Pomost' - jednym z udziałowców założyciela nowej uczelni.

WSZiA w Zamościu jest instytucją non profit, a więc nadwyżki finansowe z działalności statutowej przeznaczone są na rozwój infrastruktury dydaktycznej szkoły. Uczelnia uzyskała także uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych. REKTOREM WSZiA w Zamościu został prof. dr hab. Stefan Pastuszka KANCLERZEM WSZiA w Zamościu został dr inż. Jan Andreasik.

Obie szkoły - zamojska i rzeszowska - będą ze sobą ściśle współpracowały we wszystkich obszarach ich aktywności, w tym przede wszystkim dydaktycznym i organizacyjnym. Doświadczenia szkoły rzeszowskiej, nawiązane już przez nią kontakty, współpraca z licznymi naukowymi placówkami szkoleniowo-doradczymi w kraju i za granicą - będą służyły również uczelni zamojskiej.


01-13.09.1997

W tych dniach miał miejsce wyjazd Delegacji WSIiZ do USA, którego celem było omówienie możliwości współpracy z uniwersytetami amerykańskimi.

W SKŁAD DELEGACJI WCHODZILI: Prof. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński - Rektor WSIiZ, Dr inż. Jan Andreasik - Wiceprezes SPP w Rzeszowie, Inż. Antoni Kamiński - Pełnomocnik Rektora WSIiZ.

Odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami Polonii Amerykańskiej oraz zorganizowano akcję promocyjną WSIiZ w mediach stanów, w których mieszka największa liczba Polaków: New York , New Jersey, Illinois.

PROGRAM WIZYTY (plik 23 KB)


23.11.1997

Delegacja WSIiZ odwiedziła Donau Universität Krems w Austrii w celu nawiązania współpracy w zakresie organizowania szkoleń i studiów podyplomowych w takich dziedzinach jak: informatyka i telekomunikacja, integracja europejska oraz MBA.


09.12.1997

Odbył się pierwszy Konkurs Języków Obcych: 'Ready to compete'/'Jeder kann gewinnen', przeprowadzony przez Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło 98 studentów. Zwycięzcami konkursu zostali: Jarosław Duras (j. angielski) i Małgorzata Czerwonka (j. niemiecki). Kolegium Rektorskie dla zwycięzców konkursu przyznało nagrody pieniężne i rzeczowe.


18.12.1997

WSIiZ zawarła umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

PRZEDMIOTEM UMOWY jest określenie zasad i form współpracy obu Uczelni.


22.12.1997

W siedzibie Uczelni odbyło się spotkanie przedstawicieli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Spotkanie było jednym z cyklu spotkań mających na celu wymianę doświadczeń i know-how pomiędzy Uczelniami.


 

 

opublikowano: 26 lipca 2005 10:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry