O UCZELNI :: Kronika: Wydarzenia 1998
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 199826.01.1998

WSIiZ zawarła porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. PRZEDMIOTEM POROZUMIENIA jest określenie zasad i warunków współpracy obu uczelni.


09.02.1998

WSIiZ zawarła umowę ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Umowa określa warunki realizacji podyplomowych studiów z zakresu 'Public Relations'.


13.02.1998

WSIiZ podpisała umowę członkowską z MUCIA Global Education Grup, Inc. Dzięki tej umowie, poprzez program edukacji na odległość (ang. distance learning), studenci WSIiZ mają szansę otrzymania gwarantowanych przez wymienione uniwersytety certyfikatów (świadectw) ukończenia określonych przedmiotów. Najlepsi studiujący tą metodą będą mogli wyjechać na 2-3 tygodnie do USA, a nawet ubiegać się o stypendium pokrywające koszty studiów magisterskich w USA./ B.I Nr2/1998 /

Początki konsorcjum Globalnej Edukacji sięgają 1964 roku. Reprezentuje ono dziesięć największych uniwersytetów (tzw. 'Big Ten') położonych na środkowym zachodzie USA (University of Illinois, Indiana University, University of Iowa, University of Michigan, Michigan State University, University of Minnesota, The Pansylvania State University, Purdue University, The Ohio State University, University of Wisconsin-Madison).


05.03.1998

WSIiZ zawarła porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów z siedzibą w Białobrzegach k/Warszawy.

Celem porozumienia jest zainicjowanie współpracy dydaktycznej i badawczej ukierunkowanej na rozwój kadr do pracy w służbach skarbowych.


13.03.1998

W WSIiZ gościła delegacja z University of Toledo w USA. W skład delegacji wchodzili: prof. Judy G. Hample, prof. Heinz Bulmahnorazprof. Vik J. Kapoor.

Podczas spotkania z władzami i pracownikami uczelni podpisano umowę dotyczącą zasad wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów oraz informacji międzybibliotecznej.

 

 

Dzięki tej współpracy studenci WSIiZ będą mieli możliwość uczestniczenia w różnorakich programach edukacyjnych University of Toledo - od krótkich programów jednomiesięcznych po studia magisterskie. Ponadto Uniwersytet wystąpił z ofertą stypendialną dla naszych studentów, która zawiera jedno stypendium pełne (obejmujące pokrycie wszelkich kosztów jednego roku studiów) oraz pięć jednorocznych stypendiów (pokrywających czesne dla najlepszych absolwentów pragnących podjąć studia magisterskie na University of Toledo).


19.03.1998

WSIiZ zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki umowie w WSIiZ uruchomione zostaną studia magisterskie firmowane przez najstarszy uniwersytet w kraju.

 


09.04.1998

Z okazji świąt Wielkiej Nocy Władze i Pracownicy Uczelni wzięli udział w spotkaniu świątecznym dzieląc się tradycyjnym jajkiem.

 


29.04.1998

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się pierwszy egzamin LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) o nazwie Pracctical Business English.

Do egzaminu przystąpiło 38 osób w tym 21 studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz 17 studentów Politechniki Rzeszowskiej. Egzaminowi przewodniczyła pani Zofia Kopestyńska, koordynator do spraw egzaminów LCCI, absolwentka Uniwersytetu Londyńskiego i dyrektor do spraw dydaktyczno-programowych British American School w Warszawie.


6-10.05.1998

W Bukareszcie (Rumunia) odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, w której uczestniczyła 5-osobowa delegacja z naszej Uczelni.

Szkołę reprezentowali: mgr Dariusz Tworzydło oraz studenci: Agata Stefanowicz, która wygłosiła referat pt. Banks and banking system in Poland, Katarzyna Wróbel - referat Quality in management firm system, Anna Ziętek - Leasing i Paweł Znamirowski - Marche des capitaux en Pologne.

Referaty wygłaszane były w języku angielskim i francuskim. Po każdej prelekcji nasi studenci zasypywani byli pytaniami stawianymi przez komisję oceniającą, w skład której wchodzili: prof. dr Ion Vasilescu - prezydent, prof. dr Ilie Gavrila. Paweł Znamirowski zajął III miejsce i uzyskał nagrodę pieniężną.


7-8.06.1998

Kadra kierownicza WSIiZ oraz WSZiA, a także dyrektorzy agend SPP wzięli udział w szkoleniu z zakresu szeroko pojętego marketingu, które odbyło się w ośrodku wczasowym w Myczkowcach.

 


08.06.1998

JM Rektor i JE Kanclerz wręczyli p. Jerzemu Czyżowskiemu i p. Romanowi Wiszowi dyplomy uznania dla kierownictwa i pracowników SJO za prowadzenie zajęć językowych na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu Uczelnia uzyskała zezwolenie na samodzielne przeprowadzanie egzaminów stopnia pierwszego: Grundbaustein zum ZDaF oraz English Stage One, jak też na wspólne przeprowadzanie egzaminów stopnia drugiego, w ramach International Certificate Conference.


15-16.06.1998

Studium Języków Obcych WSIiZ wraz z przedstawicielami International Certificate Conference - mgr Stanisław Hibner i mgr Anna Rogalewicz - przeprowadziło międzynarodowe egzaminy z języków obcych: Certificate in English Stage Two i ZDaF Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Do pisemnych i ustnych egzaminów z języka angielskiego i niemieckiego przystąpiło łącznie 55 osób.


30.06.1998

WSIiZ podpisała umowę o współpracy naukowej i dydaktycznej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.


14-22.11.1998

W dniach od 14 do 22 listopada 1998 r. Delegacja WSIiZ gościła w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W trakcie wielu spotkań podjęte zostały negocjacje, których wynikiem było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy WSIiZ i Uniwersytetem w Toledo. Dzięki zawartemu porozumieniu studenci WSIiZ będą mogli ubiegać się o uczestnictwo w programach studiów Collage of Engineering i Collage of Business Administration oraz o stypendium na Uniwersytecie w Toledo.


10.12.1998

Od grudnia 1998 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczestniczy w międzynarodowym projekcie THESEUS, w realizację którego zaangażowane jest Fontys Hogescholen oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
Fontys Hogescholen to największa placówka edukacyjna w Holandii, powstała w wyniku połączenia pięciu holenderskich szkół wyższych.


11.12.1998

W tym dniu przebywała w siedzibie WSIiZ delegacja ze Stowarzyszenia OST- WEST Verein z Torgau z Niemiec, pan dyrektor dr Uwe Niedersen i Pani Przewodnicząca Gabriele Opitz. W wyniku tej wizyty została podpisana wstępna umowa dotycząca współpracy wyżej wymienionej instytucji z naszą uczelnią. Istotnym elementem tej współpracy jest możliwość wyjazdu grupy 10 studentów ekonomii na praktykę do Niemiec.


 

 


opublikowano: 26 lipca 2005 11:05

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry