O UCZELNI :: Kronika: Wydarzenia 1999
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Wydarzenia 199901.01.1999

1 stycznia 1999 roku podpisana została umowa z Konsorcjum MUCIA, dzięki której do przygotowywanych programów studiów magisterskich WSIiZ włączone zostaną kursy oferowane przez MUCIA.


20.02.1999

Delegacja naszych pracowników w składzie: L.Hajder, B.Przywara, S.Umpirowicz wyjechała na spotkanie robocze do Holandii - miasto Tilburg, uczelnia Fontys Hogescholen. W czasie trzydniowej wizyty podsumowano dotychczasowe wyniki prac nad projektem THESEUS oraz ustalono plany działania na przyszłość.

Polsko-Holenderski projekt THESEUS opiera się na wykorzystaniu przeglądarki Active Worlds do eksploracji wirtualnego świata (Active Worlds to najprościej mówiąc połączenie IRC, VRML i HTML). Założeniem projektu jest pomoc młodym ludziom przy określeniu swoich predyspozycji zawodowych i wyborze ścieżki kariery. Theseus umożliwia stworzenie środowiska uczenia się umożliwiającego rozwiązywanie problemów związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej.

W środowisku tym student (uczeń) uczy się:

  • jak wykorzystywać źródła danych i informacji,
  • określania kierunków kariery zawodowej przez komunikowanie się i uzyskiwanie informacji od nauczycieli (trenerów) oraz od innych uczestników poruszających się w wirtualnym świecie,
  • zdobywania kompetencji zawodowych przez wykonywanie określonych zadań (testy wyboru, analiza wybranych problemów dotyczących danego kierunku kariery) i pozyskiwanie informacji.

 

Na zdjęciu przeglądarka AW.


05.03.1999

Gazeta 'NOWINY' przyznała nagrodę 'Laury NOWIN 98' - honorowa nagroda redakcji dla osób i firm wychodzących dzięki swej działalności, poza opłotki naszego regionu. W 'złotej dwudziestce' laureatów, wyłonionych przez redakcyjną Kapitułę znalazł się także Tadeusz Pomianek, profesor i kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


26.03.1999

Zespół redakcji 'Gazety w Rzeszowie' postanowił, że laureatami V edycji corocznych nagród pt. 'Złote Gwoździe Sukcesu' za rok 1998 zostają:

1. W kategorii 'Osobowość Roku' - prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, dyrektor generalny Konsorcjum Edukacyjno-Doradczego Polski Południowo-Wschodniej - za konsekwentne działania na rzecz budowy największej w regionie niepaństwowej uczelni (trzeciej pod względem liczby studentów po uczelniach państwowych: Politechnice Rzeszowskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej), za inicjatywę powołania Instytutu Współpracy Gospodarczej oraz za wieloletnie działania na rzecz wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w naszej części kraju, czemu służą powołane przez SPP Centra Wspierania Biznesu w wielu miastach, Rzeszowska Szkoła Menadżerów działająca przy SPP oraz współpraca SPP i WSIiZ z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. (...)


01.04.1999

Odbyło się uroczyste spotkanie z okazji świąt Wielkiej Nocy. Władze i Pracownicy Uczelni wzięli udział w spotkaniu świątecznym dzieląc się tradycyjnym jajkiem.


09.04.1999

W tym dniu odbyło się uroczyste wręczenie redakcyjnych Złotych Gwoździ Sukcesu - przyznanych przez zespół 'Gazety w Rzeszowie'.

 


12.04.1999

W siedzibie WSIiZ gościł przedstawiciel Konsorcjum Globalnej Edukacji MUCIA Pan Paul Klipp - Director of European Operations. Na spotkaniu z Rektorem i Władzami Dziekańskimi Uczelni dokonano szeregu ustaleń dotyczących kontynuowania i rozwijania współpracy, a także marketingu kursów MUCIA w naszym regionie.


13.04.1999

Po raz pierwszy odbył się egzamin LCCI o nazwie English for Business One. Ponadto 21 kwietnia br. już po raz czwarty odbył się bardzo popularny egzamin - Practical Business English. Do egzaminu przystąpiły 54 osoby.


29.04.1999

29 kwietnia 1999 r. odbyły się na naszej Uczelni pierwsze obrony prac licencjackich studentów z kierunku ekonomia.

 


06.05.1999

Została przekazana do użytku nowa część budynku o powierzchni 1260 m2 (tzw. łącznik). Tak więc obecnie uczelnia posiada 6500 m2 własnej powierzchni użytkowej.


11.05.1999

11 maja br. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z Funduszu Stypendialnego WSIiZ za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w dodatkowych formach oferowanych przez Uczelnię oraz z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości prof. Z. Dietla.

W obecności Rektora prof. WSIiZ dr hab. inż. Stanisława Paszczyńskiego i Kanclerza prof. WSIiZ dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, Dziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego prof. WSIiZ dr hab. inż. Franciszek Grabowski oraz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego dr Wanda Langer dokonali wręczenia dyplomów gratulacyjnych najlepszym studentom trybu dziennego i zaocznego.

 


15.05.1999

15 maja 1999 r. wręczone zostały dyplomy ukończenia studiów podyplomowych na kierunku bankowość. 26 osób otrzymało świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej podpisane przez Dyrektora Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie dr Zbigniewa Paszka.

 


15-23.05.1999

W związku z projektem Theseus realizowanym przez WSIiZ we współpracy z Fontys Hogescholen w Holandii oraz WSP w Częstochowie, w dniach 15 - 23 maja br. czteroosobowa grupa naszych studentów (R. Stepaniuk, T. Świst, P. Wojtyło, K. Wróbel) oraz dwóch opiekunów (A. Dzidzik, L. Hajder) przebywała w Holandii w ramach wymiany studenckiej. W wymianie uczestniczyła także grupa studentów z WSP w Częstochowie.


25-27.05.1999

Przebywała u nas ekipa Telewizji Polskiej z Warszawy. W wyniku tej wizyty powstał film dokumentalny o naszej Uczelni pt. 'Kanclerz z Podkarpacia'.

 


27.05.1999

27 maja odbyła się uroczystość wręczenia studentom certyfikatów ukończenia kursu MUCIA Principles of Financial Management. Kurs ten prowadzony był w siedzibie Uczelni w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego. W uroczystości wręczenia certyfikatów udział wziął Pan Paul Klipp oraz lokalne media.

 


29.05.1999

mgr J. Czyżowski i mgr R. Wisz przebywali we Frankfurcie nad Menem na zaproszenie Zarządu International Certificate Conference - The European Language Certificates. Wizyta dotyczyła udziału Studium Języków Obcych w programach Unii Europejskiej oraz dalszego zacieśniania współpracy.


31.05.1999

31 maja odbyły się pierwsze obrony prac licencjackich studentów z kierunku Informatyka i Ekonometria.

 


11.06.1999

W tym dniu odbyło się X Posiedzenie Senatu WSIiZ.

Po posiedzeniu przeprowadzony został pierwszy etap wyborów członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Elektorami WSIiZ zostali: prof. S. Ślusarczyk oraz dr R. Góra.


14-15.06.1999

Studium Języków Obcych WSIiZ jako Centrum Egzaminacyjne International Cerificate Conference przeprowadziło międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego i z języka niemieckiego, o różnych poziomach zaawansowania. Do egzaminów przystąpiło w sumie 449 osób.


21-22.06.1999

W Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu THESEUS. Założeniem projektu jest pomoc młodym ludziom przy określeniu swoich predyspozycji zawodowych i wyborze ścieżki kariery. W realizację projektu zaangażowanych jest trzech partnerów: Fontys Hogescholen (największa placówka edukacyjna w Holandii, powstała w wyniku połączenia pięciu holenderskich szkół wyższych), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Spotkanie w Częstochowie miało na celu podsumowanie rocznej pracy nad projektem i zaplanowanie działań na przyszłość.


18.07.1999

W naszej Uczelni odbyły się pierwsze otwarte mistrzostwa w szachach aktywnych.

 


25.09.1999

W tym dniu pierwsi absolwenci zakończyli naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Podczas uroczystej Graduacji, studentom dwóch najwcześniej uruchomionych kierunków - informatyka i ekonometria oraz ekonomia - wręczono dyplomy. Kilku najlepszych słuchaczy obu kierunków otrzymało nagrody pieniężne.

 


06.10.1999

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 6 października 1999 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku EKONOMIA.


11.10.1999

11 października 1999 r. w sali Filharmonii Rzeszowskiej WSIiZ uroczyście inaugurowała Rok Akademicki 1999/2000.

 


21.10.1999

21 października 1999 roku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ukończenia kursów MUCIA Principles of Marketing (Podstawy marketingu) oraz Money and Banking (Bankowość). Z rąk Rektora prof. dr hab. inż. Stanisława Pszczyńskiego certyfikaty odebrało 43 studentów.

 


26-29.10.1999

W wyniku przeprowadzonych w dniach 26 i 29 października rozmów z przedstawicielami Purdue University, USA, został podpisany List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy kierunkiem Turystyki i Rekreacji WSIiZ i Wydziałem Zarządzania Gościnnością i Turystyką Purdue University.

 


20.11.1999

W dniu 20 listopada 1999 roku zakończyła się I edycja Szkoły Giełdowej w Rzeszowie. Certyfikaty ukończenia Szkoły uroczyście wręczył uczestnikom goszczący na naszej uczelni Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pan Lech Bieguński.


17.12.1999

17 grudnia 1999 roku w siedzibie Uczelni odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Theseus, w którym WSIiZ uczestniczyła przez cały miniony rok akademicki. W realizację projektu zaangażowanych jest trzech partnerów: Fontys Hogescholen (największa placówka edukacyjna w Holandii), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

W trakcie spotkania ustalono plan współpracy na rok 2000. Przewiduje on miedzy innymi wykorzystanie Theseusa w procesie nauczania oraz pozyskiwanie nowych partnerów. Podobnie jak w minionym roku akademickim w ramach projektu odbędzie się także wymiana studentów - w czerwcu 2000 roku czteroosobowa grupa studentów WSIiZ wyjedzie na tydzień do Holandii.


opublikowano: 26 lipca 2005 11:30

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry