Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Goście i wykłady otwarte 1998


 


 29.01.1998

Z wykładem nt. 'Deficyt w obrocie z zagranicą - problem dla Polski i drogi naprawy' wystąpił dr Jerzy Kropiwnicki Minister, Członek Rady Ministrów.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 14 KB)


 07.03.1998

Odbyło się spotkanie otwarte z Prezydentem Lechem Wałęsą nt. 'Wyzwania stojące przed Polską'. W spotkaniu uczestniczyło blisko 500 osób - głównie mieszkańcy Rzeszowa i okolic.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)


 09.03.1998

Z Wykładem nt. 'Wejście do Unii Europejskiej a polityka wschodnia' wystąpił Minister, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jerzy Marek Nowakowski.

 

 


4-5.04.1998

Na zaproszenie Studium Języków Obcych przebywał z wizytą w WSIiZ Dyrektor Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego - przedstawiciel International Certyficate Conference na Polskę - mgr Stanisław Hübner.


28.04.1998

Wykład Prof. Miry Modelskiej-Creech z Georgetown University w Waszyngtonie nt. 'Obraz współczesnej Polski w oczach Amerykanów'

 

 


12.05.1998

Wykład otwarty Prof. dr. hab. Grzegorza Gorzelaka, Dyrektora Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, nt. 'Nowy podział administracyjny Polski - zagrożenia i szanse' oraz Prof. dr. hab. Bohdana Jałowieckiego, Kierownika Katedry UNESCO Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, nt. 'Polska polityka regionalna w perspektywie Unii Europejskiej'

 

 


7.05.1998

Wykład Dziekana Wydziału Nauk Prawnych: Prawa i Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Ks. Prałata prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego nt. 'Nowa jakość stosunków Kościół Katolicki - Państwo w Polsce po wejściu w życie Konkordatu'.


10.06.1998

W WSIiZ w Rzeszowie gościł Ryszard Kapuściński - pisarz, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, profesor Uniwersytetu w Oxfordzie, wybitny reportażysta i autor wielu znakomitych książek (m.in. Busz po polsku, Cesarz, Imperium).

Pisarz przebywał w Rzeszowie w związku z promocją książki autorstwa Kazimierza Wolny-Zamorzyńskiego 'O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji'. Promocja książki odbyła się w rzeszowskim Ratuszu. Spotkanie zakończone burzliwą dyskusją odbyło się w auli Uczelni.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 32 KB)


12.06.1998

Władze Uczelni gościły Profesora Iwana M. Kopicza - Prorektora Wyższej Szkoły Handlowej we Lwowie oraz Dr Zbigniewa Paszka. Spotkanie ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy WSIiZ i WSH we Lwowie.


17.06.1998

W siedzibie Uczelni gościła 13 osobowa delegacja biznesmenów z Lipska, którzy odwiedzili Rzeszów w celu nawiązania różnorodnych kontaktów gospodarczych. W ramach wizyty na WSIiZ goście zwiedzili Uczelnę oraz spotkali się z Władzami.


29.06.1998

29 grudnia 1996 r. w WSIiZ przebywała delegacja holenderska w składzie:

- Jana Kiezebrink z Fontys University of Professional Education,

- Fons Gunther - Menedżer Biura Doradztwa Personalnego 'Octant' w Amsterdamie,

oraz mgr Piotr Bauć z Zakładu Organizacji i Pedagogiki WSP w Częstochowie

Celem spotkania było omówienie projektu opracowanego przez Fontys University of Professional Education pod kierownictwem Jana Kiezebrink przy ścisłej współpracy z Fons Gunther, managerem biura doradztwa personalnego 'Octant' w Amsterdamie.

WSIiZ otrzymał propozycje realizacji następujących elementów projektu:

  • utworzenie i instalacja stron internetowych łącznie z przełożeniem dziedzin pracy na środowiska nauki opartej o techniki multimedialne,
  • wymiana studentów i pracowników,
  • instalacja systemu kontroli jakości,
  • utworzenie i rozwój umowy o współpracę zawierającej wzajemne uznanie modułów edukacyjnych świadectw i kredytów,
  • prezentacja produktu końcowego, wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń,
  • prezentacja końcowego efektu i zakończenie projektu: 1.06.99-31.08.99.

12.08.1998

WSIiZ gościła delegację belgijską (CMO-VIZO Waasland) w składzie: Dyrektor Peter Deckers, Hans De Vos, R. Van Walleghem, Tłumacz Katlein Ruls.

Celem spotkania było omówienie szczegółów współpracy w zakresie wspólnych programów edukacyjnych, w ramach których prowadzone miały być między innymi szkolenia z obszaru administrowania sieciami, języków programowania, opracowywania stron WWW i operacji handlowych poprzez Internet, kursy dotyczące interpretacji i wdrażania nowych przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, kursy potrzebne do uzyskania licencji na biuro podróży, kursy dla pracowników branży spożywczej oraz szkolenia budowlane.


28.10.1998

W WSIiZ z wykładem 'Aktualny stan stosunków polsko - koreańskich' wystąpił Pan Radosław Sikorski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


30.11 - 01.12.1998

W siedzibie Uczelni gościła 7 osobowa delegacja przedstawicieli Fontys Hogescholenz Holandii oraz 5 osobowa grupa reprezentująca WSP z Częstochowy. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu THESEUS. W trakcie dwóch dni miało miejsce szereg sesji ogólnych oraz spotkań roboczych w trzech zespołach zadaniowych:

  • Zespół ds. instalacji internetowych (WSIiZ reprezentowali: L. Hajder, J. Kolbusz, S. Umpirowicz)
  • Zespół ds. modułów edukacyjnych (WSIiZ reprezentowali: R. Góra, J. Mazur, B. Przywara)
  • Zespół ds. kontroli jakości (WSIiZ reprezentowali: F. Grabowski, M. Podleśna)

Wynikiem pracy poszczególnych zespołów było ustalenie zakresu ich działania, terminarzu prac nad poszczególnymi elementami planu oraz sposobów komunikowania się członków zespołów.


11.12.1998

W siedzibie Uczelni gościł Pan Uwe Niedersen - przedstawiciel stowarzyszenia OST-WEST VEREIN (Torgau w Saksonii)

Jednym z rezultatów wizyty było zapewnienie 4-tygodniowych praktyk w Niemczech dla 7-10 studentów WSIiZ.


12.12.1998

Gośćmi Rektora WSIiZ byli przedstawiciele Lwowskiej Akademii Handlu. W wyniku spotkania przygotowana została wstępna wersja porozumienia o współpracy.


14.12.1998

Z gościnnym wykładem dla studentów WSIiZ kierunku Turystyka i Rekreacja wystąpił Pan Gwidon Wójcik, Wiceprezes Urzędu Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Temat wykładu brzmiał: 'Polityka państwa w świetle ustawy o usługach turystycznych oraz doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki'.


 

 

opublikowano: 24 czerwca 2005 11:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry