O UCZELNI :: Kronika: Goście i wykłady otwarte 2000
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Goście i wykłady otwarte 200023.02.2000

23 lutego 2000 r. prof. Grzegorz Kołodko podczas wizyty na Uczelni wygłosił wykład otwarty pt. 'Globalizacja i transformacja. Świat i Polska u progu XXI wieku'.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 37 KB)


25.02.2000

25 lutego 2000 r. Uczelnię odwiedził dr Janusz Lewandowski, który pełnił funkcję ministra ds. prywatyzacji (1991 r.) i ministra przekształceń własnościowych (1992-1993), poseł, współzałożyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

W wykładzie pt. 'Polska gospodarka na drodze do Unii Europejskiej' udział wzięli studenci, pracownicy, przedstawiciele władz lokalnych oraz media regionalne.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)


10.03.2000

10 marca 2000 r. Uczelnię odwiedził prof. dr hab. Andrzej Koźmiński - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Podczas wizyty wystąpił z wykładem otwartym pt. 'Nauka a zarządzanie'.


27.03.2000

Juliusz Braun, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wystąpił na Uczelni z wykładem pt. ''Rewolucja informacyjna - szanse i zagrożenia''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 11 KB)


29-30.03.2000

W dniach 29 do 30 marca 2000 r. na Uczelni przebywał David Struges - wykładowca Komunikacji Marketingowej w ramach Globalnego Konsorcjum MUCIA. Profesor wygłosił dwa wykłady otwarte oraz wręczył studentom certyfikaty MUCIA z Makroekonomii, Komunikacji marketingowej oraz Ekonomii zarządczej.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (plik 52 KB)


5-6.04.2000

W dniach 5 - 6 kwietnia Uczelnię odwiedziła trzyosobowa delegacja z Purdue University, Indiana USA. Profesor Robert L. Ringel - rektor ds. Zarządzania Purdue University oraz towarzyszący mu Profesor Harolda Jeffcot - Wicekanclerz ds. Rozwoju oraz Kontaktów z absolwentami - Uniwersytetu Missouri i Profesor Mirosław Skibniewski - Prorektor do spraw Akademickich Purdue University przyjechali do Polski, aby uczestniczyć w organizowanym w dniach 2 - 3 kwietnia Seminarium Szkoleniowym w Pułtusku. Seminarium organizowane było przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania we współpracy z Purdue University oraz Akademią Górniczo - Hutniczą.

W trakcie wizyty w naszej Uczeni Profesorowi Robertowi L. Ringelowi został nadany tytuł Honorowego Profesora WSIiZ oraz przyznany Medal 'Zasłużony dla WSIiZ'. Taka uroczystość odbyła się po raz pierwszy w czteroletniej historii Uczelni, decyzja o uhonorowaniu Profesora Roberta L. Ringela jednogłośnie podjęta została przez Senat oraz Władze Uczelni.

W ramach pobytu w Polsce amerykańska delegacja zwiedziła Warszawę oraz odwiedziła Kolbuszową, gdzie Profesor Ringlel wręczył ufundowaną przez siebie nagrodę im. Szulima Zaleszyca. Nagrodę otrzymał uczeń LO w Kolbuszowej za najlepszy esej o stosunkach polsko - żydowskich na Podkarpaciu.

 

 

Uroczystość nadania Profesorowi Robertowi L. Ringel tytułu Honorowego Profesora WSIiZ oraz wręczenia medalu 'BENE MERENTIUM PRO ACADEMIAE'.


10.05.2000

W środę 10 maja 2000 roku Uczelnię odwiedził Aleksander Gudzowaty - jeden z najbogatszych Polaków. Podczas wizyty wygłosił wykład otwarty pt. 'Sposoby ekspansji polskiego biznesu'.

 

 


16.05.2000

Jan Maria Rokita, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Prezes Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego, podczas wizyty w WSIiZ wygłosił wykład otwarty pt. ''Jak dalej naprawiać Państwo Polskie''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 33 KB)


22.05.2000

22 maja 2000 r. Piotr Dziewulski, Wiceprezes TFI Kapitał Handlowy S.A. wygłosił wykład w ramach czwartego Klubu Myśli Finansowej i Bankowej WSIiZ.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 20 KB)


05.06.2000

5 czerwca br. rozpoczęła się, w ramach wymiany kadry naukowej, wizyta Profesorów Purdue University, USA: Thomasa E. Pearsona oraz Josepha A. Ismaila.

W trakcie pobytu w Polsce goście prowadzili zajęcia ze studentami kierunku Turystyka i Rekreacja z zakresu Zarządzania Gościnnością na obozach rekreacyjnych dla studentów WSIiZ w Solinie. W ostatnim tygodniu wizyty w naszym kraju Amerykanie prowadzili Kursy Letnie z przedmiotów Hotelarstwo i Gastronomia w siedzibie Uczelni. Na zakończenie kursów studenci, którzy zdali test sprawdzający znajomość omawianych tematów, otrzymali Certyfikat Zarządzania Hotelami i Restauracjami.


13.06.2000

W dniu 13 czerwca br. w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się V seminarium Klubu Myśli Finansowej i Bankowej. Gościem był Pan Ryszard Kokoszczyński, Wiceprezes NBP. Przedstawił on wykład pt. 'Euro - wspólna waluta.'


27.06.2000

27 lipca 2000 r. gościem Uczelni był Eduard Jagodnik - prezydent Europejskiej Federacji Szkół Wyższych (FEDE). Wizyta miała służyć rozmowom na temat możliwości organizowania w siedzibie WSIiZ egzaminów FEDE. Nasza Uczelnia jest jedną z trzech w Polsce, które mają pełne członkostwo w federacji.

FEDE została utworzona w Barcelonie w 1963 roku. Skupia ona instytucje oświatowe, szkoły prywatne i niepubliczne szkoły wyższe z 41 krajów europejskich. Jest organem Komisji Europejskiej, dzięki czemu szkoły należące do tej organizacji (także WSIiZ) mają wpływ na kształtowanie polityki edukacji w Europie. Członkostwo w FEDE jest pomocne także w uzyskiwaniu grantów z Unii Europejskiej.


28.07.2000

28 lipca 2000 r. gośćmi Uczelni byli: dr Ryszard Cedrowski - Prezes Zarządu KEMA Polska sp. z o. o. oraz Jerzy Kowalczyk - dyrektor ds. konsultingu. KEMA pomaga polskim firmom we wprowadzaniu systemów zarządzania (jakością) zgodnych z wymaganiami norm ISO 9000, AQAP, OS 9000, ISO 14001 oraz innych.

W trakcie wizyty podpisana została umowa o współpracy z działającym od 1 lipca br. Centrum Kształcenia i promocji Systemów Zarządzania Jakością WSIiZ. Na mocy porozumienia KEMA ma prowadzić nadzór merytoryczny nad działalnością centrum w zakresie szkoleń związanych z wprowadzaniem systemów zarządzania przez jakość w urzędach administracji państwowej, bankach, firmach usługowych. Od nowego roku akademickiego 2000/2001 wprowadzone zostaną na WSIiZ studia podyplomowe: 'Systemy zarządzania przez jakość w oparciu o normy ISO'. Również od nowego roku akademickiego na wszystkich kierunkach studiów, wprowadzony zostanie nowy przedmiot 'systemy zarządzania przez jakość'. Drugim ważnym elementem spotkania było opracowanie umowy dotyczącej certyfikacji WSIiZ. Umowa ta ma przygotować Uczelnię do wprowadzenia systemu zarządzania zgodnego z normami ISO, aż do uzyskania certyfikatu.


28.11.2000

We wtorek 28 listopada 2000 r. odbył się wykład otwarty pt. 'Egzaminy Information Technology LCCIEB'. O egzaminach 'Practical Computing' oraz 'Word Processing' wykładała Pani Gillian Davis, zaproszona na spotkanie przez Międzyuczelniane Centrum Języków Obcych WSIiZ.


01.12.2000

1 grudnia br. odbył się wykład otwarty prof. dr. hab. inż. Andrzeja Janickiego z Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie pt. 'Globalny rynek wirtualny - perspektywy rozwoju'.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 20 KB)


 
 
opublikowano: 27 czerwca 2005 12:19

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry