Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Goście i wykłady otwarte 200215.01.2002

15 stycznia 2002 r. WSIiZ została pierwszym w Polsce Autoryzowanym Akademickim Centrum Edukacyjnym SUN MICROSYSTEMS. Z tej okazji Uczelnię odwiedził Pan Andrzej Jaskulski, Prezes Sun Microsystems Polska, który uroczyście uruchomił laboratorium SUN.


18.02.2002

Na zaproszenie Władz WSIiZ w Katedrze Podstaw Informatyki gościli Profesorowie z Kanady. Celem wizyty było m.in. nawiązanie bliższej współpracy naukowej pomiędzy uczelniami oraz przeprowadzenie w okresie od 18 lutego do 15 kwietnia 2002 roku wykładów monograficznych, seminariów projektowych oraz wykładów publicznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz osób z innych uczelni zainteresowanych wybranymi problemami z zakresu projektowania i zastosowań inteligentnych systemów decyzyjnych oraz nowoczesnych technologii inżynierii oprogramowania. Wykładowcami będą wybitni specjaliści ze znanych uniwersytetów kanadyjskich:

Prof. Dr. James F. Peters (Department of Electrical and Computer Engineering, University of Manitoba, Winnipeg, Canada)

Prof. Dr. Sheela Ramanna (Department of Business Computing, University of Manitoba, Winnipeg, Canada)


20.02.2002

Senator Robert Smoktunowicz, podczas wizyty na Uczelni wygłosił wykład pt. ''Przedsiębiorczość a tworzenie nowych miejsc pracy''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 20 KB)


28.02.2002

28 lutego 2002 r. odbyła się dyskusja panelowa pod hasłem ''Wojna cywilizacji, czyli kultura euroatlantycka kontra świat islamu'' z udziałem dziennikarzy: red. Jarosława Gowina, dr Piotra Kłodkowskiego (miesięcznik ''Znak'') oraz red. Bronisława Wildsteina (gazeta ''Rzeczpospolita'').

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 47 KB)


12.03.2002

12 marca 2002 roku WSIiZ odwiedziła dr Irena Ożóg, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Dla studentów Pani Minister wygłosiła wykład nt. planowanej polityki finansowej w ramach rządowego pakietu 'Przede wszystkim przedsiębiorczość'.

Pani Minister spotkała się również z przedsiębiorcami, studentami studiów podyplomowych z zakresu Skarbowości i Podatków, przedstawicielami Izb Obrachunkowych, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych oraz Urzędu Kontroli Skarbowej.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 25 KB)


27.03.2002

27 marca 2002 r. prof. dr hab. Jan Winiecki wygłosił wykład pt. ''Bezrobocie, zatrudnienie, wzrost gospodarczy w perspektywie najbliższych lat''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 33 KB)


11.04.2002

11 kwietnia 2002 r. Uczelnię odwiedził Pan Jan Nowara, Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 32 KB)


11.04.2002

11 kwietnia 2002 r. prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadziła seminarium pt. ''Czy rozszerzenie Unii Europejskiej doprowadzi do powstania nowej żelaznej kurtyny? Rozwój integracji europejskiej a stosunki międzynarodowe na początku XXI w. Współpraca czy dalsze podziały?''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 31 KB)   


11.04.2002

11 kwietnia 2002 roku odbył się wykład otwarty Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Emila Orzechowskiego pt. ''Co nowego w polityce kulturalnej i zarządzaniu kulturą''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 12 KB)


12.04.2002

12 kwietnia 2002 r. odbyło się spotkanie poświęcone wydaniu biografii ''Władysław Grabski'' pióra prof. dr hab. Mariana M. Drozdowskiego. Gościem był prof. dr hab. inż. Maciej W. Grabski - wnuk Władysława Grabskiego.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 24 KB)   


18.04.2002

18 kwietnia 2002 r. Uczelnię odwiedził prof. dr hab. Zdzisław Sadowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wygłosił wykład pt. ''Czynniki wzrostu gospodarczego''.


Zobacz wpis do księgi gości (Plik 34 KB)   


26.04.2002

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas wygłosił wykład pt. ''Zaufanie jako podstawa komunikowania społecznego''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 20 KB)


16.05.2002

16 maja 2002 roku Uczelnię odwiedził dr Paweł Samecki z Fundacji 'Europejskie Centrum Natolin'. Nasz Gość spotkał się ze studentami podczas wykładu otwartego pt. 'Finansowe aspekty rozszerzenia Unii Europejskiej'.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 20 KB)   


24.05.2002

24 maja 2002 roku Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania odwiedzi prof. dr hab. Jerzy Buzek, który wygłosił wykład pt. ''Polska droga do NATO i Unii Europejskiej''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 31 KB)   


03.06.2002

3 czerwca 2002 r. odbyło się spotkanie z prof. Józefem Szajną pod hasłem ''Deballage''.

 


Zobacz wpis do księgi gości (Plik 37 KB)   


04.06.2002

W dniach od 4 do 8 czerwca 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gościła znanego specjalistę w dziedzinie controllingu Prof. Dr Rainera Bramsemana z Uniwersytetu w Bielefeld, Niemcy.


Podczas pobytu na Uczelni, Profesor poprowadził Cykl Wykładów z Controllingu dla studentów WSIiZ. Wykłady te, będące połączeniem teorii controllingu z praktyką wdrażania tego systemu w przedsiębiorstwach, realizowane były w ramach Programu Sokrates, w którym Uczelnia uczestniczy od 2 lat.


11-12.06.2002

W dniach 11-12 czerwca 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gościła Pana Juhę Huumonena z Central Ostrobothnia Polytechnic w Finlandii. Rozmowy szefa Działu Spraw Międzynarodowych fińskiej uczelni z Władzami WSIZ dotyczyły możliwości współpracy w zakresie wymiany kadry naukowej i studentów odpowiednich wydziałów obu szkół.


Wywiad z Juha Huumonenem (plik 26 KB)


11-14.06.2002

Od 11-14 czerwca 2002 r. cykl wykładów otwartych nt. odkrywania wiedzy z danych poprowadził prof. dr hab. Jerzy W. Grzymała - Busse z Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Kansas, Lawrence (KS), USA.


13-16.06.2002

W ramach prowadzonego projektu TELESERVICE, w dniach 13-16 czerwca, Uczelnię odwiedził Miguel Reynolds, prezes APDT Portuguese Association for Telework Development (Portugalskiego Stowarzyszenia Rozwijającego Telepracę) oraz prezes i założyciel informatycznej firmy TELEMAN; światowej klasy specjalista w zakresie budowania modeli i zarządzania wirtualnymi organizacjami.

 

 

W ramach wizyty Miguel Reynolds wygłosił wykład dla studentów pt. 'TELEPRACA - SZANSA NA ZATRZYMANIE I PRZYCIĄGNIĘCIE ŚWIATOWYCH TALENTÓW'.


29.06.2002

Uczelnię odwiedził Minister Sławomir Wiatr - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 13 KB)   


07.10.2002

7 października 2002 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uroczyście inaugurowała kolejny, 7 rok swojego funkcjonowania. Wykład inauguracujny pt. ''Po co Unia Polsce - po co Polska Unii. Przesłanki ekonomiczne i polityczne'', wygłosił Marszałek Sejmu Marek Borowski.

 

 

Zobacz fragment wykładu Marka Borowskiego - MPEG (plik 16,1 MB) 


09.10.2002

9 października 2002 r. prof. dr hab. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich, wziął udział w forum dyskusyjnym nt. ''Społeczeństwo obywatelskie dla rozwoju przedsiębiorczości'' zorganizowanym w WSIiZ przez Fundację Pro Publico Bono, Stowarzyszenie Gminy Cmolas oraz Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 25 KB)   


15.11.2002

W listopadzie 2002 roku Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wizytował Zespół Oceniający Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum (ogólnopolskiej instytucji, której celem jest promocja i stosowanie najlepszych rozwiązań służących edukacji i rozwojowi ludzi biznesu), w związku ze staraniami Uczelni o uzyskanie akredytacji dla 3 kierunków studiów (licencjat Ekonomia, SUM Ekonomia oraz licencjat Informatyka i Ekonometria).


Akredytacja SEM Forum udzielona została naszej Uczelni na okres 3 lat, począwszy od lutego 2003 roku. Uzyskanie akredytacji oznacza, że WSIiZ oraz programy studiów na akredytowanych kierunkach studiów spełniają ogólnie przyjęte standardy gwarantujące wysoką jakość kształcenia. W Polsce tylko kilka uczelni uzyskało taki certyfikat.


17.11.2002

17 listopada 2002 roku p. Janusz Ziobro - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Policji, wygłosił wykład pt. ''Priorytetowe obszary działalności polskiej policji w aspekcie przystąpienia do UE oraz w kontekście programu Rady Ministrów - BEZPIECZNA POLSKA''.


22.11.2002

Uczelnię odwiedził Dariusz Szymczycha, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W trakcie wizyty wygłosił wykład pt. ''Polska w przeddzień członkostwa w Unii Europejskiej - szanse i dylematy''.

 

 

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 37 KB)   


26.11.2002

26 listopada 2002 r. odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Michała Macieja Kosteckiego, Universite de Neuchatel w Szwajcarii, pt. ''Wielostronne negocjacje handlowe: mechanizmy i ekonomika negocjacji WTO''.

Wykład był połączony z promocją książki w języku polskim pt. ''Ekonomia światowego systemu handlu''.

Profesor dr hab. Michał Maciej Kostecki jest cenionym ekspertem w dziedzinie marketingu międzynarodowego, handlu międzynarodowego oraz marketingu usług. Pełni funkcje Dyrektora Instytutu Przedsiębiorstwa w Neuchatel oraz Zakładu Marketingu na Universite de Neuchatel w Szwajcarii, a także Dyrektora Inwestycyjnego w Dresdner Bank Groupe. Był doradcą w GATT podczas rundy urugwajskiej, a w latach 1975 - 1982 profesorem na H.E.C. w Montrealu. Pracował również w Harward Business School, University of Genewa oraz University of Zurich. Jest doradcą rządów oraz międzynarodowych organizacji takich jak Bank Światowy, WTO, UNCTAD, ITC oraz korporacji międzynarodowych.

 


Wywiad z Michałem Maciejem Kosteckim (plik 27 KB)

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 26 KB)   


27.11.2002

27 listopada 2002 roku odbył się kolejny z cyklu wykładów otwartych dr. Piotra Kłodkowskiego pt. ''NOWA MAPA ŚWIATA PO ROKU 1989''.

 

 

opublikowano: 6 lipca 2005 15:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry