O UCZELNI :: Kronika: Goście i wykłady otwarte 2004
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Goście i wykłady otwarte 200409.01.2004

9 stycznia 2004 r. dr Otto Zieglemeier - Wiceprezes Zarządu IPMA (International Project Management Association) wygłosił wykład otwarty pt. ''Competeitive adantage of project management - Przewaga konkurencyjna zarządzania projektem''.

Wykład ten jest jednym z efektów współpracy WSIiZ z Panem S. Sroką - Prezesem PPH Transsystem S.A.


13.01.2004

13 stycznia 2004 r. mgr Grzegorz Krawiec wygłosił wykład pt. ''Polityka regionalna Unii Europejskiej - implikacje dla Polski w przededniu członkostwa''.

Było to jedno z cyklicznie organizowanych przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej spotkań otwartych poświęconych integracji Polski z Unią Europejską.


15.01.2004

15 stycznia 2004 r. dr n. med. Ryszard Palczak wygłosił wykład pt. ''Diagnostyka zmian łagodnych i złośliwych w gruczołach sutkowych kobiet''.

Było to trzynaste szkolenie w zakresie bezpłatnej edukacji zdrowotnej i promocji zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców regionu, organizowane w ramach ''Uniwersytetu dla dorosłych''.


16.01.2004

16 stycznia 2004 r. Marek Darecki - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego ''PZL-RZESZÓW S.A.'', wygłosił wykład otwarty pt. ''Sens Biznesu''.


21.01.2004

21 stycznia 2004 r. prof. Jan Winiecki wygłosił wykład pt: ''Polska w UE: analiza korzyści i kosztów''.

Wykład ten był kolejnym spotkaniem w ramach cyklu wykładów otwartych, poświęconych aspektom cywilizacyjnym i ekonomicznym.


30.01.2004

30 stycznia 2004 r. Pani Janina Ochojska - założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), największej organizacji charytatywnej, wygłosiła wykład otwarty pt. ''Polska Akcja Humanitarna - pomóż Iranowi''.

Zobacz galerię zdjęć.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 32 KB)   


11.02.2004

11 lutego 2004 r. odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Chudzikiem Naczelnikiem Bieszczadzkiej Grupy GOPR nt. ''Bezpieczeństwa w górach - zasad uprawiania turystyki górskiej w warunkach zimowych''.


12.02.2004

12 lutego 2004 Pan Poseł Bronisław Komorowski wygłosił wykład otwarty pt. ''Architektura bezpieczeństwa europejskiego - założenia i szanse dla Polski''.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 17 KB)   


19.02.2004

19 lutego 2004 r. dr n. med. Zbigniew Kozdronkiewicz - Konsultant Wojewódzki d/s Chirurgii wygłosił wykład pt. ''Możliwości diagnostyki i leczenia we współczesnej chirurgii''.

Było to czternaste szkolenie w zakresie bezpłatnej edukacji zdrowotnej i promocji zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców regionu, organizowane w ramach ''Uniwersytetu dla dorosłych''.


26.02.2004

26 lutego 2004 r. Pani Prof. Elżbieta Adamowicz z SGH wygłosiła wykład otwarty pt. ''Przedsiębiorstwa w okresie przemian: ocena zachowań firm prywatnych i publicznych w latach 1990-2003 na podstawie badań koniunktury w przemyśle przetwórczym''.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 20 KB)   


05.03.2004

5 marca Pan Marek Darecki - Prezes Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego ''PZL-RZESZÓW S.A.'', wygłosił wykład otwarty pt. ''WSK 'PZL-Rzeszów' jako biznes - czasy ciągłej zmiany''.


17.03.2004

17 marca 2004r. dr Krzysztof Rybiński wygłosił wykład pt. ''Dr Jekyll i Mr Hyde, czyli cała prawda o finansach publicznych''.


06.04.2004

6 kwietnia 2004 r. mgr Bartłomiej Gębarowski, Dyrektor RCIE wygłosił wykład pt. ''Polacy w Parlamencie Europejskim - wybory 13.06.2004''. Przedstawione zostały m.in. zasady ordynacji do Parlamentu Europejskiego oraz szanse Podkarpacia na to, by mieć w PE swoich przedstawicieli.


06.04.2004

6 kwietnia 2004 r. Pani prof. Aldona Kamela-Sowińska wygłosiła wykład otwarty pt. ''Gospodarka Polski w Unii Europejskiej''.

prof. Aldona Kamela-Sowińska

Zawodowo związana z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Jako profesor ekonomii kształci kolejne roczniki studentów tej uczelni. Wypromowała ponad 400 magistrów i 7 doktorów. Ukończyła także studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stypendystka, a następnie wykładowca uczelni zagranicznych. Specjalistka z zakresu rachunkowości i wyceny majątku. Autorka szeregu publikacji naukowych w tym zakresie. Laureatka wielu nagród i wyróżnień za dokonania naukowe. W latach 1998-2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jako podsekretarz stanu była odpowiedzialna za ewidencję majątku narodowego. Pierwszy raz od 70 lat policzyła, ile majątku i jakiej wartości jest własnością Polaków. Sekretarz stanu, następnie Minister Skarbu Państwa. Przywróciła kontrolę Skarbu Państwa w Grupie PZU S.A. Członek Władz Krajowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek Komitetu ds. Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Założyła i została liderem Inicjatywy dla Polski, nowego ugrupowania, które przygotowało program naprawy etycznej i gospodarczej Polski.


Zobacz galerię zdjęć.


08.04.2004

Anna Marszałek, dziennikarka Rzeczpospolitej, która za swoją pracę uzyskała m.in. tytuł Dziennikarza roku 2003 oraz nagrodę ''Rzeczpospolitej'' im. Dariusza Fikusa, poprowadziła seminarium z zakresu dziennikarstwa śledczego dla studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 17 KB)   


14-17.04.2004

Podczas ''Tygodnia z Tygodnikiem Powszechnym'' w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania gościł ksiądz Adam Boniecki - redaktor naczelny ''Tygodnika Powszechnego''.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 19 KB)   


21.04.2004

21 kwietnia 2004 r. prof. Jan Winiecki wygłosił wykład pt. ''Którędy do dobrobytu, czyli o meandrach teorii ekonomii w minionym stuleciu''.


22.04.2004

W ramach Kongresu Public Relations 2004, wykład pt. ''Kreowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych'' wygłosił Piotr Kraśko.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 11 KB)   


06.05.2004

6 maja 2004 r. dr Ireneusz Marganiec, Prezes Zarządu AMADEUS Polska sp. z o.o wygłosił wykład otwarty pt. ''AMADEUS - wiodący globalny system rezerwacyjny usług turystycznych.''


07.05.2004

7 maja 2004 r. p. Izabela Dzieduszycka - Prezes Stowarzyszenia ''Przymierze Rodzin'' oraz p. Adam Pietrzak - Vice Prezes Stowarzyszenia ''Przymierze Rodzin'' odwiedzili Uczelnię.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 58 KB)   


10.05.2004

10 maja 2004 r. Pan Theodoor Visser, Asystent Radcy Handlowego w Ambasadzie Holandii wygłosił wykład otwarty pt. ''Strategia Lizbońska i rola Ambasady w jej kształtowaniu'' (''Lisbon strategy and the role of the Embassy in this respect'').


10-15.05.2004

W ramach trzeciej już edycji polsko-niemieckiej Szkoły Letniej E-biznes oprócz grupy 10 studentów z Fachhochschule Bielefeld w Niemczech, gościliśmy następujących przedstawicieli kadry FB:

  • Prof. Peter Hartel
  • Prof. Uwe Rössler
  • Pan Harald Ackerschott
  • Pani Bernadette Dambacher

W trakcie wizyty na WSIiZ, realizowanej w ramach Programu Socrates Erasmus, profesorowie poprowadzili serię wykładów z zakresu ekonomii i informatyki dla studentów WSIiZ.


11.05.2004

11 maja 2004 r. Aleksander Bentkowski - doradca Marszałka Województwa Podkarpackiego ds. europejskich, w ramach projektu ''Polska w Unii'' realizowanego przez Europejskie Forum Studentów Aegee-Rzeszów wygłosił wykład pt. ''Unia Europejska szansą dla studentów?''

Aleksander Bentkowski - znany rzeszowski adwokat i działacz polityczny, członek NKW PSL, przewodniczący Rady Społecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, były minister sprawiedliwości oraz poseł na sejm w latach 1989-2001. Prezes ARiMR luty 2002r.- marzec 2003r.


20.05.2004

20 maja 2004 r. mgr Waldemar Burzyński - Przewodniczący Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, wygłosił wykład otwarty pt. ''Profilaktyka chorób zakaźnych wieku dojrzałego''.

Było to piętnaste szkolenie w zakresie bezpłatnej edukacji zdrowotnej i promocji zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców regionu, organizowane w ramach ''Uniwersytetu dla Dorosłych''.


24.05.2004

24 maja 2004 r. odbyło się seminarium o tematyce europejskiej. Seminarium przeprowadził Pan Senator Marek Balicki wraz z Panią dr hab. Elżbietą Dynią.


26.05.2004

26 maja 2004 r. prof. Jan Winiecki wygłosił wykład otwarty pt. ''Trzecia droga'', czyli wiecznie popularna ''wańka-wstańka''.

Był to przedostatni wykład z cyklu wykładów otwartych, poświęconych aspektom cywilizacyjnym i ekonomicznym, prowadzonych w tym semestrze przez prof. Jana Winieckiego.


04-05.06.2004

4 i 5 czerwca 2004 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Akademii Cisco.

Gościem honorowym konferencji był Jacek Murawski - Dyrektor Generalny Programu CNA na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.


07.06.2004

7 czerwca 2004 r. Jan Rokita, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poprowadził seminarium europejskie pt. ''Uczciwe Państwo''.

Poseł Rokita w ramach seminarium, rozważał m.in. na temat bezinteresowaności prowadzenia działalności publicznej i uprawiania Polityki. Odpowiadając na pytania młodzieży dotyczące zmniejszenia bezrobocia w naszym Państwie, posługując się przykładem Hiszpanii, stwierdził, że konieczne jest tu zmniejszenie podatków (do 15%) i kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców. Jednocześnie Przewodniczacy PO potwierdzi, że jest zainteresowany pełnieniem obowiązków Premiera Rządu, w przypadku kiedy PO wygra najbliższe wybory parlamentarne.

Więcej zdjęć


23.06.2004

Pani dr Wiesława Surażska wygłosiła wykład otwarty pt. ''Raport o miastach''.

Wykład ten był ostatnim z cyklu wykładów otwartych, poświęconych aspektom cywilizacyjnym i ekonomicznym, pt. ''Polska a współczesny świat'' prowadzonych w tym semestrze przez prof. Jana Winieckiego i Jego Gości.


07.07.2004

7 lipca 2004 r. Dr Ali Montazeri - Doradca Prezydenta Iranu ds. Edukacji, Dyrektor Naczelny Akademickiego Centrum Edukacji, Kultury i Badań Iranu przy Jahad University w Meszchedzie, w Iranie, wygłosił wykład otwarty pt. ''Informatyka w Iranie''.


10.08.2004

10 sierpnia br. uczelnię odwiedził Joe Rynn, Urzędnik ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (Rural Development Officer) Arigna LEADER w Irlandii - ''Małe Średnie Przedsiębiorstwa, Współpraca z Wyższymi Uczelniami''.


01.10.2004

1 października br. Wicepremier prof. dr hab. Jerzy Hausner spotkał się z bezrobotną młodzieżą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 17 KB)   

Podczas spotkania młodzi bezrobotni oraz studenci i maturzyści z Rzeszowa zapoznali się ze skierowaną do nich ofertą Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, OHP, Towarzystwa Altum, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Biura Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Organizatorami spotkania byli: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Galeria zdjęć

Fragment wykładu prof. Jerzego Hausnera.


04.10.2004

4 października 2004 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2004/2005. Wykład inauguracyjny pt. ''Polska w unii gospodarczej i walutowej'' wygłosił prof. dr hab. Jerzy Osiatyński.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 21 KB)   


04.10.2004

Podczas Inauguracji r.a. 2004/2005, na Uczelni gościł Donald Tusk - wicemarszałek Sejmu, lider Platformy Obywatelskiej.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 16 KB)   


20.10.2004

20 października br. prof. dr hab. Jan Winiecki wygłosił wykład otwarty pt. ''Własność prywatna jako idea''. W/w wykład był pierwszym wykładem w nowym cyklu wykładów otwartych, poświęconych aspektom cywilizacyjnym i ekonomicznym, pt.''Własność i wolność'' prowadzonych w tym nowym roku akademickim przez prof. Jana Winieckiego i Jego Gości.

Fragmenty wykładów z tego cyklu będzie można oglądać na stronie Wykłady otwarte, natomiast ich pełne wersje dostępne będą do wypożyczenia w Bibliotece Multimedialnej (dla studentów WSIiZ).


21.10.2004

21 października 2004 r. dr nauk med. Lesław Szczerba, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Rzeszowie wygłosił wykład otwarty pt. ''Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów w praktyce chirurgicznej''.

Było to szesnaste szkolenie w zakresie bezpłatnej edukacji zdrowotnej i promocji zachowań prozdrowotnych dla mieszkańców regionu, organizowane w ramach ''Uniwersytetu dla Dorosłych''.


28.10.2004

28 października 2004 r. prof. Zbigniew Izdebski wygłosił wykład otwarty pt. ''Rola mediów w ukazywaniu choroby AIDS''.


03.11.2004

W dniach od 3 - 5 listopada br. prof. Gudrun Curri, Acting Director, Commerce Co-op Associate Professor, Management, Dalhousie University w Kanadzie gościła w Wyzszej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ramach wizyty Pani Profesor wygłosiła wykład otwarty pt. ''Joining EU: Managing Major Organization Changes'' (''Przystąpienie do Unii Europejskiej: zarządzanie głównymi zmianami w organizacji'') oraz cykl wykładów dla pracowników i studentów WSIiZ.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 19 KB)   


15.11.2004

15 listopada br. dr. Andrzej Cylwik - prezes CASE Doradcy sp. z o.o., wygłosił wykład pt. ''Polityka konkurencji w Polsce po akcesji do UE''.

Dr Andrzej Cylwik jest jednym z współzałożycieli Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Autor i współautor książek i artykułów na temat: przedsiębiorstw i gospodarki, strategii zarządzania, konkurencji i polityki antymonopolowej, integracji gospodarczej z Unią Europejską, prywatyzacji przemysłu polskiego.

Kierował projektami dotyczącymi liberalizacji polskiej gospodarki procesu związanego z przystępowaniem Polski do UE i WTO oraz analizami branż przemysłowych. W latach 1990-96 wiceprezes Urzędu Antymonopolowego, gdzie był odpowiedzialny za restrukturyzację i demonopolizację polskiej gospodarki oraz nadzorował procesy połączeń i przejęć na polskim rynku. Doradca licznych zarządów przedsiębiorstw i członek różnych rad nadzorczych. Od 1999 roku jest prezesem CASE-Doradcy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


17.11.2004

17 listopada 2004r. odbył się wykład poświęcony kwestiom związanym ze studiami w Stanach Zjednoczonych. Wykład poprowadzili:

  • Aleksandra Augustyniak, Doradca d/s Edukacji, Komisja Fulbrighta, Warszawa: Rekrutacja na studia wyższe w Stanach Zjednoczonych
  • Maria Brzostek, Doradca d/s Edukacji, Konsulat Generalny USA, Kraków: Jak sfinansować studia w Stanach Zjednoczonych
  • Sue Ostrem Konsul d/s Wizowych, Konsulat Generalny USA, Kraków: Informacje o wizach studenckich/ Program Work & Travel


17.11.2004

17 listopada br. pani prof. Ewa Wipszycka-Bravo z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła wykład pt. ''Wolność i własność: cywilizacja zachodnia jako spadkobierca dziedzictwa starożytnej Grecji i Rzymu''.

Wykład ten jest drugim wykładem w cyklu wykładów otwartych pt.''Własność i wolność'' prowadzonych w tym roku akademickim przez prof. Jana Winieckiego i Jego Gości.


23.11.2004

23 listopada 2004 r. Pan Roman Kluska - Prezes wydawnictwa ProDoKs, założyciel i były Prezes Optimusa wygłosił wykład pt. ''Czy pieniądze dają szczęście''.

Zobacz fragment wykładu (Plik MPG - 53,7 MB) 


25.11.2004

25 listopada br. w Klubie Akademickim WSIiZ odbyło sie uroczyste wręczenie stypendiów studentom WSIiZ. W uroczystości uczestniczył prof. Zbigniew Religa, który wygłosił wykład nt. roli wykształcenia w rozwoju kariery zadowowej.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 23 KB)   


08.12.2004

8 grudnia 2004 r. Pan Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club wygłosił wykład pt. ''Szansa gospodarki - szansa młodych''. Po wykładzie nastąpiło uroczyste otwarcie Podkarpackiego Studenckiego Forum BCC w naszej Uczelni.

Zobacz wpis do księgi gości (Plik 12 KB)   
Fragment wykładu - Plik MPG - 19,8 MB

Wykład dostępny na płycie CD w Bibliotece Multimedialnej.


09.12.2004

9 grudnia br. prof. dr hab. Jan Skoczyński - Kierownik Pracowni Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił wykład pt. ''Po co nam kultura?''


15.12.2004

15 grudnia br. prof. Jan Winiecki wygłosił wykład pt. ''O transformacji inaczej: gdzie jest granica między Wschodem a Zachodem?''

Był to trzeci wykład z cyklu wykładów otwartych pt. ''Własność i wolność'' prowadzonych w tym roku akademickim przez prof. Jana Winieckiego i Jego Gości.


20.12.2004

20 grudnia 2004 r. odbyła się debata z Prezydentem Rzeszowa, Tadeuszem Ferencem nt. zmiany granic miasta.


 

opublikowano: 11 sierpnia 2005 12:37

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry