Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 199809-10.02.1998

WSIiZ we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Gmin Małopolski z siedzibą w Krakowie zorganizowała I Seminarium Szkoleniowe zatytułowane 'Struktury Samorządowe w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej'.

Seminarium przeznaczone było dla przedstawicieli samorządu lokalnego, a udział w nim wzięło około stu uczestników z regionu Małopolski, obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstw, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast oraz Wójtowie Gmin.


Lista wygłoszonych referatów (Plik 24 KB)


25.03.1998

W sali Senatu WSIiZ w Rzeszowie Studium Języków Obcych WSIiZ we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym SPP zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli szkół średnich.


18-19.05.1998

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Gmin Małopolski zorganizowała drugie już z cyklu seminarium szkoleniowe pt. 'Struktury Samorządowe w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej'

W seminarium wzięło udział trzech gości ze Stanów Zjednoczonych: Pan Jordan Harding - konsultant rządów stanowych i lokalnych, Pan Waldemar Szuba - Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. kontaktów z Polską w zakresie inwestycji joint venture oraz Pan Charles Kupiec - przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Lincoln Insurance.

Lista wygłoszonych wykładów (Plik 27 KB)


23-24.05.1998

W Łańcucie odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Biznesu. Na tą okazję WSIiZ opracowała Raport (Bariery współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą) oraz Projekt (Instytut współpracy gospodarczej). Materiały te spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników szczytu, w tym prezydentów (Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmy).


22.05.1998

W siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyła się organizowana pod przewodnictwem Prof. Andrzeja Klasika konferencja naukowa pt. 'Rynek kapitałowy w Polsce'.

 


Z WYKŁADAMI WYSTĄPILI:

mgr Zofia Bielecka, z-ca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ds. prawnych: wykład pt. 'Nowe regulacje prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi'
dr Aleksander Chłopecki, dyrektor Departamentu ds. prawnych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: wykład pt. 'Nowe regulacje prawne dotyczące funduszy inwestycyjnych'
dr hab. Andrzej Szopa, prof. Akademii Ekonomicznej w Krakowie: wykład pt. 'Ryzyko inwestowania w akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie'
dr Wincenty Kulpa, dyrektor Banku Depozytowo-Kredytowego Oddział w Rzeszowie, wykład pt. 'Regionalizacja banków w świetle konsoidacji usług bankowych'


28-30.05.1998

WSIiZ zorganizowała Konferencję Naukową 'Prawa jednostki w społeczeństwie informacyjnym'


25-26.06.1998

W dniach 25 do 26 czerwca odbyła się II Konferencja Naukowa nt. 'SYSTEMY KOMPUTEROWE I SIECI - Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja', zorganizowana przez WSIiZ oraz Katedrę Techniki Obliczeniowej Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy.

Lista wygłoszonych wykładów (Plik 32 KB)


29.10.1998

WSIiZ, Centrum Euro Info oraz firma Optimus zorganizowały ogólnopolską konferencję pt. 'Możliwości Komercyjnego Wykorzystaniea Internetu - handel elektroniczny'.

Więcej informacji


27.11.1998

27 listopada 1998 r. odbyła się organizowana przez SJO WSIiZ Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 'Charakter i funkcje certyfikatów językowych w dobie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej'.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele i lektorzy języka niemieckiego szkół średnich, wyższych oraz kolegiów językowych z Rzeszowa i okolic - łącznie ok. 160 osób.

Z wykładami wystąpili m. in. Tony Fitzpartrick, Sekretarz International Certificate Conference (ICC) z Frankfurtu nad Menem, prof. dr hab. Z. Wawrzyniak, Kierownik Katedry Filologii Germańskiej WSP w Rzeszowie oraz Pani Ortun Franchy, Lektor Fundacji Deucher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

Konferencja miała na celu podkreślenie wagi i roli międzynarodowych egzaminów językowych.


 

opublikowano: 10 sierpnia 2005 15:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry