Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 199911.01.1999

W WSIiZ odbyła się I Konferencja Programowa poświęcona 'Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego' pod patronatem Wojewody Podkarpackiego - Zbigniewa Sieczkosia i Marszałka Województwa Podkarpackiego - Bogdana Rzońcy.

W konferencji wzięło udział ponad 220 osób, w tym parlamentarzyści, radni, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw, banków, samorządu gospodarczego i rolniczego, środowiska naukowego, instytucji rozwoju regionalnego, wspierania małej i średniej przedsiębiorczości oraz regionalnych mediów.

Ważnym osiągnięciem tego spotkania było rozpoczęcie działalności przy WSIiZ zespołu ekspertów do opracowania strategii rozwoju Województwa Podkarpackiego.


19.03.1999

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zorganizowało międzynarodową konferencję językową na temat: 'MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY JĘZYKOWE W DOBIE PRZYSTĄPIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ'.

Wykłady prowadzili:

 • Anthony Fitzpatrick - Sekretarz International Certificate Conference - prezentacja struktury i celów ICC oraz Eurpoejskich Certyfikatów Językowych.
 • Anna Phan-Bell - Doradca Metodyczny Addison Wesley Longman - naświetlenie techniki nauczania języka angielskiego, położenie nacisku na komunikowanie się i pracę z tekstem pisanym.
 • Ian Badger - specjalista w nauczaniu Businnes English, współautor podręcznika 'Multilevel Business English Programme ' - przedstawił wymagania językowe stawiane pracownikom międzynarodowego środowiska biznesowego.
 • Anna Durko - specjalista do spraw egzaminów London Chamber of Commerce and Industry - prezentacja celów LCCI oraz certyfikatów z języka specjalistycznego.


26.03.1999

Koło Naukowe Inżynieria Finansowa przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania zorganizowało sympozjum na temat 'Obce źródła finansowania przedsiębiorstwa'.

Sympozjum było pierwszym z cyklu spotkań dotyczących rozwoju instrumentów rynku finansowego w Polsce. Podczas tego spotkania odbyły się prelekcje nt. kredytów walutowych, leasingu i faktoringu.


13.04.1999

13 kwietnia 1999 r. odbyło się seminarium pt. 'Zamówienia publiczne usług finansowych' zorganizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości.

Na seminarium omawiano zagadnienia związane z postępowaniem przy zamawianiu usług finansowych.


18-19.06.1999

W dniach 18 do 19 czerwca 1999 r. w Bóbrce odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSIiZ pt. 'Prawo wobec wyzwań cywilizacyjnych' pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana Grzybowskiego.

Referaty wygłosili:

 • prof. Bogusława Bednarczyk - 'Ochrona praw ludzkich w świetle międzynarodowych Paktów Praw Człowieka'
  odczytano referat dr Jacka Dziobka-Romańskiego - 'Rozwiązanie sekty w polskim systemie prawnym'
 • mgr Bronisław Bartusiak - 'Kilka uwag o suwerenności'
 • mgr Andrzej Kiebała - 'Współczesne problemy legislacji'
 • mgr Paweł Zaborniak - 'Wyzwania wynikające z Układu Stowarzyszeniowego dla warunków podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne'
 • dr Wacław Mendys - 'Informacja, informatyka, prawo'
 • mgr Joanna Paśkiewicz - 'Aksjologiczne uzasadnienie instytucji świadka koronnego'
 • mgr Stanisław Pieprzny - 'Przestępczość zorganizowana w Polsce'
 • mgr Sławomir Pietrusiak - 'Niektóre zagadnienia prawnej regulacji przetwarzania danych osobowych w aspekcie działalności prywatnego detektywa'


18-19.06.1999

JM Rektor WSIiZ prof. dr hab. inż. Stanisław Paszczyński przebywał w Poznaniu na Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych. Na Konferencji wytypowano wspólnych kandydatów na członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.


28.06.1999 - 29.06.1999

W siedzibie WSIiZ odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: 'SYSTEMY KOMPUTEROWE I SIECI - projektowanie, zastosowania, eksploatacja' zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Katedrę Techniki Obliczeniowej Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy.

Na konferencji omówione zostały zagadnienia związane z systemami informacyjnymi, multimediami, projektowaniem i optymalizacją systemów komputerowych i sieci.


02.07.1999

2 lipca 1999 r. odbyła się konferencja pt. 'Strategia rozwoju powiatu 2000 - 2006' zorganizowana przez WSIiZ pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Rzońcy.

Celem konferencji była wymiana poglądów samorządów powiatowych na temat formułowania i wdrażania strategii rozwoju powiatów i ich powiązania z pracami nad 'Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000 - 2006'.

W konferencji wzięło udział ok. 60 osób, w tym Zarząd Województwa Podkarpackiego i Zarządy powiatów oraz miast powiatowych województwa podkarpackiego.

Zespół ds. strategii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Klasika zaprezentował sposób opracowywania strategii gmin i powiatów Ze strategii opracowanych przez zespół skorzystały dotychczas m.in.: Gmina Kolbuszowa, Gmina Radomyśl i Gmina Dydnia.


17-18.09.1999

W dniach 17 do 18 września 1999 r. ponad 100 osób reprezentujących 65 uczelni niepaństwowych w Polsce wzięło udział w zorganizowanej przez WSIiZ Konferencji Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych.

Konferencja toczyła się pod hasłem ''Systemy Wartościowania Wiedzy''. Na konferencję zaproszeni zostali także goście z uczelni państwowych, m.in. prof. dr hab. Wojciech Witkowski - Prorektor ds. Studenckich i Nauczania UMCS w Lublinie.

Referaty i dyskusje dotyczyły głównie strategii edukacyjnej i jakości systemu dydaktycznego. Z prognoz wynika, że już wkrótce w uczelniach niepaństwowych zacznie obowiązywać system punktowy, zgodny z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów. Ma on ułatwić współpracę, a przede wszystkim wymianę studentów między uczelniami krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych oraz umożliwić porównanie programów nauczania różnych uczelni.


19.10.1999

19 października 1999 roku w Sali Senatu WSIiZ odbyła się konferencja prasowa, na której zaproszeni dziennikarze mediów lokalnych zostali poinformowani o uzyskaniu przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku EKONOMIA.


26.11.1999

26 listopada 1999 roku w siedzibie WSIiZ odbyło się I Sympozjum Młodych Pracowników Nauki pt.: 'Instrumenty Rynku Finansowego w teorii i praktyce'.

Na konferencję nadesłano prace z kilku uczelni, mianowicie: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Biznesu N-LU w Nowym Sączu, Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Nie zabrakło oczywiście referatów napisanych przez pracowników naszej Uczelni.


29.11.1999

29 listopada 1999 roku w siedzibie WSIiZ odbyło się I Seminarium w ramach Klubu Myśli Finansowej i Bankowej, poprowadzone przez członków Rady Programowej Klubu MFiB.

 

Klub powstał w październiku 1999 roku z inicjatywy kadry dydaktycznej, zgromadzonej przy Katedrze Bankowości i Finansów w WSIiZ. Przyczyną jego powstania była chęć aktywniejszego działania w podkarpackim sektorze finansowym. Celem Klubu MFiB jest przede wszystkim integracja podkarpackiego sektora finansowego, prowadzenie działalności szkoleniowej, udzielanie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, budowanie wspólnego prestiżu instytucji finansowych oraz poprawa oferowanych usług finansowych. Zadaniem Klubu jest również upowszechnianie kontaktów na gruncie towarzysko-kulturalnym.


10-12.12.1999

W dniach 10 - 12 grudnia '99 Z-ca Kierownika SJO mgr Roman Wisz uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji 'Teaching and learning of modern languages in institutions of higher vocational training in Europe' zorganizowanej we Frankfurcie nad Menem przez International Certificate Conference.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Szkół Wyższych z krajów Unii Europejskiej, głównie ze Szwjcarii, Niemiec, Szwecji i Norwegii. Celem obrad było nawiązywanie ściślejszej współpracy i stworzenie europejskiej sieci wymiany doświadczeń, informacji, programów nauczania, współtworzenie jednolitych egzaminów językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu.


11.12.1999

11 grudnia 1999 r. w WSIiZ odbyła się konferencja prawnicza pt. 'Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w Europie Środkowo - Wschodniej'.

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Prawa WSIiZ we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencję prowadził Kierownik Katedry Prawa WSIiZ prof. dr hab. Marian Grzybowski.

Założeniem konferencji była naukowa analiza problemów polityki regionalnej, w jej wymiarze transgranicznym, prowadząca do wskazania kierunków rozwoju lokalnego oraz recypowania doświadczeń europejskich w tym zakresie.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi Instytutu Nauk Politycznych UJ, pracownicy Katedry Prawa WSIiZ oraz przedstawiciele województwa podkarpackiego.


 

opublikowano: 10 sierpnia 2005 15:48

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry