Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 200020.03.2000

20 marca 2000 r. w ramach trzeciego spotkania Podkarpackiego Klubu Myśli Finansowej i Bankowej odbyło się seminarium na temat: 'Sposobów finansowania jednostek samorządów terytorialnych ze szczególnym uwzględnieniem emisji obligacji'.


23.03.2000

23 marca 2000 r. w siedzibie Uczelni odbyło się Seminarium poprzedzające utworzenie Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora. Centrum to powołuje Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (Założyciel WSIiZ) we współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Eco Plus (rządową Agencją Rozwoju Regionalnego w Dolnej Austrii).


02-03.04.2000

W dniach 2 i 3 kwietnia 2000 r. Wyższa Szkoła informatyki i Zarządzania, Purdue University oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zorganizowały seminarium szkoleniowe pod hasłem: ''Planowanie strategiczne i stosunki partnerskie między uczelniami wyższymi a przemysłem - doświadczenia amerykańskie i wnioski dla uczelni polskich.'' Seminarium odbyło się w Domu Polonii - Conference Center w Pułtusku.


18.04.2000

W dniu 18 kwietnia 2000 r. na Uczelni została zorganizowana konferencja prasowa powiązana z uroczystym otwarciem dużej pracowni komputerowej.

W uroczystości tej uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Podkarpacki - Wiesław Różycki, przedstawiciele Banku BPH oraz firmy Optimus - Comfort. Gościliśmy dziennikarzy m.in. z TVN, Polityki, Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej oraz wszystkich mediów lokalnych.


14-15.05.2000

W dniach 14 do 15 maja 2000 r. odbyło się szkolenie egzaminatorów International Certificate Conference prowadzone przez specjalistów Weiterbildungs-Testsysteme oraz konferencja dla Dyrektorów Centrów oraz Szkół Językowych z województwa podkarpackiego dotycząca propagowania idei międzynarodowych egzaminów językowych ICC - The European Language Certificates.


22.05.2000

W dniu 22 maja 2000 odbyło się czwarte seminarium Klubu Myśli Finansowej i Bankowej dotyczące roli funduszy inwestycyjnych w rozwoju sektora finansowego. Gościem spotkania był Piotr Dziewulski - Wiceprezes TFI Kapitał Handlowy S.A.


24.05.2000

24 maja 2000 odbyła się największa w regionie konferencja metodyczno-naukowa dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego 'TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH', organizowana przez Międzyuczelniane Centrum Języków Obcych we współpracy z Wydawnictwem Pearson Education i Centrum Doskonalenia Pedagogicznego.

Tematem konferencji było wykorzystanie technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych.

Prelegentami konferencji byli:

  • David Cotton - autor podręczników do nauki języka angielskiego biznesowego współpracujący z Financial Times, który przedstawił książkę 'Market Leader'
  • Edyta Więcławska i Jarosław Kawałek, którzy przedstawili projekt 'Information Technology in Foreign Language Teaching'
  • Andrzej Styrcz - przedstawiciel firmy Audio - Service - Finlandia, który zaprezentował najnowsze technologie i sprzęt w nauczaniu języków obcych.


29-30.06.2000

W dniach 29 - 30 czerwca 2000 r. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja nt. 'Systemy Komputerowe i Sieci - projektowanie, zastosowanie, eksploatacja'. Konferencja organizowana była przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektryczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Katedrę Techniki Obliczeniowej narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy. Na spotkaniu zaprezentowane zostały referaty z obszaru Systemów informacyjnych, Multimediów, Projektowania.


8-9.11.2000

W dniach 8 do 9 listopada 2000 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: PROBLEMY TRANSFORMACJI STRUKTUR REGIONALNYCH I KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.

Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN o/Kraków.

W trakcie tego panelu naukowego, składającego się z wykładów i seminariów naukowców największych uczelni humanistycznych i ekonomicznych w Polsce, uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytania: Jak Podkarpacie przygotowane jest do wejścia do Unii Europejskiej oraz konkurencji na rynkach europejskich.


24-25.11.2000

Centrum Kształcenia i Promocji Systemów Zarządznia Przez Jakość WSIiZ w dniach 24 - 25 listopada zorganizowało konferencję nt. ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU REGIONU.

Konferencję otworzył Wicewojewoda Wiesław Różycki, a nadzór naukowy nad konferencją sprawował prof. dr hab. Krzysztof Opolski. W konferencji wzięło udział 50 uczestników, głównie przedstawicieli przedsiębiorstw i firm lokalnych.


27.11.2000

Katedra Bankowości i Finansów naszej Uczelni zorganizowała 27 listopada 2000 roku seminarium pt. 'Problem długu publicznego'. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Suszyńska, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele firm, instytucji finansowych oraz posłowie.


 

opublikowano: 11 sierpnia 2005 08:52

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry