Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 200124.04.2001

24 kwietnia odbyła sie konferencja prasowa, na której do publicznej wiadomości zostały podane wyniki badań nad koniunkturą gospodarczą naszego województwa. Autorem raportu pt. 'Barometr koniunktury gospodarczej województwa Podkarpackiego' jest Instytut Gospodarki, działający przy naszej Uczelni. Pełna wersja raportu dostępna jest w siedzibie IG.


26-27.04.2001

26 i 27 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: 'Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji'

W Konferencji Plenarnej udział wzięli m.in.:

  • prof. dr hab. Jerzy Bralczyk 'Język wystąpień publicznych'
  • dr hab. Łukasz A. Plesnar 'Tożsamość organizacji jako główne narzędzie budowania jej wizerunku'
  • Jacek Matulewicz 'Skuteczna identyfikacja wizualna jako element przewagi konkurencyjnej'
  • Marek Skała 'Public Relations jako skuteczne narzędzie kreowania zysków w firmach komercyjnych'
  • Jarosław Flis 'Komunikowanie społeczne władzy - od pomysłowej powierzchowności do podstaw zarządzania'
  • Krzysztof Wołoczko 'Telewizja a Public Relations w Polsce'


10-11 05.2001

10 i 11 maja br. odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'E-biznes i Technologie Internetowe'.

Tematami konferencji były: E-biznes, nowa ekonomia, e-learning i telepraca.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń specjalistów (teoretyków i praktyków) zajmujących się e-biznesem. Ciekawostką tej konferencji była prezentacja projektu budowy 'Podkarpackiego Miasteczka Informatycznego'.

Udział w konferencji wzięli wybitni specjaliści z USA (Profesor Robert Blanning - Vanderbilt University, Profesor Robert T. Plant - The University of Miami, Profesor Leslie P. Willcocks - Oxford University, Dr. Lisa Neal - starszy konsultant ds. e-learning, doktor Harvard University, Professor Alok Chaturvedi - Purdue University) UE (Professor Wouter Reynaert - Fontys University of Professional Education) i Polski (AGH, Akademia Ekonomiczna Katowice, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wirtualna Polska).


15.05.2001

W ramach obchodów Europejskiego Roku Języków, ogłoszonego przez Radę Europy, oraz w ramach 5-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Międzyuczelniane Centrum Języków Obcych 15 maja br zorganizowało Międzynarodową Konferencję Językową 'Insights into Teaching English'.

W konferencji wzięło udział około 200 nauczycieli języków obcych i lektorów z całej Polski południowo-wschodniej.

 

Głównym gościem konferencji była Tonya Trappe - współautorka podręcznika New Insights into Business. Każdy uczestnik konferencji otrzymał od Wydawnictwa Pearson Polska darmowy egzemplarz podręcznika 'New Insights into Business', z autografem autorki. Ciekawym punktem konferencji był również warsztat przeprowadzony przez Jacka Środę, przedstawiciela Pearson Polska, który zaprezentował multimedialne pomoce do nauki języków obcych.


26-27.11.2001

W ramach Międzynarodowego Kongresu Rynku Pracy odbyły się dwie Konferencje Naukowe:

'Jak rozpocząć międzynarodową karierę'

Głównym celem tej konferencji była diagnoza stanu przygotowania absolwentów polskich szkół wyższych do międzynarodowej kariery zawodowej, nakreślenie skutecznych metod kształcenia i projektowania ścieżek kariery oraz barier w rozwoju zawodowym absolwentów, jak również przekazanie praktycznych wskazówek do rozpoczęcia pracy w międzynarodowych korporacjach i firmach funkcjonujących w Unii Europejskiej.

W ramach tej Konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne: 'Przygotowanie do międzynarodowej kariery' oraz 'Globalizacja gospodarki i rynku pracy'. Referaty wygłosili m. in. prof. dr hab. B. Wawrzyniak - Prezes Polskiej Fundacji Kadr, E. Draus - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Andrzej Skubiszewski z Pator Consulting, Mr Robin Ricard z British Council Poland oraz przedstawiciele biur karier, biur doradztwa personalnego, firm i szkół wyższych.

Konferencji towarzyszyły prezentacje firm i koncernów międzynarodowych, kiermasz wydawnictw oraz stoiska informacyjne firm konsultingowych, biur doradztwa personalnego, biur karier i AIESEC.

'Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych'

Głównym celem Konferencji było zwrócenie uwagi na pilną potrzebę zmiany kierunków kształcenia (treści kształcenia), by absolwenci szkół byli atrakcyjni dla pracodawców w regionie, kraju i krajach Unii Europejskiej. Ponadto celem Konferencji było propagowanie wykorzystania technologii informacyjnych do celów edukacyjnych i biznesu oraz popularyzowanie świadczenia usług metodą telepracy.

Referaty wygłosili m. in. prof. dr hab. Julian Auleytner (Uniwersytet Warszawski), Jerzy Chłopecki (WSIiZ), prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) oraz Mr Geoff Edge (WM Global Partners Limited).


 

opublikowano: 11 sierpnia 2005 08:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry