O UCZELNI :: Kronika: Konferencje 2002
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 200213.06.2002

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie zorganizowała w dniu 13 czerwca 2002 r. konferencję nt. ''Nowe granice UE - stosunki z krajami sąsiadującymi''. Spotkanie to było zorganizowane w ramach cyklu 16 konferencji regionalnych pt. Unia Europejska w regionach.


24-25.06.2002

W dniach 24-25 czerwca 2002 roku w siedzibie WSIiZ odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Obliczenia Elastyczne i Przetwarzanie Rozproszone. Honorowym przewodniczącym konferencji był prof. dr hab. inż. Zdzisław Pawlak z Polskiej Akademii Nauk - wybitny specjalista w dziedzinie informatyki, twórca nowej metody generowania liczb przypadkowych oraz teorii zbiorów przybliżonych.

Zamierzeniem tej konferencji było stworzenie warunków do spotkania, dyskusji oraz wymiany pomysłów i doświadczeń wybitnych ekspertów z zakresu tzw. obliczeń elastycznych (ang. soft computing) i przetwarzania rozproszonego (ang. distributed processing) w celu stymulacji wzajemnego rozumienia i nawiązywania nowych kontaktów naukowo-badawczych.

Referaty na tę konferencję zgłosili naukowcy z wielu uznanych, zagranicznych uniwersytetów, uczelni technicznych lub instytutów naukowo-badawczych, w tym m.in. z USA, Kanady, Włoch, Rosji, Ukrainy. Polskie uczelnie lub instytuty naukowo-badawcze reprezentowali naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie.


18.09.2002

18 września zakończyła się trzydniowa konferencja naukowa pt. ''e-Uniwersytet: metody i narzędzia'', w organizacji której pomagała nam Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był prof. Zdzisław S. Hippe.

Na konferencję zostali zaproszeni znakomici specjaliści m.in. prof. W. Abramowicz, prof. A. Burewicz, prof. A. Grzech, prof. E. Kącki, prof. H. Kwaśnicka, prof. S. Paszczyński, prof. P. Szczepaniak, którzy w swoich referatach przedstawili tematy takie jak: budowanie systemów informatycznych in-house oraz aplikacji lub prezentacji wspomagających nauczanie na różnych kierunkach studiów lub określonych przedmiotów oraz prace dotyczące metod lub systemów oceny wiedzy.


16-17.10.2002

Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie już po raz drugi zorganizowały Podkarpackie Forum Szkolnych Klubów Europejskich. Forum odbyło się w dniach 16-17 października 2002 r. w siedzibie WSIiZ. W imprezie udział wzięli przedstawiciele klubów europejskich (nauczyciele - opiekunowie oraz członkowie) ze wszystkich poziomów edukacji.

Celem Forum, oprócz dostarczenia Szkolnym Klubom Europejskim wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko pojmowanej europeistyki, jest propagowanie idei działalności Szkolnych Klubów Europejskich na Podkarpaciu.


07.11.2002

7 listopada 2002 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której Instytut Gospodarki zaprezentował wyniki przeprowadzonego w ostatnich dniach sondażu poparcia mieszkańców Rzeszowa dla kandydatów na prezydenta miasta. Konferencja połączona była z debatą P. Tadeusza Ferenca oraz P. Andrzeja Szlachty na temat ''przyszłości miasta Rzeszowa''.


07.11.2002

7 listopada 2002 r. odbyło się seminarium ''Teoria i praktyka'', zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ.

Na seminarium prezentowane były najlepsze prace licencjackie i magisterskie absolwentów WSIiZ oraz działalność kół naukowych w roku akademickim 2001/2002. W spotkaniu udział wzięli pracodawcy z Podkarpacia. 

opublikowano: 11 sierpnia 2005 08:57

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry