O UCZELNI :: Kronika: Konferencje 2003
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 2003


23-25.05.2003

W dniach 23 i 25 kwietnia 2003 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się Międzynarodowy Kongres Public Relations. Kongres był kontynuacją rozpoczętego w roku 2001 cyklu konferencji poświęconych teorii oraz praktyce Public Relations.

więcej...


23.09.2003

W dniach 25 - 27 września 2003r. Instytuty Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Katedra Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowały, w Centrum Konferencyjno - Rekreacyjnym w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych, Międzynarodową Konferencję Naukową z zakresu informatyki pt. ''Concurrency, Specification and Programming'' (Współbieżność, Specyfikacja i Programowanie).

Celem konferencji była wymiana wyników naukowych i doświadczeń badawczych wybitnych ekspertów z różnych dziedzin informatyki oraz stymulacja wspólnych badań. W konferencji wzięło udział ponad 60 naukowców z 12 krajów (Czech, Danii, Finlandii, Kuby, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Szwecji, Ukrainy, USA oraz Włoch).

Konferencja była kontynuacją corocznych, międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących aktualnych problemów informatyki. Pierwsza taka konferencja miała miejsce w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku i była zorganizowana przez informatyków i matematyków z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.


21.10.2003

21 października 2003 r. w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odbyła się Krajowa Konferencja Biograficzna.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje: Węzłowe problemy metodologiczne współczesnej biografistyki, Biografie galicyjskie oraz Biografistyka w mediach.

W ramach sesji Biografie galicyjskie prof. Stanisław Waltoś wygłosił odczyt ''Estreicherowe osobliwości Collegium Maius'' poświęcony prof. Karolowi Estreicherowi, twórcy Muzeum UJ, odnowicielowi Collegium Maius, osobie ratującej polskie dziedzictwo kulturowe podczas II wojny światowej, jednej z najbarwniejszych postaci powojennego Krakowa, bliskiemu przyjacielowi prof. Wiktora Zina. Profesor Waltoś przedstawi fragment niepublikowanej dotąd książki zbierającej różne wątki jego badań poświęconych osobom związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Sesja Biografistyka w mediach była unikalną okazją kontaktu z twórcami popularnonaukowych programów radiowych i telewizyjnych, prezentujących swoje dzieła. red. Andrzej Sowa z Polskiego Radia przedstawił kilka krótkich audycji radiowych poświęconych wybitnym mieszkańcom Galicji. Swoje programy radiowe i telewizyjne zaprezentował także red. Marek Czarnota. Dr Jacek Sawicki pokazał swoją 3 minutową etiudę filmową poświęconą obchodom Święta Niepodległości oraz film ''Człowiek, który wyszedł z cienia'', o gen. Tadeuszu Pełczyńskim.

Imprezą towarzyszącą konferencji było Spotkanie ze sztuką, które odbyło się 21 października o godz. 18.18 w Klubie Akademickim. Wystąpił legendarny zespół Klepisko oraz otwarto wystawę fotograficznych portretów mieszkańców Lubeni.


04-06.11.2003

W dniach 4-6 listopada 2003 r. odbyła się na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ''Katolicyzm Polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje'', podczas której dr Artur Grzesik oraz dr Paweł Grygiel z Instytutu Gospodarki WSIiZ zaprezentowali przeprowadzone przez IG badania przeprowadzone na reprezentacyjnej losowej próbie mieszkańców Rzeszowa dotyczące orientacji społecznych.


24-25.11.2003

24-25 listopada 2003 roku w Rzeszowie odbyło się dwudniowe seminarium poświęcone kierunkom rozwoju kształcenia dziennikarzy w Polsce i na świecie. Organizatorami seminarium byli: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Celem seminarium było zdiagnozowanie obecnego stanu szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce oraz próba zdefiniowania kierunków zmian, w jakich powinno ewoluować kształcenie dziennikarzy.


27-28.11.2003

W dniach 27-28 listopada 2003 r. odbyła się konferencja naukowa pt. "Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów", zorganizowana przez Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Instytut Gospodarki WSIiZ, Katedrę Gospodarki Przestrzennej WSIiZ, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku.


11.12.2003

11 grudnia 2003 r. odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone tematyce nowoczesnych systemów obliczeniowych, trendów rozwojowych współczesnych systemów pamięci masowych oraz portali korporacyjnych.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zaawansowane rozwiązania dotyczące archiwizacji i backupu danych, zaprezentowano złożone systemy pamięci masowych, klastry, gridy oraz zalety portali korporacyjnych w oparciu o rozwiązania firmy Sun Microsystems.

Spotkanie poprowadzili specjaliści z Sun Microsystems.


 

opublikowano: 1 września 2005 14:04

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry