O UCZELNI :: Kronika: Konferencje 2004
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 200431.03.2004

31 marca 2004 odbyła się konferencja pt. ''Nowa Unia Europejska - Ukraina: więcej niż sąsiedztwo''.

Podczas konferencji przedstawiony został raport i rekomendacje zatytułowane ''Więcej niż sąsiedztwo'' będące rezultatem badań prowadzonych od 2002 roku przez fundację im. Stefana Batorego.


20-21.04.2004

W dniach 20-21 kwietnia 2004 r. odbyła się konferencja naukowa pt. International Conference on Mass Customization and Personalization - Theory and Practice in Central Europe, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, East West Consult (Niemcy) oraz Wyższą Szkołę Biznesu w Nowym Sączu. Wiecej informacji pod adresem: http://www.mass-customization.pl


21-23.04.2004

W dniach 21-23 kwietnia 2004 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się III Kongres Public Relations - coroczne spotkanie praktyków i naukowców zajmujących się problematyką PR. Relacja z kongresu pod adresem: http://kongres.wsiz.rzeszow.pl/  


30.04-03.05.2004

Na przełomie kwietnia i maja br. odbyła się X Środowiskowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Rzeszowski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. więcej informacji pod adresem: http://www.wsiz.rzeszow.pl/skmi/


19-21.05.2004

W dniach 19-21 maja 2004 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się Kongres Nowoczesnych Technologii. Główna tematyka obejmowała obszary nowoczesnych technologii w IT oraz ich wpływ na procesy zarządzania w przedsiębiorstwach, jak również nowe modele firm oparte na koncepcji e-biznesu.

Prelegenci wywodzili się z największych firm związanych z rozwojem technologii, m.in. CISCO, Microsoft, CapGemini. Organizatorami Kongresu byli AIESEC Polska KL Rzeszów oraz SKN Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego.


24.05.2004

24 maja 2004 r. odbyła się III Podkarpacka Konferencja Poradnictwa Zawodowego pt. ''Poradnictwo zawodowe w wymiarze krajowym i europejskim'' pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Leszka Deptuły.

Organizatorzy konferencji: Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr w Warszawie, Instytut Rozwoju Kariery w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytut Gospodarki oraz Zakład Metodologii Badań WSIiZ.


04-05.06.2004

W dniach 4 i 5 czerwca 2004 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Akademii Cisco.

W trakcie konferencji omówione zostały zagadnienia związane z istniejącymi i nowymi programami nauczania, nowymi technologiami edukacyjnymi, oraz projektami przedsięwzięć skierowanych do społeczności Akademii Cisco w Polsce. Oddzielna sesja poświęcona została zagadnieniom technicznym projektowania i utrzymania sieci szkolnych i uczelnianych ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowych i bezpieczeństwa.

Gościem honorowym konferencji był Jacek Murawski - Dyrektor Generalny Programu CNA na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Prezentacje prowadzone były przez specjalistów zajmujących się w Cisco przygotowaniem programów CCNA i praktycznymi aspektami ich realizacji.

W trakcie tej Konferencji Regionalna Akademia CISCO działająca przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oficjalnie uzyskała stopień CATC - ''Cisco Academy Training Center'', czyli Afiliowanego Centrum Szkoleniowego Cisco. Ośrodki CATC to najlepsze akademie regionalne, wybrane na podstawie oceny ich dorobku, z uwzględnieniem potrzeb konkretnego obszaru działalności. Szkolą one i certyfikują instruktorów dla Akademii Regionalnych. CATC mają pod opieką wszystkie Akademie Regionalne z krajów geograficznie należących do obszaru ich działania.

Do czasu uzyskania przez Akademię CISCO przy WSIiZ stopnia CATC, nadzór nad wszystkimi ośrodkami szkoleniowymi CISCO w Polsce sprawowała Akademia w Budapeszcie.


17-18.06.2004

W dniach 17-18.06.2004 odbył się III Międzynarodowy Kongres pt. "Kontrola i audyt wewnętrzny w procesach zapobiegania i wykrywania oszustw w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej".

Organizatorzy wydarzenia: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie, Stowarzyszenie Ekspertów i Specjalistów ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE – Polska, Akademia Polonijna w Częstochowie, ISACA – Stowarzyszenie ds. Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie


24.06.2004

W dniach 24-25 czerwca 2004 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa ''Public Relations w samorządzie''. Konferencję zorganizował Zakład Public Relations WSIiZ oraz Urząd Miasta Kraśnika. Podczas Konferencji gościliśmy 120 przedstawicieli samorządów z całej Polski.

Program konferencji


30.06.2004

30 czerwca 2004 r. w siedzibie naszej uczelni odbyło się IV Podkarpackim Forum Innowacyjności.


28-29.09.2004

W dniach 28-29 września odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Scenariusze trwałego zrównoważonego rozwoju jako podstawa strategii regionalnych" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski.


28-29.10.2004

W dniach 28 do 29 października odbyła się konferencja pt. ''Media lokalne a demokracja lokalna'', zorganizowana przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. W konferencji w roli prelegentów udział wzięli m.in.: Janusz Adamowski, Wojciech Giełżyński, Tomasz Goban-Klas, Bohdan Jałowiecki, Andrzej Krajewski, Dominik Księski i Jerzy Mikułowski Pomorski.


04-05.11.2004

W dniach 4-5 listopada w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się ''jesienne warsztaty Networks 2004'', których WSIiZ była współorganizatorem. Temat przewodni tegorocznego spotkania to: Sieci oparte o NetWare - wczoraj i dzisiaj.

Uczestnicy oprócz materiałów konferencyjnych i świadectwa ukończenia warsztatów (Novell Workshop Certificate) otrzymali pełny zestaw Novell Small Busines Suite 6.5 StarterPack (12 płyt CD w etui).

Galeria zdjęć.


18-19.11.2004

W dniach 18-19 listopada br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się Krajowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki na temat "Europejskie i pozaeuropejskie rynki pracy''. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Ekonomii WSIiZ.

Program konferencji


09.12.2004

9 grudnia br. odbyła się Konferencja pt. ''Młodzi Podkarpacia wobec Strategii Lizbońskiej'', której organizatorem był Instytut Gospodarki WSIiZ oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Program konferencjiopublikowano: 14 października 2005 09:17

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry