O UCZELNI :: Kronika: Konferencje 2005
Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Konferencje 200510.01.2005

10 stycznia br. odbyło się seminarium naukowe Katedry Podstaw Informatyki oraz Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, na którym prof. dr hab. Roman Świniarski (Department of Computer Sciences, San Diego State University, CA, USA) wygłosił referat pt. ''Mammogram modeling and recognition''.


15.01.2005

Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Klub Uczelniany AZS oraz Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w Rzeszowie zorganizowały Konferencję Metodyczno - Szkoleniową Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej.


21.01.2005

21 stycznia br. odbyło się seminarium podsumowujące obchody Roku Władysława Grabskiego, zorganizowane przez Katedrę Bankowości i Finansów oraz Redakcję wydawanego przez WSIiZ Finansowego Kwartalnika Internetowego ''e-Finanse''.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Wiceprezes NBP - dr Krzysztof Rybiński, prof. dr hab. Cezary Józefiak (UŁ, CASE) oraz autor książki o Władysławie Grabskim - prof. dr hab. Marian Drozdowski.

Program seminarium


07.03.2005

7 marca br. w Klubie Akademickim WSIiZ odbyła się konferencja inauguracyjna III edycji konkursu ''Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości''. W konferencji udział wzięli m. in:

 • Edyta Cupryś - Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES Spółka Akcyjna
 • Stanisław Sroka - Przedsiębiorstwo Przemysłowo_Handlowe TRANSSYSTEM S.A.
 • Jan Andreasik - Przewodniczący Kapituły
 • Tadeusz Szylar - Dyrektor wydziału kultury i promocji miasta
 • Adam Gajdek - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne BUDPOL Spółka Akcyjna
 • Tadeusz Pomianek - Rektor Wyzszej Szkoły Informatyki i Zarządzania

W trakcie konferencji zaprezentowano Raport INSTYTUTU GOSPODARKI WSIiZ przedstawiający sytuację gospodarczą w regionie, przedstawiono założenia konkursu oraz skład Kapituły Regionalnej. Na zakończenie odbył się PANEL DYSKUSYJNY, w którym udział wzięli przedsiębiorcy zrzeszeni w BCC.


01-02.04.2005

Na początku kwietnia br. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. "Wirtualne Kampusy - nowy wymiar edukacji" zorganizowana przez naszą Uczelnię oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, Konferencję Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.


15-16.04.2005

W dniach 15-16 kwietnia br. odbyło się na Zamku w Łańcucie pierwsze z zaplanowanego cyklu, międzynarodowe Forum Ekonomiczne. W ramach Forum zostały zaprezentowane referaty w czterech sesjach dyskusyjnych: reformy podatkowe, reformy fiskalne, reformy systemu emerytalnego i reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych i opieki medycznej.

W Forum udział wzięli przedstawiciele uczelni i ośrodków naukowo-badawczych z: Polski, Słowacji, Danii, Czech i Węgier. Temat Forum dotyczył ''reverse learning'', czyli przekazywania doświadczeń reformatorskich pomiędzy nowymi i starymi członkami Unii Europejskiej.

więcej informacji na stronie: http://www.ig.wsiz.edu.pl/forum


19-21.04.2005

W dniach 19-21 kwietnia 2005 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się IV Kongres Public Relations. Z organizatorami Kongresu współpracowało 65 firm i 25 mediów. Kongres zgromadził ekspertów, praktyków i naukowców specjalizujących się w PR, tym razem jednak w rekordowej liczbie 314 osób. Swoją obecnością zaszczycili Kongres również goście z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Rosji.  W sumie, w ciągu 4 dni odbyło się  5 debat panelowych, 9 sesji praktyków i sesji naukowych, czyli ponad 120 wykładów i case study.

Patronat merytoryczny nad Kongresem objęły po raz kolejny: Związek Firm Public Relations oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Od lat z głównym organizatorem, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współpracuje Agencja Public Relations RPR Group z Warszawy. Uczestnikami Kongresu byli zarówno eksperci PR, dziennikarze i redaktorzy gazet, czasopism, radia i TV, menedżerowie firm, pracownicy samorządów terytorialnych i inni. Każdy kolejny Kongres niesie za sobą coraz większą dawkę merytorycznej strawy dla uczestników, a tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do popularyzacji i rozwoju profesjonalnego i etycznego PR.

Podsumowanie Kongresu

więcej informacji na stronie: http://kongres.wsiz.rzeszow.pl


07-09.06.2005

W czerwcu 2005 r. w Kraśniku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Public Relations w Samorządzie zorganizowana przez Urząd Miasta Kraśnik, Związek Miast Polskich oraz Zakład Public Relations WSIiZ.

Szczegółowe informacje: http://www.krasnik.pl/index.php?dzial=282


15-17.09.2005

W dniach 15-17 września br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie".

Konferencja podzielona była na trzy sekcje problemowe (obejmujące nauki przyrodnicze, humanistyczne i ekonomiczne), w ramach których przedstawione zostały referaty i doniesienia naukowe między innymi na następujące tematy:

1. Uwarunkowania i kierunki rozwoju badań naukowych w dziedzinie turystyki. 
2. Metodologia badań w turystyce. 
3. Relacje pomiędzy teorią a praktyką w badaniach turystycznych. 
4. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie badań naukowych nad turystyką. 

Uczestnikami konferencji byli między innymi:

 • prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk  - UJ Kraków
 • prof. dr hab. Stefan Bosiacki - AWF Poznań
 • prof. Cohen Erik - Izrael
 • prof. dr hab. Ewa Dziedzic - SGH Warszawa
 • mgr Henryk Handszuh - Dyrektor Programu do Spraw Jakości i Handlu World Tourism Organization (Światowej Organizacji Turystyki -WTO/OMT)
 • prof. dr hab. Barbara Marciszewska - Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, Sopot
 • prof. Anthony S.Travis - University of Birmingham, W. Brytania
 • prof. dr hab. George Westermann - Hochschule Harz, Niemcy
 • prof. dr hab. Ryszard Winiarski - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
 • prof. dr hab. Janusz Zdebski Janusz - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
 • prof. dr hab. Krzysztofa Przecławski - Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

 • prof. dr hab. Jerzy Chłopecki - WSIiZ Rzeszów

 • prof. dr hab. Josef A. Mazanec Vienna University of Economics and Business Administration, Austria

 • dr Marko Koscak, Studio MKA, Słowenia

 • Alisa Bakanova Bałtycki Międzynarodowy Instytut Turystyki, Rosja

 • prof. dr hab. Barbara Marciszewska Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki, Sopot

 • prof. dr hab. Boris Vukonić, University of Zagreb, Chorwacja

 • prof. dr hab. Richard Butler University of Surrey, Wielka Brytania

 • prof. dr hab. David Airey University of Surrey, Wielka Brytania

 • dr Louis Castanou University of Santiago de Compostela, Hiszpania

 • dr Xesus Pereira University of Santiago de Compostela, Hiszpania

 • dr Tomasz Studzieniecki Akademia Morska, Gdynia

 • dr Bartłomiej Walas AWF, Kraków i POT, Paryż

 • prof. dr hab. Douglas Pearce Victoria University, Wellington, Nowa Zelandia

 • prof. dr hab. Valene Smith California State University, Chicago, USA

więcej o konferencji


23.09.2005

23 września br. odbyła się I Podkarpacka Konferencja pt. "Problemy dzieci z ADHD" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAZ-MED w Rzeszowie oraz Uniwersytet Rzeszowski.

więcej informacji


23-25.09.2005

W dniach 23 do 25 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. "Trends in Logic III"  zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii w Olsztynie, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Szczegółowe informacje: http://www.mimuw.edu.pl/~mrr/


28-30.09.2005

Pod koniec września br. odbyła się konferencja pt. "Concurrency specyfication and programming" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Warszawski oraz Humboldt University of Berlin.

Szczegółowe informacje: http://www.wsiz.rzeszow.pl/csp2005/


23-24.11.2005

W dniach 23-24 listopada odbyły się "Jesienne Warsztaty Networks 2005", których organizatorem była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) oraz Polskie Towarzystwo Użytkowników Novell (PTUN). Podczas warsztatów po raz pierwszy w Polsce uczestnicy zapoznali się z systemem zarządzania ZENworks 7 oraz nowym GroupWise 7.

Więcej szczegółów na stonie PTUN.


 

 

opublikowano: 28 listopada 2005 14:53

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry