Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Studenci 200317.02.2003

Sportowcy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odnieśli kolejne spektakularne sukcesy. Drużyna WSIiZ zajęła I miejsce w XV edycji Podkarpackiej Ligi Amatorskiej Koszykówki PLAK im. Renaty Barszczewskiej oraz I miejsce w Ekstraklasie Halowej Piłki Nożnej KU AZS PRz.

Puchary oraz dyplomy zdobyte w tych zawodach znajdują się w gablotach w holu głównym WSIiZ.


19.02.2003

19 lutego 2003 roku w Filharmonii Rzeszowskiej odbył się spektakl ''CANTIGAS DE SANTA MARIA'' w wykonaniu Teatru 38 z Maćkiem Maleńczukiem w roli głównej.

Organizatorem przedstawienia był Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie przy współpracy Samorządów Studenckich pozostałych rzeszowskich uczelni.

Kilka słów o spektaklu:

Scenariusz spektaklu ''Cantigas de Santa Maria'' utworzony został z pieśni Alfonsa X el Sabio, króla Kastylii, opowiadających o cudownej ingerencji sił boskich w losy bohaterów poszczególnych opowieści. Te niezwykłe utwory o możliwości odwracania pozornie nieuniknionego losu, o uleczonych kalectwach, odrastających rękach i ukaranych niegodziwościach, są sugestywnym opisem nieprzewidywalnego świata. Alfons X skomponował wybitną i współcześnie brzmiącą muzykę, która w aranżacjach zaproszonych do spektaklu artystów nabiera nowego, wręcz odkrywczego wymiaru.

Maciej Maleńczuk, wokalista rockowy, podjął się wykonania tego, zupełnie nowego dla siebie stylistycznie, repertuaru. Oprócz Niego, do naszego projektu zaprosiliśmy kompozytora, aranżera i wykonawcę specjalizującego się w wykonaniach muzyki dawnej Pawła Iwaszkiewicza, śpiewaczkę Wandę Laddy, Pawła Muzykę grającego na violi da gamba oraz perkusistę Kubę Rutkowskiego. Spotkanie tych artystów umożliwiło znalezienie dla muzyki króla Alfonsa zupełnie nowego oblicza, mimo iż sam Alfons X jest do dziś jednym z częściej wykonywanych na świecie dawnych twórców, a jego sztuka wciąż inspiruje wykonawców i zachwyca szerokie kręgi publiczności.


05.04.2003

Klub Tańca Sportowego WSIiZ, funkcjonujący na Uczelni od marca 2003 roku, reprezentowany jest przez dwie pary taneczne, które w odbywającym się 5 kwietnia Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego ''Aksel-Resovia-2003'' zajęły wysokie miejsca w tańcach latynoamerykańskich:

I miejsce (złoty medal) w tym turnieju zajęła para: Katarzyna Kołodziej i Roger Filak (Kategoria powyżej 15 lat, klasa A)

III miejsce (medal brązowy) w tym turnieju zajęła para: Monika Fornal i Janusz Ptaszek (Kategoria powyżej 15 lat, klasa B).


29.04.2003

29 kwietnia 2003 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbył się II etap Akcji Honorowego Oddawania Krwi przez Studentów WAMPIRIADA. Akcja organizowana była przez Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Niezależne Zrzeszenie Studentów w Rzeszowie.

Akcja krwiodawcza ''Wampiriada'' jest akcją honorowego oddawania krwi przez studentów w ośrodkach akademickich całego kraju przez Niezależne Zrzeszenia Studentów wszystkich ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Akcja ma za zadanie przede wszystkim wspieranie instytucji najbardziej potrzebujących krwi tj. centra krwiodawstwa, szpitale, banki krwi itp. Akcja Wampiriady nabrała w tej chwili znaczenia ogólnokrajowego i jest postrzegana jako jedna z cyklicznych akcji wpisywanych na stałe w kalendarz wydarzeń mających na celu niesienie pomocy tym, którzy tego potrzebują najbardziej.

Celowo w naszej uczelni akcja ta odbyła się przed długim weekendem, ponieważ jak podają statystyki w tym czasie wypadków jest zdecydowanie więcej, więc nasza krew może się przydać - powiedział Marcin Leszczyński, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSIiZ.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów największej niepaństwowej uczelni w Rzeszowie. Okazało się, że również pracownicy uczelni bardzo chętnie oddawali krew. Łącznie w II etapie Wampiriady udział wzięło 50 osób, zebrano 22 litry krwi. Każdy, kto oddał krew otrzymywał 9 czekolad, jednak część z naszych studentów rezygnowała z tego słodkiego wynagrodzenia, dzięki czemu 103 tabliczki czekolady zostały przekazane do domu dziecka.


14.05.2003

14 maja br. Geograficzno - Krajoznawcze Koło Naukowe naszej uczelni poprowadziło wykład (połączony z prezentacją przeźroczy) pt. ''Kraina Drakuli - Transylwania. Malowane Cerkwie Bukowiny''.


30.05.2003

Piątka studentów III roku kierunku Ekonomia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania: Piotr Szalka, Michał Janas, Łukasz Wiącek, Edyta Kołodziej, Łukasz Lasek oraz Diana Czyrek i Joanna Burdyszek (zawodniczki rezerwowe), zdobyła 4 miejsce podczas VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ''Przedsiębiorczość I Zarządzanie'' zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi w dniach 22-24 maja br.

Misją tego prestiżowego konkursu wg FEP jest promowanie procesów integracji wiedzy z zarządzania i stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym. Podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce.

Przewodniczącym Jury w tym konkursie był prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl, prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Studenci WSIiZ zajmując IV miejsce wśród uczelni państwowych i niepaństwowych biorących udział w Konkursie poradzili sobie z wysokim poziomem konkursu, do którego materiały przygotowywał specjalista wykładający na MBA przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zajęcie tak wysokiego miejsca przez naszych studentów to ogromny sukces. Przygotowania do tego konkursu były bardzo pracochłonne i dotyczyły pracy z różnych dziedzin - case studies, finansów, tworzenia biznes planu oraz przede wszystkim negocjacji - powiedziała Magdalena Szopińska, opiekun studentów, którzy wzięli udział w Konkursie.


05.06.2003

5 czerwca 2003 w Klubie Studenckim WSIiZ miała miejsce prezentacja praktyk zawodowych w Torgau w Niemczech. Została ona przygotowana przez studentów WSIiZ, którzy brali udział w tegorocznej edycji praktyk w Torgau. W prezentacji uczestniczyli studenci uczący się języka niemieckiego oraz specjalni goście: Prorektor WSIiZ, prof. Feret oraz Dyrekcja CJO - Jerzy Czyżowski i Roman Wisz.

W trakcie prezentacji studenci zaprezentowali m.in. miasto Torgau, przebieg wykładów i praktyk zawodowych, poszczególne firmy, w których odbywali praktyki oraz Międzynarodowe Forum Gospodarcze Wschód - Zachód w Torgau, które jest integralną częścią praktyk.


10.07.2003

Studentka 2 roku Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie - Pani Anna Milo - została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu ''TWOJA WIZJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI''. Pani Anna Milo, jako jedyna z regionu Podkarpacia, znalazła się w gronie 10 najlepszych autorów prac.

Konkurs został zorganizowany przez Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości oraz Studenckie Forum Business Centre Club i jest integralną częścią projektu ''Konwent Młodych - Przedsiębiorczość ponad podziałami''. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek Borowski.

Wręczenie nagród odbyło się 21 lipca 2003 r. w Sejmie RP. Za pracę - Szanse i dylematy młodego przedsiębiorcy - Pani Anna Milo zdobyła nagrodę w postaci stażu w firmie ELMAK Sp. z o.o. oraz przyjęła gratulacje i nagrodę rzeczową od Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prace laureatów konkursu wykorzystane zostały do przygotowania trzech projektów w formie ustaw i petycji, które zostały złożone na ręce Marszałka Sejmu RP, Marka Borowskiego. Fakt ten świadczy o tym, że było to wydarzenie wyjątkowe i bezprecedensowe, gdyż pierwszy raz studenci w tak znaczny sposób włączyli się w kreowanie przyszłości.

To dla mnie ogromne wyróżnienie, że udało mi się znaleźć w gronie 10 najlepszych laureatów. Udział w konkursie przyczynił się do poszerzenia mojej wiedzy z zakresu rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zwiększył wiarę, że pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej kraju, osiągnięcie sukcesu jest możliwe - mówi Anna Milo.


16.07.2003

16 lipca odbyło się uroczyste otwarcie studenckiego pubu - Index. Index to najnowsze przedsięwzięcie działającego od kilku lat Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pub Index znajduje się na rzeszowskim Rynku, w dawnej siedzibie restauracji meksykańskiej ''El Gringo''. Nieoficjalna inauguracja działalności Pubu odbyła się po graduacji absolwentów WSIiZ pod koniec czerwca.

Naszym Absolwentom i Studentom zarządzającym Pubem życzymy powodzenia w biznesie!!!


18.07.2003

Z tygodniowego pobytu w Turcji powrócił Studencki Zespół Pieśni i Tańca WSIiZ ''Karpaty''. Nasz Zespół reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym ''Golden Karagöz'', który odbył się w dniach 7-12 lipca 2003 roku w mieście Bursa.

Studenci WSIiZ wzięli udział w ośmiu koncertach obok zespołów z Meksyku, Południowej Afryki, Korei, Egiptu, Rosji, Gruzji, Azerbejdżanu i kilkunastu innych krajów, godnie prezentując polskie tańce narodowe i regionalne oraz zbierając gratulacje za poziom prezentacji.

Po koncercie finałowym rejestrowanym przez telewizję turecką, o pozostanie zespołu w Turcji i udział w kolejnym festiwalu usilnie zabiegali organizatorzy z okolic Ankary. Niestety dalszy pobyt w Turcji był niemożliwy, ze względu na plany wakacyjne (w tym sezonową pracę) naszych tancerzy.

Festiwal w Bursie zaliczany jest do grupy liczących się w świecie imprez folklorystycznych. Corocznie bierze w nim udział 22 zespoły, po jednym z danego kraju. Zaproszenie ''Karpat'' stanowi duże wyróżnienie dla jego członków i działalności kulturalnej naszej Uczelni.


30.09.2003

Trzy osoby spośród studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania otrzymały stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2003/2004.

Wyróżnienie to przyznawane jest studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, rozwijającym swoje zainteresowania naukowe i wzorowo wypełniającym obowiązki studenta. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki i wynosi 900 zł miesięcznie netto dla każdego studenta.

Szczęśliwymi stypendystami są: Pan Michał Janas - student 4 roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Ekonomia, Pani Katarzyna Dawidowicz - studentka 3 roku studiów licencjackich na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Pani Agnieszka Boczoń - studentka 2 roku studiów licencjackich na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Z informacji otrzymanych w MENiS wynika, że jesteśmy jedyną uczelnią niepaństwową, która otrzymała aż trzy stypendia.


30.09.2003

Student drugiego roku, dziennych studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Jakub Michalak, został jednym z laureatów konkursu ''Młode Talenty'' organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W ramach konkursu przyznano nagrody w kilku dziedzinach. Jakub Michalak otrzymał nagrodę w dziedzinie nauki i techniki za udział w pracach badawczych oraz uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, konkursach i seminariach. Każdy z laureatów otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz nagrodę pieniężną.


 

opublikowano: 12 sierpnia 2005 11:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry