Strona główna

Kronika

Strona główna

Kronika: Studenci 200507-09.01.2005

W dniach 7-9 stycznia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyły się Warsztaty Capoeira zorganizowane przez Samorząd Studencki pod patronatem Konsulatu Federacyjnej Republiki Brazylii. W przerwach pomiędzy codziennymi treningami prowadzonymi przez instruktorów z Brazylii, uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokaz Samby, a dla chętnych poprowadzono kurs tańca.

 


19.01.2005

19 stycznia 2005 r. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy odbyło się spotkanie Premiera Jerzego Hausnera ze Studenckim Forum BCC. Studenci przekazali Wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi Gospodarczy Plan Młodych - pakiet rozwiązań legislacyjnych postulowanych przez studentów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. Podkarpackie Studenckie Forum Business Centre Club reprezentowali: Przewodniczący - Marek Gwizdak oraz Anna Milo (studenci WSIiZ w Rzeszowie).

Premier Jerzy Hausner przychylnie odniósł się do wszystkich studenckich postulatów, dotyczących poprawy systemu polskiej edukacji, obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców, ułatwień w zakładaniu firm oraz ograniczenia korupcji wśród urzędników.

Studenckie propozycje trafiły do analizy Ministerstwa. Za miesiąc odbędzie się kolejne spotkanie z Premierem na temat możliwości oraz zaawansowania prac nad wdrożeniem naszych postulatów.

Gospodarczy Plan Młodych został wypracowany na podstawie najciekawszych pomysłów uczestników konkursu Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości.

Premier Hausner obiecał również wsparcie Ministerstwa dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

 


15.02.2005

Trzynastu studentów naszej Uczelni otrzymało stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2004/2005.

Wyróżnienie to przyznawane jest studentom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen za studia nie niższa niż 4,5), posiadającym konkretne osiągnięcia naukowe oraz wzorowo wypełniającym obowiązki studenta. W roku akademickim 2004/2005 stypendium Ministra wypłacane jest w kwocie 1300 zł miesięcznie.

Szczęśliwymi stypendystami są:

 • Anna Grabowska, Marta Karaś, Natalia Rzuciło i Szymon Taranda - studenci II roku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Edyta Faszczowa i Dominika Telega - studentki III roku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Karol Chlasta - student III roku kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Agnieszka Boczoń - studentka III roku kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Marek Rawski - student II roku kierunku Europeistyka
 • Łukasz Uruski - student III roku kierunku Ekonomia
 • Ewa Cierniak - studentka IV roku kierunku Ekonomia
 • Michał Janas i Piotr Siedlecki - studenci V roku kierunku Ekonomia

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 15 lutego br.


więcej zdjęć

Film (plik 9,73 MB)

 

 


19.02.2005

19 lutego 2005r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na staże w ramach Programu Leonardo da Vinci. Jak wynika z relacji naszych studentów rozmowy kwalifikacyjne prowadzone były na bardzo wysokim poziomie.

W wyniku tej rekrutacji dwie nasze studentki: Pani Anita Wiśniewska oraz Pani Patrycja Soboń uzyskały najwyższe noty w całym procesie rekrutacyjnym.

 


20-26.02.2005

W dniach 20-26 lutego br. grupa studentów WSIiZ wzięła udział w międzynarodowych warsztatach Media Week, które odbyły się na naszej uczelni partnerskiej w Yliviesce, w Finlandii. Studentom towarzyszył mgr inż. Marek Nizioł.

 


21.03.2005

21 marca 2005 r. w Klubie Akademickim WSIiZ odbył się PRZEGLĄD FILMÓW I REKLAM STUDENTÓW WSIiZ pt. 'MŁODA KLISZA' zorganizowany przez Samorząd Studentów WSIiZ. Imprezę uświetnił występ zespołu EUROMAN.

 


26.04.2005

26 kwietnia odbył się wykład otwarty na temat paintball'a zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów AEGEE we współpracy z Rzeszowskim Klubem Paintball'owym ''Confederates''.

Dodatkową atrakcją była możliwość uczestniczenia w zabawach organizowanych przez Rzeszowski Klub Painballowy ''Confederates''.

 


28.04.2005

28 kwietnia br. na naszej Uczelni odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem WAMPIRIADA 2005, zorganizowana już po raz kolejny przez Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów, Samorząd Studencki oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W akcji udział wzięło 55 osób, w sumie upuszczono 25 litrów krwi.

 

 


30.04-01.05.2005

Drużyna Klubu Uczelnianego AZS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła II miejsce podczas Finałowego Turnieju Mężczyzn Akademickich Mistrzostw Polski w JUDO, który odbył się w Łodzi w dniach 30 kwietnia - 1 maja 2005 r.

 

 

WSIiZ reprezentowali następujący studenci :

 • Rzeźnik Rafał - w kategorii wagowej 81 kg - 1 miejsce złoty medal
 • Jasiński Marek - w kategorii wagowej 90 kg - 2 miejsce srebrny medal
 • Szala Bartłomiej - w kategorii wagowej 90 kg - 2 miejsce srebrny medal
 • Shved Bohdan - w kategorii wagowej 66 kg - 3 miejsce brązowy medal.
 • Szalka Grzegorz

 

Wicemistrzostwo Polski jest największym sukcesem sportowców Naszej Uczelni.

 


11.05.2005

11 maja 2005 rozgrywane były Mistrzostwa Podkarpacia Szkół Wyższych w piłce siatkowej. Organizatorem imprezy był Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 


16.05.2005

16 maja 2005 w Klubie Index Pub odbyła się kolejna impreza z cyklu SLAM POETYCKI zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ.

 


31.05.2005

31 maja 2005 roku Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc wręczył Nagrody Miasta Rzeszowa.

W kategorii ''nauka i technika'' nagrodę za pracę naukową otrzymała p. Dominika Górska, studentka i asystentka stażystka Zakładu Public Relations WSIiZ.

 

 


31.05.2005

31 maja br. pięcioosobowa grupa studentów WSIiZ rozpoczęła praktyki w Buffalo (USA). Okres trwania praktyk to dwa miesiące: czerwiec i lipiec 2005. Praktyka jest jedną z form współpracy w ramach partnerstwa miast Buffalo-Rzeszów, realizowaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W ramach umowy pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a Villa Maria College w Buffalo w USA, studenci WSIiZ (wszystkich kierunków) mogą odbywać praktyki studenckie w mieście partnerskim Rzeszowa - Buffalo.

 

Miejsca praktyk przygotowywane są z uwzględnieniem zdobywanego przez studenta wykształcenia. Może to być praca w hotelu, agencji turystycznej, bądź w biurze. Villa Maria College przygotowuje miejsca praktyk dla studentów, oferuje bezpłatne zakwaterowanie, łącznie z wyżywieniem u rodzin amerykańskich oraz sponsoruje praktykantom udział w imprezach kulturalnych i towarzyskich. Studenci są włączani w zajęcia edukacyjne, kulturalne i towarzyskie oraz mają możliwość udziału w obradach rady miasta.

 

 


02-04.06.2005

W dniach 2-4 czerwca 2005 r. odbyła się IX edycja konkursu ''Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie'', zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Zespół Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w składzie: Agnieszka Góra, Joanna Poczynek, Katarzyna Sanocka, Elżbieta Tarnawska, Krzysztof Tokarz otrzymał nagrodę III stopnia, wyprzedzając Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. Przewodniczącym Jury był Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Szkoła Główna Handlowa, a drugie Wyższa Szkoła Bankowa z Poznania.

Fundatorami konkursu była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, z której dotacji ufundowano nagrody dla uczestników.

 

Misją konkursu jest promowanie procesów integracji wiedzy z zarządzania i finansów oraz stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce.

 

Celami szczegółowymi Konkursu było:

 

 • Pobudzanie zdolności selektywnego doboru informacji stanowiących przesłanki podejmowania decyzji odnoszących się do wyraźnie zdefiniowanego celu ekonomicznego;
 • Uwzględnienie czynnika czasu w myśleniu ekonomicznym, zarówno w odniesieniu do decyzji operacyjnych jak i strategicznych;
 • Wykazanie się umiejętnością negocjowania, popartą trafną argumentacją mikroekonomiczną, uwzględniającą także zmienne otoczenia;
 • Zintegrowanie środowiskowe studentów z różnych ośrodków akademickich;
 • Uzyskanie informacji odnoszących się do jakości nauczania.

 

Przebieg konkursu:

 

Konkurs składał się z 3 etapów. Każdy etap rozgrywany był w ciągu jednego dnia.

W pierwszym dniu konkursu zadaniem wszystkich zakwalifikowanych zespołów było przygotowanie raportów zawierających rozwiązanie przypadku. Zadanie to wymagało od studentów umiejętnego połączenia wiedzy na temat różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na rozwiązanie przypadku przewidziano ok. 5 godzin. Ocenione przez Jurorów raporty były podstawą dyskusji, podczas wieczornego seminarium, na temat merytorycznej zawartości raportów. Ranking raportów, dokonany przez Jurorów, był podstawą wyłonienia 5 najlepszych zespołów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.

W drugim dniu konkursu zadaniem zespołów, które zwyciężyły w I etapie, było przygotowanie, na podstawie opracowanych przez eksperta założeń, zadania finansowego związanego z działalnością firmy. Na przygotowanie projektu przewidziano ok. 5 godzin. Po tym czasie prace konkursowe poddane zostały ocenie przez Jurorów. Wyłoniono 2 zwycięskie zespoły, które następnego dnia przystąpiły do finału konkursu.

 

Sposób i kryteria ocen:

 

W czasie trwania konkursu oceniane były:

 • umiejętność łączenia wiedzy z różnych sfer funkcjonowania organizacji;
 • znajomość i zakres wykorzystania metod, koncepcji i wiedzy;
 • umiejętność analizowania złożonych problemów;
 • krytyczne i twórcze myślenie;
 • umiejętność postrzegania zjawisk w odległej perspektywie;
 • umiejętność pracy zespołowej.

Zobacz dyplom

 

 


22.11.2005

W rozegranym meczu Eliminacyjnym Mistrzostw Europy Kobiet 2007 w Tenisie Stołowym (grupa D) w dniu 22 listopada 2005 r., Polskę reprezentowały dwie studentki naszej Uczelni : Kinga Stefańska (Dziennikarstwo) i Monika Pietkiewicz (Ekonomia). Mecz odbył się w Rzeszowie w hali przy ul. Podpromie.

 

Obydwie na co dzień bronią barw klubu  KTS ELPE- ELTEX  Tarnobrzeg i są jak na swój wiek bardzo utytułowane ( m.in. wielokrotne Mistrzyni Polski w drużynie, zdobywczynie wielu tytułów indywidualnych).


13.12.2005

 

 

 

 

 

13 grudnia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów najzdolniejszym studentom WSIiZ. W tym dniu stypendia z rąk Rektora WSIiZ prof. T.Pomianka odebrało 100 prymusów.

 

 

Gościem specjalnym uroczystości był dziennikarz TVN Marcin Wrona, który mówił, że do osiągniecia sukcesów zawodowych potrzebna jest wytrwała praca i pasja a także odrobina szczęścia.

 


14.12.2005

14 grudnia o godzinie  19:45 na pływalni "Muszelka" odbyły się ŚWIĄTECZNE ZAWODY PŁYWACKIE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WSIiZ. Organizatorem Zawodów był Klub Uczelniany.

W sztafecie 4 x 50 m stylem dowolnym Pracownicy WSIiZ zmierzyli się ze studentami. Pracowników reprezentowali: Renata Grzywacz, Iwona Tabaczek, Damian Liśkiewicz i Artur Szymański, którzy okazali się bezkonkurencyjni.

 


 

finał I Edycji Polskiej Rozgrywki Marketplace

W dniach od 28.06.2005 do 29.06.2005 roku odbył się ogólnopolski finał I Edycji Polskiej Rozgrywki Marketplace. Jej organizatorami były Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. W finale wzięło udział 5 najlepszych zespołów, wyłonionych z eliminacji.

 

Zespół studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w składzie: Agnieszka Góra, Katarzyna Sanocka, Sławomir Borowicz, Piotr Dernoga, Marian Sum zajął piąte miejsce. Opiekunem zespołu konkursowego WSIiZ był mgr Tomasz Pisarek.

 

 

Marketplace wykorzystuje połączenie strategicznego szkolenia biznesowego z realistyczną symulacją. Konsekwencje decyzji uczestników rozgrywki szybko znajdują swoje odzwierciedlenie na symulacyjnym rynku Marketplace. Studenci uczą się takiego korygowania swojej strategii, aby stawać się silnym zawodnikiem na konkurencyjnym rynku. Marketplace zachęca studentów do rozwijania praktycznych umiejętności marketingowych, menedżerskich, finansowych, księgowych i produkcyjnych.

Najlepszym zespołem okazał się UAM Electronics z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W rywalizacji, która rozpoczęła się 6 maja 2005r. brało udział 30 zespołów z całej Polski.

Lista uczestników

 


Nasz student w NASA

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy niedawno informację, iż nasz student Bogdan Stachnik zgłębia wiedzę naukową oraz językową w NASA. Więcej informacji na temat jego kariery już w październiku.

''To będzie semestr pełen nowych wrażeń...'' - o studiach w USA opowiada Zbyszek Staszkiewicz
''... Studia w Stanach to niesamowite przeżycie i wspaniała przygoda. To szansa na zdobycie życiowego doświadczenia. To możliwość wybicia się na przyszłość. Jestem ogromnie zadowolony, że skorzystałem z możliwości jaką dała mi uczelnia (WSIiZ) w Rzeszowie...''

więcej

 

opublikowano: 1 kwietnia 2008 09:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry