Uczelnia w mediach :: Przegląd prasy 2002
Strona główna

Przegląd prasy

Strona główna

Przegląd prasy 2002


 


COMPUTERWORLD RAPORT: 06.XI

Dziennik Polski: 08.X

Nowiny: 05.VII, 30.VII, 03.IX, 30.IX, 08.X

Rzeczpospolita: 17.VII

Super Nowości: 09.VII, 09.VII, 23.VII, VII, 06.VIII, 05.IX, 26.IX, 08.X

 

 


Nowiny, 5.VII.2002
Zatrzymać prymusów 
Podkarpacie od lat boryka się z problemem tzw. drenażu mózgów - najlepsi absolwenci szkół średnich wyjeżdżają do większych ośrodków akademickich. Większość z nich nigdy nie wraca w rodzinne strony. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (190 KB) 


Super Nowości, 9.VII.2002
Ta uczelnia mnie zaskoczyła
 
Rozmowa z prof. Zdzisławem Pawlakiem z Polskiej Akademii Nauk, wybitnym specjalistą w dziedzinie informatyki, twórcą nowej metody generowania liczb przypadkowych oraz teorii zbiorów przybliżonych. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (217 KB) 


Super Nowości, 9.VII.2002
Międzynarodowe konferencje naukowe - domena WSIiZ 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała szóstą już międzynarodową konferencję naukową. Tym razem tematem obrad były 'Obliczenia elastyczne i przetwarzanie roproszone'. Stanowi ona kontynuację corocznych międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących systemów komputerowych i sieci, organizowanych przez WSIiZ w Rzeszowie od 1997 roku. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (159 KB) 


Rzeczpospolita, 17.VII.2002
Szkoły wyższe: czas zmienić ofertę 
Przełamanie po roku 1990 monopolu państwa w kształceniu na poziomie wyższym zaowocowało burzliwym rozwojem szkolnictwa wyższego, głównie niepublicznego, i zmianą sposobu patrzenia na wiedzę. O ile stan szkolnictwa jest swoistą próbą odpowiedzi na potrzeby społeczne, gospodarcze i cywilizacyjne, to jaki jest wynik tej próby? 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (268 KB) 


Super Nowości, 23.VII.2002
Dobre polskie uczelnie to mile widziany partner 
Z profesorem Mirosławem Skibniewskim, prorektorem ds. współpracy z zagranicą Purdue University z Indiany w USA, rozmawia Łukasz Sikora. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (131 KB) 


Super Nowości, VII 2002
Nowoczesne studia z elektroniki i telekomunikacji 
W lipcu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie studiów inżynierskich na kierunku elektronika i telekomunikacja. Nie sadzi pan, ze rynek edukacyjny Podkarpacia jest przesycony różnorodnymi ofertami i WSIiZ może mieć problemy z pozyskaniem kandydat6w na ten dość wymagający kierunek studiów? 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (280 KB)


Nowiny, 30.VII.2002
Czy obraz zastąpi słowo 
Staraniem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ukazała się książka 'Meandry tradycji, zakręty pono-woczesności'. Jest to zbiór wypowiedzi wybitnych historyków, kulturoznawców i socjologów na temat relacji zachodzących między tradycją a nowoczesnością w myśleniu o społeczeństwie i jego kulturze. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (324 KB) 


Super Nowości, 06.VIII.2002
Zapewniamy bardzo dobre warunki dla każdego studenta
 
Właśnie zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na kolejny rok akademicki. Czy warto było czynić tak duże inwestycje infrastrukturalne, jeżeli się weźmie pod uwagę jej wyniki? 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (512 KB) 


Nowiny, 03.IX.2002
Dziedzictwo kulturowe 
Eksperci Unii Europejskiej wskazują na potrzebę głębszego poznawania przez młodych mieszkańców krajów integrującej się Europy nie tylko ich własnej, narodowej kultury, ale również krajów sąsiednich. Ma to - zdaniem ekspertów - przyśpieszyć te integracje. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (238 KB) 


Super Nowości, 05.IX.2002
Pomysł ściągnęliśmy z uczelni amerykańskich 
Rozmowa z Marcinem Leszczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (342 KB)


Nowiny, 30.IX.2002
Trzy proste zasady
 
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. TADEUSZEM POMIANKIEM - prezesem Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (595 KB) 


Super Nowości, 26.IX.2002
Najważniejsi są ludzie 
Zaczynali jako pionierzy w 1992 roku, kiedy biznes w Polsce dopiero raczkował i funkcjonował w systemie na postsocjalistycznym. Dwa lata wcześniej utworzyli Rzeszowska Szkole Menedżerów, na bazie której powstało Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. Dziś rzeszowskie SPP szczyci się mianem jednego z najbardziej prężnych stowarzyszeń działających dla małego i średniego biznesu nie tylko w Polsce południowo-wschodniej. 
 Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (309 KB) 


Dziennik Polski, 08.X.2002
Rekrutacja na bardzo dobry 
W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki. To już siódmy rok działalności uczelni. 
 Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (200 KB)


Nowiny, 08.X.2002
Inauguracja we WSliZ 

Wyższa Szkota Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wprowadza Europejski System Transferu Punktów (ECTS), który umożliwi studentom kontynuowanie nauki w dowolnej europejskiej uczeni, dzięki przeliczaniu ocen na punkty w systemie ogólnoeuropejskim - poinformował wczoraj, podczas inauguracji rektor, prof. Stanisław Paszczyński. 
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (250 KB) 


Super Nowości, 08.X.2002
Wierzę, że zagłosujemy za Unią 

RZESZÓW. Marszałek Sejmu, Marek Borowski, wygłosił wczoraj w rzeszowskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wykład inaugurujący rok akademicki na tej uczelni. Przekonywał studentów do korzyści, jakie mają płynąć z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uroczyście przeciął również wstęgę do pomieszczeń działającego w WSIiZ Instytutu Gospodarczego. 
 Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (165 KB) 


COMPUTERWORLD RAPORT, 06.XI.2002

Na informatykę do Rzeszowa

Większość systemów informatycznych wdrożonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała z myślą o studentach uczelni i przy ich zaangażowaniu. Od prawie dwóch lat większość egzaminów przeprowadzanych przez wykładowców WSIiZ odbywa się w laboratorium komputerowym.
Okładka

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (133 KB)


 

 

opublikowano: 9 czerwca 2005 15:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry