Uczelnia w mediach :: Przegląd prasy 2003
Strona główna

Przegląd prasy

Strona główna

Przegląd prasy 2003


 


Dziennik Polski: 27.III, 26.V, 27.X, 16.XII
 
Gazeta Wyborcza: 26.V
 
Home&Market: V
 
Nowiny: 21.I, 27.III, 08.IV, 09.IV, 26.V, 28.V, 29.V, 22.VII, IX, 20.X, 22.X, 16.XII, 30.XII
 
Super Nowości: 28.I, 17.III, 27.III, 07.IV, 13.V, 20.V, 26.V, 29.V, 17.VI, 24.VI, 15.VII, 29.VII, 02.IX
 
Wiadomości TVP: 24.XI
 

 

 


Nowiny, 21.I.2003
Uczyć 'na żądanie' 
W większości polskich uczelni kształci się 'na wszelki wypadek' - decydują o tym często zdezaktualizowane minima programowe i olbrzymia inercja w zakresie ich zmiany. Tymczasem uczelnie zachodnie preferują model kształcenia 'na żądanie' - nieustannie aktualizując programy studiów.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (148 KB)


Super Nowości, 28.I.2003
Akademia administratorów 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedyną uczelnią w kraju, która rozpoczęła kształcenie poszukiwanych na rynku pracy administratorów sieci komputerowych Cisco.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (519 KB) 


Super Nowości, 17.III.2003
Nasze bomby oszczędzą cywilów 
Christopher R. Hill ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, gościł w czwartek w stolicy Podkarpacia. Podczas wizyty w rzeszowskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania dyskutował ze studentami, naukowcami i dziennikarzami.o amerykańskiej polityce zagranicznej.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (561 KB) 


Nowiny, 27.III.2003
Możemy wyjść z kłopotów 
Powołany do życia ośrodek opiniodawczo-doradczy ma integrować środowiska biznesu i samorządów ze środowiskiem akademickim. Nowa instytucja będzie się też zajmować popularyzacją poglądów wybitnych praktyków biznesu i ich opini, które mogą być podobne przy rozwiązywaniu naszych licznych problemów.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (309 KB)


Super Nowości, 27.III.2003
Starajmy się być w Unii zastępcą kierownika a nie szeregowym pracownikiem 
Z Janem Krzysztofem Bieleckim, byłym premierem RP, wicedyrektorem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, rozmawia Łukasz Sikora

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (647 KB)


Dziennik Polski, 27.III.2003
Wysoko w rankingu
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania w Rzeszowie znalazła się na 2. miejscu wśród niepublicznych szkół kształcących na kierunku: informatyka

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (108 KB) 


Super Nowości, 7.IV.2003
WSIiZ w rankingach bezapelacyjnie najwyżej 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządania w Rzeszowie według najnowszego rankingu uczelni wyższych ('Polityka', kwiecień 2003, okazała się najlepszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunu ekonomicznym i informatycznym.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (415 KB)


Nowiny, 8.IV.2003
Kalejdoskop wciąż niedoceniany 
Rozmowa z Prof. WIKTOREM ZINEM

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (318 KB)


Nowiny, 9.IV.2003
WSIiZ wśród najlepszych 
Ósme miejsce zajęła rzeszowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w 'Rankingu niepublicznych wyższych szkół biznesu' opublikowanym przez magazyn Home&Market. O pozycje rywalizowało 41 uczelni w Polsce.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (230 KB)


Home&Market, maj 2003
Polski absolwent u unijnych wrót 
W obliczu zakończonych negocjacji z Unią Europejską przed polskim systemem szkolnictwa wyższego pojawi się wiele problemów, związanych głównie z koniecznością szybkiego reagowania na zapotrzebowanie rynku pracy.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (373 KB)


Super Nowości, 13.V.2003
Biuro Karier WSIiZ pomaga studentom i absolwentom 
Nie, na razie nie myślę o pracy, a w ogóle, to po co się starać przy takim bezrobociu - odpowiedział student drugiego roku jednej z rzeszowskich uczelni na pytanie o przyszłą pracę i karierę zawodową.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (295 KB)


Super Nowości, 20.V.2003
WSIiZ oferuje bezpłatne studia 
Rozmowa z Rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. Tadeuszem Pomiankiem

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (293 KB)


Dziennik Polski, 26.V.2003
Tak, jesteśmy Europejczykami 
Pod takim hasłem przebiegała wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego w Rzeszowie. Prezydent spotkał się ze studentami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz rzeszowskimi naukowcami, a następnie uczestniczył w europejskiej majówce zorganizowanej na rzeszowskim rynku.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (191 KB)


Nowiny, 26.V.2003
Prezydent dyskutował z eurosceptykami 
UE to nie cud. To projekt, który da nam więcej rozwoju i możliwości - przekonywał Aleksander Kwaśniewski. 'Kłamiesz magister' - skandowali przeciwnicy Unii.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (250 KB) 


Gazeta Wyborcza, 26.V.2003
Obecność obowiązkowa! 
Jeśli nie wejdziemy do Unii, to nie dość że nie wsiądziemy do szybkiego pociągu, który mógłby nas zawieść do celu, to jeszcze przez długie lata będziemy skazani na korzystanie z usług dworcowego bufetu - przekonywał rzeszowian do głosowania na 'tak' w referednum unijnym prezydent Aleksander Kwaśniewski

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (430 KB) 


Super Nowości, 26.V.2003
Weźcie udział w referendum 
Głosowanie w referendum jest obowiązkiem wobec ojczyzny i wobec kolejnych pokoleń. 7 i 8 czerwca nikogo nie może zabraknąć.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (551 KB) 


Nowiny, 28.V.2003
Staramy się być uczelnią z rozmachem 
Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Pomiankiem, rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (277 KB) 


Super Nowości, 29.V.2003
Francja chce nas w Unii 
Obecne rozszerzenie Unii Europejskiej to dla Francuzów nie lada doświadczenie. Francuska minister ds. europejskich, Noelle Lenoir, pół wieku po zainicjowaniu procesu jednoczenia Europy jeździ po departamentach Francji i niemal od podstaw tłumaczy rodakom, co to jest UE i na czym polega obecne jej rozszerzenie.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (189 KB) 


Nowiny, 29.V.2003
Centrum Kwiatkowskiego 
Od 16 maja br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pod patronatem medialnym 'Nowin', działa Centrum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (201 KB)


Super Nowości, 17.VI.2003
Kalkuluj, co studiować 
Nadszedł czas egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Dla niezdecydowanych to ostatni dzwonek do wykonania wyboru kierunków studiów. Generalna zasada, którą powinni się kierować, to pragmatyzm.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (606 KB) 


Super Nowości, 24.VI.2003
Internetowy portal służy podtrzymywaniu więzi z uczelnią 
Rozmowa z Marcinem Leszczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (302 KB)


Super Nowości, 15.VII.2003
Zachwyciły nas zajęcia z amerykańskimi profesorami
 
W ramach szerokiej współpracy z Purdue University w USA (uczelnią stowarzyszoną z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) studenci kierunku informatyka i ekonometria WSIiZ uczestniczyli w cyklu warsztatów z zakresu grafiki komputerowej.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (325 KB)


Nowiny, 22.VII.2003
Studencki pub 
Od 16 lipca w kamieniczce 'pod siedemnastką' na rzeszowskiej starówce działa 'Indeks' - klub studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (208 KB)


Super Nowości, 29.VII.2003
Nie ma dobrych absolwentów bez mocnej kadry 
'W Uniwersytecie Jagiellońskim zrodziła się inicjatywa uchwały, której ideą jest związanie samodzielnych pracowników naukowych z jedną konkretną uczelnią. Jak pan ocenia te inicjatywę?' - pyta Jacek Stachiewicz podczas rozmowy z prof. WSIiZ dr. hab. inż. Tadeuszem Pomiankiem - rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (563 KB)


Nowiny, IX.2003
Bez przerwy trzeba się uczyć 
Większość absolwentów szkół wyższych chce się kształcić dalej. W naszym regionie obszerną i przystosowaną do oczekiwań rynku pracy ofertę z zakresu studiów podyplomowych posiada Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (342 KB) 


Super Nowości, 02.IX.2003
Europejskie certyfikaty językowe w rzeszowskiej WSIiZ 
Centrum Języków Obcych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskało akredytację na przeprowadzanie egzaminów językowych zapewniających otrzymanie europejskich certyfikatów językowych (The European Language Certificates - TELC).

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (624 KB) 


Nowiny, 20.X.2003
Otwarci na Europę 
Rzeszów. - Żyjemy w czasach o niespotykanej dynamice, profity z życia we wspólnej Europie będą mieli ci, którzy postawili na przedsiębiorczość i innowacje - mówi rektor, prof. dr hab. Tadeusz Pomianek, inaugurując w piątek nowy rok akademicki w tej największej w regionie uczelni niepaństwowej.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (323 KB)


Nowiny, 22.X.2003
Trzeba robić interesy z Iranem. 
Polakom sprzyja sytuacja, że Irańczycy nie rozpoznają europejskich marek mamy więc szansę wypromować tam własną - rozmowa z Piotrm Kłodkowskim, dyrektorem Instytutu Badań Nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (659 KB) 


Dziennik Polski, 27.X.2003
Boston bliżej Rzeszowa 
W minionym tygodniu w Rzeszowie gościli wydawcy polonijnego dwutygodnika 'Biały Orzeł' z Bostonu (USA). W czasie wizyty w stolicy Podkarpacia zapadły m.in. decyzje o zorganizowaniu praktyk studenckich dla słuchaczy kierunku dziennikarstwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (385 KB) 


Wiadomości TVP, 24.XI.2003
Nowocześnie o uczelniach 
Elektroniczny indeks, karta egzaminacyjna i legitymacja mogą wkrótce znaleźć się w kieszeni każdego studenta. System elektronicznego zarządzania uczelniami zaprezentowano podczas zorganizowanej w Warszawie konferencji 'Nowoczesna Uczelnia'.

Zobacz materiał prasowy w sieci. 


Dziennik Polski, 16.XII.2003
Aktywność i Przedsiebiorczość 
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt pt. 'Podkarpacka Akademia Młodych'.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (89 KB)


Nowiny, 16.XII.2003
Kultura orientu 
Kobieta jak na statku jest kapitanem od którego zależy kierunek i bezpieczeństwo.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (392 KB)


Nowiny, 30.XII.2003
Podróże do świata uczuć 
W galerii sztuki rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania duże zainteresowanie wzbudza wystawa prac Marii Paszczyńskiej.

Zobacz zeskanowany materiał prasowy. (119 KB)


 

 

opublikowano: 9 czerwca 2005 14:38

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry