REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


 

kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
2.
Biochemia
3.
Biostatystyka
4.
Demografia
5.
Ekonomia
6.
Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
7.
Epidemiologia
8.
Fizjologia
9.
Język obcy
10.
Komunikacja międzykulturowa
11.
Kwalifikowana pierwsza pomoc
12.
Międzynarodowe problemy zdrowia
13.
Mikrobiologia
14.
Nadzór sanitarno epidemiologiczny
15.
Nauka o człowieku
16.
Ochrona środowiska i zdrowie środowiskowe
17.
Ochrona własności intelektualnej
18.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
19.
Organizacja ratownictwa medycznego
20.
Podstawy prawa
21.
Podstawy zdrowia publicznego
22.
Polityka społeczna i zdrowotna
23.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
24.
Propedeutyka medycyny
25.
Przedmiot do wyboru I
26.
Przedmiot do wyboru II
27.
Psychologia
28.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
29.
Socjologia zdrowia i medycyny
30.
System prawny i ochrona zdrowia w UE
31.
Szkolenie BHP
32.
Technologia informacyjna*
33.
Tutorial I
34.
Tutorial II
35.
Tutorial III
36.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
37.
Wychowanie fizyczne
38.
Żywienie człowieka
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Kosmetologia ogólna


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Alergologia z immunologią
2.
Biofizyka
3.
Biologia z genetyką
4.
Chemia kosmetyczna
5.
Dermatologia
6. Eksploatacja sprzętu i urzadzeń kosmetycznych
7.
Estetyka
8.
Farmakologia
9.
Higiena
10.
Histologia
11.
Kosmetologia pielęgnacyjna
12.
Kosmetologia upiększająca
13. Perfumeria i rośliny kosmetyczne
14.
Podstawy fizjoterapii i masażu
15.
Podstawy receptury kosmetycznej
16.
Seminarium dyplomowe
17. Towaroznawstwo produktów kosmetycznych

 


Specjalność: Promocja zdrowia z fizjoterapią


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biofizyka
2.
Biologia medyczna
3.
Biomechanika kliniczna i ergonomia
4.
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
5.
Eksploatacja urządzeń fitness
6.
Fizjologia człowieka
7.
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej
8.
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
9.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
10.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii
11.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii
12.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii
13.
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i psychiatrii
14.
Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie
15.
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmononologii
16.
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
17.
Fizjoterapia ogólna
18.
Fizykoterapia
19.
Gimnastyka z ogólną metodyką nauczania. ruchu
20.
Kinezjologia
21.
Kinezyterapia
22.
Masaż leczniczy
23.
Medycyna fizykalna
24.
Metodyka wychowania fizycznego
25.
Niekonwencjonalne metody terapii
26.
Patofizjologia ogólna
27.
Pedagogika
28.
Pływanie z kinezyterapią w środowisku wodnym
29.
Podstawy fizjoterapii w reumatologii
30.
Podstawy fizjoterapii klinicznej
31.
Podstawy fizjoterapii w chirurgii
32.
Podstawy fizjoterapii w geriatrii, psychiatrii i intensywnej terapii
33.
Podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
34.
Podstawy fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii
35.
Podstawy fizjoterapii w neurologii
36.
Podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
37.
Podstawy fizjoterapii w pediatrii
38.
Podstawy hipoterapii
39.
Podstawy wellness
40.
Promocja zdrowia
41.
Psychoterapia
42.
Rekreacja sport i turystyka integracyjna
43.
Seminarium dyplomowe
44.
Socjoterapia
45.
Terapia manualna
46.
Wellness środowiskowy i w miejscu pracy
47.
Zaopatrzenie ortopedyczne
48.
Zespołowe gry sportowe

 


Specjalność: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aparatura i sprzęt medyczny
2.
Europejskie prawo pracy i polityka socjalna
3.
Finanse publiczne
4.
Kierowanie zespołami ludzkimi
5.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
6.
Podstawy finansów
7.
Podstawy marketingu
8.
Podstawy rachunkowości
9.
Prawo gospodarcze
10.
Prawo w ochronie zdrowia
11.
Seminarium dyplomowe
12.
System ubezpieczeń w UE
13.
Systemy zdrowotne na świecie
14.
Zamówienia publiczne w UE
15.
Zarządzanie
16.
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
17.
Zarządzanie projektami
18.
Zarządzanie strategiczne
19.
Zastosowanie informatyki w ochronie zdrowia

 

 


Specjalność: Ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dzieci upośledzone i niepełnosprawne
2.
Ocena stanu zdrowia populacji osób starszych
3.
Opieka długoterminowa i opieka hospicyjna, problemy uporczywej terapii
4.
Opieka socjalna w Unii Europejskiej nad społeczeństwem starzejącym się i niepełnosprawnym
5.
Państwo wobec populacji osób starszych i niepełnosprawnych
6.
Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
7.
Problemy socjo-demograficzne, ocena geriatryczna oraz możliwości profilaktyczne w wieku podeszłym
8.
Psychologiczne aspekty starości
9.
Rehabilitacja w wybranych chorobach ludzi starszych
10.
Seminarium dyplomowe
11.
Typowe choroby starzejącego się społeczeństwa
12.
Wiadomości o lekach i dietach
13.
Wprowadzenie do ochrony zdrowia niepełnosprawnych i starszych
14.
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, stany nagłe w geriatrii

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
2.
Biochemia
3.
Biostatystyka
4.
Demografia
5.
Ekonomia
6.
Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia
7.
Epidemiologia
8.
Etyka
9.
Filozofia
10.
Fizjologia
11.
Język obcy
12.
Kwalifikowana pierwsza pomoc
13.
Międzynarodowe problemy zdrowia
14.
Mikrobiologia
15.
Nadzór sanitarno epidemiologiczny
16.
Nauka o człowieku
17.
Ochrona środowiska i zdrowie środowiskowe
18.
Ochrona własności intelektualnej
19.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
20.
Organizacja ratownictwa medycznego
21.
Podstawy prawa
22.
Podstawy zdrowia publicznego
23.
Polityka społeczna i zdrowotna
24.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
25.
Propedeutyka medycyny
26.
Psychologia
27.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
28.
Socjologia zdrowia i medycyny
29.
Szkolenie BHP
30.
Technologia informacyjna*
31.
Tutorial I
32.
Tutorial II
33.
Tutorial III
34.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
35.
Żywienie człowieka
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 

 


 

Specjalność: Kosmetologia ogólna


 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Alergologia z immunologią
2.
Biofizyka
3.
Biologia z genetyką
4. Eksploatacja sprzętu i urządzeń kosmetycznych
5.
Chemia kosmetyczna
6.
Dermatologia
7.
Estetyka
8.
Farmakologia
9.
Higiena
10.
Histologia
11.
Kosmetologia pielęgnacyjna
12.
Kosmetologia upiększająca
13. Perfumeria i rosliny kosmetyczne
14.
Podstawy fizjoterapii i masażu
15.
Podstawy receptury kosmetycznej
16.
Seminarium dyplomowe
17. Towaroznawstwo produktów kosmetycznych

 

 


Specjalność: Promocja zdrowia z fizjoterapią


 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Biofizyka
2.
Biologia medyczna
3.
Biomechanika kliniczna i ergonomia
4.
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe
5.
Eksploatacja urządzeń fitness
6.
Fizjologia człowieka
7.
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej
8.
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych
9.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
10.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii
11.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii
12.
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii
13.
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i psychiatrii
14.
Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie
15.
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmononologii
16.
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
17.
Fizjoterapia ogólna
18.
Fizykoterapia
19.
Gimnastyka z ogólną metodyką. nauczania ruchu
20.
Kinezjologia
21.
Kinezyterapia
22.
Masaż leczniczy
23.
Medycyna fizykalna
24.
Metodyka wychowania fizycznego
25.
Niekonwencjonalne metody terapii
26.
Patofizjologia ogólna
27.
Pedagogika
28.
Pływanie z kinezyterapią w środowisku wodnym
29.
Podstawy fizjoterapii w reumatologii
30.
Podstawy fizjoterapii klinicznej
31.
Podstawy fizjoterapii w chirurgii
32.
Podstawy fizjoterapii w geriatrii, psychiatrii i intensywnej terapii
33.
Podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
34.
Podstawy fizjoterapii w kardiologii i pulmonologii
35.
Podstawy fizjoterapii w neurologii
36.
Podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
37.
Podstawy fizjoterapii w pediatrii
38.
Podstawy hipoterapii
39.
Podstawy wellness
40.
Promocja zdrowia
41.
Psychoterapia
42.
Rekreacja sport i turystyka integracyjna
43.
Seminarium dyplomowe
44.
Socjoterapia
45.
Terapia manualna
46.
Wellness środowiskowy i w miejscu pracy
47.
Zaopatrzenie ortopedyczne
48.
Zespołowe gry sportowe

 


Specjalność: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aparatura i sprzęt medyczny
2.
Europejskie prawo pracy i polityka socjalna
3.
Finanse publiczne
4.
Kierowanie zespołami ludzkimi
5.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
6.
Podstawy finansów
7.
Podstawy marketingu
8.
Podstawy rachunkowości
9.
Prawo gospodarcze
10.
Prawo w ochronie zdrowia
11.
Seminarium dyplomowe
12.
System ubezpieczeń w UE
13.
Systemy zdrowotne na świecie
14.
Zamówienia publiczne w UE
15.
Zarządzanie
16.
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
17.
Zarządzanie projektami
18.
Zarządzanie strategiczne
19.
Zastosowanie informatyki w ochronie zdrowia

 

 


Specjalność: Ochrona zdrowia niepełnosprawnych i starszych


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dzieci upośledzone i niepełnosprawne
2.
Ocena stanu zdrowia populacji osób starszych
3.
Opieka długoterminowa i opieka hospicyjna, problemy uporczywej terapii
4.
Opieka socjalna w Unii Europejskiej nad społeczeństwem starzejącym się i niepełnosprawnym
5.
Państwo wobec populacji osób starszych i niepełnosprawnych
6.
Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
7.
Problemy socjo-demograficzne, ocena geriatryczna oraz możliwości profilaktyczne w wieku podeszłym
8.
Psychologiczne aspekty starości
9.
Rehabilitacja w wybranych chorobach ludzi starszych
10.
Seminarium dyplomowe
11.
Typowe choroby starzejącego się społeczeństwa
12.
Wiadomości o lekach i dietach
13.
Wprowadzenie do ochrony zdrowia niepełnosprawnych i starszych
14.
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, stany nagłe w geriatrii

 

opublikowano: 15 grudnia 2008 07:54

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry