Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Ekonomii


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Koła naukowe działające przy Katedrze

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: I piętro, pok. A108 i A109, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-34

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jan Sulmicki

Sekretarz Katedry: mgr Elżbieta Tarnawska


 

Dyżury w Katedrze:

 

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedzałek

8:00 – 13:00

Wtorek

9:00 – 15:00

Środa

9:00 – 13:00

Czwartek

9:00 – 13:00

Piątek

9:00 – 13:30

 

 

 


 

Pracownicy Katedry:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail notka biograficzna
prof. dr hab. Jan Sulmicki

www

zobacz

prof. dr hab. Antoni Fajferek    

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Bugaj

     
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Gorczyca

www

zobacz

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mickiewicz      
dr Marta Czyżewska

www

zobacz

dr Anna Miarecka

www

zobacz

mgr Wojciech Pitura

www

zobacz

mgr Elżbieta Tarnawska

www

zobacz

mgr Agnieszka Tomaka

www

zobacz

mgr Beata Walawender

www

zobacz

 

 

Konsultacje pracowników Katedry w semestrze letnim 2008/2009:

 

prof. dr hab. Jan Sulmicki

 • sobota - 28.03, 09.05 - godz. 8:30-10:30 - pok. A108 lub A109
 • sobota - 06.06. - godz. 12:50-14:20 - pok. A108 lub A109

 

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Bugaj

 • piatek 27.02, 13.03, 27.03, 17.04, 08.05, 22.05, 05.06 - godz. 16:30-17:30 - pok. A109

 

dr Marta Czyżewska

 • wtorek - godz. 8:30-10:30 - A245

 

dr Anna Miarecka

 • piatek - godz. 9:00-10:30 - pok. A109

 

mgr Wojciech Pitura

 • czwartek - godz. 9:00-11:00 - pok. A109
 • niedziela (tydzień B) - godz. 12:40-13:40 - pok. A109

 

mgr Elżbieta Tarnawska

 • środa - godz. 9:00-10:30 - pok. A109

 

mgr Agnieszka Tomaka

 • poniedziałek - godz. 8:30-10:30 - pok. A245

 

mgr Beata Walawender

 • wtorek 17.02, 3.03, 17.03, 31.03, 21.04, 12.05, 26.05 - godz. 12:00-12:40 - pok. A109
 • niedziela 1.03, 15.03, 29.03, 10.05, 24.05, 7.06 - godz. 12:40-13:40 - pok. A109

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
mgr Małgorzata Janiec  
dr Alfred Szydełko  
mgr Marcin Więcek  
mgr Katarzyna Wozowicz  

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • IAccounting
 • Analiza komparatywna rozwoju krajów Unii Europejskiej
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Budżetowanie projektów
 • Ekonomia
 • Ekoniomia Międzynarodowa
 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia księgipodatkowej
 • Funkcjonowanie rynku pracy - aspekty prawne i ekonomiczne
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia polityczna i gospodarcza Europy
 • Gospodarka buzetowa
 • Hystoria mysli ekonomicznej
 • Instytucje gospodarki rynkowej
 • Koniunktura gospodarcza
 • Makroekonomia
 • Marketing gmin i regionów
 • Metody wyceny nieruchomości
 • Miedzynarodowe rozliczenia finansowe
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Mikroekonomia
 • Modelowanie informacyjnych systemów rachunkowości wg MSR
 • Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
 • Podstawy ekonomii cywilizacji zachodniej
 • Podstawy rachunkowości
 • Polityka ekonomiczna
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość małej firmy
 • Rachunkowość menadżerska
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • System informacyjny rachunkowości
 • Transformacja gospodarcza jako studium przypadku zmian instytucjonalnych
 • Wykład monograficzny
 • Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
 • Zasady prowadzenia ksiąg popdatkowych
 • Życie gospodarcze

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:
 1. Globalność a lokalność
 2. Możliwości poprawy sytuacji mieszkaniowej w kontekście finansowych uwarunkowań makroekonomicznych oraz zdolności kredytowej gospodarstw domowych
 3. Internacjonalizacja a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa podkarpackiego
 4. Zarządzanie informacją kosztową w praktyce funkcjonowania jednostek organizacyjnych
 5. Venture capital jako źródło finansowania innowacji
 6. Rachunek kosztów działalności badawczo- rozwojowej
 7. Wpływ czynników konkurencyjności na rozwój niepublicznych szkół wyższych w województwie podkarpackim
 8. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na transfer technologii
 9. Optymalizacja struktury kapitałowej w spółce akcyjnej
 10. Rachunkowo - finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w województwie podkarpackim
 11. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej

   

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Potencjał rozwojowy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim w aspekcie wykorzystania środków unijnych
 • Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w województwie podkarpackim

 

 


 

Koła naukowe działające przy Katedrze:

 

 

 


opublikowano: 2 marca 2009 11:32

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry