O UCZELNI :: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Prowadzący współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę

Koła naukowe działające przy Katedrze

 

 

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: budynek główny, II piętro pok. RA226, RA227 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-14-63 (p. RA226); 866-12-97 (p.RA227).

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

konsultacje dla studentów: czwartek, 15:00 - 16:00, Rektorat

Sekretarz Katedry: mgr Iwona Leonowicz - Bukała

 

Od roku akademickiego 2007/2008 z dotychczasowej Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej wyodrębniona została Katedra Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów oraz Samodzielny Zakład PR i Samodzielny Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym.

 

 

 

Dyżury w Katedrze:

 

Dzień tygodnia

Godziny

Poniedziałek

13.00-14.00

Wtorek

11.00-14.00

Środa

11.00-14.00

Czwartek

11.00-14.00

Piątek

11.00-12.00

Sobota

w godzinach zajęć
pracowników

Niedziela

w godzinach zajęć
pracowników

 

 

 

Pracownicy Katedry:

 

Pracownik Strona
pracownika
e-mail

Notka

biograficzna

prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

www

doc

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar

-

-

doc

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Chrobak

-

doc

prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz

-

-

-

dr Rafał Polak

www

doc

dr Paweł Przywara

www

doc

 

-

 

 

dr Anna Siewierska – Chmaj

www

doc

dr Tadeusz Gardziel

-

doc

dr Maciej Ulita

www

-

mgr Łukasz Błąd

www

doc

mgr Anna Czyżyk – Cyzio

www

doc

mgr Anna Martens

 

doc

mgr Iwona Leonowicz - Bukała

 

 

mgr Monika Struck

 

 

mgr Katarzyna Kadaj - Kuca

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący współpracujący z Katedrą:

 

Pracownik

Strona
pracownika
e-mail

Notka

biograficzna

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna – Ignatowicz

 

www

 

doc

dr Henryk Pietrzak

 

doc

dr Paweł Kuca

 

doc

mgr Adam Głaczyński

 

doc

mgr Aleksandra Zioło

 

 

mgr Krzysztof Powrózek

 

doc

mgr Jolanta Zaręba

 

doc

mgr Mariola Pikor

 

 

mgr Marta Wojtowicz - Błąd

 

 

 

 

 

 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

Pracownicy i współpracownicy KDiKS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

 • Agencje prasowe i praca z serwisem informacyjnym
 • Dykcja i zasady poprawnej wymowy
 • Etyka dziennikarska
 • Filozofia
 • Główne nurty w literaturze światowej i polskiej XX wieku
 • Historia kultury i sztuki
 • Historia prasy i mediów na świecie
 • Historia prasy i mediów w Polsce
 • Kształtowanie i badanie opinii publicznej
 • Kultura i cywilizacje
 • Logika z semiotyką
 • Marketing polityczny
 • Media lokalne i środowiskowe
 • Media relations
 • Metody badań medioznawczych
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Podstawy ekonomii - życie gospodarcze
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy politologii
 • Polski system polityczny
 • Prawo prasowe
 • Psychologia społeczna
 • Publicystyka społeczno-polityczna
 • Reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
 • Retoryka i gatunki dziennikarskie
 • Socjologia
 • Socjologia kultury
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Stylistyka i kultura języka
 • Techniki reklamy
 • Tutorial
 • Warsztat fotograficzny i filmowy
 • Warsztat prasowy
 • Warsztat publicystyczny
 • Warsztat radiowy
 • Warsztat reklamy i public relations
 • Warsztat reportera
 • Warsztat telewizyjny
 • Warsztaty wielokulturowe
 • Współczesne media w Polsce z lektoratem prasy krajowej
 • Współczesne media na świecie z lektoratem prasy zagranicznej
 • Wstęp do nauki o komunikowaniu
 • Zastosowanie komputera w pracy dziennikarskiej
 • Zintegrowane komunikowanie marketingowe
 • Źródła informacji dla dziennikarza

 

 

 

 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

Zestawienie zawiera inforamacje o działalnosci naukowo - badawczej KDiKS z okresu przed jej reorganizacją w październiku 2007.

 

   • Główne kierunki badań:

     

 • Teoria, praktyka, etyka kształcenia dziennikarzy
 • Media lokalne a demokracja lokalna
 • Public Relations
 • Społeczny wymiar Internetu
 • Szkolnictwo wyższe
 • Marketing polityczny

 

 

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim

 

Projekt "Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby - nowe standardy", realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.Celem projektu jest zbadanie opinii i propozycji zmian w systemie kształcenia dziennikarzy i specjalistów ds. komunikacji społecznej w Polsce oraz porównanie ich z doświadczeniami norweskimi. Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.badaniadziennikarstwa.wsiz.rzeszow.pl

 

Archiwum

   

 • „Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie”.
  Zespół realizujący A. Rozmus, A.Ordon, A.Dzidzik, J.NowakowskaTermin od 01.09.2005 - 30.06.2006
  Opis badań:§ analiza zmian w szkolnictwie wyższym§ diagnoza obecnej sytuacji szkolnictwa w Polsce§ monitoring sytuacji ekonomiczno-prawnej szkolnictwa w Polsce§ analiza trendów w nauczaniu na poziomie wyższym w Polsce i na świecieTemat badawczy realizowany poprzez szczegółowe analizy i raporty z badań, uwieńczone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi.·
 • „System powszechnej odpłatności za studia w dyskusji medialnej”Realizacja: J. NowakowskaTermin od 01.09.2005 - 30.06.2006Przygotowanie raportu dotyczącego monitoringu informacji medialnych, które zostały dostarczone przez firmę Press – Service na zlecenie naszej Uczelni. Monitoring jest ukierunkowany na problem obowiązkowej odpłatności za studia.·
 • „Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowych”.Zespół realizujący: A. Rozmus, A. Ordon.Termin od 01.09.2005 - 31.12.2005Cel: Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowychZakres: uczelnie niepaństwowe, ogólnopolskie badania w ramach grantu wewnętrznegoMetodyka:- opracowanie ankiety dotyczącej preferencji przez maturzystów z 2005 r. wyboru szkół wyższych,- opracowanie i rozesłanie ankiety do reprezentacyjnej próby szkół średnich w każdym województwie,- opracowanie statystyk i wniosków wynikających z wyników ankiety; raport.·
 • „Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych”.Zespół realizujący: A. Rozmus, A. OrdonTermin realizacji od 01.09.2005 - 31.12.2005Cel: Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych.Zakres: uczelnie niepaństwowe, ogólnopolskie badania w ramach grantu wewnętrznegoMetodyka:- opracowanie ankiety elektronicznej dotyczącej tożsamości wyższych szkół niepaństwowych;- dystrybucja ankiety wśród pracowników naukowo-dydaktycznych szkół niepaństwowych,- koordynowanie ankiety (rozmowy telefoniczne z koordynatorami ankiet w każdej z uczelni)·
 • „Scenariusz zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce”.Realizacja: A. RozmusTermin realizacji od 01.09.2005 - 30.06.2006Opracowanie możliwych strategii finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce.·
 • "Wizerunek urzędów miasta Rzeszowa".Drugie badanie z cyklu, realizowane w styczniu i lutym 2006 roku. Próba badawcza: 500 klientów urzędów w Rzeszowie. Metoda badań - wywiad kwestionariuszowy, badania ilościowe.· "Public Relations w przedsiębiorstwach. Metody efektywności działań PR".Badania zarówno ilościowe jak i jakościowe, prowadzone przez Zakład PR systematycznie, cykl realizowany od grudnia 2005.·
 • „Wizerunek rzeszowskich urzędów 2006".·
 • Realizacja grantu promotorskiego przyznanego przez MNiI – Społeczna przestrzeń Internetu, 1 H02E 047 28.

 

 

 

 

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę:

 

Cykl seminariów poświęconych tematyce dziennikarskiej, mediom.

Doroczny Kongres PR

 

 

Konferencje realizowane w roku akademickim 2008/2009

 

 • InternetBeta2009 - czyli najnowsze trendy w sieci i kierunki rozwoju. Pierwsza ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna - 27 - 29 maja 2009 - konferencja przygotowywana przez Katedrę Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów we współpracy z pracownikami KDiKS.

   

   

Archiwum konferencji

 

 • Konferencja Kierunek 2,0. Najnowsze trendy w sieci - 2007
 • konferencja: Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie - 2005·
 • konferencja: Media i Polityka – kwiecień 2006.·
 • konferencja: Media lokalne a demokracja lokalna – październik 2004·
 • I Kongres PR 2002
 • II Kongres PR 2003
 • III Kongres PR 2004
 • IV Kongres PR 2005
 • V Kongres PR 2006
 • VI Kongres PR 2007

   

  • Seminarium „Prawo o szkolnictwie wyższym” prof. Stanisława Waltosia. Celem tego interdyscyplinarnego seminarium jest:

  a. przybliżyć jego uczestnikom problematykę prawną, socjologiczną i historyczną nowego prawa o szkolnictwie wyższym i równocześnie wciągnąć ich do twórczego studiowania tej problematyki;

  b. doprowadzić do powstania szerokiego zespołu autorskiego składającego się z młodych nauczycieli akademickich WSIiZ w Rzeszowie przygotowujących na kolejne posiedzenia referaty,

  c. uwieńczyć tę pracę powstaniem zbiorowego opracowania kwalifikującego się do publikacji.

 

 

 

 

Pod opieką Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej znajdują się:

 

 • Filmowe Koło Naukowe - opiekunowie - dr Marcin Szewczyk, mgr Olga Kurek
 • Magazyn Studencki Pressja - opiekun mgr Anna Martens
 • Portal studencki studentcafe.pl - red. naczelna - mgr katarzyna Kadaj - Kuca (www.studentcafe.pl)

 

 

 

 

Informacje o konsultacjach pracowników i współpracowników Katedry
w semestrze zimowym 2008/2009:

 

 

 

 

NAZWISKO PROWADZĄCEGO

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

POKÓJ

prof. dr hab. Jerzy Chłopecki

czwartek

15:00 - 16:00

Rektorat

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Pelczar

wtorek

11:00 - 12:30

RA220A

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Chrobak

czwartek

12:30 - 14:00

RA227

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna - Ignatowicz

poniedziałek zjazdowy

8:00 - 8:45

RA226

prof. dr hab. Andrzej Andrusiewicz

poniedziałek

7:15 - 9:00

RA227

dr Rafał Polak

czwartek

9:00 - 11:00

RA226

dr Paweł Przywara

czwartek

11:40 - 13:40

RA227

dr Henryk Pietrzak

wtorek

11:00 - 13:00

RA227

dr Anna Siewierska - Chmaj

     

dr Tadeusz Gardziel

wtorek

15:15 - 16:00

Dziekanat, RA3

mgr Łukasz Błąd

czwartek

9:40 - 11:40

RA226

mgr Anna Czyżyk - Cyzio

-

-

-

mgr Anna Martens

wtorek

11:30 - 13:30

RA227

mgr Monika Struck

środa

czwartek

11:00-12:00

12:00 -13:00

RA227

mgr Iwona Leonowicz - Bukała

środa

weekendy

9:00 - 11:00

po zajęciach

RA226

mgr Katarzyna Kadaj - Kuca

wtorek

9:00 -11:00

RA227

dr Paweł Kuca

piątek

weekendy

9:30 - 10:30

przed zajęciami

Redakcja Super Nowości, ul. Podwisłocze

mgr Adam Głaczyński

dla 2LDD GC02

12.03

26.03

16.04

18.45 – 19.45

18.45 – 19.45

18.45 – 19.45

RA227

mgr Adam Głaczyński

dla 2LDZ GC02

19.04

07.06

15.30 – 16.30

15.30 – 16.30

RA227

mgr Aleksandra Zioło

     

mgr Krzysztof Powrózek

 

 

RA227

mgr Jolanta Zaręba

     

mgr Mariola Pikor

     

mgr Marta Wojtowicz - Błąd

sobota

18:50 - 19:05

RA226

dr Maciej Ulita

środa

czwartek

14:30 - 15:30

RA205

 

Inne konsultacje:

mgr Jolanta Zaręba - konsultacje do Warsztatu telewizyjnego

 

16.03,  19.30 – 20.15; 18.03, 19.30 – 20.15; 25.03, 19.30 – 20.15; 30.03,  19.30 – 20.15; 08.04, 19.30 – 20.15;20.04,  19.30 – 20.15; 22.04, 19.30 – 20.15

 

 

 mgr Krzysztof Powrózek - konsultacje do Warsztatu telewizyjnego / p.227

 

 

18.04 /sobota/ 12:30 - 13:30

 
23.05 /sobota/ 12:30 - 13:30
 
06.06 /sobota/ 12:30 - 13:30
 
7.06 /niedziela/ 11:10 - 12:10
 

 

opublikowano: 29 maja 2009 08:06

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry