Strona główna


Strona główna

Zakład Procesu Zarządzania


 


 

Pracownicy Zakładu:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka biograficzna
prof. nadzw.dr hab. inż. Tadeusz Pomianek

Strona WWW

zobacz

prof. nadzw. dr. hab. inż. Waldemar Karwowski  

zobacz

dr inż. Jan Andreasik  

zobacz

dr Krzysztof Feret

Strona WWW

zobacz

dr Jan Hermaniuk

Strona WWW

zobacz

dr Marian Krupa

Strona WWW

 
dr inż. Agata Szmulik

Strona WWW

zobacz

dr Grzegorz Wróbel

Strona WWW

zobacz

dr Jacek Strojny Strona WWW  

 

 


Pracownicy współpracujący z Zakładem:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka biograficzna
Mgr Teresa Wojtyło    

zobacz

Mgr Adam Piekara  

zobacz

Mgr Tomasz Pulewski    
Mgr Piotr Steczkiewicz    
Michał Tyrakowski    

 

 


 

Działalność dydaktyczna Zakładu:

 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Kierowanie Zespołami ludzkimi
 • Logistyka
 • Organizacja i zarządzanie
 • Podstawy zarządzania
 • Teoretyczne i praktyczne problemy kierowania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym

 

 


Działalność naukowo-badawcza Zakładu:

 

Główne kierunki badań:

Badania naukowe realizowane przez pracowników Zakładu Procesu Zarządzania skupiają się wokół następujących tematów badawczych:

 

 • Społeczeństwo informatyczne a nowoczesne systemy zarządzania
 • Metodologiczne podstawy nauk o zarządzaniu
 • Zarządzanie poprzez konflikt a strategie kształtowania wartości organizacji
 • Zarządzanie poprzez konflikt a strategie kierowania projektami informatycznymi klasy ERP
 • Odmienność kulturowa regionu inwestycji jako determinant implementacji japońskiego stylu zarządzania.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna japońskich inwestycji zagranicznych w Polsce
 • Polskie przedsiębiorstwa u progu nowej ekonomii
 • Ryzyko i niepewności w zarządzaniu firmą
 • Informatyczne systemy zarządzania jakością
 • Restrukturyzacja
 • Podejście procesowe do zarządzania
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Wartość przedsiębiorstwa i czynników wpływających na nią
 • Przedsiębiorczość

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Czas na pracę - praca na czas. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2004-10-30 - 2008-03-31)
 • System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo Zurbanizowanych. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL (2005-2008r)
 • Changes of Japanese Management Style In The Context of Its Implementation Into The Japanese Companies In Poland And Central East Europe
 • Koordynator projektu: Centrum Kobiet Biznesu
 • Do pracy bez słów, opracowanie materiałów szkoleniowych , w tym DL, przeprowadzanie szkoleń
 • Koordynator merytoryczny szkoleń w projekcie „System przeciwdziałania powstawania bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”.

 

   • Archiwum
 • Wpływ Internetu na zarządzanie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego
   
 • Strategies to overcome barriers to employment for the over 50s. Program Leonardo da Vinci (11.2002 -10.2004)
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego (RIS PODKARPACKIE). Komitet Badań Naukowych (1.04.2003 – 31.12.2004)
 • E-Ekonomia, opracowanie materiałów dydaktycznych (DL) z przedmiotów: Podstawy zarządzania oraz Kierowanie Zespołami Ludzkimi
   
 • Filozoficzne podstawy nauk o zarządzaniu
 • Filozofia marketingowego zarządzania MŚP – podstawą ich rozwoju
 • Kierunki doskonaleni zarządzania marketingowego
 • Postawy metodologiczne nauk o zarządzaniu

 

 


 

Pozostałe informacje o Zakładzie:

 

Termin i miejsce konsultacji:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
  wtorek 10:00- 12:00
  (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania)
  Biuro Rektora i Kanclerza, p. A 201
 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
  pok. 20,

Piątek 8:00-9:50

 • dr Krzysztof Feret
  pok. 213,
 • dr Jan Hermaniuk
  pok. 213,
  Piątek 9:45-11:45 
 • dr Marian Krupa
  pok. 213,
  Sobota 14:30- 16:30
 • dr inż. Agata Szmulik
  Dziekanat/2
  Środa 13.00-15.00
 • dr Grzegorz Wróbel
  pok. 213

     Wtorek 9:00-10:30

 

opublikowano: 23 października 2007 11:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry