Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Samodzielny Zakład Public Relations


 

Dyżury w Zakładzie

Pracownicy Zakładu

Działalność dydaktyczna Zakładu

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Zakład

Koła naukowe działające przy Zakładzie

Inne

 


 

Informacje o Zakładzie

 

Lokalizacja Zakładu: III piętro, pokój A302, Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-68, (017) 866-14-62

Kierownik Zakładu: dr Dariusz Tworzydło

Sekretarz Zakładu: mgr Małgorzata Wydrzyńska

 


 

Dyżury w Zakładzie:

 

 

Imię i Nazwisko

Dzień tygodnia Godziny konsultacji

dr Dariusz Tworzydło

Zakład Public Relations, pok. 302

Wtorek 11.30 - 13.20

mgr Zbigniew Chmielewski

Zakład Public Relations, pok. 302

Wtorek 14.00 - 16.00

mgr Anna Stocka - Wojtowska

Kielnarowa budynek główny, pok. 103A lub 103,109

Czwartek 13.25 - 15.25

 

 

 

 


 

Pracownicy Zakładu:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail

dr Dariusz Tworzydło

www.dtworzydlo.pl dtworzydlo@wsiz.rzeszow.pl
dr Robert Góra  
mgr Zbigniew Chmielewski  
mgr Anna Stocka - Wojtowska  
mgr Małgorzata Wydrzyńska  
lic. Aneta Małgorzata Walicka  

 

 

 


 

Działalność dydaktyczna Zakładu:

 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • public relations
 • prawne aspekty public relations
 • wewnętrzne aspekty public relations
 • badania marketingowe
 • zarządzanie sytuacją kryzysową
 • ekonomia
 • lobbying, sponsoring

 


 

Działalność naukowo-badawcza Zakładu:

 

 

   • Główne kierunki badań:

Powołany w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zakład Public Relations, realizuje następujące działania:

 

 

 

1. Badania - Macierz celów wizerunkowych i jej wykorzystanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i organizacją:

 • cel: analiza możliwości wykorzystania macierzy celów wizerunkowych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
  i organizacją,
 • zakres: przedsiębiorstwa i organizacje w całej Polsce,
 • metodyka: m.in. kwestionariusz ankietowy,
 • przewidywane efekty: system ekspercki, publikacje, doktorat, habilitacja.

2. Badania - Public relations w administracji samorządowej:

 • cel: wypracowanie modelu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla samorządu sprzyjającej kreowaniu wizerunku,
 • zakres: badania wytypowanych samorządów (gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska) z terenu Polski,
 • metodyka: kwestionariusz ankietowy dot. komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z wykorzystaniem Internetu, zastosowanie macierzy celów wizerunkowych
 • przewidywane efekty: zdiagnozowanie obecnej sytuacji komunikacyjnej i wizerunkowej samorządów i zlokalizowanie obszarów generujących problemy. Zaproponowanie na tej bazie, modelu sprzyjającego poprawie wizerunku samorządu.

 

 

3. Badanie wizerunku rzeszowskich urzędów:

 • cel: zdefiniowanie wizerunku rzeszowskich urzędów (porównanie wyników badań do ubiegłych lat),
 • zakres: rzeszowskie urzędy: Urząd Miasta, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, I Urząd Skarbowy, II Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe,
 • metodyka: kwestionariusz ankietowy,
 • przewidywane efekty: określenie obecnego wizerunku, zmian w stosunku do ubiegłych lat, wytyczenie kierunku działania urzędów w celu poprawy ich postrzegania przez społeczeństwo.

 

 

4. Badanie - Rola PR online w promocji samorządów:

 • cel: określenie stopnia wykorzystania narzędzi internetowych przez instytucje administracji publicznej i samorządy,
 • zakres: instytucje administracji publicznej i samorządy z całej Polski,
 • metodyka: kwestionariusz ankietowy,
 • przewidywane efekty: zdefiniowanie roli PR online w promocji samorządów, wytyczenie kierunków działań.

 

 

5. Przygotowywanie programów z zakresu public relations i komunikacji marketingowej na potrzeby WSIiZ (zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych jak i podyplomowych).

 

 

6. Przygotowanie grantów naukowych na badania z zakresu public relations.

 

 

7. Prowadzenie edukacji wizerunkowej wśród przedsiębiorstw na Podkarpaciu.

 

 

 

 

 

 

 

   • Archiwum:

 

 

 

 

 

 • „Złe praktyki”. Badania przeprowadzono w okresie 23-25 kwietnia 2008 roku podczas odbywającego się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Kongresu Public Relations. Populację badawczą stanowili wszyscy uczestnicy Kongresu, spośród których wyłoniła się próba 102 respondentów, którzy wypełnili przygotowany kwestionariusz ankietowy. Celem badań była identyfikacja praktyk, a także wskazanie stosunku do nich przedstawicieli branży w Polsce. plik.aspx
 • Public relations w małych i średnich firmach. Badania zostały przeprowadzone w marcu 2008 roku i ostatecznie do analizy przyjęto 202 ankiety. Celem badań było uzyskanie opinii przedsiębiorców z małych i średnich firm na temat zjawiska komunikacyjnego jakim jest public relations, a także określenie stopnia wykorzystania narzędzi PR w praktyce gospodarczej. plik.aspx
 • Marketing a public relations. Raport z badań- którego celem było uzyskanie opinii osób zajmujących się marketingiem na temat współpracy ze specjalistami i ekspertami public relations zatrudnionymi w tych samych firmach. Ostatecznie zebrano 146 ankiet. Badania przeprowadzono na przełomie styczeń- marzec 2008 r. plik.aspx
 • Wizerunek urzędów w Rzeszowie. Czwarta edycja badań realizowanych w lutym 2008 roku. Próba badawcza: 1 511 klientów urzędów w Rzeszowie. Metoda badań - wywiad kwestionariuszowy, badania ilościowe. plik.aspx
 • Badania - Analiza sfer zadaniowych public relations - Zakład przygotował i prowadzi zakrojone na razie na wojewódzką skalę (206 przedsiębiorstw) badania marketingowe z zakresu public relations. Zespół przeprowadził również w ramach tego samego projektu badania z zakresu focus group, na grupie studentów WSIiZ. Ten sam zespół przygotował i przeprowadził kolejne badania - eksperckie z 30 praktykami i naukowcami - specjalistami z zakresu public relations.

 

 

 


 

Konferencje i seminaria organizowane przez Zakład:

 

Kongres Public Relations - przedsięwzięcie zapoczątkowane w roku 2001, jest corocznie organizowane przez zespół pracowników naukowo - dydaktycznych WSIiZ w Rzeszowie.

 

   • Konferencje realizowane w bieżącym roku:

VIII Kongres Public Relations 2009

V Ogólnopolskie Seminarium Studenckie Public Relations

 


 

Koła naukowe działające przy Zakładzie:

 

 


 

Inne informacje o Zakładzie:

 

Zakład prowadzi praktyki dla studentów w ramach tematyki Public Relations.

opublikowano: 16 stycznia 2009 14:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry