Strona główna


Strona główna

Zakład Rekreacji


 

Dyżury w Zakładzie

Pracownicy Zakładu

Pracownicy współpracujący z Zakładem

Działalność dydaktyczna Zakładu

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Zakład

 

 

 

INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

Lokalizacja Zakładu: Pokój KH 202, Hala sportowa KH Piętro 2, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ

Telefon:(0-17) 86 61 347

Kierownik Zakładu: Prof. WSIiZ dr Jacek Biliński

 


 

DYŻURY W ZAKŁADZIE

Dzień tygodnia
Godziny
Poniedziałek
8:30 – 15:00
Wtorek
8:30 – 15:00
Środa
8:30 – 15:00
Czwartek
8:30 – 15:00
Piątek
8:30 – 15:00
Sobota
Tydzień (B) w przerwach
Niedziela
Tydzień (B) w przerwach

 

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

Pracownik
Strona WWW
pracownika
e-mail
notka
biograficzna
Prof. WSIiZ dr Jacek Biliński
Prof. WSIiZ dr hab. Ewa Dybińska
Mgr Jerzy Pająk
Dr Renata Grzywacz
Mgr Magdalena Skała
Mgr Grzegorz Opaliński
Mgr Iwona Pezdan-Śliż
Mgr Marta Przydział
Mgr Monika Tarnawska-Marszałek
Mgr Joanna Urbaniak  

Mgr Artur Szymański

 

 

PRACOWNICY WSPÓŁPRACUJĄCY Z ZAKŁADEM

Pracownik
Strona WWW
pracownika
e-mail
notka
biograficzna
Dr Dorota Ambroży
 
Mgr Małgorzata Bilińska-Książkiewicz
 
Mgr Maciej Biliński
 
 
Mgr Antoni Domino
 
Mgr Franciszek Gorczyca
 
Mgr Marian Granat
 
 
Mgr Jacek Lutak
 
Mgr Piotr Majcher
 
Mgr Robert Marszałek
 
Mgr Przemysław Matuła
 
 
Mgr Henryk Meder
Mgr Mariusz Michalczyk
 
 
Mgr Ryszard Pasternak
 
Mgr Marek Perłowski
 
 
Mgr Bartosz Piotrowski
 
Mgr Iwona Tabaczek-Bejster
 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ZAKŁADU

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Biznesplan biura podróży i hotelu;
 • Ćwiczenia terenowe
 • Geografia turystyczna,
 • Gry rekreacyjne
 • Higiena w turystyce i rekreacji
 • Krajoznawstwo,
 • Kultura fizyczna,
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Objazd turystyczny I
 • Objazd turystyczny II
 • Obozy (narciarstwo zjazdowe i żeglarstwo).
 • Obóz letni
 • Obóz letni - terenoznawstwo
 • Obóz zimowy
 • Obóz zimowy z turystyką kwalifikowaną
 • Obsługa klienta
 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
 • pedagogika czasu wolnego I i II;
 • Pływanie z elementami ratownictwa
 • Pływanie
 • Principles of hospitality and client service
 • Rytm, muzyka, taniec;
 • Seminarium licencjackie
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Turystyka grup nieprzystosowanych społecznie;
 • Wychowanie fizyczne
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Zajęcia praktyczne - turystyka kwalifikowana,
 • Zarządzanie gościnnością
 • Zespołowe gry sportowe

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ZAKŁADU

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Badania sprawności i wydolności fizycznej młodzieży akademickiej.
 • Historia ratownictwa wodnego w Polsce.
 • Historia kultury fizycznej w byłym województwie rzeszowskim.
 • Rozwój turystyki w okresie powojennym na ziemii rzeszowskiej

 

Archiwum

 • Budżet czasu wolnego społeczeństwa Podkarpacia.
 • Uczestnictwo młodzieży szkół gimnazjalnych w rekreacji ruchowej. Studium socjologiczne na przykładzie miasta Rzeszowa.
 • Inwentaryzacja akwenów województwa podkarpackiego z możliwością wykorzystania ich dla rekreacji.

 

 

KONFERENCJE I SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD

Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. 15 – 17 września 2005, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

 

 

 


 

opublikowano: 1 października 2007 08:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry