Strona główna


Strona główna

Zakład Promocji Zdrowia i Ekologii


 

Dyżury w Zakładzie

Pracownicy Zakładu

Pracownicy współpracujący z Zakładem

Działalność dydaktyczna Zakładu

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Zakład

Koła naukowe działające przy Zakładzie

 

 

 

INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

Lokalizacja Zakładu: Pokój nr 103, Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ, Budynek dyd. ''K''

Telefon: (0-17) 86 61 345

Kierownik Zakładu: prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa

 


 

 

DYŻURY W ZAKŁADZIE

Dzień tygodnia
Godziny
Poniedziałek
8:30 – 15:00
Wtorek
8:30 – 15:00
Środa
8:30 – 15:00
Czwartek
8:30 – 15:00
Piątek
8:30 – 15:00
Sobota
Tydzień (B) w przerwach
Niedziela
Tydzień (B) w przerwach

 

 

PRACOWNICY ZAKŁADU

Pracownik
Strona WWW
pracownika
e-mail
notka
biograficzna
prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa
Prof. dr hab. Ryszard Korczowski
Dr Helena Bartyzel-Lechforowicz
Dr Daria Sawaryn
Mgr Jadwiga Patryn-Stolarz
Mgr Beata Wysokińska

 

 

PRACOWNICY WSPÓŁPRACUJĄCY Z ZAKŁADEM

Pracownik
Strona WWW
pracownika
e-mail
notka
biograficzna
Prof. dr hab. Marek Koziorowski
 
Dr Marzanna Obrzut
 
 
Dr Wojciech Kądziołka
 
 
Dr Stanisław Wieczorek
Lek. med. Tomasz Magoń
Lek. med. Jerzy Klin
 
 
Lek. med. Beata Tworek
 
 
Mgr Małgorzata Latocha

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ZAKŁADU

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Anatomia człowieka
 • Dietetyka
 • Edukacja zdrowotna z higiena
 • Ekologia
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Ekonomika turystyki i rekreacji II
 • Fizjologia człowieka
 • Hipoterapia praktyczna
 • Hipoterapia
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Marketing w międzynarodowym obrocie turystycznym
 • Ochrona i kształtowanie środowiska
 • Podstawy technologii żywienia
 • Seminarium dyplomowe licencjackie i magisterskie
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne II
 • Zarządzanie jakością usług turystycznych

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ZAKŁADU

Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:

Ocena wiedzy wśród studentów na temat wpływu zagrożeń cywilizacyjnych i ekologicznych na zdrowie człowieka.

 

Archiwum

 • Wpływ hipoterapii na poprawę funkcji motorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Zagospodarowanie agroturystyczne powiatu krośnieńskiego.
 • Rola oraz znaczenie informacji turystycznej w Bieszczadach w opinii turystów.
 • Dokumentowanie i archiwizacja dziedzictwa kulinarnego Podkarpacia.
 • Badania środowiska przyrodniczego w Bieszczadach Zachodnich.
 • Rozwój turystyki transgranicznej w aspekcie społeczno-ekonomicznych przemian w województwie podkarpackim.

 

 

KONFERENCJE I SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD

 • Sesja naukowa nt. "Jakość - Środowisko - Zdrowie człowieka" odbyła się 10 maja 2002 r. w Kielnarowej z udziałem pracowników naukowych WSIiZ oraz AE w Krakowie, UMCS w Lublinie oraz dyrektorów zakładów branży spożywczej z woj. podkarpackiego.
 • Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. 15 – 17 września 2005, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 

KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY ZAKŁADZIE


 

 

opublikowano: 2 października 2007 08:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry