УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ :: Експрес-інформація про УІТМ
Головна сторінка

Про наш Університет

Головна сторінка

Експрес-інформація про УІТМ

    

          Університет інформаційних технологій і менеджменту відкрито у березні 1996 року на підставі наказу Міністра Народної освіти Польщі. Його засновником є Товариство підтримки підприємництва у Жешові. УІТМ є недержавним навчальним закладом та освітньою організацією 'non profit', а це означає, що понадпланові прибутки з освітньої діяльності призначаються на інвестиції, завдяки чому Університет динамічно розвивається і належить до найсучасніших у Польщі.

 

          Університетом укладено низку угод про співпрацю та підтримку як з університетами, організаціями і фірмами у Польщі, так і багатьма партнерами з усього світу. Це дозволяє залучати до викладання у нашому Університеті найкращих спеціалістів і, водночас, дає можливість нашим студентам отримати доступ до найновіших технологій і програмного забезпечення та наукових досягнень Польщі і світу. Завдяки партнерським угодам наші студенти можуть продовжувати навчання на кваліфікаційному рівні магістра у багатьох відомих навчальних закладах, зокрема в Purdue University в США, а також після ліквідації різниці в програмах підготовки і в усіх вищих навчальних закладах Польщі. 


         Однією з найсильніших сторін Університету є наявність висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів. Сьогодні у нашому Університеті працює 412 викладачів, у тому числі 68 професорів та докторів наук, 115 кандидатів наук, 83 асистенти. Вони прийшли до нас з Польської Академії Наук, Головної вищої школи торгівлі у Варшаві, Варшавського та Яґелонського університетів, Гірничо-металургійної Академії у Кракові, Університету Марії К'юрі-Склодовської у Любліні, Жешівської політехніки та Жешівського Університету. Динамічно розвиваються і наші власні кадри - вже 212 осіб пов'язують свій науковий розвиток з УІТМ. Завдяки тому, що у нас викладають найкращі, пропонуємо нашим студентам широкий вибір спеціальностей та спеціалізацій, в тому числі і тих, які найбільше цікавлять працедавців. 


          Не зважаючи на невеликий період існування Університету, ми можемо гордитись багатьма його досягненнями - з року в рік займаємо все вищі місця в рейтингах вищих навчальних закладів Польщі, у всіх публічних оцінках, зокрема 'Polityka' i 'Wprost' визнали нас найкращим вищим недержавним навчальним закладом на Підкарпатті, наш Університет отримує численні нагороди та відзнаки. Однак справжнім підтвердженням престижу УІТМ і якості підготовки у ньому є зростаюча кількість студентів, яка складає понад 10 тисяч


         Університет впровадив distance learning, тобто можливість дистанційного навчання, що спричиняє зниження оплати для студентів, які виберають цю сучасну форму здобуття знань.

 

Видано: 13 лютого 2009 р. 15:23

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешoвi
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
tel. +48 17 866 12 82
Головна сторінкаДрукуватиПочаток сторінки