УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ :: Інформатика та економетрія
Головна сторінка

Освітні пропозиції УІТМ

Головна сторінка

Інформатика та економетрія

 

Бакалаврат

 

Навчання на цьому факультеті готує спеціалістів, котрі будуть підготовлені до праці на посадах, що вимагають застосування інструментів інформатики, беручи під увагу реалії управління підприємствами і великими економічними ситемами. Спеціальності на цьому факультеті постійно вдосконалюються та достосовуються до тенденцій в економіці.

Спеціальності:

 • Економічна інформатика
 • Адміністрація комп′ютерних систем та мереж

   

Можливі професії:

 • Спеціаліст комп′ютерних мереж

 • Адміністратор мережі LAN
 • Спеціаліст адміністрації локольної мережі (IT HelpDesk)
 • Аналітик інформаційних систем
 • Адміністратор баз даних
 • Спеціаліст маркетінгу в інтернеті
 • Спеціаліст розвитку інтернет-портів
 • Адмістратор мережі WAN

   

Інформаційні системи

Магістратура на цій спеціальності призначена перш за все для випускників-бакалаврів за напрямком ''Інформатика і економетрія" за спеціальністю ''Комп'ютерні системи та мережі''.

 

У програму навчання включено такі спеціальні дисципліни:

 • Операційні мережеві системи;
 • Програмування сторінок www;
 • Безпека електронних операцій;
 • Перетворення у технологіях користувач-сервер;
 • Бази даних Інтернету;
 • Інтелектуальні системи в Інтернеті;
 • Управління комп'ютерними системами і мережами;
 • Правничі аспекти інформатики;
 • Е-бізнес;
 • Нечіткі операційні системи;
 • Програмування макросів.

 

 

Iнформатичні глобальні мережі

Ця спеціальність дасть змогу студентам здобути теоритичні і практичні знання та вміння, які потрібні в процесі створення та керування сучасними інформаційними технологіями в глобальному масштабі. Студенти вивчають проблеми, пов'язані з менеджментом та створенням сучасних інформатичних аплікацій, а також ознайомлюються з проектуванням інформатичних мереж та систем.

 

В програмі цієї спеціальності студенти можуть вибрати такі спеціалізіції:

 • Керування комп'ютерними системами та мережами
 • Керування інформатичними проeктами

 

В програму навчання включені такі дисципліни:

 • інформатичні мережі;
 • комп'ютерні мережі;
 • безпека комп'ютерних мереж;
 • архітектура мереж та систем;
 • інженерія опрограмування;
 • керування інформатичними проектами;
 • проектування мереж та систем.

 

 

Інформаційні системи в економіці

Випускники цієї спеціальності набудуть сучасних, грунтовних знань у галузі принципів функціонування, технології і методики проектування сучасних інформаційних систем, структур систем інтерфейсів користувача, управління цими системами і їх збереженням. Випускники знайдуть працю всюди, де здійснюється проектування розширених інформаційних систем для потреб як е-бізнесу, так і дистанційної підготовки та освіти. Вони володітимуть також достатніми знаннями, щоб управляти такими системами та займатись науковими дослідженнями у цій області.

 

Під час навчання вивчаються спеціальні дисципліни:

 • Проектування інформаційних систем;
 • Інтерфейс користувача - методологія проектування;
 • Інтерфейс користувача у інформаційних вузлах (портах) Інтернету;
 • Компонентне програмне забезпечення;
 • Методологія ефективного програмування;
 • Інтелектуальні інформаційні системи;
 • Засоби проектування інформаційних систем;
 • Об'єктне програмування (вибрані мови);
 • Управління інформаційними системами.
Видано: 20 лютого 2009 р. 15:55

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешoвi
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
tel. +48 17 866 12 82
Головна сторінкаДрукуватиПочаток сторінки