Головна сторінка

З життя студентів

Головна сторінка

Стипендіальна система

 

Університет інформаційних технологій та менеджменту є одним з небагатьох ВНЗ в Польщі, який надає наукові стипендії не тільки студентам стаціонарної форми навчання, а й студентам заочної форми навчання. Ці стипендії є матеріальною нагородою, яка призначається студентам за результати в навчанні і за активну участь в житті Університету. В цьому році наш університет надав 3200 стипендій.

 

Система безплатних місць

Це система, яка спрямована до кандидатів, які розпочинають навчання на ступінь бакалавра, інженерське та повне магістерське навчання. Вже від І семестру кандидат може отримати стипендію у розмірі 100% або 50% оплати за навчання. Щоб бути прийнятим до цієі системи кандидат повинен набрати щонайменше 20 балів згідно атестату про повну загальну середню освіту, а також пройти додатковий кваліфікаційний тест.

 

Кожний студент, який не має польського громадянства може отримувати стипендію за результати в навчанні з власних фондів університету. Вже від І семестру навчання може отримати стипендію в розмірі 25%, 50% або 75% оплати за навчання. Розмір стипендіі залежить від загальноі середньоі оцінки за попередній семестр навчання. Додатково студент може отримати стипендію в розмірі 25% за активну участь у житті університету.

 

 

Тільки в нас студенти отримують стипендію за активність!!! Таким чином сформульовані стипендіальні принципи підтримують активних студентів, які користають з можливостей, що їм створює Університет, приймаючи участь у його науковому житті.

Стипендіальний фонд УІТМ є поповнюваний Освітнім фондом підприємництва (стипендії фонду призначені тільки для студентів денної форми навчання). Кожного року стипендії з цих джерел отримують понад 400 студентів.

Університет інформаційних технологій та менеджменту також створив стипендіальний фонд для здібної молоді гімназії і загальноосвітнього ліцею УІТМ.

 

Кожний студент, який має польське походження може отримати стипендію з Товариства Польськоі Вспульноти. Шестеро студентів, які навчаються в нашому університеті отримують такі стипендіі.


Індивідуальне навчання

 

Індивідуальний напрямок навчання є одним з елементів СП. Студенти, які проходять навчання за індивідуальним планом, навчаються за повною програмою. Одержують, однак, можливість складати екзамени та заліки за термінами, погодженими з викладачами-предметниками індивідуально. Це дозволяє на вивчення додаткових дисциплін за погодженням з науковим наставником і розширення знань у вибраному студентом напрямку. Індивідуальне навчання дозволяє на узгодження основного графіка навчального процесу з потребами студента і його майбутньої праці.

 

 

 

 

 

Видано: 17 лютого 2009 р. 15:38

Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешoвi
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
tel. +48 17 866 12 82
Головна сторінкаДрукуватиПочаток сторінки