Strona główna

Współpraca krajowa

Strona główna

Współpraca krajowa


Jedną z istotnych form działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jest współpraca z wieloma instytucjami w kraju. Władze Uczelni doceniają i wspierają współpracę zarówno z uczelniami i instytucjami naukowymi jak i jednostkami gospodarczymi. Współpraca dotyczy sfery naukowo-badawczej, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz doświadczeń, organizacji konferencji i seminariów, organizowania praktyk i staży studenckich, studiów podyplomowych i szkoleń. Pozwala ona na wspieranie procesu dydaktycznego przez najlepszych specjalistów z danej branży. Dzięki temu studenci WSIiZ na bieżąco poznają najważniejsze osiągnięcia naukowe.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania wspólnie z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu tworzy system, dzięki któremu studenci wszystkich trzech jednostek mogą korzystać z ofert partnerskich uczelni. 

 


Sieć współpracy AKADEMII CISCO
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

  


 

Od lat WSIiZ współpracuje m.in. z takimi instytucjami krajowymi, jak:

 

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
 • Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • Politechnika Krakowska,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
 • Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z siedzibą w Gdańsku,
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi,
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach,
 • Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów,
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu,
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
 • Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształcenia w Uczelniach Niepaństwowych STARS,
 • Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum,
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
 • Optimus Comfort sp. z o.o.,
 • Sun Microsystems Poland Sp. z o.o.,
 • Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu „OTREK”,
 • Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie,
 • Telewizja Polska S.A./Oddział w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Euromoney Polska S.A.,
 • Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO z siedzibą w Warszawie,
 • Instytut Informatyki Wydziału Matematyki,
 • Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP),
 • Media Biznes Sp. z o.o w Poznaniu (właściciel telewizji TV BIZNES),
 • „R-press” - Wydawca Gazety Codziennej „Nowiny”,
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie,
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu.  
opublikowano: 3 kwietnia 2008 13:39

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry