Biblioteki :: Bazy danych dostępne w sieci uczelnianej WSIiZ
Strona główna

Biblioteka WSIiZ

Strona główna

Bazy danych dostępne w sieci uczelnianej WSIiZ


Biblioteka posiada konsorcjalny dostęp do baz:

All following databases are accessible within the University network

Wejście do bazy EBSCO - w sieci lokalnej WSIiZ (available via WSIiZ NET)


 

Wejście do baz EBSCO - spoza sieci uczelnianej (wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników) / out of WSIiZ NET

EIFL Direct (Electronic Information for Libraries Direct) jest wspólnym projektem Instytutu Społeczeństwa Otwartego, OSI (Budapeszt) należącego do Fundacji Sorosa oraz Wydawnictwa EBSCO (EBSCO Publishing).

Bazy zawierają łącznie pełne teksty ponad 12. 000 czasopism naukowych, periodyków i gazet. Ponadto znajdują się w nich teksty 1.300 informatorów, broszur i innych publikacji, jak również streszczenia i indeksy do ponad 7.000 czasopism. Listy tytułów czasopism których pełne teksty stanowią zawartość w poszczególnych baz można obejrzeć i wydrukować w porządku alfabetycznym lub tematycznym z witryny elektronicznej Firmy EBSCO.

Pomoc techniczna, instrukcje obsługi, nowości

 

W ramach serwisu EBSCO udostępniane są następujące bazy dziedzinowe:

 

Academic Search Premier
Wielodyscyplinarna pełnotekstowa baza przeznaczona dla instytucji akademickich. Zawiera m.in. pełne teksty z ponad 4250 tytułów czasopism naukowych, z niemal wszystkich dziedzin wiedzy: humanistyki i nauk społecznych, edukacji, informatyki, inżynierii, językoznawstwa, literatury i sztuki, etnografii. Archiwa sięgają roku 1975. Baza aktualizowana na bieżąco.

Lista czasopism pełnotekstowych

 

AGRICOLA
Opracowana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą USA (NAL ) baza jest źródłem informacji bibliograficznych. Zawiera ok. 3600000 cytowań z czasopism, monografii, raportów, opisów oprogramowania i materiałów audiowizualnych. Zgromadzone dane dotyczą publikacji z dziedziny rolnictwa i dyscyplin pokrewnych: botaniki i zoologii , leśnictwa, entomologii, zasobów wodnych, ekonomiki rolnej, techniki rolniczej, produkcji rolnej, handlu produktami rolnymi i marketingu rolniczego, żywienia i gospodarki żywnościowej. Baza jest prowadzona od 1970 r.

 

BUSINESS SOURCE COMPLETE

Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 25.0000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.800 czasopism pełnotekstowych i ponad 600 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu oraz ponad 21.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw, ponad 20.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT.

 

Business Source Premier
Rozległy zbiór czasopism z dziedziny ekonomii, biznesu, zarządzania, finansów, rachunkowości, księgowości, i in. (od 1990 r.). Baza zawiera pełne teksty artykułów z ponad 2470 tytułów czasopism oraz abstrakty artykułów z ponad 3000 tytułów. Baza aktualizowana na bieżąco.

 

Clinical Pharmacology
Informacja o lekach, aktualnie dostępnych w USA, przeznaczona dla pacjenta. Monografie poszczególnych leków zawierają następujące dane: nazwa gatunkowa, opis, mechanizm działania, farmakokinetyka, wskazania, interakcje, skutki uboczne, sposób użycia i przechowywania, bibliografia.

 

ERIC
Bibliograficzna baza indeksująca i streszczająca amerykańskie czasopiśmiennictwo i badania naukowe z zakresu edukacji i pedagogiki (od 1989 r.), sponsorowana przez Departament Edukacji USA. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów wraz z abstraktami z ponad 980 tytułów czasopism, cytowania oraz ponad 2200 przeglądowych opisów wybranych tematów z odsyłaczami do bardziej szczegółowych informacji. Niektóre artykuły można oglądać w wersji pełnotekstowej. Baza aktualizowana kwartalnie.

 

Health Source: Consumer Edition
Źródło profesjonalnej informacji medycznej dla pacjentów. Baza zawiera m. in. teksty ponad 20 książek medycznych oraz artykuły z ponad 190 czasopism medycznych i abstrakty prawie 200 publikacji fachowych poświęconych tematom związanym ze zdrowiem, n.p. przewodnik po zasadach zdrowego żywienia, najnowsze odkrycia w leczeniu raka, zagadnienia związane z medycyną ogólną i sportową, pediatrią, kardiologią, geriatrią, onkologią, bakteriologią, farmacją i in. Baza aktualizowana na bieżąco.

 

Health Source: Nursing/Academic Edition
Baza zawiera m. in. pełne teksty artykułów z około 540 czasopism naukowych z wielu dyscyplin medycznych ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa, a także abstrakty z ponad 570 periodyków. Baza jest aktualizowana na bieżąco.

 

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa, zarządzania informacją i bibliometrii.

MasterFILE Premier
W bazie można znaleźć pełne teksty artykułów z ponad 1800 czasopism z różnych dyscyplin wiedzy (od 1990 r) oraz abstrakty artykułów z ponad 2500 czasopism (od 1984 r.). Baza aktualizowana na bieżąco.

 

MEDLINE
Największa na świecie bibliograficzna baza danych z szeroko pojętej biomedycyny. Tworzona przez amerykańską National Library of Medicine, dostarcza danych od 1966 r. i jest aktualizowana na bieżąco (miesięcznie). Zawiera dane bibliograficzne i abstrakty z ponad 4000 tytułów czasopism biomedycznych. Informacji z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej i innych dziedzin szukać można m. in. za pomocą tezaurusa klasyfikacji medycznej MeSH.

 

Newspaper Source
Baza zawiera pełne teksty artykułów z 212 tytułów regionalnych gazet z USA i 18 gazet międzynarodowych, wiadomości agencyjne z 14 agencji prasowych z różnych części świata (wersja anglojęzyczna). Ponadto indeksuje i streszcza artykuły z 5 tytułów ogólnokrajowych z USA. Baza aktualizowana na bieżąco.

 

Regional Business News
Pełnotekstowa baza wiadomości agencyjnych z całego świata, nadsyłanych przez takie agencje jak A&G Information, Africa News Service, Inter Press Service, Resource News International, South American Business, M2 Communications, PR Newswire, Business Newswire, Canadian Corporate News, News Bytes News Network i Phillips Business Information Highlights. Informacje dotyczą biznesu, polityki , ekonomii i ważnych wydarzeń międzynarodowych. Nowiny są przechowywane tylko przez 30 dni. Baza jest codziennie uzupełniana o kilkaset aktualnych informacji.


 


 

 

 

 

Wejście do baz ProQuest z sieci lokalnej WSIiZ

Wejście do baz z komputerów domowych

Jako członek Konsorcjum Bibliotek i Kierunków Ekonomicznych w Polsce posiadamy dostęp do bazy ABI/Inform Global - bazy bibliograficzno-abstraktowej będącej jednym z produktów firmy Proquest Information & Learning. Baza indeksuje ponad 1800 najbardziej znanych i wartościowych czasopism z dziedziny biznesu i ekonomii wydawanych obecnie na świecie (w tym ponad 350 tytułów ukazujących się poza Stanami Zjednoczonymi). Oferuje dostęp do abstraktów i pełnych tekstów artykułów.

 

ABI / INFORM GLOBAL

Zakres tematyczny czasopism: bankowość, finanse i inwestycje, marketing i reklama, prawo gospodarcze, rachunkowość i kontrola rachunkowa, strategie biznesowe, stosunki pracy, teoria ekonomii, usługi i zarządzanie.

 

Z poziomu Publications Search dostępna jest baza The Economist Intelligence Unit (EIU - ViewsWire), wiodąca
wywiadownia gospodarcza gromadząca i analizująca dane z ponad 2000 krajów świata.

 

ABI Trade & Industry

Baza ABI/INFORM Trade & Industry obejmuje ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu, w tym m.in. Builder, The Grocer, Engineer, Oil & Gas Journal oraz wiele wiodących tytułów biznesowych takich jak Fortune, Management Today, The Economist, Asiamoney, World Trade, Business Week.

 

Dla użytkowników ABI/Inform Global jest źródlem dodatkowych cennych informacji biznesowych.

 

Business Dateline

Baza Business Dateline oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Lista czasopism obejmuje dzienniki, periodyki, i wiadomości agencyjne.

 

Tematyka bazy jest zróżnicowana i można w niej znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów, oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BAZ ProQuest

 

My Research Summary - instrukcja

 


 

 

 

Serwis dostarcza danych dotyczących rynków wschodzących i obejmuje swoim zasięgiem około 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Oferuje ponad 8900 publikacji, umożliwiając dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych (m. in. opublikowanych w Monitorze Polskim B), raportów branżowych, informacji dotyczących spółek, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych uzyskiwanych bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

 

Baza ISI Emerging Markets udostępnia obszerne archiwa od 1995 roku, pełne teksty artykułów z czasopism takich jak Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Parkiet, Gazeta Wyborcza, Computerworld on-line, Gazeta MSP, Gazeta Prawna, GUS - Komunikaty, Media i Marketing Polska, MF - Komunikaty, Newsweek, NŻG, Profit, Tygodnik Teleinfo, Warsaw Business Journal, Warsaw Voice, Wprost.


Lista źródeł w serwisie

 


 

 

 

Jeśli przy próbie wejścia do bazy Safari wyświetla się komunikat o konieczności zalogowania się, prawdopodobnie został przekroczony limit użytkowników i trzeba będzie spróbować zalogować się ponownie za jakiś czas.


Książki dostępne w pełnej wersji znajdują się w zakładce LIBRARY (Bookshelf)

Lista dostępnych ebooków (stan na styczeń 2008)

 

 

 

 

opublikowano: 26 listopada 2008 11:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry