Biblioteki :: Biblioteki wirtualne
Strona główna

Biblioteka WSIiZ

Strona główna

Biblioteki wirtualne


Biblioteki wirtualne (wg EBiBu)

 


 

Akademicka Biblioteka Internetowa

Athena - ok. 10 tys. tekstów w wielu językach

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

Bibliotheca Augustana - zbiór utworów pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Wirtualna Kolegium Karkonoskiego - dzieła literatury światowej, głównie w języku angielskim i niemieckim

Berkeley Digital Library

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (w jęz. hiszp.)

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna

CiteSeer - Scientific Literature Digital Library : indeks cytowań z zakresu informatyki

 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa

 

Cyfrowa Biblioteka Varsavianów

 

Digital Book Index

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

 

 

 

 

 

E-KSIĄŻKI W ZBIORACH AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

E-KSIĄŻKI W ZBIORACH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

Electronic Text Collections in Western European Literature

 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Universitätsbibibliothek Regensburg - pełne teksty artykułów z wielu dziedzin, w większości udostępniane nieodpłatnie.

ELVIL - wirtualna biblioteka prawnicza - projekt Komisji Europejskiej

Europeana

European Library - the european library digital treasures

FreeTechBooks - książki i dokumentacja z informatyki

Gallica Classique - klasyka francuska od średniowiecza do końca XIX w.

GALILEO - electronic texts : zawiera m. in. teksty z literatury, prawa, ekonomii, historii

Internet Archive - zawiera kolekcje e-książek zgromadzonych w projektach Canadian Libraries, Million Book Project, Open Source Books, Project Gutenberg, Children's Library, ARPANET

Internet Public Library

IntraText Digital Library - duży wybór literatury w kilku językach

Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa

Kaszubska Biblioteka Cyfrowa

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

MedicalStudent.com - wirtualna biblioteka medyczna

National Information Services and Systems - information for education

Open Russian Electronic Library - książki, dysertacje, mapy etc.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - projekt Akademii Pedagogicznej w Krakowie

 

Planet e-book

 

 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

 

Polska Biblioteka Internetowa

 

Polska Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych

Project Gutenberg

Project Mead - kolekcja książek (wydanych około 1900r.) klasyków socjologii

Scolarly Electronic Publishing Bibliography - bibliografia ok. 600 artykułów, książek i elektronicznych dokumentów przygotowana przez Charlesa W. Bailey'a

Social Sciences Virtual Library - zasoby internetowe z zakresu nauk społecznych

Śląska Biblioteka Cyfrowa

The On-Line Book Page - bardzo obszerny wykaz elektronicznych tekstów w układzie alfabetycznym (wg autorów i tytułów)

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - zbiór najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, biblioteki skryptów i podręczników, wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek.

Wirtualna Biblioteka Inżyniera

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Wirtualna Historia Książki - projekt z zakresu historii piśmiennictwa, książki i bibliotek w Polsce i na świecie przygotowywany na stronach Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

World Bank e-Library - zawiera publikacje Banku Światowego

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 


 

Polish Digital Libraries Search Engine: przeszukiwane są jednocześnie, w technologii Google, wszystkie polskie biblioteki cyfrowe korzystające z oprogramowania dLibra.

opublikowano: 9 stycznia 2009 14:15

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry