Biblioteki :: Biblioteki w Rzeszowie
Strona główna

Biblioteka WSIiZ

Strona główna

Biblioteki w Rzeszowie


Witryny WWW

 

 

 

Katalog on-line wspólny dla bibliotek w Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie

 

 


Pozostałe biblioteki w Rzeszowie - dane adresowe

 

Biblioteka Sądu Wojewódzkiego
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów
tel. 862 90 77 w. 312

 

 

Zbiory Usługi

Księgozbiór: prawo (ok. 3 tys. vol.), Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Min. Sprawiedliwości, Dzienniki Urzędowe ZUS, Orzecznictwa Sądów Polskich, Orzecznictwo Cywilne, Orzecznictwo Karne, Orzecznictwo Ubezpieczeń Społecznych

udostępnianie na miejscu, informacja bibliograficzna, rzeczowa, komputerowa

Czasopisma prawnicze: kilka tytułów

 

 

 

Biblioteka Archiwum Państwowego
ul. Bożnicza 2
tel. 853 26 70, 853 26 84 w. 36

 

 

Zbiory Usługi

Księgozbiór (ok. 6 tys.): archiwistyka, historia, prawo, historia Rzeszowszczyzny, dzienniki urzędowe

udostępnianie na miejscu

 

 

Biblioteka Lekarska
ul. Dąbrowskiego 79 A
35-040 Rzeszów
tel. 854 48 89
e-mail:

 

 

Zbiory Usługi

Księgozbiór: medycyna i nauki pokrewne (historia, socjologia, psychologia medycyny)

Usługi: udostępnianie na miejscu, wypożyczenia - czynna służba zdrowia, wypożyczenia międzybiblioteczne,

Czasopisma: 91 tytułów

informacja bibliograficzna, biblioteczna, rzeczowa, telefoniczna, ksero, kartoteki (komputerowa - bibliografia), dostęp online do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych:

* ABE
* Blackwell-Synergy
* EIFL-EBSCO
* Lippincott@Ovid
* ProQuest
* SpringerLink

 

 

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego
ul. Wetlińska 4
35-082 Rzeszów
tel. 862 16 09, 862 05 62 - centrala

 

 

Zbiory Usługi

Księgozbiór: biblistyka, filozofia, hagiografia, historia Kościoła, psychologia, pedagogika, teologia, katechetyka, ekumenizm, kosmologia

Usługi: udostępnianie na miejscu,ksero

Czasopisma: 250 tytułów

 

 

 

Biblioteka Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19
35-030 Rzeszów
tel. 853 59 78, 853 60 83 w. 24

 

 

Zbiory Usługi

Księgozbiór: archeologia, etnografia, galicjana, historia, resoviana, regionalia, sztuka, muzealnictwo (ok. 47 tys. wol.)

udostępnianie na miejscu, wypożyczenia międzybiblioteczne, informacja o regionie, bibliograficzna, biblioteczna, rzeczowa

 

 

opublikowano: 19 stycznia 2009 16:24

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry