Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Samodzielny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji


English version


Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Dyżyry katedry

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę

 

 

 

 

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja: I piętro pok. A135, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (+48) 17 866 11 05

Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski

Sekretarz: mgr inż. Marcin Jagieła

 

 


Pracownicy Katedry:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka biograficzna
prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski

www

pobierz

dr inż. Janusz Korniak

www

pobierz

dr inż. Władysław Czajka

www

pobierz

mgr inż. Jacek Jamiński

www

pobierz

mgr inż. Marcin Jagieła

www

pobierz

mgr inż. Paweł Różycki 1)

www

pobierz

mgr inż. Adam Gierlach

www

pobierz

1) - przebywa na urlopie naukowym do 15 lutego 2010

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka biograficzna
prof. dr hab. Inż Andrzej Kos www

pobierz

dr hab. inż. Maciej Włodarczyk  

pobierz

dr inż. Ryszard Leniowski  

pobierz

 

 


 

Dyżury:

 

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek - Piątek 11:00 - 14:00
Sobota - Niedziela zgodnie z harmonogramem zajęć pracowników

 


 

Działalność dydaktyczna:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Animacja i wideo,
 • Aplikacje multimedialne,
 • Fizyka,
 • Grafika i animacja komputerowa,
 • Grafika komputerowa i animacja,
 • Grafika rastrowa i wektorowa,
 • Grafika rastrowa,
 • Grafika trójwymiarowa
 • Grafika wektorowa i trójwymiarowa,
 • Inteligentne systemy telekomunikacyjne,
 • Inżynieria przetwarzania sygnałów,
 • Kompresja i bezpieczeństwo informacji multimedialnej,
 • Modelowanie geometryczne,
 • Podstawy automatyki i robotyki,
 • Podstawy elektroniki,
 • Podstawy sieci bezprzewodowych,
 • Podstawy telekomunikacji,
 • Podstawy wizualizacji i komunikacji,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych,
 • Przetwarzanie sygnałów,
 • Ruch w animacji,
 • Ruch w animacji komputerowej,
 • Seminarium dyplomowe (Professional Practices)
 • Sieci bezprzewodowe,
 • Sieci radiokomunikacji ruchomej,
 • Sieci teleinformatyczne,
 • Sieci zintegrowane i szerokopasmowe,
 • Systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • Systemy teleinformatyczne,
 • Systemy telekomutacyjne,
 • Systemy teletransmisyjne,
 • Technologie sieciowe,
 • Telekomunikacja,
 • Telekomunikacja bezprzewodowa,
 • Wprowadzenie do systemów multimedialnych,
 • Współczesne problemy grafiki i animacji komputerowej,
 • Współczesne problemy grafiki komputerowej,
 • Wykład monograficzny,
 • Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi.

 

 


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:
 • mechanizmy płaszczyzny sterowania: GMPLS, ASON
 • modelowanie sieci GMPLS - oparte o pakiet ns-2

 • zagadnienia zapewnienia jakości usług (QoS) oraz niezawodności w sieciach optycznych

 • synteza filtrów analogowych
   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Modelowanie i optymalizacja mechanizmów sterowania w sieciach GMPLS
 • Wpływ zastosowania asymetrycznej płaszczyzny sterowania na właściwości niezawodnościowe nowoczesnych sieci transportowych

 

   • Wybrane publikacje

 

 • J. Korniak, P. Różycki, Performance examination of the segment recovery in GMPLS, Theoretical and Applied Informatics, Vol. 20 No. 2/2008
 • P. Różycki, J. Korniak, Wpływ mechanizmów protekcji na jakosc usług w sieci GMPLS, XXIV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 10-12 września 2008, Bydgoszcz
 • P. Różycki, J. Korniak, Optymalizacja architektury płaszczyzny sterowania w siechach GMPLS, XV Konferencja "Sieci komputerowe", 17-20 czerwca 2008, Zakopane

 • P. Różycki, J. Korniak, Influence of the control plane architecture on QoS in the GMPLS network, Conference on Human System Interaction, 25-27 maj 2008, Kraków
 • J. Korniak, P. Różycki, Implementation of signaling tunnel in the GMPLS control plane, Conference on Human System Interaction, 25-27 maj 2008, Kraków
 • J. Korniak, P. Różycki, Performance examination of the segment recovery in GMPLS, 14th Polish Teletraffic Symposium 2007, 20-21 września 2007, Zakopane
 • A. Kos, Z. Nagórny, Modified Hopfield Neural Network for Travelling Salesman Problem, II Konferencja Narzędzia Technologii Informacyjnych, 21 września 2007, Rzeszów
 • J. Korniak, P. Różycki,Signaling improvements for GMPLS control plane, II Konferencja Narzędzia Technologii Informacyjnych, 21 września 2007, Rzeszów
 • P. Różycki, J. Korniak, End-to-end protection strategies in the GMPLS network, II Konferencja Narzędzia Technologii Informacyjnych, 21 września 2007, Rzeszów

  P. Różycki, J. Korniak, Wpływ wyboru architektury sieci GMPLS na jakość oferowanych usług , XXIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, 12-14 września 2007, Bydgoszcz

 • P. Różycki, J. Korniak, A. Jajszczyk, Failure Detection and Notification in GMPLS Control Plane, Konferencja IEEE ICC 2007, "Workshop on GMPLS Performance Evaluation: Control Plane Resiliance", 24 czerwca 2007, Glasgow
 • J.Korniak, P.Różycki, "Modelowanie sieci GMPLS w środowisku NS-2", Sieci komputeowe, Tom. 1. Nowe technologie, Wyd. Komunikacji i Łączności, ISBN 978-83-206-1649-1, pp.113-122, XIV Konferencja "Sieci komputerowe", 18-21 czerwca 2007, Zakopane
 • J. Korniak, P. Różycki, GMPLS - simulation tools, ISBN 83-60583-00-5, str.20-25, I Konferencja "Narzędzia Technologii Informacyjnych", 15 wrzesień 2006, Rzeszów
 • A. Kos, Z. Nagórny, Application of Hopfield Neural Network to VLSI Placement, ISBN 83-60583-00-5, I Konferencja "Narzędzia Technologii Informacyjnych", 15 wrzesień 2006, Rzeszów,
 • A. Jajszczyk, P. Różycki - "Recovery of the Control Plane After Failures in ASON/GMPLS Networks" - IEEE Network Magazine, January/February 2006, s. 2-10 (Impact factor: 2,211)
 • J. Jamiński, T. Bartczak, M. Nizioł: Ewolucja komputerowych materiałów wspomagających dydaktykę prowadzoną w Dużym Laboratorium Komputerowym [w:], Algorytmy, metody i programy naukowe, ISBN 83-920406-1-9, VIII Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 10 – 11 maj 2004, Kazimierz Dolny, str. 199 – 206

 • S. Paszczynski, J. Jamiński, T. Bartczak : Koncepcja zastosowania technik agentowych do poprawy wykorzystania pasma transmisji [w:], Systemy i sieci komputerowe, ISBN 83-920406-0-0, VIII Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 10 – 11 maj 2004, Kazimierz Dolny, str. 135 – 142

 • A. Jajszczyk, P. Różycki - ''GMPLS we współczesnych sieciach trasportowych'' - Przegląd Telekomunikacyjny, vol. LXXVIII, nr 4/2004, s. 155-158

 • A. Jajszczyk, P. Różycki - ''Automatycznie komutowana sieć optyczna (ASON)'' - Przegląd Telekomunikacyjny, vol. LXXVII, nr 2-3/2004, s. 59-64
 • M. J. Matczak, J. Korniak, A super-resolution method based on signal fragmentation, Opto-electronics Review, vol. 11(4), p. 339-344, 2003 (Impact factor: 0,624)
 • M. J. Matczak, J. Korniak, Wydłużone sferoidalne funkcje falowe jako narzędzie do odzyskiwania utraconych wysokich częstości w sygnałach cyfrowych, VIII Środowiskowa Konferencja Matematyczna, Żegiestów Zdrój, 2001
 • J. Korniak, Object-oriented reasoning in cognitive systems”, SPIE’s 14th Annual International Symposium on Areospace/Defence Sensing, Simulation, and Controls, Orlando, Florida USA 2000


 

Konferencje i seminaria organizowane przez Katedrę:

 

   • Konferencje realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Współudział w organizacji konferencji IEEE HSI'2008, Kraków, 25-27 maja 2008 http://hsi.wsiz.rzeszow.pl

 

 

 


 

opublikowano: 26 stycznia 2009 07:50

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry