Strona główna

Informatyka i Ekonometria

Strona główna

Informatyka i Ekonometria: Studia I stopnia


Specjalności:

 

 

 • informatyka ekonomiczna
 • administrowanie systemami i sieciami komputerowymi

 

 

 [ administrowanie systemami i sieciami komputerowymi ]


Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów związanych z sieciami komputerowymi firm, wykrywania i usuwania usterek związanych z funkcjonowaniem sieci, wdrażania nowego oprogramowania sieciowego. Będzie również potrafił zapewnić bezpieczeństwo sieci, instalować oprogramowanie, monitorować systemy informatyczne oraz optymalizować wydajność systemu zgodnie ze specyfiką i wymaganiami firmy. W trakcie studiów studenci realizują cykl autoryzowanych szkoleń na poziomie CCNA (w ramach Akademii Cisco).

 


W programie studiów m.in.:

 

 • plikacje bazodanowe,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • projektowanie systemów i sieci,
 • sieciowe systemy operacyjne,
 • zarządzanie systemami i sieciami.


Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.[ informatyka ekonomiczna ]


Absolwenci nabędą wiedzę pozwalającą na stosowanie rozwiązań informatycznych ze świadomością ograniczeń i uwarunkowań ekonomicznych oraz umiejętności efektywnego działania w grupie projektowej. Wiedza ta pozwoli im stosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów biznesowych i zarządzania w praktyce zawodowej. Celem specjalności jest przygotowanie studentów, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym, do stosowania rozwiązań IT w biznesie, z naciskiem na umiejętność integracji rozproszonych systemów oraz źródeł informacji.

Kanon informatyczny (Systemy i sieci komputerowe, Systemy operacyjne i narzędziowe, Systemy bazodanowe, Projektowanie systemów informatycznych, Programowanie strukturalne i obiektowe) został rozbudowany o przedmioty odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy.
Absolwenci zdobędą umiejętności analizy oraz eksploatacji systemów informatycznych i sieci komputerowych pod kątem ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania firmy, projektowania oraz administrowania bazami i hurtowniami danych czy administrowania systemami SAP/R3.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • ekonometria,
 • badania operacyjne,
 • systemy ekspertowe,
 • systemy informatyczne e-biznesu,
 • zintegrowane systemy informatyczne kierowania produkcją.


Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.

 


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wychodząc naprzeciw wszystkim, których matematyka nie jest najmocniejszą stroną przygotowała system pomocy w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nowa forma pomocy spełni swe zadanie. Teraz - bez względu na poziom nauczania matematyki w szkole średniej - wszyscy będą mieć jednakowe szanse. Oto szczegóły:

• na pierwszym semestrze pojawi się przedmiot „Matematyka elementarna” w wymiarze 16 godz. konwersatorium oraz 10 godz. ćwiczeń;
• zajęcia te będą obowiązkowe dla wszystkich, którzy nie zaliczą testu wstępnego, przeprowadzanego w ramach tego przedmiotu w ciągu pierwszych dwóch tygodni października. Studentom, którzy zaliczą test, przedmiot zostanie zaliczony. Przedmiot kończy się egzaminem;
• realizacja przedmiotu zakończy się przed rozpoczęciem realizacji zagadnień merytorycznych z takich przedmiotów jak „Analiza matematyczna”, Algebra liniowa” itp.
• dodatkowe zajęcia są bezpłatne (obowiązujące dla wszystkich studentów);
• jeśli okaże się, że przewidziany przedmiot nie będzie stanowił wystarczającej pomocy, wszyscy zainteresowani będą mogli za niewielką opłatą, „dokupić” dodatkowe zajęcia z „Matematyki elementarnej” prowadzone w godzinach popołudniowych

opublikowano: 20 października 2008 12:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry