Strona główna

Informatyka i Ekonometria

Strona główna

Informatyka i Ekonometria: Studia II stopnia


Specjalności:

 

 • informatyczne sieci globalne
 • komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych
 • systemy informacyjne w biznesie[ informatyczne sieci globalne ]


W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i zarządzania technologiami informatycznymi o zasięgu globalnym. Będą potrafili przygotować projekty sieci dla nowych lokalizacji i specyfikację dotyczącą przebiegu migracji i integracji sieci, rozwiązywać problemy techniczne w sieci WAN. W trakcie studiów studenci realizują cykl szkoleń na poziomie CCNP (w ramach Akademii Cisco).

 


W programie studiów m.in.:

 

 • rozproszone systemy operacyjne,
 • sieci teleinformatyczne,
 • bezpieczeństwo operacji elektronicznych,
 • zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi.


Specjalność jest realizowana od 2. semestru na studiach II stopnia.[ komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych ]


Specjalność ta jest nastawiona przede wszystkim na kształtowanie takich umiejętności, jak: stosowanie zaawansowanych technik matematycznego modelowania i symulacji procesów gospodarczych, komputerowe wspomaganie procesów przewidywania i prognozowania zjawisk gospodarczych czy optymalizacji decyzji w zakresie zarządzania. Studenci będą potrafili także projektować systemy informatyczne, analizować i prognozować trendy, badać profile klientów będących w sferze zainteresowań firmy.

Absolwent tej specjalności nabędzie rozległy zasób wiedzy w zakresie ekonomii, metod statystyczno-matematycznych i informatyki, a w szczególności procedur organizacji i gromadzenia danych w zakresie ich struktury, współzależności i dynamiki z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego w badaniu zjawisk i procesów gospodarczych, społecznych i demograficznych.W programie studiów m.in.:

 

 • badania operacyjne,
 • symulacje komputerowe w problemach decyzyjnych,
 • sterowanie układami dynamicznymi,
 • optymalizacja stosowana.


Specjalność jest realizowana od 2. semestru na studiach II stopnia.[ systemy informacyjne w biznesie ]


Studia na tej specjalności umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu zasad, narzędzi i metodologii projektowania współczesnych systemów informacyjnych, poczynając od analizy struktury systemu, poprzez interfejs użytkownika, a na zarządzaniu tego typu systemami kończąc. Studenci tej specjalizacji zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i stosowania nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych jako narzędzia przekazu informacji w firmach i organizacjach. Studia przygotowują studentów do pracy w zespołach specjalistów odpowiedzialnych za zwiększanie konkurencyjności firmy na rynku.

Absolwenci nabędą umiejętności projektowania serwisów internetowych, nadzorowania projektów w zakresie e-promocji czy też projektowania interfejsów użytkownika. Będą także przygotowani do projektowania i eksploatacji hurtowni i baz danych, analizowania i projektowania systemów informatycznych, stosowania technologii IT w sferze e-commerce.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • analiza systemów informacyjnych,
 • metodologia projektowania interfejsu użytkownika,
 • inteligentne systemy informacyjne,
 • zarządzanie sieciami i usługami teleinformatycznymi.


Specjalność jest realizowana od 2. semestru na studiach II stopnia.

opublikowano: 20 października 2008 12:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry