KIERUNKI STUDIÓW :: Turystyka i Rekreacja: Studia I stopnia
Strona główna

Turystyka i Rekreacja

Strona główna

Turystyka i Rekreacja: Studia I stopnia


Specjalność:

 

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka zdrowotna
 • geoturystyka[ hotelarstwo i gastronomia ]


Studenci poznają zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem hotelami oraz jednostkami gastronomicznymi. Absolwenci są przygotowani do pracy w hotelach, pensjonatach, placówkach gastronomicznych oraz biurach podróży.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • zarządzanie usługami hotelarskimi i gastronomicznymi,
 • marketing w hotelarstwie,
 • podstawy technologii żywienia,
 • organizacja żywienia,
 • obsługa klienta.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.[ obsługa ruchu turystycznego ]


Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z dziedziny usług turystycznych. Dzięki nowoczesnym metodom nauczania i wykorzystaniu najnowszych technologii, studenci będą przygotowani do pracy na rynku Zjednoczonej Europy. Celem zajęć jest również poznanie wybranych metod i technik obsługi uczestnika turystyki, standardów stosowanych w obsłudze oraz strategii ich poprawy.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach rekreacyjnych oraz w instytucjach specjalizujących się w organizacji i rozwoju turystyki.W programie studiów m.in.:

 

 • programowanie i obsługa ruchu turystycznego,
 • usługi ubezpieczeniowe w turystyce,
 • transport w turystyce,
 • promocja i informacja w turystyce,
 • praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych,
 • zasady gościnności.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.[ turystyka zdrowotna ]


Specjalność ta przygotowuje studentów do promowania zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa, prowadzenia treningów zdrowotnych różnych grup wiekowych, odnowy biologicznej wraz z masażem klasycznym. Studenci tej specjalności mogą uzyskać kwalifikacje masażysty.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, a także jako instruktorzy w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej i relaksacyjnej, gabinetach masażu, w ośrodkach jeździeckich, hipoterapeutycznych itp.W programie studiów m.in.:

 

 • kinezyterapia z biomechaniką,
 • hipoterapia,
 • gerontologia,
 • odnowa biologiczna z masażem,
 • dietetyka,
 • turystyka osób niepełnosprawnych.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.[ geoturystyka ]


Geoturystyka to dział turystyki poznawczej, bazującej głównie na poznawaniu obiektów przyrody nieożywionej. Główne źródła tego rodzaju turystyki to m.in. wysokie szczyty gór, stożki wulkaniczne, pustynie, wybrzeża morskie, kaniony i przełomy rzeczne, ostańce skalne, wąwozy, wodospady, jeziora, rzeki, źródła, żłobki krasowe, itp.

Absolwent w trakcie studiów nabywa wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki i ochrony środowiska, wiedzę specjalistyczną ze znajomości budowy geologicznej Ziemi, geomorfologii, geografii, turystyki, archeologii, ekonomii i geograficznych systemów informacyjnych.

Absolwent może podjąć pracę w parkach krajobrazowych, parkach narodowych, urzędach gminy (referaty środowiska, ochrony środowiska, turystyki, itp.) w biurach turystycznych, oferujących turystykę kwalifikowaną bazującą na walorach przyrodniczych.W programie studiów m.in.: 

 

 • podstawy geologii z paleontologią
 • geomorfologia ogólna,
 • klimatologia z bioklimatologią.


Specjalność realizowana jest od 5. semestru na studiach I stopnia.

opublikowano: 18 grudnia 2007 11:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry