Strona główna

Turystyka i Rekreacja

Strona główna

Turystyka i Rekreacja: Studia II stopnia


Specjalności:

 • rekreacja i turystyka zdrowotna 
 • turystyka międzynarodowa
 • promocja i edukacja zdrowotna
 • zarządzanie turystyką[ rekreacja i turystyka zdrowotna ]


Studia przygotowują przyszłych animatorów zdrowego stylu życia dla potrzeb naszego społeczeństwa. Studenci zdobywają uprawnienia do promowania zdrowia, programowania i przeprowadzania treningu zdrowotnego oraz zabiegów odnowy biologicznej. Ponadto przyswajają wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną, umożliwiającą ocenę i świadome wykorzystanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoryjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, domach kultury, organizacjach o profilu turystyczno-rekreacyjnym, biurach podróży, placówkach edukacyjnych, a także jako instruktorzy w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej i relaksacyjnej, gabinetach masażu, w ośrodkach jeździeckich, hipoterapeutycznych itp.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • środki odnowy psychicznej i biologicznej (np. masaż klasyczny, masaż sportowy),
 • turystyka i rekreacja grup niepełnosprawnych oraz grup specjalnych.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ turystyka międzynarodowa ]


Na tej specjalności kształcą się przyszli specjaliści w zakresie organizacji obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego. Studenci zapoznają się z międzynarodowym rynkiem turystycznym, międzynarodową polityką turystyczną, a także z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego na rynkach światowych. Otrzymują także niezbędny zakres wiedzy ogólnej, m.in. w dziedzinie ubezpieczeń i prawa międzynarodowego w turystyce, zarządzania jakością usług turystycznych, marketingu w międzynarodowym obrocie turystycznym.

Absolwenci są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w zakresie kierowania przedsiębiorstwem świadczącym usługi na rynku turystyki międzynarodowej, obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego, a także do prowadzenia własnej firmy w tej branży.W programie studiów m.in.:

 

 • prawo i ubezpieczenia w międzynarodowym ruchu turystycznym,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • międzynarodowe organizacje turystyczne.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ promocja i edukacja zdrowotna ]


Wellness to znacznie więcej niż tylko fitness, to styl życia, który ma zapewnić zdrowie, dobre samopoczucie, doprowadzić do harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem oraz pozwolić człowiekowi osiągnąć jego maksymalny potencjał w każdej dziedzinie życia. Wellness uwzględnia czynniki fizyczne, emocjonalne, intelektualne, zawodowe, duchowe, społeczne i środowiskowe.

Absolwent specjalności otrzymuje kompleksowe przygotowanie z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do pełnienia zadań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia, redukcji stresu, budowania programów zdrowego stylu życia i przyjaznego miejsca pracy. W oparciu o wiedzę ogólnomedyczną, jak też szeroko pojętą edukację zdrowotną, nabędzie i rozwinie cechy osobowościowe potrzebne do pełnienia funkcji lidera zachowań prozdrowotnych w ramach szkoleń w zakładach pracy, placówkach służby zdrowia oraz oświatowych.W programie studiów m.in.:

 

 • podstawy wellness,
 • podstawy jogi,
 • eksploatacja sprzętu i urządzeń fitness,
 • podstawy medycyny niekonwencjonalnej.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia i jest przeznaczona dla absolwentów studiów I stopnia kierunku Zdrowie publiczne.[ zarządzanie turystyką ]


Studenci są przygotowywani do działania w sferze gospodarki turystycznej, zdobywają wiedzę z zakresu analizy rynku turystycznego - poznania potrzeb i motywów wyjazdów turystycznych, ekonomicznych problemów działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego, nowoczesnych metod organizacji turystyki w skali mikro- i makroekonomicznej oraz poznają współczesne techniki obsługi ruchu turystycznego przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Szczególną uwagę kieruje się na praktyczne aspekty funkcjonowania rynku turystycznego oraz stosowanie metod marketingowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach specjalistów do spraw turystyki w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, biurach i agencjach turystycznych, są przygotowani do zarządzania hotelami, pensjonatami czy gospodarstwami agroturystycznymi.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • zarządzanie obszarami recepcji turystycznej,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym,
 • zarządzanie gościnnością.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.

opublikowano: 24 czerwca 2008 14:26

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry